Hôm Nay Thứ 6, ngày 28-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Trà Vinh : 28/01/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38

Ngày 21-01-2022, Giải Đặc Biệt:

290538
Ngày xuất hiện Loto ĐB 38 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30-01-2015 570938 959945 06-02-2015
06-06-2014 276638 408006 13-06-2014
03-05-2013 128038 765231 10-05-2013
06-01-2012 766938 762322 13-01-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
45 1 lần 06 1 lần 31 1 lần 22 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Đuôi 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 38 vào ngày trước đó

Ngày 21-01-2022, Giải Đặc Biệt:

290538
Ngày xuất hiện Loto ĐB 38 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 28/01 hàng năm
28-01-2011 978358