Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-07-2021
Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Quảng Bình : 26/07/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 67

Ngày 22-07-2021, Giải Đặc Biệt:

403667
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08-07-2021 114667 635927 15-07-2021
24-09-2020 677067 380530 01-10-2020
10-01-2019 206967 327706 17-01-2019
17-05-2018 095667 672394 24-05-2018
21-05-2015 673067 747266 28-05-2015
18-03-2010 57067 88877 25-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
27 1 lần 30 1 lần 06 1 lần 94 1 lần 66 1 lần
77 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 2 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 1 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 0 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 3 (2 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 67 vào ngày trước đó

Ngày 22-07-2021, Giải Đặc Biệt:

403667
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 26/07 hàng năm
26-07-2018 945181
26-07-2012 32591