Hôm Nay Thứ 4, ngày 18-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Phú Yên : 18/05/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 27

Ngày 16-05-2022, Giải Đặc Biệt:

016727
Ngày xuất hiện Loto ĐB 27 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06-01-2020 972427 172492 13-01-2020
17-10-2016 81227 06200 24-10-2016
14-07-2014 513327 414516 21-07-2014
20-08-2012 56027 65980 27-08-2012
05-09-2011 99327 48988 12-09-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 27
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 1 lần 00 1 lần 16 1 lần 80 1 lần 88 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 2 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 0 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 27 vào ngày trước đó

Ngày 16-05-2022, Giải Đặc Biệt:

016727
Ngày xuất hiện Loto ĐB 27 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/05 hàng năm
18-05-2020 747637
18-05-2015 998838