Hôm Nay Thứ 5, ngày 25-02-2021
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Long An : 25/02/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 48

Ngày 20-02-2021, Giải Đặc Biệt:

504948
Ngày xuất hiện Loto ĐB 48 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-10-2020 634248 988247 10-10-2020
20-06-2020 736848 702528 27-06-2020
21-09-2019 564248 371524 28-09-2019
20-10-2018 111048 483866 27-10-2018
18-01-2014 165748 974696 25-01-2014
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
47 1 lần 28 1 lần 24 1 lần 66 1 lần 96 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 2 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 6 (2 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ nhật sau khi ra 48 vào ngày trước đó

Ngày 20-02-2021, Giải Đặc Biệt:

504948
Ngày xuất hiện Loto ĐB 48 Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 25/02 hàng năm
25-02-2017 702814
25-02-2012 963124