Hôm Nay Thứ 6, ngày 24-09-2021
Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

Thống kê lô theo tổng xổ số Thừa Thiên Huế

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 06-09-2021 18
01 2 13-09-2021 11
02 1 06-09-2021 18
03 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
04 1 06-09-2021 18
05 2 30-08-2021 25
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 30-08-2021 25
08 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 2 13-09-2021 11
11 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
12 2 13-09-2021 11
13 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
14 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 2 20-09-2021 4
17 1 20-09-2021 4
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 30-08-2021 25
20 1 30-08-2021 25
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 1 20-09-2021 4
23 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 1 30-08-2021 25
27 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 06-09-2021 18
30 4 20-09-2021 4
31 1 06-09-2021 18
32 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
33 1 30-08-2021 25
34 1 06-09-2021 18
35 2 20-09-2021 4
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 1 13-09-2021 11
38 1 20-09-2021 4
39 2 06-09-2021 18
40 1 13-09-2021 11
41 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
42 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
43 2 20-09-2021 4
44 1 06-09-2021 18
45 1 20-09-2021 4
46 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
47 1 13-09-2021 11
48 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
49 1 20-09-2021 4
50 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
51 1 13-09-2021 11
52 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
53 1 30-08-2021 25
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 30-08-2021 25
56 1 30-08-2021 25
57 1 06-09-2021 18
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 1 20-09-2021 4
65 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
66 2 30-08-2021 25
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 13-09-2021 11
69 1 20-09-2021 4
70 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
71 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
72 1 13-09-2021 11
73 2 13-09-2021 11
74 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
75 1 20-09-2021 4
76 1 30-08-2021 25
77 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
78 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
79 1 06-09-2021 18
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
82 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
83 2 20-09-2021 4
84 2 20-09-2021 4
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 3 13-09-2021 11
87 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
88 1 06-09-2021 18
89 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 2 20-09-2021 4
92 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
93 1 13-09-2021 11
94 1 13-09-2021 11
95 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
96 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
97 1 13-09-2021 11
98 1 06-09-2021 18
99 1 20-09-2021 4

Loto lần quay gần đây nhất ngày 20-09-2021 của Thừa Thiên Huế

Tổng Loto
Tổng 0 91, 64
Tổng 1 83, 83, 38
Tổng 2 84, 84, 75
Tổng 3 30, 49
Tổng 4 22
Tổng 5 69
Tổng 6
Tổng 7 43, 16
Tổng 8 35, 17, 99
Tổng 9 45