Hôm Nay Thứ 3, ngày 03-08-2021
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Ninh Thuận : 04/08/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97

Ngày 30-07-2021, Giải Đặc Biệt:

903997
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
07-02-2020 336497 246528 14-02-2020
26-07-2019 966697 340383 02-08-2019
25-01-2019 565997 584351 01-02-2019
08-11-2013 201797 638673 15-11-2013
05-10-2012 51197 08487 12-10-2012
02-12-2011 19797 79414 09-12-2011
30-09-2011 43697 68937 07-10-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
28 1 lần 83 1 lần 51 1 lần 73 1 lần 87 1 lần
14 1 lần 37 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 2 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 2 lần 0 lần
8 2 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 3 (2 lần) - 7 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (3 lần) - 5 (2 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 97 vào ngày trước đó

Ngày 30-07-2021, Giải Đặc Biệt:

903997
Ngày xuất hiện Loto ĐB 97 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 04/08 hàng năm
04-08-2017 964609