Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê lô theo tổng xổ số Quảng Nam

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 06-09-2022 20
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 30-08-2022 27
06 1 06-09-2022 20
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 1 20-09-2022 6
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 06-09-2022 20
15 1 06-09-2022 20
16 2 20-09-2022 6
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 2 20-09-2022 6
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 13-09-2022 13
25 1 20-09-2022 6
26 2 20-09-2022 6
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 1 20-09-2022 6
29 1 06-09-2022 20
30 1 13-09-2022 13
31 2 20-09-2022 6
32 1 30-08-2022 27
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 13-09-2022 13
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 20-09-2022 6
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 2 20-09-2022 6
40 2 13-09-2022 13
41 1 06-09-2022 20
42 2 13-09-2022 13
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 1 20-09-2022 6
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 2 20-09-2022 6
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 20-09-2022 6
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 30-08-2022 27
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 1 20-09-2022 6
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 2 20-09-2022 6
63 2 13-09-2022 13
64 1 13-09-2022 13
65 2 20-09-2022 6
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 06-09-2022 20
69 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
70 3 20-09-2022 6
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 13-09-2022 13
77 1 30-08-2022 27
78 1 13-09-2022 13
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 2 13-09-2022 13
81 1 30-08-2022 27
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 1 06-09-2022 20
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 3 20-09-2022 6
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 06-09-2022 20
90 1 06-09-2022 20
91 1 13-09-2022 13
92 1 30-08-2022 27
93 3 13-09-2022 13
94 2 06-09-2022 20
95 2 20-09-2022 6
96 1 30-08-2022 27
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 2 06-09-2022 20
99 1 13-09-2022 13

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-09-2022 của Quảng Nam

Tổng Loto
Tổng 0 37, 46, 28
Tổng 1 65
Tổng 2 39, 48
Tổng 3 21, 85
Tổng 4 31, 59, 95
Tổng 5
Tổng 6 51
Tổng 7 16, 25, 70
Tổng 8 26, 62, 08
Tổng 9