Hôm Nay Thứ 4, ngày 12-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Quảng Bình : 12/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 56

Ngày 29-04-2021, Giải Đặc Biệt:

497656
Ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01-12-2016 89056 11992 08-12-2016
14-05-2015 397556 673067 21-05-2015
23-10-2014 460456 852265 30-10-2014
28-01-2010 71656 78108 04-02-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 1 lần 67 1 lần 65 1 lần 08 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 2 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 56 vào ngày trước đó

Ngày 29-04-2021, Giải Đặc Biệt:

497656
Ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/05 hàng năm
12-05-2016 17878
12-05-2011 32270