Hôm Nay Thứ 7, ngày 15-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Tiền Giang : 15/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36

Ngày 09-05-2021, Giải Đặc Biệt:

286836
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03-05-2020 057036 046218 10-05-2020
14-08-2016 828736 322001 21-08-2016
29-07-2012 329236 170356 05-08-2012
25-12-2011 802036 333648 01-01-2012
09-01-2011 920736 185668 16-01-2011
15-08-2010 991736 289534 22-08-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
18 1 lần 01 1 lần 56 1 lần 48 1 lần 68 1 lần
34 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 3 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 1 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 8 (3 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 1 (2 lần) - 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 36 vào ngày trước đó

Ngày 09-05-2021, Giải Đặc Biệt:

286836
Ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 15/05 hàng năm
15-05-2016 781248
15-05-2011 002869