Hôm Nay Thứ 4, ngày 18-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Vũng Tàu : 18/05/2022

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 67

Ngày 17-05-2022, Giải Đặc Biệt:

013467
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-09-2020 709567 323397 06-10-2020
02-04-2019 227767 107762 09-04-2019
29-08-2017 640367 632484 05-09-2017
12-11-2013 589767 574195 19-11-2013
29-05-2012 424767 342437 05-06-2012
20-09-2011 208867 904552 27-09-2011
05-04-2011 753067 409484 12-04-2011
29-03-2011 864367 753067 05-04-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
84 2 lần 97 1 lần 62 1 lần 95 1 lần 37 1 lần
52 1 lần 67 1 lần
Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 2 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 2 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 3 lần 1 lần
8 2 lần 0 lần 1 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần
Thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần) - 6 (2 lần) - 8 (2 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần)
Đuôi 7 (3 lần) - 2 (2 lần) - 4 (2 lần) - 5 (1 lần) - 1 (0 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 8 (0 lần) - 9 (0 lần)
Tổng 2 (2 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 3 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần)
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 67 vào ngày trước đó

Ngày 17-05-2022, Giải Đặc Biệt:

013467
Ngày xuất hiện Loto ĐB 67 Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
Các giải đặc biệt ngày 18/05 hàng năm
18-05-2021 112448
18-05-2010 129681