Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Quảng Trị : 29/06/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61

Ngày 23-06-2022, Giải Đặc Biệt:

184161
Ngày xuất hiện Loto ĐB 61 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-10-2020 807261 348667 05-11-2020
11-01-2018 188861 717522 18-01-2018
28-12-2017 343161 843493 04-01-2018
09-03-2017 46661 19937 16-03-2017
08-10-2015 192761 907542 15-10-2015
31-07-2014 764261 478593 07-08-2014
25-04-2013 602261 563216 02-05-2013
02-06-2011 86361 51687 09-06-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
93 2 lần 67 1 lần 22 1 lần 37 1 lần 42 1 lần
16 1 lần 87 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 3 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 7 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 61 vào ngày trước đó

Ngày 23-06-2022, Giải Đặc Biệt:

184161
Ngày xuất hiện Loto ĐB 61 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm
29-06-2017 793464