Hôm Nay Thứ 4, ngày 19-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

Thống kê lô theo tổng xổ số Ninh Thuận

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 24-12-2021 26
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 07-01-2022 12
03 2 07-01-2022 12
04 1 14-01-2022 5
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 1 24-12-2021 26
11 3 14-01-2022 5
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 07-01-2022 12
15 1 14-01-2022 5
16 2 14-01-2022 5
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 3 07-01-2022 12
19 1 24-12-2021 26
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 2 07-01-2022 12
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 14-01-2022 5
30 1 31-12-2021 19
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 24-12-2021 26
33 1 31-12-2021 19
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 1 31-12-2021 19
40 1 31-12-2021 19
41 2 07-01-2022 12
42 2 07-01-2022 12
43 1 31-12-2021 19
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 07-01-2022 12
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 14-01-2022 5
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 24-12-2021 26
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 2 14-01-2022 5
53 1 14-01-2022 5
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 24-12-2021 26
56 2 14-01-2022 5
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 1 14-01-2022 5
59 1 14-01-2022 5
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 24-12-2021 26
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 31-12-2021 19
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 3 14-01-2022 5
70 1 31-12-2021 19
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 4 07-01-2022 12
75 3 14-01-2022 5
76 1 31-12-2021 19
77 1 07-01-2022 12
78 2 31-12-2021 19
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 24-12-2021 26
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 2 07-01-2022 12
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 24-12-2021 26
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 1 14-01-2022 5
91 2 14-01-2022 5
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 31-12-2021 19
94 1 31-12-2021 19
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 14-01-2022 5
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 07-01-2022 12

Loto lần quay gần đây nhất ngày 14-01-2022 của Ninh Thuận

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 47, 56, 29
Tổng 2 11, 75, 11
Tổng 3 58
Tổng 4 04, 59
Tổng 5 96, 69, 69
Tổng 6 15
Tổng 7 16, 52
Tổng 8 53
Tổng 9 90