XSBD 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Dương 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 15-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Dương trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
61 7 lần 69 7 lần 87 6 lần 03 6 lần 60 6 lần
52 6 lần 93 6 lần 95 6 lần 16 5 lần 70 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Dương

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
26 27 ngày 02/04/2021
80 27 ngày 02/04/2021
84 26 ngày 09/04/2021
90 26 ngày 09/04/2021
63 26 ngày 09/04/2021
14 26 ngày 09/04/2021
59 25 ngày 16/04/2021
13 25 ngày 16/04/2021
39 24 ngày 23/04/2021
46 24 ngày 23/04/2021

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 8-10-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 8-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 1-10-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 1-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 24-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 24-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 17-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 10-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3-9-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 3-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 27-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 20-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 20-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 13-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 13-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 6-8-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 6-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 30-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 30-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 23-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 23-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 16-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 16-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 2-7-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 2-7-2021

G8 87
G7 360
G6 3648 3821 1918
G5 7120
G4 09130 75334 63187 85023
19722 21415 96866
G3 53302 26287
G2 46311
G1 64473
ĐB 922293
Đầu Đuôi
0 2
1 8,5,1
2 1,0,3,2
3 0,4
4 8
5 -
6 0,6
7 3
8 7,7,7
9 3
Đầu Đuôi
6,2,3 0
2,1 1
2,0 2
2,7,9 3
3 4
1 5
6 6
8,8,8 7
4,1 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 25-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 25-6-2021

G8 76
G7 310
G6 3303 7357 0416
G5 6678
G4 74495 93691 30603 99304
91370 17398 46935
G3 80606 46367
G2 36389
G1 76674
ĐB 187649
Đầu Đuôi
0 3,3,4,6
1 0,6
2 -
3 5
4 9
5 7
6 7
7 6,8,0,4
8 9
9 5,1,8
Đầu Đuôi
1,7 0
9 1
- 2
0,0 3
0,7 4
9,3 5
7,1,0 6
5,6 7
7,9 8
8,4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 18-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 18-6-2021

G8 49
G7 998
G6 8506 7431 9707
G5 6521
G4 37042 19536 85606 96009
65009 51174 66885
G3 08560 55737
G2 52769
G1 74954
ĐB 156167
Đầu Đuôi
0 6,7,6,9,9
1 -
2 1
3 1,6,7
4 9,2
5 4
6 0,9,7
7 4
8 5
9 8
Đầu Đuôi
6 0
3,2 1
4 2
- 3
7,5 4
8 5
0,3,0 6
0,3,6 7
9 8
4,0,0,6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 11-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 11-6-2021

G8 61
G7 982
G6 8143 5461 4099
G5 2454
G4 37064 61642 60317 77071
10506 87233 63294
G3 85893 47387
G2 64161
G1 85642
ĐB 547575
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 -
3 3
4 3,2,2
5 4
6 1,1,4,1
7 1,5
8 2,7
9 9,4,3
Đầu Đuôi
- 0
6,6,7,6 1
8,4,4 2
4,3,9 3
5,6,9 4
7 5
0 6
1,8 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 4-6-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 4-6-2021

G8 35
G7 133
G6 2203 5540 2962
G5 8943
G4 03017 17102 13986 00442
70537 57715 30785
G3 79982 91701
G2 12588
G1 12455
ĐB 624597
Đầu Đuôi
0 3,2,1
1 7,5
2 -
3 5,3,7
4 0,3,2
5 5
6 2
7 -
8 6,5,2,8
9 7
Đầu Đuôi
4 0
0 1
6,0,4,8 2
3,0,4 3
- 4
3,1,8,5 5
8 6
1,3,9 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 28-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 28-5-2021

G8 09
G7 660
G6 3365 3500 2949
G5 0437
G4 50927 19619 31199 65217
92343 64008 69647
G3 13616 05270
G2 73169
G1 72438
ĐB 025441
Đầu Đuôi
0 9,0,8
1 9,7,6
2 7
3 7,8
4 9,3,7,1
5 -
6 0,5,9
7 0
8 -
9 9
Đầu Đuôi
6,0,7 0
4 1
- 2
4 3
- 4
6 5
1 6
3,2,1,4 7
0,3 8
0,4,1,9,6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 21-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 21-5-2021

G8 83
G7 306
G6 8373 6343 7153
G5 8279
G4 78430 70752 86598 45351
02295 88171 44232
G3 22792 42444
G2 76194
G1 90695
ĐB 727533
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 -
3 0,2,3
4 3,4
5 3,2,1
6 -
7 3,9,1
8 3
9 8,5,2,4,5
Đầu Đuôi
3 0
5,7 1
5,3,9 2
8,7,4,5,3 3
4,9 4
9,9 5
0 6
- 7
9 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 14-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 14-5-2021

G8 65
G7 395
G6 9052 2570 2847
G5 2736
G4 76425 63457 68077 65103
18261 51833 23028
G3 57469 79825
G2 43137
G1 62370
ĐB 873650
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 5,8,5
3 6,3,7
4 7
5 2,7,0
6 5,1,9
7 0,7,0
8 -
9 5
Đầu Đuôi
7,7,5 0
6 1
5 2
0,3 3
- 4
6,9,2,2 5
3 6
4,5,7,3 7
2 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 7-5-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 7-5-2021

G8 83
G7 456
G6 8387 8809 6055
G5 6007
G4 78815 58708 00020 35889
02092 06005 69629
G3 22174 92301
G2 44095
G1 67924
ĐB 450087
Đầu Đuôi
0 9,7,8,5,1
1 5
2 0,9,4
3 -
4 -
5 6,5
6 -
7 4
8 3,7,9,7
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
0 1
9 2
8 3
7,2 4
5,1,0,9 5
5 6
8,0,8 7
0 8
0,8,2 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 30-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 30-4-2021

G8 08
G7 503
G6 7391 5005 1410
G5 1216
G4 30697 81612 62238 86771
64767 70432 91096
G3 20099 34251
G2 89178
G1 16741
ĐB 300869
Đầu Đuôi
0 8,3,5
1 0,6,2
2 -
3 8,2
4 1
5 1
6 7,9
7 1,8
8 -
9 1,7,6,9
Đầu Đuôi
1 0
9,7,5,4 1
1,3 2
0 3
- 4
0 5
1,9 6
9,6 7
0,3,7 8
9,6 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 23-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 23-4-2021

G8 64
G7 137
G6 9521 1652 5379
G5 4975
G4 33340 52639 05012 59852
33004 38386 89132
G3 48494 57446
G2 72973
G1 49662
ĐB 414609
Đầu Đuôi
0 4,9
1 2
2 1
3 7,9,2
4 0,6
5 2,2
6 4,2
7 9,5,3
8 6
9 4
Đầu Đuôi
4 0
2 1
5,1,5,3,6 2
7 3
6,0,9 4
7 5
8,4 6
3 7
- 8
7,3,0 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 16-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 16-4-2021

G8 13
G7 731
G6 4777 0857 0761
G5 3247
G4 15046 73502 49759 27795
84160 23667 34682
G3 16075 93560
G2 19162
G1 53601
ĐB 847899
Đầu Đuôi
0 2,1
1 3
2 -
3 1
4 7,6
5 7,9
6 1,0,7,0,2
7 7,5
8 2
9 5,9
Đầu Đuôi
6,6 0
3,6,0 1
0,8,6 2
1 3
- 4
9,7 5
4 6
7,5,4,6 7
- 8
5,9 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 9-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 9-4-2021

G8 90
G7 507
G6 4869 1223 4162
G5 1722
G4 97788 31447 54521 20584
35863 48953 70761
G3 46614 47869
G2 72113
G1 74649
ĐB 269016
Đầu Đuôi
0 7
1 4,3,6
2 3,2,1
3 -
4 7,9
5 3
6 9,2,3,1,9
7 -
8 8,4
9 0
Đầu Đuôi
9 0
2,6 1
6,2 2
2,6,5,1 3
8,1 4
- 5
1 6
0,4 7
8 8
6,6,4 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 2-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 2-4-2021

G8 27
G7 943
G6 8211 0392 7980
G5 6014
G4 47393 77046 00539 28564
47940 67323 87926
G3 31002 96482
G2 14693
G1 36707
ĐB 852531
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,4
2 7,3,6
3 9,1
4 3,6,0
5 -
6 4
7 -
8 0,2
9 2,3,3
Đầu Đuôi
8,4 0
1,3 1
9,0,8 2
4,9,2,9 3
1,6 4
- 5
4,2 6
2,0 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 26-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 26-3-2021

G8 40
G7 852
G6 1161 7288 5153
G5 0980
G4 96807 73169 68793 98479
43456 12129 67993
G3 94526 18419
G2 57323
G1 99377
ĐB 174652
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 9,6,3
3 -
4 0
5 2,3,6,2
6 1,9
7 9,7
8 8,0
9 3,3
Đầu Đuôi
4,8 0
6 1
5,5 2
5,9,9,2 3
- 4
- 5
5,2 6
0,7 7
8 8
6,7,2,1 9

Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 19-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » XS BD ngày 19-3-2021

G8 47
G7 067
G6 3901 7963 2470
G5 6699
G4 79711 10285 12816 79938
87127 05080 53579
G3 97503 17921
G2 66427
G1 81560
ĐB 215010
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,6,0
2 7,1,7
3 8
4 7
5 -
6 7,3,0
7 0,9
8 5,0
9 9
Đầu Đuôi
7,8,6,1 0
0,1,2 1
- 2
6,0 3
- 4
8 5
1 6
4,6,2,2 7
3 8
9,7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt