Hôm Nay Thứ 3, ngày 03-08-2021
Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

Thống kê lô theo tổng xổ số Kon Tum

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 11-07-2021 23
01 3 18-07-2021 16
02 1 18-07-2021 16
03 1 11-07-2021 23
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 1 25-07-2021 9
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 18-07-2021 16
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 18-07-2021 16
12 2 11-07-2021 23
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 25-07-2021 9
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 25-07-2021 9
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 18-07-2021 16
22 2 25-07-2021 9
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 11-07-2021 23
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 25-07-2021 9
28 1 25-07-2021 9
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 25-07-2021 9
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 25-07-2021 9
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 11-07-2021 23
37 1 18-07-2021 16
38 1 04-07-2021 30
39 1 04-07-2021 30
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 11-07-2021 23
42 3 25-07-2021 9
43 1 04-07-2021 30
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 2 11-07-2021 23
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 11-07-2021 23
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 18-07-2021 16
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 11-07-2021 23
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 25-07-2021 9
56 2 18-07-2021 16
57 3 25-07-2021 9
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 04-07-2021 30
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 04-07-2021 30
62 1 25-07-2021 9
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 18-07-2021 16
68 3 25-07-2021 9
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 11-07-2021 23
72 1 18-07-2021 16
73 2 18-07-2021 16
74 2 18-07-2021 16
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 18-07-2021 16
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 2 25-07-2021 9
80 1 04-07-2021 30
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 04-07-2021 30
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 1 11-07-2021 23
92 1 25-07-2021 9
93 1 18-07-2021 16
94 1 18-07-2021 16
95 1 11-07-2021 23
96 1 11-07-2021 23
97 2 25-07-2021 9
98 1 25-07-2021 9
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 01-08-2021 của Kon Tum

Tổng Loto
Tổng 0 .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., ..
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9