Hôm Nay Thứ 6, ngày 24-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê lô theo tổng xổ số Ninh Thuận

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 27-08-2021 28
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 27-08-2021 28
04 2 10-09-2021 14
05 2 17-09-2021 7
06 1 27-08-2021 28
07 4 17-09-2021 7
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 27-08-2021 28
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 03-09-2021 21
12 1 03-09-2021 21
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 03-09-2021 21
16 1 10-09-2021 14
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 3 03-09-2021 21
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 17-09-2021 7
24 3 10-09-2021 14
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 2 03-09-2021 21
31 1 03-09-2021 21
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 03-09-2021 21
35 1 10-09-2021 14
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 1 27-08-2021 28
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 3 17-09-2021 7
41 1 10-09-2021 14
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 17-09-2021 7
44 1 03-09-2021 21
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 10-09-2021 14
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 17-09-2021 7
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 03-09-2021 21
52 1 17-09-2021 7
53 3 17-09-2021 7
54 1 17-09-2021 7
55 1 27-08-2021 28
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 03-09-2021 21
60 1 27-08-2021 28
61 1 17-09-2021 7
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 1 10-09-2021 14
66 2 10-09-2021 14
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 27-08-2021 28
70 1 17-09-2021 7
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 27-08-2021 28
73 1 10-09-2021 14
74 2 17-09-2021 7
75 1 17-09-2021 7
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 2 10-09-2021 14
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 10-09-2021 14
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 17-09-2021 7
84 1 17-09-2021 7
85 1 03-09-2021 21
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 10-09-2021 14
88 1 03-09-2021 21
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 03-09-2021 21
91 1 17-09-2021 7
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 27-08-2021 28
98 1 10-09-2021 14
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 17-09-2021 của Ninh Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 74, 83
Tổng 2 75, 84
Tổng 3 49
Tổng 4 40, 40
Tổng 5 05, 23
Tổng 6
Tổng 7 07, 52, 70, 43, 43, 61
Tổng 8 53
Tổng 9 54