Hôm Nay Thứ 7, ngày 25-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSND Thống kê đặc biệt tuần XSND
Thống kê tần số nhịp XSND Thống kê tần suất loto XSND
Tần suất cặp loto XSND Thống kê lô gan XSND
Đầu đuôi loto XSND Thống kê theo tổng XSND

Thống kê lô theo tổng xổ số Nam Định

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 18-09-2021 7
02 1 18-09-2021 7
03 1 18-09-2021 7
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 18-09-2021 7
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 2 11-09-2021 14
10 1 18-09-2021 7
11 4 11-09-2021 14
12 1 04-09-2021 21
13 1 11-09-2021 14
14 1 18-09-2021 7
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 3 18-09-2021 7
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 11-09-2021 14
20 1 28-08-2021 28
21 1 04-09-2021 21
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 28-08-2021 28
24 1 28-08-2021 28
25 1 11-09-2021 14
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 1 28-08-2021 28
31 1 28-08-2021 28
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 04-09-2021 21
36 2 18-09-2021 7
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 4 11-09-2021 14
39 3 18-09-2021 7
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 28-08-2021 28
42 2 11-09-2021 14
43 1 18-09-2021 7
44 1 18-09-2021 7
45 4 18-09-2021 7
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 4 18-09-2021 7
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 18-09-2021 7
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 2 18-09-2021 7
52 1 18-09-2021 7
53 1 11-09-2021 14
54 1 11-09-2021 14
55 2 04-09-2021 21
56 2 04-09-2021 21
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 11-09-2021 14
59 1 18-09-2021 7
60 1 04-09-2021 21
61 2 28-08-2021 28
62 1 28-08-2021 28
63 3 11-09-2021 14
64 1 28-08-2021 28
65 2 18-09-2021 7
66 1 04-09-2021 21
67 1 18-09-2021 7
68 1 28-08-2021 28
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 2 11-09-2021 14
71 1 18-09-2021 7
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 11-09-2021 14
74 2 18-09-2021 7
75 1 04-09-2021 21
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 2 11-09-2021 14
78 2 18-09-2021 7
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 3 11-09-2021 14
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 18-09-2021 7
84 4 11-09-2021 14
85 1 11-09-2021 14
86 1 04-09-2021 21
87 1 04-09-2021 21
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 18-09-2021 7
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 11-09-2021 14
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 2 11-09-2021 14
95 1 11-09-2021 14
96 1 11-09-2021 14
97 1 04-09-2021 21
98 1 28-08-2021 28
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 18-09-2021 của Nam Định

Tổng Loto
Tổng 0 149, 674
Tổng 1 01, G3551, 10, 47, 83, 417
Tổng 2 G3352, G3402, 171, 567, 339
Tổng 3 03
Tổng 4 59
Tổng 5 283
Tổng 6 214, 06
Tổng 7 43, 89, 136
Tổng 8 G3678, 44, 365
Tổng 9 45, 247, 465