Hôm Nay Thứ 5, ngày 02-12-2021
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

Thống kê lô theo tổng xổ số Quảng Nam

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 30-11-2021 2
02 1 02-11-2021 30
03 1 09-11-2021 23
04 3 30-11-2021 2
05 1 02-11-2021 30
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 16-11-2021 16
09 1 30-11-2021 2
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 2 09-11-2021 23
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 1 23-11-2021 9
15 1 23-11-2021 9
16 1 02-11-2021 30
17 1 23-11-2021 9
18 1 02-11-2021 30
19 2 09-11-2021 23
20 1 16-11-2021 16
21 1 16-11-2021 16
22 1 09-11-2021 23
23 1 02-11-2021 30
24 2 30-11-2021 2
25 1 02-11-2021 30
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 16-11-2021 16
28 2 30-11-2021 2
29 1 30-11-2021 2
30 2 23-11-2021 9
31 1 02-11-2021 30
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 23-11-2021 9
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 2 30-11-2021 2
38 1 16-11-2021 16
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 2 23-11-2021 9
41 2 23-11-2021 9
42 2 30-11-2021 2
43 1 23-11-2021 9
44 1 30-11-2021 2
45 2 16-11-2021 16
46 2 09-11-2021 23
47 2 30-11-2021 2
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 2 23-11-2021 9
51 1 02-11-2021 30
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 2 30-11-2021 2
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 16-11-2021 16
58 1 23-11-2021 9
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 2 30-11-2021 2
61 1 16-11-2021 16
62 1 16-11-2021 16
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 23-11-2021 9
68 2 16-11-2021 16
69 3 30-11-2021 2
70 1 09-11-2021 23
71 1 23-11-2021 9
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 3 30-11-2021 2
76 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 16-11-2021 16
80 1 23-11-2021 9
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 2 23-11-2021 9
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 1 09-11-2021 23
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 09-11-2021 23
90 1 16-11-2021 16
91 3 30-11-2021 2
92 1 16-11-2021 16
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
95 1 23-11-2021 9
96 1 30-11-2021 2
97 1 30-11-2021 2
98 1 23-11-2021 9
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 30-11-2021 của Quảng Nam

Tổng Loto
Tổng 0 37, 91, 55, 28
Tổng 1 29, 01, 47
Tổng 2 75
Tổng 3
Tổng 4 04
Tổng 5 96, 69
Tổng 6 97, 42, 60, 42, 24
Tổng 7
Tổng 8 44
Tổng 9 09