Hôm Nay Thứ 3, ngày 11-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSQN Thống kê đặc biệt tuần XSQN
Thống kê tần số nhịp XSQN Thống kê tần suất loto XSQN
Tần suất cặp loto XSQN Thống kê lô gan XSQN
Đầu đuôi loto XSQN Thống kê theo tổng XSQN

Thống kê lô theo tổng xổ số Quảng Ninh

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 13-04-2021 28
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 2 04-05-2021 7
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 2 13-04-2021 28
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 27-04-2021 14
08 1 04-05-2021 7
09 1 27-04-2021 14
10 3 04-05-2021 7
11 3 27-04-2021 14
12 2 27-04-2021 14
13 1 20-04-2021 21
14 1 27-04-2021 14
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 04-05-2021 7
17 1 13-04-2021 28
18 1 04-05-2021 7
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 20-04-2021 21
21 3 04-05-2021 7
22 1 04-05-2021 7
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 04-05-2021 7
25 1 27-04-2021 14
26 1 04-05-2021 7
27 1 27-04-2021 14
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 27-04-2021 14
30 1 13-04-2021 28
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 1 04-05-2021 7
33 3 04-05-2021 7
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 13-04-2021 28
37 2 04-05-2021 7
38 1 27-04-2021 14
39 1 27-04-2021 14
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 1 13-04-2021 28
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 04-05-2021 7
46 2 27-04-2021 14
47 2 20-04-2021 21
48 3 27-04-2021 14
49 1 04-05-2021 7
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 20-04-2021 21
52 1 13-04-2021 28
53 1 13-04-2021 28
54 1 04-05-2021 7
55 1 13-04-2021 28
56 4 27-04-2021 14
57 1 04-05-2021 7
58 1 27-04-2021 14
59 2 27-04-2021 14
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 1 27-04-2021 14
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 20-04-2021 21
65 2 20-04-2021 21
66 1 20-04-2021 21
67 1 27-04-2021 14
68 1 04-05-2021 7
69 1 27-04-2021 14
70 1 04-05-2021 7
71 2 27-04-2021 14
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 1 27-04-2021 14
74 1 13-04-2021 28
75 1 20-04-2021 21
76 2 27-04-2021 14
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 04-05-2021 7
79 1 20-04-2021 21
80 5 04-05-2021 7
81 1 04-05-2021 7
82 1 13-04-2021 28
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 04-05-2021 7
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 13-04-2021 28
88 1 20-04-2021 21
89 1 27-04-2021 14
90 1 20-04-2021 21
91 1 20-04-2021 21
92 1 13-04-2021 28
93 1 04-05-2021 7
94 2 27-04-2021 14
95 1 27-04-2021 14
96 1 04-05-2021 7
97 1 13-04-2021 28
98 2 04-05-2021 7
99 3 27-04-2021 14

Loto lần quay gần đây nhất ngày 04-05-2021 của Quảng Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 G3480
Tổng 1 10, 249
Tổng 2 02, G3632, 93, 418, 498
Tổng 3 21
Tổng 4 68, 22
Tổng 5 78
Tổng 6 G3526, 680, 185
Tổng 7 G3337, 196, 354, 70, 324
Tổng 8 80, 216, 533
Tổng 9 108, 257, 45, 81