Hôm Nay Thứ 2, ngày 14-06-2021
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

Thống kê lô theo tổng xổ số Đồng Nai

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 09-06-2021 5
02 3 09-06-2021 5
03 1 09-06-2021 5
04 2 09-06-2021 5
05 2 02-06-2021 12
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 02-06-2021 12
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 19-05-2021 26
10 1 26-05-2021 19
11 3 09-06-2021 5
12 1 19-05-2021 26
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 02-06-2021 12
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 26-05-2021 19
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 19-05-2021 26
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 26-05-2021 19
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 19-05-2021 26
28 1 26-05-2021 19
29 1 09-06-2021 5
30 1 26-05-2021 19
31 1 02-06-2021 12
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 09-06-2021 5
35 3 09-06-2021 5
36 2 02-06-2021 12
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 09-06-2021 5
39 1 09-06-2021 5
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 02-06-2021 12
42 2 02-06-2021 12
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 09-06-2021 5
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 19-05-2021 26
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 09-06-2021 5
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 26-05-2021 19
54 1 02-06-2021 12
55 2 02-06-2021 12
56 1 19-05-2021 26
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 26-05-2021 19
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 09-06-2021 5
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 1 02-06-2021 12
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 26-05-2021 19
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 02-06-2021 12
76 1 02-06-2021 12
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 26-05-2021 19
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 09-06-2021 5
83 2 09-06-2021 5
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 19-05-2021 26
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 19-05-2021 26
88 1 02-06-2021 12
89 1 26-05-2021 19
90 1 26-05-2021 19
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 26-05-2021 19
93 2 02-06-2021 12
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 19-05-2021 26
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 3 02-06-2021 12
99 1 09-06-2021 5

Loto lần quay gần đây nhất ngày 09-06-2021 của Đồng Nai

Tổng Loto
Tổng 0 82, 46
Tổng 1 38, 65, 01, 83, 38, 29
Tổng 2 02, 39, 11, 02
Tổng 3 03
Tổng 4 04
Tổng 5 50
Tổng 6
Tổng 7 34
Tổng 8 35, 99
Tổng 9