Hôm Nay Thứ 4, ngày 12-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Vĩnh Long : 12/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 22

Ngày 30-04-2021, Giải Đặc Biệt:

967622
Ngày xuất hiện Loto ĐB 22 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16-08-2019 034722 247493 23-08-2019
09-01-2015 851022 397526 16-01-2015
14-11-2014 907522 685157 21-11-2014
23-04-2010 615822 390987 30-04-2010
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 22
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
93 1 lần 26 1 lần 57 1 lần 87 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 7 (2 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 5 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 8 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 22 vào ngày trước đó

Ngày 30-04-2021, Giải Đặc Biệt:

967622
Ngày xuất hiện Loto ĐB 22 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 12/05 hàng năm
12-05-2017 074306