Hôm Nay Thứ 5, ngày 02-12-2021
Thống kê 2 số cuối XSTB Thống kê đặc biệt tuần XSTB
Thống kê tần số nhịp XSTB Thống kê tần suất loto XSTB
Tần suất cặp loto XSTB Thống kê lô gan XSTB
Đầu đuôi loto XSTB Thống kê theo tổng XSTB

Thống kê lô theo tổng xổ số Thái Bình

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 2 28-11-2021 4
01 2 14-11-2021 18
02 1 28-11-2021 4
03 3 28-11-2021 4
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 07-11-2021 25
06 2 28-11-2021 4
07 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 4 21-11-2021 11
11 2 07-11-2021 25
12 1 14-11-2021 18
13 2 14-11-2021 18
14 1 14-11-2021 18
15 3 21-11-2021 11
16 4 28-11-2021 4
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 21-11-2021 11
20 1 14-11-2021 18
21 1 28-11-2021 4
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 14-11-2021 18
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 14-11-2021 18
28 2 14-11-2021 18
29 1 21-11-2021 11
30 1 21-11-2021 11
31 2 14-11-2021 18
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 2 21-11-2021 11
35 1 14-11-2021 18
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 14-11-2021 18
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 3 28-11-2021 4
41 3 28-11-2021 4
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 3 28-11-2021 4
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 1 28-11-2021 4
46 1 28-11-2021 4
47 1 21-11-2021 11
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 07-11-2021 25
50 1 14-11-2021 18
51 1 07-11-2021 25
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 07-11-2021 25
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 07-11-2021 25
56 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
57 2 28-11-2021 4
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 1 21-11-2021 11
61 1 07-11-2021 25
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 2 28-11-2021 4
64 1 21-11-2021 11
65 1 07-11-2021 25
66 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
67 1 28-11-2021 4
68 1 21-11-2021 11
69 3 28-11-2021 4
70 1 21-11-2021 11
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 2 07-11-2021 25
73 2 21-11-2021 11
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 2 21-11-2021 11
76 3 14-11-2021 18
77 1 21-11-2021 11
78 2 28-11-2021 4
79 3 21-11-2021 11
80 1 07-11-2021 25
81 1 21-11-2021 11
82 1 28-11-2021 4
83 1 21-11-2021 11
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 07-11-2021 25
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 2 28-11-2021 4
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 3 28-11-2021 4
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 3 28-11-2021 4
93 1 28-11-2021 4
94 1 28-11-2021 4
95 2 28-11-2021 4
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 14-11-2021 18

Loto lần quay gần đây nhất ngày 28-11-2021 của Thái Bình

Tổng Loto
Tổng 0 46
Tổng 1 190, 92, 100
Tổng 2 93, 57, 240
Tổng 3 241, 67, 94, 03, 469
Tổng 4 95, 321
Tổng 5 G3395, 382
Tổng 6 88, G3506
Tổng 7 116, 245, 443, 502
Tổng 8 G3478, G3688
Tổng 9 90, 603, 63