Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Quảng Bình : 29/06/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 25

Ngày 23-06-2022, Giải Đặc Biệt:

851225
Ngày xuất hiện Loto ĐB 25 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
24-03-2022 748625 688172 31-03-2022
23-11-2017 944525 512663 30-11-2017
28-07-2016 32925 72683 04-08-2016
06-11-2014 652125 899224 13-11-2014
27-03-2014 491525 619366 03-04-2014
05-01-2012 61225 58924 12-01-2012
25-02-2010 20425 68982 04-03-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 25
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
24 2 lần 72 1 lần 63 1 lần 83 1 lần 66 1 lần
82 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 2 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 2 lần 1 lần 2 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 2 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 2 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần) - 6 (2 lần) - 2 (2 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 4 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 9 (2 lần) - 6 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 25 vào ngày trước đó

Ngày 23-06-2022, Giải Đặc Biệt:

851225
Ngày xuất hiện Loto ĐB 25 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm
29-06-2017 830241