Hôm Nay Thứ 3, ngày 18-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Quảng Ngãi : 18/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10

Ngày 15-05-2021, Giải Đặc Biệt:

647110
Ngày xuất hiện Loto ĐB 10 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
10-10-2020 266910 246954 17-10-2020
06-01-2018 596110 013081 13-01-2018
10-06-2017 681110 883580 17-06-2017
22-04-2017 738510 602089 29-04-2017
31-10-2015 168810 748786 07-11-2015
09-08-2014 783610 971290 16-08-2014
14-12-2013 159210 181005 21-12-2013
29-09-2012 96110 70245 06-10-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
54 1 lần 81 1 lần 80 1 lần 89 1 lần 86 1 lần
90 1 lần 05 1 lần 45 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 2 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 4 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 1 lần 4 lần
Thống kê chạm
Đầu 8 (4 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 0 (2 lần) - 5 (2 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 9 (4 lần) - 8 (1 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ nhật sau khi ra 10 vào ngày trước đó

Ngày 15-05-2021, Giải Đặc Biệt:

647110
Ngày xuất hiện Loto ĐB 10 Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/05 hàng năm
18-05-2019 652107
18-05-2013 450238