Hôm Nay Thứ 7, ngày 27-02-2021
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Vĩnh Long : 27/02/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 84

Ngày 26-02-2021, Giải Đặc Biệt:

046384
Ngày xuất hiện Loto ĐB 84 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25-01-2019 449784 958648 01-02-2019
16-03-2018 450684 107495 23-03-2018
23-11-2012 003584 845733 30-11-2012
21-10-2011 384484 253047 28-10-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 84
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
48 1 lần 95 1 lần 33 1 lần 47 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần) - 9 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 5 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần)
Đuôi 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (1 lần) - 3 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 84 vào ngày trước đó

Ngày 26-02-2021, Giải Đặc Biệt:

046384
Ngày xuất hiện Loto ĐB 84 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 27/02 hàng năm
27-02-2015 880489