XSBD 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Dương 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 7-5-2021

G8 83
G7 456
G6 8387 8809 6055
G5 6007
G4 78815 58708 00020 35889
02092 06005 69629
G3 22174 92301
G2 44095
G1 67924
ĐB 450087
Đầu Đuôi
0 9,7,8,5,1
1 5
2 0,9,4
3 -
4 -
5 6,5
6 -
7 4
8 3,7,9,7
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
0 1
9 2
8 3
7,2 4
5,1,0,9 5
5 6
8,0,8 7
0 8
0,8,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Dương trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
61 11 lần 93 11 lần 47 11 lần 07 10 lần 99 9 lần
16 9 lần 69 9 lần 05 9 lần 08 9 lần 11 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Dương

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
00 28 ngày 23/10/2020
66 28 ngày 23/10/2020
50 21 ngày 11/12/2020
58 20 ngày 18/12/2020
54 18 ngày 01/01/2021
44 18 ngày 01/01/2021
81 17 ngày 08/01/2021
17 17 ngày 08/01/2021
42 15 ngày 22/01/2021
76 14 ngày 29/01/2021

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 30-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 30-4-2021

G8 08
G7 503
G6 7391 5005 1410
G5 1216
G4 30697 81612 62238 86771
64767 70432 91096
G3 20099 34251
G2 89178
G1 16741
ĐB 300869
Đầu Đuôi
0 8,3,5
1 0,6,2
2 -
3 8,2
4 1
5 1
6 7,9
7 1,8
8 -
9 1,7,6,9
Đầu Đuôi
1 0
9,7,5,4 1
1,3 2
0 3
- 4
0 5
1,9 6
9,6 7
0,3,7 8
9,6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 23-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 23-4-2021

G8 64
G7 137
G6 9521 1652 5379
G5 4975
G4 33340 52639 05012 59852
33004 38386 89132
G3 48494 57446
G2 72973
G1 49662
ĐB 414609
Đầu Đuôi
0 4,9
1 2
2 1
3 7,9,2
4 0,6
5 2,2
6 4,2
7 9,5,3
8 6
9 4
Đầu Đuôi
4 0
2 1
5,1,5,3,6 2
7 3
6,0,9 4
7 5
8,4 6
3 7
- 8
7,3,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 16-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 16-4-2021

G8 13
G7 731
G6 4777 0857 0761
G5 3247
G4 15046 73502 49759 27795
84160 23667 34682
G3 16075 93560
G2 19162
G1 53601
ĐB 847899
Đầu Đuôi
0 2,1
1 3
2 -
3 1
4 7,6
5 7,9
6 1,0,7,0,2
7 7,5
8 2
9 5,9
Đầu Đuôi
6,6 0
3,6,0 1
0,8,6 2
1 3
- 4
9,7 5
4 6
7,5,4,6 7
- 8
5,9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 9-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 9-4-2021

G8 90
G7 507
G6 4869 1223 4162
G5 1722
G4 97788 31447 54521 20584
35863 48953 70761
G3 46614 47869
G2 72113
G1 74649
ĐB 269016
Đầu Đuôi
0 7
1 4,3,6
2 3,2,1
3 -
4 7,9
5 3
6 9,2,3,1,9
7 -
8 8,4
9 0
Đầu Đuôi
9 0
2,6 1
6,2 2
2,6,5,1 3
8,1 4
- 5
1 6
0,4 7
8 8
6,6,4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 2-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 2-4-2021

G8 27
G7 943
G6 8211 0392 7980
G5 6014
G4 47393 77046 00539 28564
47940 67323 87926
G3 31002 96482
G2 14693
G1 36707
ĐB 852531
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,4
2 7,3,6
3 9,1
4 3,6,0
5 -
6 4
7 -
8 0,2
9 2,3,3
Đầu Đuôi
8,4 0
1,3 1
9,0,8 2
4,9,2,9 3
1,6 4
- 5
4,2 6
2,0 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 26-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 26-3-2021

G8 40
G7 852
G6 1161 7288 5153
G5 0980
G4 96807 73169 68793 98479
43456 12129 67993
G3 94526 18419
G2 57323
G1 99377
ĐB 174652
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 9,6,3
3 -
4 0
5 2,3,6,2
6 1,9
7 9,7
8 8,0
9 3,3
Đầu Đuôi
4,8 0
6 1
5,5 2
5,9,9,2 3
- 4
- 5
5,2 6
0,7 7
8 8
6,7,2,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 19-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 19-3-2021

G8 47
G7 067
G6 3901 7963 2470
G5 6699
G4 79711 10285 12816 79938
87127 05080 53579
G3 97503 17921
G2 66427
G1 81560
ĐB 215010
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,6,0
2 7,1,7
3 8
4 7
5 -
6 7,3,0
7 0,9
8 5,0
9 9
Đầu Đuôi
7,8,6,1 0
0,1,2 1
- 2
6,0 3
- 4
8 5
1 6
4,6,2,2 7
3 8
9,7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 12-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 12-3-2021

G8 01
G7 856
G6 6969 6383 1111
G5 9405
G4 79199 87206 18232 53965
68212 32502 52586
G3 50896 02668
G2 31415
G1 82645
ĐB 337724
Đầu Đuôi
0 1,5,6,2
1 1,2,5
2 4
3 2
4 5
5 6
6 9,5,8
7 -
8 3,6
9 9,6
Đầu Đuôi
- 0
0,1 1
3,1,0 2
8 3
2 4
0,6,1,4 5
5,0,8,9 6
- 7
6 8
6,9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 5-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 5-3-2021

G8 33
G7 660
G6 2582 6204 1518
G5 6122
G4 51332 87205 56567 58339
91507 18078 51472
G3 43482 47559
G2 22934
G1 31990
ĐB 957311
Đầu Đuôi
0 4,5,7
1 8,1
2 2
3 3,2,9,4
4 -
5 9
6 0,7
7 8,2
8 2,2
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
1 1
8,2,3,7,8 2
3 3
0,3 4
0 5
- 6
6,0 7
1,7 8
3,5 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 26-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 26-2-2021

G8 87
G7 736
G6 5736 6543 5422
G5 0762
G4 01418 63918 26908 08008
75957 03641 14777
G3 38984 84649
G2 17777
G1 70545
ĐB 513093
Đầu Đuôi
0 8,8
1 8,8
2 2
3 6,6
4 3,1,9,5
5 7
6 2
7 7,7
8 7,4
9 3
Đầu Đuôi
- 0
4 1
2,6 2
4,9 3
8 4
4 5
3,3 6
8,5,7,7 7
1,1,0,0 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 19-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 19-2-2021

G8 79
G7 136
G6 3426 1371 5691
G5 8748
G4 16528 59564 63865 85599
38145 97161 48730
G3 87778 70528
G2 54455
G1 24048
ĐB 087753
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 6,8,8
3 6,0
4 8,5,8
5 5,3
6 4,5,1
7 9,1,8
8 -
9 1,9
Đầu Đuôi
3 0
7,9,6 1
- 2
5 3
6 4
6,4,5 5
3,2 6
- 7
4,2,7,2,4 8
7,9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 12-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 12-2-2021

G8 27
G7 285
G6 5578 2952 4886
G5 6167
G4 53946 50964 84735 94310
48038 84003 51179
G3 84032 50508
G2 97129
G1 35755
ĐB 548424
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0
2 7,9,4
3 5,8,2
4 6
5 2,5
6 7,4
7 8,9
8 5,6
9 -
Đầu Đuôi
1 0
- 1
5,3 2
0 3
6,2 4
8,3,5 5
8,4 6
2,6 7
7,3,0 8
7,2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 5-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 5-2-2021

G8 05
G7 853
G6 4728 7801 6868
G5 8125
G4 72825 79528 48633 80511
78997 41280 78553
G3 78641 99492
G2 86185
G1 53906
ĐB 707735
Đầu Đuôi
0 5,1,6
1 1
2 8,5,5,8
3 3,5
4 1
5 3,3
6 8
7 -
8 0,5
9 7,2
Đầu Đuôi
8 0
0,1,4 1
9 2
5,3,5 3
- 4
0,2,2,8,3 5
0 6
9 7
2,6,2 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 29-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 29-1-2021

G8 98
G7 860
G6 7730 9324 4956
G5 8929
G4 90151 46941 42677 03748
04241 42030 50176
G3 29460 82724
G2 75869
G1 03969
ĐB 593061
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 4,9,4
3 0,0
4 1,8,1
5 6,1
6 0,0,9,9,1
7 7,6
8 -
9 8
Đầu Đuôi
6,3,3,6 0
5,4,4,6 1
- 2
- 3
2,2 4
- 5
5,7 6
7 7
9,4 8
2,6,6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 22-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 22-1-2021

G8 47
G7 639
G6 5219 9608 7399
G5 5045
G4 86124 69579 25942 83509
36322 32146 58527
G3 48152 82396
G2 94016
G1 73414
ĐB 702360
Đầu Đuôi
0 8,9
1 9,6,4
2 4,2,7
3 9
4 7,5,2,6
5 2
6 0
7 9
8 -
9 9,6
Đầu Đuôi
6 0
- 1
4,2,5 2
- 3
2,1 4
4 5
4,9,1 6
4,2 7
0 8
3,1,9,7,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 15-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 15-1-2021

G8 39
G7 664
G6 0583 4107 2687
G5 6515
G4 39607 30434 74026 25253
06545 29716 94949
G3 60646 25991
G2 27704
G1 80023
ĐB 373408
Đầu Đuôi
0 7,7,4,8
1 5,6
2 6,3
3 9,4
4 5,9,6
5 3
6 4
7 -
8 3,7
9 1
Đầu Đuôi
- 0
9 1
- 2
8,5,2 3
6,3,0 4
1,4 5
2,1,4 6
0,8,0 7
0 8
3,4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 8-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 8-1-2021

G8 28
G7 181
G6 0362 1689 6164
G5 7732
G4 41873 57934 18686 60017
98923 34649 15181
G3 68504 66408
G2 37030
G1 03809
ĐB 123951
Đầu Đuôi
0 4,8,9
1 7
2 8,3
3 2,4,0
4 9
5 1
6 2,4
7 3
8 1,9,6,1
9 -
Đầu Đuôi
3 0
8,8,5 1
6,3 2
7,2 3
6,3,0 4
- 5
8 6
1 7
2,0 8
8,4,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 1-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 1-1-2021

G8 07
G7 854
G6 3747 4111 9006
G5 5161
G4 98181 84147 82615 40420
37220 53884 31537
G3 70481 86230
G2 26344
G1 12524
ĐB 092730
Đầu Đuôi
0 7,6
1 1,5
2 0,0,4
3 7,0,0
4 7,7,4
5 4
6 1
7 -
8 1,4,1
9 -
Đầu Đuôi
2,2,3,3 0
1,6,8,8 1
- 2
- 3
5,8,4,2 4
1 5
0 6
0,4,4,3 7
- 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt