Hôm Nay Thứ 6, ngày 18-06-2021
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

Thống kê lô theo tổng xổ số Khánh Hòa

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 16-06-2021 2
01 1 02-06-2021 16
02 2 09-06-2021 9
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 3 09-06-2021 9
05 1 26-05-2021 23
06 2 26-05-2021 23
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 26-05-2021 23
11 3 09-06-2021 9
12 1 09-06-2021 9
13 1 13-06-2021 5
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 06-06-2021 12
16 2 09-06-2021 9
17 1 26-05-2021 23
18 3 09-06-2021 9
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 4 09-06-2021 9
21 5 09-06-2021 9
22 1 02-06-2021 16
23 3 13-06-2021 5
24 1 23-05-2021 26
25 1 13-06-2021 5
26 2 23-05-2021 26
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 2 13-06-2021 5
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 4 06-06-2021 12
33 2 16-06-2021 2
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 30-05-2021 19
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 4 16-06-2021 2
38 1 19-05-2021 30
39 1 02-06-2021 16
40 1 19-05-2021 30
41 1 30-05-2021 19
42 4 16-06-2021 2
43 3 13-06-2021 5
44 3 09-06-2021 9
45 2 02-06-2021 16
46 1 30-05-2021 19
47 3 30-05-2021 19
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 06-06-2021 12
50 2 06-06-2021 12
51 2 16-06-2021 2
52 2 30-05-2021 19
53 2 13-06-2021 5
54 1 19-05-2021 30
55 2 02-06-2021 16
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 06-06-2021 12
58 3 13-06-2021 5
59 1 16-06-2021 2
60 3 13-06-2021 5
61 3 16-06-2021 2
62 1 23-05-2021 26
63 4 16-06-2021 2
64 3 02-06-2021 16
65 1 13-06-2021 5
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 06-06-2021 12
68 1 13-06-2021 5
69 1 13-06-2021 5
70 2 16-06-2021 2
71 1 26-05-2021 23
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 13-06-2021 5
74 3 16-06-2021 2
75 5 13-06-2021 5
76 2 09-06-2021 9
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 09-06-2021 9
79 3 06-06-2021 12
80 2 06-06-2021 12
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 16-06-2021 2
83 1 26-05-2021 23
84 3 16-06-2021 2
85 1 19-05-2021 30
86 4 26-05-2021 23
87 1 30-05-2021 19
88 1 13-06-2021 5
89 2 09-06-2021 9
90 1 19-05-2021 30
91 3 16-06-2021 2
92 1 19-05-2021 30
93 1 30-05-2021 19
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 2 16-06-2021 2
96 1 16-06-2021 2
97 4 16-06-2021 2
98 3 09-06-2021 9
99 1 09-06-2021 9

Loto lần quay gần đây nhất ngày 16-06-2021 của Khánh Hòa

Tổng Loto
Tổng 0 37, 00, 91, 00, 82
Tổng 1 74
Tổng 2 84
Tổng 3
Tổng 4 95, 59
Tổng 5 96
Tổng 6 51, 33, 42, 97, 97
Tổng 7 70, 61
Tổng 8
Tổng 9 63