Hôm Nay Thứ 3, ngày 03-08-2021
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê lô theo tổng xổ số Quảng Nam

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 20-07-2021 14
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 4 27-07-2021 7
07 1 06-07-2021 28
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 2 20-07-2021 14
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 1 13-07-2021 21
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 1 20-07-2021 14
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 1 20-07-2021 14
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 27-07-2021 7
24 1 06-07-2021 28
25 1 20-07-2021 14
26 2 13-07-2021 21
27 1 06-07-2021 28
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 3 27-07-2021 7
30 5 27-07-2021 7
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 13-07-2021 21
34 1 20-07-2021 14
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 3 20-07-2021 14
38 1 06-07-2021 28
39 1 27-07-2021 7
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 2 27-07-2021 7
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 20-07-2021 14
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 27-07-2021 7
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 1 27-07-2021 7
51 1 06-07-2021 28
52 3 20-07-2021 14
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 13-07-2021 21
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 13-07-2021 21
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 27-07-2021 7
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 20-07-2021 14
61 1 06-07-2021 28
62 1 06-07-2021 28
63 1 13-07-2021 21
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 06-07-2021 28
67 1 06-07-2021 28
68 1 13-07-2021 21
69 1 27-07-2021 7
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 1 13-07-2021 21
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 06-07-2021 28
74 2 27-07-2021 7
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 20-07-2021 14
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 27-07-2021 7
81 4 27-07-2021 7
82 1 20-07-2021 14
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 20-07-2021 14
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 27-07-2021 7
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 13-07-2021 21
94 1 20-07-2021 14
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 1 06-07-2021 28
97 1 06-07-2021 28
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 27-07-2021 của Quảng Nam

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 74, 29, 74
Tổng 2 48, 39
Tổng 3 30, 30, 58
Tổng 4
Tổng 5 50, 69, 23
Tổng 6 88, 42, 88, 06
Tổng 7
Tổng 8 80
Tổng 9 81, 81