Hôm Nay Thứ 3, ngày 03-08-2021
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê lô theo tổng xổ số Gia Lai

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 30-07-2021 4
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 23-07-2021 11
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 16-07-2021 18
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 09-07-2021 25
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 23-07-2021 11
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 16-07-2021 18
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 23-07-2021 11
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 30-07-2021 4
22 1 09-07-2021 25
23 1 30-07-2021 4
24 1 09-07-2021 25
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 09-07-2021 25
27 1 09-07-2021 25
28 1 23-07-2021 11
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 30-07-2021 4
32 1 30-07-2021 4
33 2 23-07-2021 11
34 2 23-07-2021 11
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 2 30-07-2021 4
37 1 30-07-2021 4
38 1 09-07-2021 25
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 30-07-2021 4
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 23-07-2021 11
44 1 16-07-2021 18
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 23-07-2021 11
47 1 09-07-2021 25
48 2 16-07-2021 18
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 30-07-2021 4
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 23-07-2021 11
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 23-07-2021 11
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 1 23-07-2021 11
58 2 30-07-2021 4
59 3 30-07-2021 4
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 23-07-2021 11
63 2 30-07-2021 4
64 1 16-07-2021 18
65 1 09-07-2021 25
66 1 30-07-2021 4
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 16-07-2021 18
69 1 09-07-2021 25
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 16-07-2021 18
72 1 09-07-2021 25
73 1 30-07-2021 4
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 23-07-2021 11
76 2 30-07-2021 4
77 2 30-07-2021 4
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 23-07-2021 11
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 09-07-2021 25
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 16-07-2021 18
90 2 30-07-2021 4
91 1 16-07-2021 18
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 09-07-2021 25
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 16-07-2021 18
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 2 16-07-2021 18
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 30-07-2021 của Gia Lai

Tổng Loto
Tổng 0 73, 37, 00
Tổng 1
Tổng 2 66
Tổng 3 76, 58, 21
Tổng 4 31, 40, 77, 59, 59
Tổng 5 32, 23, 50
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9 63, 36, 90