Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Thống kê 2 số cuối XSTB Thống kê đặc biệt tuần XSTB
Thống kê tần số nhịp XSTB Thống kê tần suất loto XSTB
Tần suất cặp loto XSTB Thống kê lô gan XSTB
Đầu đuôi loto XSTB Thống kê theo tổng XSTB

Thống kê lô theo tổng xổ số Thái Bình

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 2 19-06-2022 14
02 1 19-06-2022 14
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 05-06-2022 28
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 19-06-2022 14
08 1 05-06-2022 28
09 1 26-06-2022 7
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 19-06-2022 14
12 4 26-06-2022 7
13 2 19-06-2022 14
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 1 26-06-2022 7
17 1 19-06-2022 14
18 2 19-06-2022 14
19 2 26-06-2022 7
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 3 26-06-2022 7
23 1 12-06-2022 21
24 1 12-06-2022 21
25 2 19-06-2022 14
26 2 12-06-2022 21
27 1 05-06-2022 28
28 1 12-06-2022 21
29 1 19-06-2022 14
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 3 19-06-2022 14
32 3 05-06-2022 28
33 2 26-06-2022 7
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 1 12-06-2022 21
36 1 26-06-2022 7
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 2 26-06-2022 7
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 1 26-06-2022 7
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 1 26-06-2022 7
43 2 19-06-2022 14
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 12-06-2022 21
46 2 19-06-2022 14
47 2 26-06-2022 7
48 3 19-06-2022 14
49 1 19-06-2022 14
50 2 12-06-2022 21
51 2 19-06-2022 14
52 2 26-06-2022 7
53 3 26-06-2022 7
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 05-06-2022 28
56 1 12-06-2022 21
57 1 26-06-2022 7
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 12-06-2022 21
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 26-06-2022 7
65 1 05-06-2022 28
66 3 26-06-2022 7
67 2 12-06-2022 21
68 2 12-06-2022 21
69 1 19-06-2022 14
70 3 26-06-2022 7
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 19-06-2022 14
73 1 12-06-2022 21
74 1 19-06-2022 14
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 26-06-2022 7
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 05-06-2022 28
80 1 05-06-2022 28
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 1 05-06-2022 28
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 2 26-06-2022 7
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 05-06-2022 28
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 2 26-06-2022 7
91 2 26-06-2022 7
92 2 26-06-2022 7
93 1 19-06-2022 14
94 1 12-06-2022 21
95 2 26-06-2022 7
96 1 26-06-2022 7
97 1 05-06-2022 28
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 03-07-2022 của Thái Bình

Tổng Loto
Tổng 0 G3460, 00
Tổng 1 92, 56, 100, 526
Tổng 2 240, 636, 191
Tổng 3 G3553
Tổng 4
Tổng 5 154, 96, 32
Tổng 6 G3626, 412, 333
Tổng 7 70, 61, 25, 205, 473
Tổng 8 44, 345
Tổng 9 90, 297, 18, G3319