Hôm Nay Thứ 3, ngày 11-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê lô theo tổng xổ số Tây Ninh

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 1 22-04-2021 19
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 2 29-04-2021 12
08 3 29-04-2021 12
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 29-04-2021 12
12 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 29-04-2021 12
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 3 22-04-2021 19
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
20 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 29-04-2021 12
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 2 22-04-2021 19
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 1 15-04-2021 26
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 1 15-04-2021 26
42 1 15-04-2021 26
43 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
44 1 22-04-2021 19
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 29-04-2021 12
48 2 29-04-2021 12
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 22-04-2021 19
52 1 22-04-2021 19
53 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
54 1 22-04-2021 19
55 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
56 1 15-04-2021 26
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 29-04-2021 12
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 1 29-04-2021 12
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 4 29-04-2021 12
65 1 22-04-2021 19
66 1 29-04-2021 12
67 1 29-04-2021 12
68 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
69 2 22-04-2021 19
70 1 15-04-2021 26
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 22-04-2021 19
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 15-04-2021 26
76 1 15-04-2021 26
77 1 29-04-2021 12
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 22-04-2021 19
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 3 29-04-2021 12
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 1 22-04-2021 19
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 1 22-04-2021 19
90 1 29-04-2021 12
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 22-04-2021 19
94 1 29-04-2021 12
95 1 15-04-2021 26
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 15-04-2021 26

Loto lần quay gần đây nhất ngày 29-04-2021 của Tây Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 64, 64, 64
Tổng 1 47
Tổng 2 84, 66, 48, 11
Tổng 3 67, 94, 58
Tổng 4 77, 22
Tổng 5 14
Tổng 6
Tổng 7 07, 61
Tổng 8 08
Tổng 9 90