Hôm Nay Thứ 6, ngày 24-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

Thống kê lô theo tổng xổ số Bình Định

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 02-09-2021 22
01 2 16-09-2021 8
02 2 16-09-2021 8
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 09-09-2021 15
05 3 23-09-2021 1
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 26-08-2021 29
08 1 02-09-2021 22
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 16-09-2021 8
12 2 23-09-2021 1
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 2 23-09-2021 1
16 3 23-09-2021 1
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 23-09-2021 1
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 16-09-2021 8
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 16-09-2021 8
26 1 26-08-2021 29
27 2 09-09-2021 15
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 26-08-2021 29
31 1 09-09-2021 15
32 2 16-09-2021 8
33 1 02-09-2021 22
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 02-09-2021 22
37 1 26-08-2021 29
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 16-09-2021 8
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 09-09-2021 15
44 1 23-09-2021 1
45 1 02-09-2021 22
46 1 23-09-2021 1
47 2 16-09-2021 8
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 16-09-2021 8
52 2 26-08-2021 29
53 1 26-08-2021 29
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 16-09-2021 8
57 1 09-09-2021 15
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 09-09-2021 15
60 2 09-09-2021 15
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 23-09-2021 1
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 23-09-2021 1
65 1 02-09-2021 22
66 2 09-09-2021 15
67 2 16-09-2021 8
68 1 02-09-2021 22
69 2 23-09-2021 1
70 2 16-09-2021 8
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 26-08-2021 29
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 2 23-09-2021 1
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 23-09-2021 1
77 1 23-09-2021 1
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 23-09-2021 1
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 02-09-2021 22
82 2 23-09-2021 1
83 3 16-09-2021 8
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 23-09-2021 1
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 2 23-09-2021 1
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 23-09-2021 1
96 2 09-09-2021 15
97 1 26-08-2021 29
98 2 09-09-2021 15
99 1 02-09-2021 22

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-09-2021 của Bình Định

Tổng Loto
Tổng 0 64, 82, 46
Tổng 1 74, 92
Tổng 2
Tổng 3 76, 12
Tổng 4 95, 77
Tổng 5 69, 05
Tổng 6 79, 15
Tổng 7 16
Tổng 8 44, 62
Tổng 9 90, 18