Hôm Nay Thứ 4, ngày 18-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Ninh Thuận : 18/05/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50

Ngày 13-05-2022, Giải Đặc Biệt:

256350
Ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
27-11-2020 265750 613578 04-12-2020
21-08-2020 784550 186700 28-08-2020
15-09-2017 066250 636066 22-09-2017
27-09-2013 958050 784499 04-10-2013
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
78 1 lần 00 1 lần 66 1 lần 99 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 7 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 50 vào ngày trước đó

Ngày 13-05-2022, Giải Đặc Biệt:

256350
Ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/05 hàng năm
18-05-2018 345783
18-05-2012 25012