Hôm Nay Thứ 5, ngày 21-10-2021
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Quảng Ngãi : 22/10/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 20

Ngày 16-10-2021, Giải Đặc Biệt:

734920
Ngày xuất hiện Loto ĐB 20 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21-11-2020 139420 859086 28-11-2020
08-08-2020 220120 270328 15-08-2020
09-05-2020 596320 173600 16-05-2020
08-10-2016 83720 32328 15-10-2016
08-06-2013 089720 686373 15-06-2013
04-09-2010 17220 05605 11-09-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 20
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
28 2 lần 86 1 lần 00 1 lần 73 1 lần 05 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 4 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 2 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 2 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 2 (2 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (2 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (4 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ nhật sau khi ra 20 vào ngày trước đó

Ngày 16-10-2021, Giải Đặc Biệt:

734920
Ngày xuất hiện Loto ĐB 20 Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 22/10 hàng năm
22-10-2016 09155
22-10-2011 49208