Hôm Nay Thứ 6, ngày 07-10-2022
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Khánh Hòa : 07/10/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 30

Ngày 05-10-2022, Giải Đặc Biệt:

992630
Ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04-09-2022 508930 867239 07-09-2022
23-01-2022 805230 733980 26-01-2022
15-03-2020 822730 351676 18-03-2020
09-02-2020 441730 857781 12-02-2020
02-10-2016 56030 78818 05-10-2016
26-10-2014 809230 280616 29-10-2014
30-11-2011 64630 34787 04-12-2011
16-01-2011 78030 07802 19-01-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
39 1 lần 80 1 lần 76 1 lần 81 1 lần 18 1 lần
16 1 lần 87 1 lần 02 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 3 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (3 lần) - 1 (2 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (2 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 9 (2 lần) - 8 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 30 vào ngày trước đó

Ngày 05-10-2022, Giải Đặc Biệt:

992630
Ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 07/10 hàng năm
07-10-2020 298688
07-10-2018 513166
07-10-2015 833668
07-10-2012 06868