Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Khánh Hòa : 20/05/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 37

Ngày 18-05-2022, Giải Đặc Biệt:

824337
Ngày xuất hiện Loto ĐB 37 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16-06-2021 451737 375658 20-06-2021
12-10-2016 08537 42706 16-10-2016
18-09-2016 84837 44977 21-09-2016
23-12-2015 446037 246793 27-12-2015
16-08-2015 399637 753145 19-08-2015
18-02-2015 170437 410445 22-02-2015
04-03-2012 03837 61145 07-03-2012
25-01-2012 31037 35086 29-01-2012
12-06-2011 09237 53303 15-06-2011
02-01-2011 62137 10583 05-01-2011
18-08-2010 35137 84883 22-08-2010
09-06-2010 69237 00774 13-06-2010
14-02-2010 51537 43568 17-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 37
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
45 3 lần 83 2 lần 58 1 lần 06 1 lần 77 1 lần
93 1 lần 86 1 lần 03 1 lần 74 1 lần 68 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 3 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 4 lần 2 lần
4 3 lần 1 lần 3 lần
5 1 lần 3 lần 0 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 2 lần 1 lần 0 lần
8 3 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 3 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần) - 8 (3 lần) - 0 (2 lần) - 7 (2 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần)
Đuôi 3 (4 lần) - 5 (3 lần) - 8 (2 lần) - 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 4 (3 lần) - 9 (3 lần) - 1 (3 lần) - 3 (2 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 37 vào ngày trước đó

Ngày 18-05-2022, Giải Đặc Biệt:

824337
Ngày xuất hiện Loto ĐB 37 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 20/05 hàng năm
20-05-2020 123831
20-05-2018 093967
20-05-2015 493809
20-05-2012 48645