Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê lô theo tổng xổ số Quảng Trị

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 16-06-2022 17
01 1 30-06-2022 3
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 2 30-06-2022 3
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 2 09-06-2022 24
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 2 30-06-2022 3
09 1 09-06-2022 24
10 1 23-06-2022 10
11 1 30-06-2022 3
12 1 02-06-2022 31
13 1 23-06-2022 10
14 2 23-06-2022 10
15 2 16-06-2022 17
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 30-06-2022 3
18 1 09-06-2022 24
19 1 09-06-2022 24
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 1 23-06-2022 10
22 1 09-06-2022 24
23 1 09-06-2022 24
24 3 30-06-2022 3
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 16-06-2022 17
27 2 30-06-2022 3
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 1 23-06-2022 10
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 2 30-06-2022 3
32 1 02-06-2022 31
33 1 16-06-2022 17
34 1 30-06-2022 3
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 23-06-2022 10
37 1 02-06-2022 31
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 09-06-2022 24
42 1 16-06-2022 17
43 4 23-06-2022 10
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 16-06-2022 17
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 09-06-2022 24
49 1 02-06-2022 31
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 09-06-2022 24
52 1 30-06-2022 3
53 1 23-06-2022 10
54 1 16-06-2022 17
55 1 02-06-2022 31
56 1 02-06-2022 31
57 2 23-06-2022 10
58 1 09-06-2022 24
59 1 16-06-2022 17
60 2 30-06-2022 3
61 2 23-06-2022 10
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 09-06-2022 24
64 1 02-06-2022 31
65 1 16-06-2022 17
66 1 02-06-2022 31
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 30-06-2022 3
70 1 09-06-2022 24
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 2 30-06-2022 3
77 1 23-06-2022 10
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 3 23-06-2022 10
84 1 02-06-2022 31
85 1 02-06-2022 31
86 2 16-06-2022 17
87 1 23-06-2022 10
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 16-06-2022 17
90 3 16-06-2022 17
91 1 30-06-2022 3
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 30-06-2022 3
95 1 16-06-2022 17
96 1 23-06-2022 10
97 2 30-06-2022 3
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 23-06-2022 10

Loto lần quay gần đây nhất ngày 30-06-2022 của Quảng Trị

Tổng Loto
Tổng 0 91
Tổng 1 01
Tổng 2 11
Tổng 3 76, 94, 03
Tổng 4 31
Tổng 5 69
Tổng 6 24, 97, 24, 60
Tổng 7 34, 52
Tổng 8 17, 08
Tổng 9 27, 27