Hôm Nay Thứ 5, ngày 06-10-2022
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Sóc Trăng : 07/10/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 87

Ngày 05-10-2022, Giải Đặc Biệt:

638087
Ngày xuất hiện Loto ĐB 87 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
11-07-2018 949987 505326 18-07-2018
09-08-2017 050387 806443 16-08-2017
10-05-2017 226487 416625 17-05-2017
15-06-2016 851487 738308 22-06-2016
26-02-2014 930687 160577 05-03-2014
24-10-2012 185287 032139 31-10-2012
15-08-2012 949987 632928 22-08-2012
29-02-2012 980487 308925 07-03-2012
22-02-2012 027287 980487 29-02-2012
21-07-2010 431187 969775 28-07-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 87
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
25 2 lần 26 1 lần 43 1 lần 08 1 lần 77 1 lần
39 1 lần 28 1 lần 87 1 lần 75 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 4 lần 0 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 3 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 2 lần 2 lần 3 lần
8 1 lần 2 lần 2 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (4 lần) - 7 (2 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (3 lần) - 8 (2 lần) - 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần)
Tổng 7 (3 lần) - 8 (2 lần) - 2 (2 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 87 vào ngày trước đó

Ngày 05-10-2022, Giải Đặc Biệt:

638087
Ngày xuất hiện Loto ĐB 87 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 07/10 hàng năm
07-10-2020 970009
07-10-2015 725897