Hôm Nay Thứ 6, ngày 18-06-2021
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

Thống kê lô theo tổng xổ số Vũng Tàu

Bảng thống kê tổng 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 1 08-06-2021 10
01 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
02 1 01-06-2021 17
03 2 25-05-2021 24
04 3 25-05-2021 24
05 2 15-06-2021 3
06 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
07 1 08-06-2021 10
08 3 15-06-2021 3
09 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
10 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
11 1 08-06-2021 10
12 2 18-05-2021 31
13 3 08-06-2021 10
14 3 01-06-2021 17
15 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
16 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
17 1 01-06-2021 17
18 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
19 1 01-06-2021 17
20 1 25-05-2021 24
21 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
22 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
23 1 18-05-2021 31
24 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
25 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
26 3 15-06-2021 3
27 1 01-06-2021 17
28 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
29 2 18-05-2021 31
30 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
31 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
32 2 15-06-2021 3
33 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
34 3 15-06-2021 3
35 2 01-06-2021 17
36 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
37 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
38 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
39 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
40 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
41 2 15-06-2021 3
42 1 15-06-2021 3
43 1 08-06-2021 10
44 1 08-06-2021 10
45 1 08-06-2021 10
46 3 15-06-2021 3
47 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
48 1 18-05-2021 31
49 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
50 3 15-06-2021 3
51 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
52 1 25-05-2021 24
53 1 25-05-2021 24
54 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
55 1 15-06-2021 3
56 1 15-06-2021 3
57 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
58 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
59 2 08-06-2021 10
60 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
61 2 25-05-2021 24
62 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
63 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
64 2 25-05-2021 24
65 1 25-05-2021 24
66 1 08-06-2021 10
67 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
68 1 15-06-2021 3
69 2 25-05-2021 24
70 3 15-06-2021 3
71 1 25-05-2021 24
72 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
73 2 08-06-2021 10
74 2 01-06-2021 17
75 1 01-06-2021 17
76 1 15-06-2021 3
77 1 08-06-2021 10
78 1 01-06-2021 17
79 1 01-06-2021 17
80 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
81 1 25-05-2021 24
82 1 15-06-2021 3
83 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
84 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
85 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
86 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
87 1 01-06-2021 17
88 1 25-05-2021 24
89 1 08-06-2021 10
90 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
91 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
92 1 18-05-2021 31
93 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
94 1 18-05-2021 31
95 1 15-06-2021 3
96 1 25-05-2021 24
97 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
98 Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn
99 1 01-06-2021 17

Loto lần quay gần đây nhất ngày 15-06-2021 của Vũng Tàu

Tổng Loto
Tổng 0 46, 55, 82
Tổng 1 56
Tổng 2
Tổng 3 76
Tổng 4 68, 95
Tổng 5 32, 50, 41, 05, 32
Tổng 6 42
Tổng 7 70, 34
Tổng 8 08, 26, 08
Tổng 9