Hôm Nay Thứ 3, ngày 18-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Phú Yên : 18/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06

Ngày 17-05-2021, Giải Đặc Biệt:

469506
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26-12-2016 19006 15741 02-01-2017
19-09-2016 38806 42576 26-09-2016
25-07-2011 35406 04143 01-08-2011
03-01-2011 96606 02231 10-01-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
41 1 lần 76 1 lần 43 1 lần 31 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 2 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 06 vào ngày trước đó

Ngày 17-05-2021, Giải Đặc Biệt:

469506
Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/05 hàng năm
18-05-2020 747637
18-05-2015 998838