Hôm Nay Thứ 3, ngày 03-08-2021
Thống kê 2 số cuối XSHP Thống kê đặc biệt tuần XSHP
Thống kê tần số nhịp XSHP Thống kê tần suất loto XSHP
Tần suất cặp loto XSHP Thống kê lô gan XSHP
Đầu đuôi loto XSHP Thống kê theo tổng XSHP

Thống kê lô theo tổng xổ số Hải Phòng

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 1 23-07-2021 11
02 1 23-07-2021 11
03 3 23-07-2021 11
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 09-07-2021 25
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 30-07-2021 4
08 1 16-07-2021 18
09 2 16-07-2021 18
10 1 16-07-2021 18
11 1 16-07-2021 18
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 16-07-2021 18
15 3 30-07-2021 4
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 2 30-07-2021 4
19 1 16-07-2021 18
20 2 16-07-2021 18
21 3 30-07-2021 4
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 3 23-07-2021 11
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 30-07-2021 4
28 1 30-07-2021 4
29 3 30-07-2021 4
30 1 23-07-2021 11
31 1 16-07-2021 18
32 1 23-07-2021 11
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 23-07-2021 11
35 3 30-07-2021 4
36 1 30-07-2021 4
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 23-07-2021 11
39 1 16-07-2021 18
40 1 23-07-2021 11
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 16-07-2021 18
43 2 30-07-2021 4
44 1 23-07-2021 11
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 23-07-2021 11
48 1 23-07-2021 11
49 1 09-07-2021 25
50 2 30-07-2021 4
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 30-07-2021 4
54 1 30-07-2021 4
55 2 30-07-2021 4
56 1 16-07-2021 18
57 1 09-07-2021 25
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 30-07-2021 4
60 2 16-07-2021 18
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 16-07-2021 18
63 1 30-07-2021 4
64 1 09-07-2021 25
65 1 30-07-2021 4
66 4 30-07-2021 4
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 30-07-2021 4
69 1 09-07-2021 25
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 09-07-2021 25
72 4 30-07-2021 4
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 1 09-07-2021 25
75 2 23-07-2021 11
76 1 16-07-2021 18
77 1 09-07-2021 25
78 2 23-07-2021 11
79 2 30-07-2021 4
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 09-07-2021 25
82 2 30-07-2021 4
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 1 23-07-2021 11
85 3 23-07-2021 11
86 1 30-07-2021 4
87 1 16-07-2021 18
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 16-07-2021 18
95 1 16-07-2021 18
96 2 23-07-2021 11
97 3 23-07-2021 11
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 2 23-07-2021 11

Loto lần quay gần đây nhất ngày 30-07-2021 của Hải Phòng

Tổng Loto
Tổng 0 565, 28
Tổng 1 150, 29
Tổng 2 66, 379
Tổng 3 G3363, 21, 459, 172
Tổng 4 G3454, 68
Tổng 5 G3635
Tổng 6 15, G3536, 650, 15, 343, 482
Tổng 7 255, 07, 235
Tổng 8 53, 127, 286
Tổng 9 18, 72