Hôm Nay Thứ 4, ngày 12-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Quảng Nam : 12/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00

Ngày 11-05-2021, Giải Đặc Biệt:

356800
Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13-04-2021 779400 159979 20-04-2021
05-01-2016 871600 130260 12-01-2016
08-09-2015 555200 435601 15-09-2015
14-01-2014 495000 127901 21-01-2014
17-09-2013 489600 010886 24-09-2013
24-07-2012 56900 62122 31-07-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
01 2 lần 79 1 lần 60 1 lần 86 1 lần 22 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 2 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 2 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 7 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 1 (2 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 6 (2 lần) - 1 (2 lần) - 4 (2 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 00 vào ngày trước đó

Ngày 11-05-2021, Giải Đặc Biệt:

356800
Ngày xuất hiện Loto ĐB 00 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/05 hàng năm
12-05-2020 877364
12-05-2015 281890