Hôm Nay Thứ 6, ngày 24-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

Thống kê lô theo tổng xổ số Quảng Trị

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 09-09-2021 15
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 09-09-2021 15
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 3 23-09-2021 1
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 1 16-09-2021 8
14 2 23-09-2021 1
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 16-09-2021 8
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 2 26-08-2021 29
20 4 09-09-2021 15
21 1 16-09-2021 8
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 1 09-09-2021 15
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 2 09-09-2021 15
27 3 23-09-2021 1
28 1 26-08-2021 29
29 1 23-09-2021 1
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 1 23-09-2021 1
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 09-09-2021 15
35 1 23-09-2021 1
36 1 23-09-2021 1
37 1 26-08-2021 29
38 1 23-09-2021 1
39 1 02-09-2021 22
40 2 23-09-2021 1
41 1 16-09-2021 8
42 1 16-09-2021 8
43 1 16-09-2021 8
44 2 09-09-2021 15
45 1 23-09-2021 1
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 02-09-2021 22
49 1 02-09-2021 22
50 1 16-09-2021 8
51 2 23-09-2021 1
52 1 26-08-2021 29
53 1 09-09-2021 15
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 26-08-2021 29
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 4 23-09-2021 1
58 1 26-08-2021 29
59 1 16-09-2021 8
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 3 16-09-2021 8
66 1 09-09-2021 15
67 1 02-09-2021 22
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 1 09-09-2021 15
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 02-09-2021 22
73 1 26-08-2021 29
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 16-09-2021 8
76 2 16-09-2021 8
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 1 09-09-2021 15
79 1 16-09-2021 8
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 02-09-2021 22
82 3 16-09-2021 8
83 1 09-09-2021 15
84 1 09-09-2021 15
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 23-09-2021 1
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 16-09-2021 8
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 16-09-2021 8
92 3 23-09-2021 1
93 2 16-09-2021 8
94 1 23-09-2021 1
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 23-09-2021 1
98 1 26-08-2021 29
99 3 23-09-2021 1

Loto lần quay gần đây nhất ngày 23-09-2021 của Quảng Trị

Tổng Loto
Tổng 0
Tổng 1 10, 29, 92, 10, 38
Tổng 2 57
Tổng 3 94
Tổng 4 31, 86, 40
Tổng 5 14
Tổng 6 51, 97
Tổng 7
Tổng 8 35, 99
Tổng 9 45, 27, 36