Hôm Nay Thứ 7, ngày 15-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Trà Vinh : 15/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 27

Ngày 14-05-2021, Giải Đặc Biệt:

797127
Ngày xuất hiện Loto ĐB 27 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
07-02-2020 221227 391151 14-02-2020
01-02-2019 871027 755121 08-02-2019
02-06-2017 296427 061067 09-06-2017
12-05-2017 303327 149791 19-05-2017
26-09-2014 014827 087948 03-10-2014
23-08-2013 543527 496404 30-08-2013
06-07-2012 147227 637428 13-07-2012
21-10-2011 780927 565676 28-10-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 27
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
51 1 lần 21 1 lần 67 1 lần 91 1 lần 48 1 lần
04 1 lần 28 1 lần 76 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 2 lần
1 0 lần 3 lần 0 lần
2 2 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 3 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 1 (3 lần) - 8 (2 lần) - 7 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 3 (3 lần) - 0 (2 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 27 vào ngày trước đó

Ngày 14-05-2021, Giải Đặc Biệt:

797127
Ngày xuất hiện Loto ĐB 27 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 15/05 hàng năm
15-05-2020 350758
15-05-2015 080695