XSAG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số An Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 16-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số An Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
23 10 lần 64 8 lần 02 8 lần 08 8 lần 65 8 lần
94 7 lần 60 7 lần 19 7 lần 67 7 lần 33 6 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số An Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
50 28 ngày 04/03/2021
17 27 ngày 11/03/2021
18 26 ngày 18/03/2021
44 25 ngày 25/03/2021
52 23 ngày 08/04/2021
70 23 ngày 08/04/2021
75 22 ngày 15/04/2021
45 22 ngày 15/04/2021
29 22 ngày 15/04/2021
27 21 ngày 22/04/2021

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 9-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 9-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 2-9-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 2-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 26-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 26-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 19-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 19-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 12-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 12-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 5-8-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 5-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 29-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 29-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 22-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 22-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 15-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 15-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 8-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 8-7-2021

G8 42
G7 239
G6 0941 8493 9556
G5 3654
G4 05008 60386 48408 40791
11262 24174 94512
G3 09097 36808
G2 94519
G1 97593
ĐB 942923
Đầu Đuôi
0 8,8,8
1 2,9
2 3
3 9
4 2,1
5 6,4
6 2
7 4
8 6
9 3,1,7,3
Đầu Đuôi
- 0
4,9 1
4,6,1 2
9,9,2 3
5,7 4
- 5
5,8 6
9 7
0,0,0 8
3,1 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 1-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 1-7-2021

G8 79
G7 367
G6 2735 8116 4659
G5 0294
G4 20488 35592 64383 96831
78159 95204 40535
G3 03622 62191
G2 29667
G1 31495
ĐB 474758
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 2
3 5,1,5
4 -
5 9,9,8
6 7,7
7 9
8 8,3
9 4,2,1,5
Đầu Đuôi
- 0
3,9 1
9,2 2
8 3
9,0 4
3,3,9 5
1 6
6,6 7
8,5 8
7,5,5 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 24-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 24-6-2021

G8 68
G7 202
G6 6879 8278 5102
G5 9248
G4 60505 55934 68959 96715
56087 07028 09100
G3 40408 78073
G2 33084
G1 62503
ĐB 724638
Đầu Đuôi
0 2,2,5,0,8,3
1 5
2 8
3 4,8
4 8
5 9
6 8
7 9,8,3
8 7,4
9 -
Đầu Đuôi
0 0
- 1
0,0 2
7,0 3
3,8 4
0,1 5
- 6
8 7
6,7,4,2,0,3 8
7,5 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 17-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 17-6-2021

G8 09
G7 062
G6 2471 7135 9436
G5 9797
G4 82172 48800 81820 40776
98428 22311 66461
G3 40474 04620
G2 69640
G1 10547
ĐB 730894
Đầu Đuôi
0 9,0
1 1
2 0,8,0
3 5,6
4 0,7
5 -
6 2,1
7 1,2,6,4
8 -
9 7,4
Đầu Đuôi
0,2,2,4 0
7,1,6 1
6,7 2
- 3
7,9 4
3 5
3,7 6
9,4 7
2 8
0 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 10-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 10-6-2021

G8 62
G7 864
G6 5319 0102 9467
G5 6751
G4 13738 10198 40993 26683
33053 44691 38713
G3 74899 23763
G2 21897
G1 80364
ĐB 057078
Đầu Đuôi
0 2
1 9,3
2 -
3 8
4 -
5 1,3
6 2,4,7,3,4
7 8
8 3
9 8,3,1,9,7
Đầu Đuôi
- 0
5,9 1
6,0 2
9,8,5,1,6 3
6,6 4
- 5
- 6
6,9 7
3,9,7 8
1,9 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 3-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 3-6-2021

G8 34
G7 147
G6 6956 5482 3333
G5 1528
G4 87854 13271 67464 55534
53554 89202 79442
G3 44703 88546
G2 82760
G1 61724
ĐB 773465
Đầu Đuôi
0 2,3
1 -
2 8,4
3 4,3,4
4 7,2,6
5 6,4,4
6 4,0,5
7 1
8 2
9 -
Đầu Đuôi
6 0
7 1
8,0,4 2
3,0 3
3,5,6,3,5,2 4
6 5
5,4 6
4 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 27-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 27-5-2021

G8 30
G7 623
G6 0506 4394 2047
G5 6857
G4 38701 20381 09794 86479
61387 57981 22578
G3 91671 77276
G2 51402
G1 13835
ĐB 945895
Đầu Đuôi
0 6,1,2
1 -
2 3
3 0,5
4 7
5 7
6 -
7 9,8,1,6
8 1,7,1
9 4,4,5
Đầu Đuôi
3 0
0,8,8,7 1
0 2
2 3
9,9 4
3,9 5
0,7 6
4,5,8 7
7 8
7 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 20-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 20-5-2021

G8 01
G7 905
G6 6508 8434 9530
G5 5678
G4 42969 60849 38308 96864
55090 43172 40377
G3 32219 60894
G2 88943
G1 09946
ĐB 202976
Đầu Đuôi
0 1,5,8,8
1 9
2 -
3 4,0
4 9,3,6
5 -
6 9,4
7 8,2,7,6
8 -
9 0,4
Đầu Đuôi
3,9 0
0 1
7 2
4 3
3,6,9 4
0 5
4,7 6
7 7
0,7,0 8
6,4,1 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 13-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 13-5-2021

G8 33
G7 963
G6 5173 3495 2623
G5 0269
G4 67860 06147 09976 61881
87548 62607 33119
G3 97505 78361
G2 01423
G1 80872
ĐB 769537
Đầu Đuôi
0 7,5
1 9
2 3,3
3 3,7
4 7,8
5 -
6 3,9,0,1
7 3,6,2
8 1
9 5
Đầu Đuôi
6 0
8,6 1
7 2
3,6,7,2,2 3
- 4
9,0 5
7 6
4,0,3 7
4 8
6,1 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 6-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 6-5-2021

G8 16
G7 685
G6 8169 3254 2080
G5 3267
G4 50132 86189 28491 82102
61014 58333 09121
G3 03299 13389
G2 87066
G1 91663
ĐB 836339
Đầu Đuôi
0 2
1 6,4
2 1
3 2,3,9
4 -
5 4
6 9,7,6,3
7 -
8 5,0,9,9
9 1,9
Đầu Đuôi
8 0
9,2 1
3,0 2
3,6 3
5,1 4
8 5
1,6 6
6 7
- 8
6,8,9,8,3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 29-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 29-4-2021

G8 32
G7 467
G6 8877 0960 1641
G5 8860
G4 74548 29998 27496 38194
33765 71738 74860
G3 48271 05368
G2 86655
G1 32704
ĐB 595973
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 -
3 2,8
4 1,8
5 5
6 7,0,0,5,0,8
7 7,1,3
8 -
9 8,6,4
Đầu Đuôi
6,6,6 0
4,7 1
3 2
7 3
9,0 4
6,5 5
9 6
6,7 7
4,9,3,6 8
- 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 22-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 22-4-2021

G8 73
G7 547
G6 5590 9919 2053
G5 6319
G4 96280 89157 66201 88160
21327 20564 91058
G3 95465 35728
G2 25825
G1 60099
ĐB 525753
Đầu Đuôi
0 1
1 9,9
2 7,8,5
3 -
4 7
5 3,7,8,3
6 0,4,5
7 3
8 0
9 0,9
Đầu Đuôi
9,8,6 0
0 1
- 2
7,5,5 3
6 4
6,2 5
- 6
4,5,2 7
5,2 8
1,1,9 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 15-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 15-4-2021

G8 29
G7 782
G6 0803 3166 0397
G5 2175
G4 59386 00066 28945 81386
82659 46091 01275
G3 73272 48446
G2 76291
G1 95321
ĐB 996821
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 9,1,1
3 -
4 5,6
5 9
6 6,6
7 5,5,2
8 2,6,6
9 7,1,1
Đầu Đuôi
- 0
9,9,2,2 1
8,7 2
0 3
- 4
7,4,7 5
6,8,6,8,4 6
9 7
- 8
2,5 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 8-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 8-4-2021

G8 82
G7 262
G6 5112 1214 7396
G5 0270
G4 57852 62404 34542 66602
65869 74052 34481
G3 58553 15723
G2 24061
G1 41553
ĐB 657739
Đầu Đuôi
0 4,2
1 2,4
2 3
3 9
4 2
5 2,2,3,3
6 2,9,1
7 0
8 2,1
9 6
Đầu Đuôi
7 0
8,6 1
8,6,1,5,4,0,5 2
5,2,5 3
1,0 4
- 5
9 6
- 7
- 8
6,3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 1-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 1-4-2021

G8 86
G7 694
G6 7770 6248 3576
G5 5964
G4 46545 13781 07139 56208
81051 08181 84667
G3 05031 55863
G2 88846
G1 04152
ĐB 523071
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 -
3 9,1
4 8,5,6
5 1,2
6 4,7,3
7 0,6,1
8 6,1,1
9 4
Đầu Đuôi
7 0
8,5,8,3,7 1
5 2
6 3
9,6 4
4 5
8,7,4 6
6 7
4,0 8
3 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 25-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 25-3-2021

G8 93
G7 139
G6 4765 7697 4212
G5 6065
G4 01433 66644 10904 46868
17632 80532 17089
G3 91223 28079
G2 01433
G1 49679
ĐB 010242
Đầu Đuôi
0 4
1 2
2 3
3 9,3,2,2,3
4 4,2
5 -
6 5,5,8
7 9,9
8 9
9 3,7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1,3,3,4 2
9,3,2,3 3
4,0 4
6,6 5
- 6
9 7
6 8
3,8,7,7 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 18-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 18-3-2021

G8 65
G7 719
G6 9036 1564 7961
G5 6262
G4 53677 58657 75149 51452
24755 26234 63484
G3 01202 78423
G2 41652
G1 54311
ĐB 707018
Đầu Đuôi
0 2
1 9,1,8
2 3
3 6,4
4 9
5 7,2,5,2
6 5,4,1,2
7 7
8 4
9 -
Đầu Đuôi
- 0
6,1 1
6,5,0,5 2
2 3
6,3,8 4
6,5 5
3 6
7,5 7
1 8
1,4 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 11-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 11-3-2021

G8 04
G7 936
G6 7614 3716 5778
G5 5765
G4 92937 32328 75759 55840
44679 82364 02817
G3 81507 39743
G2 25523
G1 37692
ĐB 513271
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4,6,7
2 8,3
3 6,7
4 0,3
5 9
6 5,4
7 8,9,1
8 -
9 2
Đầu Đuôi
4 0
7 1
9 2
4,2 3
0,1,6 4
6 5
3,1 6
3,1,0 7
7,2 8
5,7 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 4-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 4-3-2021

G8 33
G7 318
G6 8629 8830 9872
G5 8421
G4 37688 22523 66567 83249
43085 41385 56607
G3 44461 16365
G2 39750
G1 87722
ĐB 215008
Đầu Đuôi
0 7,8
1 8
2 9,1,3,2
3 3,0
4 9
5 0
6 7,1,5
7 2
8 8,5,5
9 -
Đầu Đuôi
3,5 0
2,6 1
7,2 2
3,2 3
- 4
8,8,6 5
- 6
6,0 7
1,8,0 8
2,4 9

Kết quả xổ số An Giang thứ 5 ngày 25-2-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX AG » XS AG ngày 25-2-2021

G8 86
G7 953
G6 7740 8113 8582
G5 2306
G4 04662 03583 49161 22604
31531 62023 04112
G3 11560 44163
G2 60268
G1 63576
ĐB 889627
Đầu Đuôi
0 6,4
1 3,2
2 3,7
3 1
4 0
5 3
6 2,1,0,3,8
7 6
8 6,2,3
9 -
Đầu Đuôi
4,6 0
6,3 1
8,6,1 2
5,1,8,2,6 3
0 4
- 5
8,0,7 6
2 7
6 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt