Hôm Nay Chủ nhật, ngày 24-10-2021
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

Thống kê lô theo tổng xổ số Đà Nẵng

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 13-10-2021 11
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 20-10-2021 4
03 2 06-10-2021 18
04 3 16-10-2021 8
05 1 20-10-2021 4
06 2 20-10-2021 4
07 1 29-09-2021 25
08 2 16-10-2021 8
09 1 23-10-2021 1
10 2 16-10-2021 8
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 3 13-10-2021 11
13 1 29-09-2021 25
14 2 02-10-2021 22
15 3 20-10-2021 4
16 3 02-10-2021 22
17 1 06-10-2021 18
18 1 23-10-2021 1
19 3 16-10-2021 8
20 2 20-10-2021 4
21 5 20-10-2021 4
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 23-10-2021 1
24 3 16-10-2021 8
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 23-10-2021 1
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 2 23-10-2021 1
29 1 20-10-2021 4
30 2 13-10-2021 11
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 25-09-2021 29
33 2 23-10-2021 1
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 06-10-2021 18
36 1 20-10-2021 4
37 3 23-10-2021 1
38 2 06-10-2021 18
39 1 29-09-2021 25
40 1 23-10-2021 1
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 13-10-2021 11
43 1 29-09-2021 25
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 20-10-2021 4
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 3 23-10-2021 1
48 2 29-09-2021 25
49 4 23-10-2021 1
50 2 02-10-2021 22
51 1 23-10-2021 1
52 2 09-10-2021 15
53 4 13-10-2021 11
54 2 02-10-2021 22
55 2 16-10-2021 8
56 1 23-10-2021 1
57 2 02-10-2021 22
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 25-09-2021 29
60 4 23-10-2021 1
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 16-10-2021 8
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 3 16-10-2021 8
65 1 16-10-2021 8
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 09-10-2021 15
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 13-10-2021 11
70 3 23-10-2021 1
71 2 20-10-2021 4
72 2 16-10-2021 8
73 1 29-09-2021 25
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 25-09-2021 29
76 3 23-10-2021 1
77 2 20-10-2021 4
78 1 09-10-2021 15
79 1 23-10-2021 1
80 3 20-10-2021 4
81 1 13-10-2021 11
82 1 16-10-2021 8
83 4 20-10-2021 4
84 1 25-09-2021 29
85 1 02-10-2021 22
86 3 20-10-2021 4
87 4 06-10-2021 18
88 3 09-10-2021 15
89 3 20-10-2021 4
90 1 20-10-2021 4
91 3 23-10-2021 1
92 2 09-10-2021 15
93 2 23-10-2021 1
94 2 13-10-2021 11
95 1 13-10-2021 11
96 2 09-10-2021 15
97 1 13-10-2021 11
98 1 06-10-2021 18
99 1 16-10-2021 8

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-10-2021 của Đà Nẵng

Tổng Loto
Tổng 0 37, 91, 28
Tổng 1 47, 56
Tổng 2 93
Tổng 3 49, 76
Tổng 4 40
Tổng 5 23
Tổng 6 51, 60, 33, 79
Tổng 7 70
Tổng 8 26
Tổng 9 18, 09