XSBD 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Dương 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 24-6-2022

G8 14
G7 101
G6 6988 4386 7319
G5 3535
G4 33982 90916 40327 88014
65365 54072 02773
G3 82924 78594
G2 40422
G1 92717
ĐB 108205
Đầu Đuôi
0 1,5
1 4,9,6,4,7
2 7,4,2
3 5
4 -
5 -
6 5
7 2,3
8 8,6,2
9 4
Đầu Đuôi
- 0
0 1
8,7,2 2
7 3
1,1,2,9 4
3,6,0 5
8,1 6
2,1 7
8 8
1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Dương trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
16 12 lần 29 11 lần 35 11 lần 09 10 lần 17 10 lần
43 10 lần 22 10 lần 70 10 lần 38 9 lần 49 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Dương

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
47 21 ngày 28/01/2022
03 21 ngày 28/01/2022
60 20 ngày 04/02/2022
32 18 ngày 18/02/2022
87 17 ngày 25/02/2022
84 16 ngày 04/03/2022
00 14 ngày 18/03/2022
23 13 ngày 25/03/2022
42 12 ngày 01/04/2022
02 12 ngày 01/04/2022

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17-6-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 17-6-2022

G8 74
G7 692
G6 8799 7813 4322
G5 9179
G4 45770 36049 85885 60888
33865 30401 16510
G3 11006 93358
G2 75063
G1 82578
ĐB 849019
Đầu Đuôi
0 1,6
1 3,0,9
2 2
3 -
4 9
5 8
6 5,3
7 4,9,0,8
8 5,8
9 2,9
Đầu Đuôi
7,1 0
0 1
9,2 2
1,6 3
7 4
8,6 5
0 6
- 7
8,5,7 8
9,7,4,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10-6-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 10-6-2022

G8 73
G7 438
G6 2652 1618 0597
G5 7629
G4 90243 93793 88576 98790
27609 52081 10308
G3 02214 89743
G2 75773
G1 24246
ĐB 755621
Đầu Đuôi
0 9,8
1 8,4
2 9,1
3 8
4 3,3,6
5 2
6 -
7 3,6,3
8 1
9 7,3,0
Đầu Đuôi
9 0
8,2 1
5 2
7,4,9,4,7 3
1 4
- 5
7,4 6
9 7
3,1,0 8
2,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3-6-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 3-6-2022

G8 34
G7 469
G6 1765 8406 6489
G5 9959
G4 08283 18735 58437 25270
11311 41507 54035
G3 93308 32109
G2 71997
G1 48030
ĐB 100164
Đầu Đuôi
0 6,7,8,9
1 1
2 -
3 4,5,7,5,0
4 -
5 9
6 9,5,4
7 0
8 9,3
9 7
Đầu Đuôi
7,3 0
1 1
- 2
8 3
3,6 4
6,3,3 5
0 6
3,0,9 7
0 8
6,8,5,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27-5-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 27-5-2022

G8 79
G7 994
G6 7683 1750 4399
G5 5163
G4 83674 43933 28016 40662
65336 02893 66989
G3 92554 42920
G2 80048
G1 15708
ĐB 993153
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 0
3 3,6
4 8
5 0,4,3
6 3,2
7 9,4
8 3,9
9 4,9,3
Đầu Đuôi
5,2 0
- 1
6 2
8,6,3,9,5 3
9,7,5 4
- 5
1,3 6
- 7
4,0 8
7,9,8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 20-5-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 20-5-2022

G8 71
G7 438
G6 0983 6249 7830
G5 1112
G4 66470 41167 86126 75494
57277 11258 54945
G3 33472 89414
G2 24311
G1 73063
ĐB 492297
Đầu Đuôi
0 -
1 2,4,1
2 6
3 8,0
4 9,5
5 8
6 7,3
7 1,0,7,2
8 3
9 4,7
Đầu Đuôi
3,7 0
7,1 1
1,7 2
8,6 3
9,1 4
4 5
2 6
6,7,9 7
3,5 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 13-5-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 13-5-2022

G8 08
G7 851
G6 9450 0756 5066
G5 0069
G4 64122 02005 85981 66909
16722 62491 61035
G3 92051 32259
G2 02139
G1 81216
ĐB 391426
Đầu Đuôi
0 8,5,9
1 6
2 2,2,6
3 5,9
4 -
5 1,0,6,1,9
6 6,9
7 -
8 1
9 1
Đầu Đuôi
5 0
5,8,9,5 1
2,2 2
- 3
- 4
0,3 5
5,6,1,2 6
- 7
0 8
6,0,5,3 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 6-5-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 6-5-2022

G8 20
G7 526
G6 2762 3276 3567
G5 9989
G4 98865 25572 77240 63030
02381 13033 79431
G3 51034 49649
G2 84140
G1 69325
ĐB 751499
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 0,6,5
3 0,3,1,4
4 0,9,0
5 -
6 2,7,5
7 6,2
8 9,1
9 9
Đầu Đuôi
2,4,3,4 0
8,3 1
6,7 2
3 3
3 4
6,2 5
2,7 6
6 7
- 8
8,4,9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 29-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 29-4-2022

G8 17
G7 941
G6 7179 4095 7772
G5 7991
G4 44775 85068 73261 74524
61878 43991 67628
G3 42372 47346
G2 03844
G1 10701
ĐB 820491
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2 4,8
3 -
4 1,6,4
5 -
6 8,1
7 9,2,5,8,2
8 -
9 5,1,1,1
Đầu Đuôi
- 0
4,9,6,9,0,9 1
7,7 2
- 3
2,4 4
9,7 5
4 6
1 7
6,7,2 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 22-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 22-4-2022

G8 75
G7 838
G6 2052 5358 0033
G5 2129
G4 22657 78872 99561 37045
95520 84016 37139
G3 75935 31234
G2 82353
G1 11152
ĐB 962651
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 9,0
3 8,3,9,5,4
4 5
5 2,8,7,3,2,1
6 1
7 5,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2 0
6,5 1
5,7,5 2
3,5 3
3 4
7,4,3 5
1 6
5 7
3,5 8
2,3 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 15-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 15-4-2022

G8 35
G7 518
G6 3450 8517 9796
G5 0917
G4 89622 46566 28545 71485
13116 38893 11890
G3 16022 12929
G2 61583
G1 11015
ĐB 441663
Đầu Đuôi
0 -
1 8,7,7,6,5
2 2,2,9
3 5
4 5
5 0
6 6,3
7 -
8 5,3
9 6,3,0
Đầu Đuôi
5,9 0
- 1
2,2 2
9,8,6 3
- 4
3,4,8,1 5
9,6,1 6
1,1 7
1 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 8-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 8-4-2022

G8 14
G7 027
G6 8836 7817 8076
G5 0063
G4 04098 61379 74376 72568
76704 38276 79906
G3 86469 48938
G2 86806
G1 68648
ĐB 124910
Đầu Đuôi
0 4,6,6
1 4,7,0
2 7
3 6,8
4 8
5 -
6 3,8,9
7 6,9,6,6
8 -
9 8
Đầu Đuôi
1 0
- 1
- 2
6 3
1,0 4
- 5
3,7,7,7,0,0 6
2,1 7
9,6,3,4 8
7,6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 1-4-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 1-4-2022

G8 10
G7 402
G6 3329 7365 4926
G5 7363
G4 38997 64841 14642 51266
36618 99389 65355
G3 66593 24995
G2 01066
G1 98867
ĐB 139570
Đầu Đuôi
0 2
1 0,8
2 9,6
3 -
4 1,2
5 5
6 5,3,6,6,7
7 0
8 9
9 7,3,5
Đầu Đuôi
1,7 0
4 1
0,4 2
6,9 3
- 4
6,5,9 5
2,6,6 6
9,6 7
1 8
2,8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 25-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 25-3-2022

G8 53
G7 079
G6 4923 4975 8513
G5 7875
G4 25516 84928 30954 84152
93453 25371 92579
G3 25988 05554
G2 76367
G1 30634
ĐB 623717
Đầu Đuôi
0 -
1 3,6,7
2 3,8
3 4
4 -
5 3,4,2,3,4
6 7
7 9,5,5,1,9
8 8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7 1
5 2
5,2,1,5 3
5,5,3 4
7,7 5
1 6
6,1 7
2,8 8
7,7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 18-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 18-3-2022

G8 46
G7 282
G6 2037 3233 1243
G5 6529
G4 10190 40239 54218 60700
22835 75246 70777
G3 25805 75111
G2 80298
G1 15838
ĐB 276576
Đầu Đuôi
0 0,5
1 8,1
2 9
3 7,3,9,5,8
4 6,3,6
5 -
6 -
7 7,6
8 2
9 0,8
Đầu Đuôi
9,0 0
1 1
8 2
3,4 3
- 4
3,0 5
4,4,7 6
3,7 7
1,9,3 8
2,3 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 11-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 11-3-2022

G8 22
G7 723
G6 3077 8183 0753
G5 4809
G4 51518 94398 58719 10917
34843 40668 08779
G3 64864 01902
G2 98163
G1 47257
ĐB 234348
Đầu Đuôi
0 9,2
1 8,9,7
2 2,3
3 -
4 3,8
5 3,7
6 8,4,3
7 7,9
8 3
9 8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
2,0 2
2,8,5,4,6 3
6 4
- 5
- 6
7,1,5 7
1,9,6,4 8
0,1,7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 4-3-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 4-3-2022

G8 22
G7 921
G6 0273 1336 5584
G5 0678
G4 38233 87396 33264 83109
32538 06772 17925
G3 29510 88430
G2 72178
G1 88042
ĐB 476410
Đầu Đuôi
0 9
1 0,0
2 2,1,5
3 6,3,8,0
4 2
5 -
6 4
7 3,8,2,8
8 4
9 6
Đầu Đuôi
1,3,1 0
2 1
2,7,4 2
7,3 3
8,6 4
2 5
3,9 6
- 7
7,3,7 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 25-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 25-2-2022

G8 38
G7 637
G6 8633 8349 3541
G5 6978
G4 19945 29749 05910 01439
79267 92468 20862
G3 55308 43026
G2 79787
G1 28099
ĐB 213541
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 6
3 8,7,3,9
4 9,1,5,9,1
5 -
6 7,8,2
7 8
8 7
9 9
Đầu Đuôi
1 0
4,4 1
6 2
3 3
- 4
4 5
2 6
3,6,8 7
3,7,6,0 8
4,4,3,9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 18-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 18-2-2022

G8 91
G7 240
G6 2265 2916 5608
G5 0532
G4 45452 57813 18429 05709
41584 71686 39770
G3 70142 85114
G2 05991
G1 24245
ĐB 870543
Đầu Đuôi
0 8,9
1 6,3,4
2 9
3 2
4 0,2,5,3
5 2
6 5
7 0
8 4,6
9 1,1
Đầu Đuôi
4,7 0
9,9 1
3,5,4 2
1,4 3
8,1 4
6,4 5
1,8 6
- 7
0 8
2,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 11-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 11-2-2022

G8 35
G7 038
G6 6216 7433 6688
G5 4754
G4 13925 17399 77015 23759
80149 70498 91989
G3 79440 69261
G2 45081
G1 85454
ĐB 604043
Đầu Đuôi
0 -
1 6,5
2 5
3 5,8,3
4 9,0,3
5 4,9,4
6 1
7 -
8 8,9,1
9 9,8
Đầu Đuôi
4 0
6,8 1
- 2
3,4 3
5,5 4
3,2,1 5
1 6
- 7
3,8,9 8
9,5,4,8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 4-2-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 4-2-2022

G8 49
G7 876
G6 4670 6197 8338
G5 3943
G4 59257 42774 60860 41172
81966 15777 01487
G3 31165 09388
G2 84667
G1 31902
ĐB 539417
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 -
3 8
4 9,3
5 7
6 0,6,5,7
7 6,0,4,2,7
8 7,8
9 7
Đầu Đuôi
7,6 0
- 1
7,0 2
4 3
7 4
6 5
7,6 6
9,5,7,8,6,1 7
3,8 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 28-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 28-1-2022

G8 15
G7 903
G6 0386 7993 5131
G5 7227
G4 66645 39568 91517 37047
27562 39449 43096
G3 97105 08706
G2 35440
G1 92956
ĐB 755821
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 5,7
2 7,1
3 1
4 5,7,9,0
5 6
6 8,2
7 -
8 6
9 3,6
Đầu Đuôi
4 0
3,2 1
6 2
0,9 3
- 4
1,4,0 5
8,9,0,5 6
2,1,4 7
6 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 21-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 21-1-2022

G8 09
G7 609
G6 1829 1720 7301
G5 7735
G4 19689 33770 28983 40498
75123 02975 73543
G3 71746 43211
G2 87192
G1 87668
ĐB 202497
Đầu Đuôi
0 9,9,1
1 1
2 9,0,3
3 5
4 3,6
5 -
6 8
7 0,5
8 9,3
9 8,2,7
Đầu Đuôi
2,7 0
0,1 1
9 2
8,2,4 3
- 4
3,7 5
4 6
9 7
9,6 8
0,0,2,8 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 14-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 14-1-2022

G8 88
G7 139
G6 3533 6751 9323
G5 6957
G4 51211 41254 06431 68879
40398 61460 15219
G3 28126 20341
G2 78108
G1 74093
ĐB 422796
Đầu Đuôi
0 8
1 1,9
2 3,6
3 9,3,1
4 1
5 1,7,4
6 0
7 9
8 8
9 8,3,6
Đầu Đuôi
6 0
5,1,3,4 1
- 2
3,2,9 3
5 4
- 5
2,9 6
5 7
8,9,0 8
3,7,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 7-1-2022

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 7-1-2022

G8 39
G7 444
G6 6248 5951 9996
G5 7805
G4 08029 10815 44187 62146
33199 87834 11647
G3 95885 85122
G2 75295
G1 65428
ĐB 591477
Đầu Đuôi
0 5
1 5
2 9,2,8
3 9,4
4 4,8,6,7
5 1
6 -
7 7
8 7,5
9 6,9,5
Đầu Đuôi
- 0
5 1
2 2
- 3
4,3 4
0,1,8,9 5
9,4 6
8,4,7 7
4,2 8
3,2,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt