Hôm Nay Thứ 6, ngày 05-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Tây Ninh : 06/03/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10

Ngày 04-03-2021, Giải Đặc Biệt:

962910
Ngày xuất hiện Loto ĐB 10 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-08-2019 376010 592397 05-09-2019
09-05-2019 555910 154469 16-05-2019
30-11-2017 369910 312379 07-12-2017
19-05-2016 541410 841693 26-05-2016
25-12-2014 376110 617304 01-01-2015
07-11-2013 835110 560997 14-11-2013
08-09-2011 896110 596183 15-09-2011
23-06-2011 652910 840675 30-06-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
97 2 lần 69 1 lần 79 1 lần 93 1 lần 04 1 lần
83 1 lần 75 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 3 lần
7 2 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 3 lần 2 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 9 (2 lần) - 3 (2 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần)
Tổng 6 (3 lần) - 2 (2 lần) - 5 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 10 vào ngày trước đó

Ngày 04-03-2021, Giải Đặc Biệt:

962910
Ngày xuất hiện Loto ĐB 10 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 06/03 hàng năm
06-03-2014 409793