Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Thống kê 2 số cuối XSGL Thống kê đặc biệt tuần XSGL
Thống kê tần số nhịp XSGL Thống kê tần suất loto XSGL
Tần suất cặp loto XSGL Thống kê lô gan XSGL
Đầu đuôi loto XSGL Thống kê theo tổng XSGL

Thống kê lô theo tổng xổ số Gia Lai

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 3 01-07-2022 2
01 4 01-07-2022 2
02 1 03-06-2022 30
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 17-06-2022 16
05 2 01-07-2022 2
06 2 24-06-2022 9
07 1 10-06-2022 23
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 01-07-2022 2
10 1 10-06-2022 23
11 2 24-06-2022 9
12 2 24-06-2022 9
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 10-06-2022 23
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 10-06-2022 23
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 24-06-2022 9
20 1 01-07-2022 2
21 1 03-06-2022 30
22 1 17-06-2022 16
23 1 03-06-2022 30
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 01-07-2022 2
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 24-06-2022 9
28 1 01-07-2022 2
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 17-06-2022 16
31 1 24-06-2022 9
32 1 24-06-2022 9
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 01-07-2022 2
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 03-06-2022 30
37 1 10-06-2022 23
38 1 10-06-2022 23
39 3 24-06-2022 9
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 17-06-2022 16
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 17-06-2022 16
45 1 01-07-2022 2
46 1 17-06-2022 16
47 1 24-06-2022 9
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 01-07-2022 2
51 4 01-07-2022 2
52 3 01-07-2022 2
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 17-06-2022 16
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 17-06-2022 16
59 2 24-06-2022 9
60 1 24-06-2022 9
61 1 01-07-2022 2
62 2 17-06-2022 16
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 01-07-2022 2
65 1 17-06-2022 16
66 3 24-06-2022 9
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 03-06-2022 30
69 1 10-06-2022 23
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 24-06-2022 9
74 2 24-06-2022 9
75 1 01-07-2022 2
76 1 24-06-2022 9
77 1 10-06-2022 23
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 03-06-2022 30
80 1 03-06-2022 30
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 01-07-2022 2
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 03-06-2022 30
87 2 10-06-2022 23
88 1 03-06-2022 30
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 01-07-2022 2
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 2 03-06-2022 30
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 10-06-2022 23
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 17-06-2022 16
98 1 03-06-2022 30
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 01-07-2022 của Gia Lai

Tổng Loto
Tổng 0 00, 00, 64, 28
Tổng 1 83, 01
Tổng 2 20, 75
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5 50, 05
Tổng 6 51
Tổng 7 25, 34, 61, 52
Tổng 8
Tổng 9 09, 45, 90