Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Phú Yên : 27/09/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07

Ngày 26-09-2022, Giải Đặc Biệt:

957707
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15-08-2022 838207 458321 22-08-2022
07-03-2022 266007 463797 14-03-2022
23-04-2018 888607 988188 30-04-2018
12-12-2016 18807 93368 19-12-2016
04-04-2016 62307 41309 11-04-2016
07-04-2014 965007 687264 14-04-2014
25-11-2013 773907 731337 02-12-2013
31-10-2011 38207 15997 07-11-2011
04-04-2011 90607 67492 11-04-2011
25-01-2010 03807 69328 01-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
97 2 lần 21 1 lần 88 1 lần 68 1 lần 09 1 lần
64 1 lần 37 1 lần 92 1 lần 28 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 3 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 2 lần 0 lần 3 lần
7 0 lần 3 lần 0 lần
8 1 lần 3 lần 0 lần
9 3 lần 1 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 2 (2 lần) - 6 (2 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 7 (3 lần) - 8 (3 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần)
Tổng 6 (3 lần) - 0 (3 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 07 vào ngày trước đó

Ngày 26-09-2022, Giải Đặc Biệt:

957707
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/09 hàng năm
27-09-2021 055753
27-09-2010 86603