Hôm Nay Thứ 6, ngày 28-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Quảng Bình : 28/01/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10

Ngày 27-01-2022, Giải Đặc Biệt:

974810
Ngày xuất hiện Loto ĐB 10 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
10-09-2020 379710 127946 17-09-2020
08-08-2019 236410 464659 15-08-2019
04-01-2018 793010 073605 11-01-2018
18-08-2016 11610 44370 25-08-2016
29-04-2010 05010 97428 06-05-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
46 1 lần 59 1 lần 05 1 lần 70 1 lần 28 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 10 vào ngày trước đó

Ngày 27-01-2022, Giải Đặc Biệt:

974810
Ngày xuất hiện Loto ĐB 10 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/01 hàng năm
28-01-2021 867458
28-01-2016 534753
28-01-2010 71656