Hôm Nay Thứ 6, ngày 05-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Khánh Hòa : 06/03/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 79

Ngày 03-03-2021, Giải Đặc Biệt:

080579
Ngày xuất hiện Loto ĐB 79 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-12-2019 086779 088029 11-12-2019
31-07-2019 224179 099141 04-08-2019
12-05-2019 114979 277709 15-05-2019
26-11-2017 222279 812464 29-11-2017
21-05-2017 969479 386098 24-05-2017
30-11-2016 41279 39724 04-12-2016
06-08-2014 961379 965952 10-08-2014
23-02-2014 975479 298282 26-02-2014
01-01-2014 579379 853648 05-01-2014
07-07-2010 20479 58900 11-07-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 79
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
29 1 lần 41 1 lần 09 1 lần 64 1 lần 98 1 lần
24 1 lần 52 1 lần 82 1 lần 48 1 lần 00 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 3 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 2 lần 2 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 2 lần
8 1 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần) - 4 (2 lần) - 0 (2 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 9 (2 lần) - 4 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (2 lần) - 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 79 vào ngày trước đó

Ngày 03-03-2021, Giải Đặc Biệt:

080579
Ngày xuất hiện Loto ĐB 79 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 06/03 hàng năm
06-03-2019 593540
06-03-2016 394170
06-03-2013 117298
06-03-2011 75027