Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Kiên Giang : 20/05/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 80

Ngày 15-05-2022, Giải Đặc Biệt:

797080
Ngày xuất hiện Loto ĐB 80 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-01-2021 366980 661092 10-01-2021
05-11-2017 757780 327001 12-11-2017
29-01-2017 063180 621999 05-02-2017
17-07-2016 403080 307746 24-07-2016
15-03-2015 172980 878574 22-03-2015
13-02-2011 945280 747040 20-02-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 80
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 1 lần 01 1 lần 99 1 lần 46 1 lần 74 1 lần
40 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 3 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 2 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 2 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 2 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 1 (3 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 80 vào ngày trước đó

Ngày 15-05-2022, Giải Đặc Biệt:

797080
Ngày xuất hiện Loto ĐB 80 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 20/05 hàng năm
20-05-2018 056954
20-05-2012 684925