Hôm Nay Thứ 3, ngày 03-08-2021
Thống kê 2 số cuối XSDNO Thống kê đặc biệt tuần XSDNO
Thống kê tần số nhịp XSDNO Thống kê tần suất loto XSDNO
Tần suất cặp loto XSDNO Thống kê lô gan XSDNO
Đầu đuôi loto XSDNO Thống kê theo tổng XSDNO

Thống kê lô theo tổng xổ số Đắk Nông

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 24-07-2021 10
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 17-07-2021 17
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 10-07-2021 24
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 10-07-2021 24
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 2 24-07-2021 10
14 3 17-07-2021 17
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 3 24-07-2021 10
17 2 17-07-2021 17
18 1 10-07-2021 24
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 10-07-2021 24
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 2 17-07-2021 17
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 17-07-2021 17
25 1 03-07-2021 31
26 1 03-07-2021 31
27 2 24-07-2021 10
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 17-07-2021 17
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 17-07-2021 17
32 2 24-07-2021 10
33 1 17-07-2021 17
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 17-07-2021 17
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 03-07-2021 31
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 2 24-07-2021 10
46 2 17-07-2021 17
47 2 24-07-2021 10
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 24-07-2021 10
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 24-07-2021 10
57 2 24-07-2021 10
58 1 24-07-2021 10
59 1 24-07-2021 10
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 17-07-2021 17
63 2 24-07-2021 10
64 1 17-07-2021 17
65 2 24-07-2021 10
66 2 10-07-2021 24
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 03-07-2021 31
69 1 10-07-2021 24
70 1 10-07-2021 24
71 1 03-07-2021 31
72 1 10-07-2021 24
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 10-07-2021 24
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 17-07-2021 17
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 24-07-2021 10
81 3 24-07-2021 10
82 1 03-07-2021 31
83 1 24-07-2021 10
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 03-07-2021 31
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 10-07-2021 24
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 03-07-2021 31
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 10-07-2021 24
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 24-07-2021 10
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 2 17-07-2021 17
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 31-07-2021 của Đắk Nông

Tổng Loto
Tổng 0 .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., ..
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9