Hôm Nay Thứ 3, ngày 16-08-2022
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

Thống kê lô theo tổng xổ số Tây Ninh

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 04-08-2022 12
01 1 11-08-2022 5
02 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
05 1 21-07-2022 26
06 1 21-07-2022 26
07 1 21-07-2022 26
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 1 04-08-2022 12
10 1 21-07-2022 26
11 1 28-07-2022 19
12 1 28-07-2022 19
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 2 21-07-2022 26
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 04-08-2022 12
20 2 11-08-2022 5
21 1 21-07-2022 26
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 11-08-2022 5
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 1 28-07-2022 19
26 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
27 1 21-07-2022 26
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 04-08-2022 12
34 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
35 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
36 1 11-08-2022 5
37 2 11-08-2022 5
38 1 11-08-2022 5
39 1 21-07-2022 26
40 1 04-08-2022 12
41 1 04-08-2022 12
42 2 11-08-2022 5
43 1 28-07-2022 19
44 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
45 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 2 04-08-2022 12
48 1 21-07-2022 26
49 1 21-07-2022 26
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 28-07-2022 19
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 21-07-2022 26
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 11-08-2022 5
56 3 28-07-2022 19
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 2 11-08-2022 5
59 1 11-08-2022 5
60 1 21-07-2022 26
61 2 04-08-2022 12
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 1 28-07-2022 19
64 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 1 04-08-2022 12
67 1 04-08-2022 12
68 2 04-08-2022 12
69 1 04-08-2022 12
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 3 11-08-2022 5
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
76 1 11-08-2022 5
77 2 28-07-2022 19
78 2 11-08-2022 5
79 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
80 1 04-08-2022 12
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 3 28-07-2022 19
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 2 04-08-2022 12
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
89 2 28-07-2022 19
90 2 11-08-2022 5
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 11-08-2022 5
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 04-08-2022 12
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 04-08-2022 12
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn

Loto lần quay gần đây nhất ngày 11-08-2022 của Tây Ninh

Tổng Loto
Tổng 0 37, 37, 55
Tổng 1 01, 92, 38
Tổng 2 20
Tổng 3 58, 76
Tổng 4 59
Tổng 5 78, 23, 78
Tổng 6 42
Tổng 7
Tổng 8 71, 71
Tổng 9 36, 90