Hôm Nay Thứ 4, ngày 29-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Trà Vinh : 29/06/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 54

Ngày 24-06-2022, Giải Đặc Biệt:

177254
Ngày xuất hiện Loto ĐB 54 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13-04-2018 599354 234284 20-04-2018
14-10-2016 811854 991861 21-10-2016
11-12-2015 466154 915482 18-12-2015
05-12-2014 830854 401794 12-12-2014
28-06-2013 642554 496991 05-07-2013
14-09-2012 839654 171696 21-09-2012
02-09-2011 288454 064747 09-09-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 54
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
84 1 lần 61 1 lần 82 1 lần 94 1 lần 91 1 lần
96 1 lần 47 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 2 lần
1 0 lần 2 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 2 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 2 lần 0 lần 0 lần
9 3 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần) - 8 (2 lần) - 6 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 4 (2 lần) - 1 (2 lần) - 2 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 0 (2 lần) - 2 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 54 vào ngày trước đó

Ngày 24-06-2022, Giải Đặc Biệt:

177254
Ngày xuất hiện Loto ĐB 54 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm
29-06-2018 000066
29-06-2012 061735