Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê lô theo tổng xổ số Đà Nẵng

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 3 18-05-2022 1
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 27-04-2022 22
04 5 18-05-2022 1
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 30-04-2022 19
07 1 23-04-2022 26
08 3 07-05-2022 12
09 1 23-04-2022 26
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 1 14-05-2022 5
13 1 04-05-2022 15
14 2 11-05-2022 8
15 2 11-05-2022 8
16 1 11-05-2022 8
17 1 14-05-2022 5
18 3 18-05-2022 1
19 2 11-05-2022 8
20 1 20-04-2022 29
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 2 18-05-2022 1
23 2 14-05-2022 5
24 2 14-05-2022 5
25 1 20-04-2022 29
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 07-05-2022 12
28 1 07-05-2022 12
29 2 18-05-2022 1
30 3 27-04-2022 22
31 4 18-05-2022 1
32 2 07-05-2022 12
33 1 30-04-2022 19
34 1 20-04-2022 29
35 2 23-04-2022 26
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 30-04-2022 19
39 1 20-04-2022 29
40 1 04-05-2022 15
41 2 18-05-2022 1
42 2 18-05-2022 1
43 1 30-04-2022 19
44 2 14-05-2022 5
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 11-05-2022 8
47 2 14-05-2022 5
48 1 20-04-2022 29
49 3 18-05-2022 1
50 1 23-04-2022 26
51 1 20-04-2022 29
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 2 11-05-2022 8
54 3 14-05-2022 5
55 4 18-05-2022 1
56 4 18-05-2022 1
57 3 04-05-2022 15
58 3 18-05-2022 1
59 2 30-04-2022 19
60 3 11-05-2022 8
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 3 30-04-2022 19
63 1 23-04-2022 26
64 2 18-05-2022 1
65 1 11-05-2022 8
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 2 30-04-2022 19
68 2 07-05-2022 12
69 3 18-05-2022 1
70 2 18-05-2022 1
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 27-04-2022 22
73 1 07-05-2022 12
74 4 04-05-2022 15
75 2 04-05-2022 15
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 3 14-05-2022 5
78 3 30-04-2022 19
79 1 14-05-2022 5
80 3 07-05-2022 12
81 2 27-04-2022 22
82 1 30-04-2022 19
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 11-05-2022 8
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 4 18-05-2022 1
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 3 18-05-2022 1
91 3 14-05-2022 5
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 4 14-05-2022 5
94 2 14-05-2022 5
95 2 14-05-2022 5
96 1 30-04-2022 19
97 4 18-05-2022 1
98 3 14-05-2022 5
99 1 30-04-2022 19

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-05-2022 của Đà Nẵng

Tổng Loto
Tổng 0 55, 64
Tổng 1 56, 01, 29
Tổng 2
Tổng 3 49, 58
Tổng 4 22, 31, 04
Tổng 5 69, 41
Tổng 6 42, 97, 88
Tổng 7 70
Tổng 8
Tổng 9 90, 18