Hôm Nay Thứ 7, ngày 15-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Vũng Tàu : 15/05/2021

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 55

Ngày 11-05-2021, Giải Đặc Biệt:

803255
Ngày xuất hiện Loto ĐB 55 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
07-01-2020 873455 694086 14-01-2020
17-07-2018 590955 691720 24-07-2018
13-10-2015 817455 612304 20-10-2015
22-09-2015 731055 045005 29-09-2015
21-04-2015 842555 299437 28-04-2015
18-02-2014 813455 233293 25-02-2014
17-04-2012 870155 330352 24-04-2012
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 55
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
86 1 lần 20 1 lần 04 1 lần 05 1 lần 37 1 lần
93 1 lần 52 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần) - 8 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 6 (1 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 2 (1 lần) - 1 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 4 (2 lần) - 2 (2 lần) - 5 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 55 vào ngày trước đó

Ngày 11-05-2021, Giải Đặc Biệt:

803255
Ngày xuất hiện Loto ĐB 55 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 15/05 hàng năm
15-05-2018 067898
15-05-2012 364679