Hôm Nay Thứ 6, ngày 07-10-2022
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Kiên Giang : 07/10/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 37

Ngày 02-10-2022, Giải Đặc Biệt:

029437
Ngày xuất hiện Loto ĐB 37 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28-01-2018 013837 681688 04-02-2018
21-01-2018 199437 013837 28-01-2018
27-03-2016 325137 596438 03-04-2016
08-11-2015 725037 311230 15-11-2015
25-11-2012 038637 470008 02-12-2012
29-04-2012 098637 374390 06-05-2012
23-10-2011 626737 208963 30-10-2011
05-06-2011 953237 630984 12-06-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 37
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 1 lần 37 1 lần 38 1 lần 30 1 lần 08 1 lần
90 1 lần 63 1 lần 84 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 3 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 2 lần 3 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 3 (3 lần) - 8 (2 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 8 (3 lần) - 0 (2 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 37 vào ngày trước đó

Ngày 02-10-2022, Giải Đặc Biệt:

029437
Ngày xuất hiện Loto ĐB 37 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 07/10 hàng năm
07-10-2018 073600
07-10-2012 977497