XSBDI 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Định 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 23-6-2022

G8 79
G7 991
G6 2856 1360 4823
G5 6504
G4 05018 24906 41393 34345
24095 82937 10866
G3 71812 16421
G2 40534
G1 59223
ĐB 499819
Đầu Đuôi
0 4,6
1 8,2,9
2 3,1,3
3 7,4
4 5
5 6
6 0,6
7 9
8 -
9 1,3,5
Đầu Đuôi
6 0
9,2 1
1 2
2,9,2 3
0,3 4
4,9 5
5,0,6 6
3 7
1 8
7,1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Định trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
04 11 lần 50 10 lần 86 10 lần 70 10 lần 66 10 lần
23 10 lần 21 9 lần 95 9 lần 79 9 lần 01 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Định

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
94 21 ngày 27/01/2022
71 20 ngày 03/02/2022
48 16 ngày 03/03/2022
03 14 ngày 17/03/2022
28 13 ngày 24/03/2022
24 12 ngày 31/03/2022
96 12 ngày 31/03/2022
20 12 ngày 31/03/2022
16 12 ngày 31/03/2022
69 12 ngày 31/03/2022

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 16-6-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 16-6-2022

G8 25
G7 390
G6 6009 8437 3388
G5 8809
G4 30793 39265 58381 85867
67881 32484 22453
G3 09262 63223
G2 20893
G1 61139
ĐB 566588
Đầu Đuôi
0 9,9
1 -
2 5,3
3 7,9
4 -
5 3
6 5,7,2
7 -
8 8,1,1,4,8
9 0,3,3
Đầu Đuôi
9 0
8,8 1
6 2
9,5,2,9 3
8 4
2,6 5
- 6
3,6 7
8,8 8
0,0,3 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 9-6-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 9-6-2022

G8 45
G7 422
G6 6730 0840 1567
G5 2863
G4 69308 51573 74072 19386
10015 89241 38245
G3 32059 75461
G2 51480
G1 47055
ĐB 232474
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 2
3 0
4 5,0,1,5
5 9,5
6 7,3,1
7 3,2,4
8 6,0
9 -
Đầu Đuôi
3,4,8 0
4,6 1
2,7 2
6,7 3
7 4
4,1,4,5 5
8 6
6 7
0 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 2-6-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 2-6-2022

G8 14
G7 958
G6 5061 2231 0536
G5 7625
G4 90727 60611 74776 81975
21252 20642 90049
G3 74619 91898
G2 37785
G1 10822
ĐB 607705
Đầu Đuôi
0 5
1 4,1,9
2 5,7,2
3 1,6
4 2,9
5 8,2
6 1
7 6,5
8 5
9 8
Đầu Đuôi
- 0
6,3,1 1
5,4,2 2
- 3
1 4
2,7,8,0 5
3,7 6
2 7
5,9 8
4,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 26-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 26-5-2022

G8 14
G7 863
G6 3735 3988 4253
G5 7299
G4 26038 91543 68015 62265
13535 37470 44657
G3 27637 26178
G2 81013
G1 98922
ĐB 660307
Đầu Đuôi
0 7
1 4,5,3
2 2
3 5,8,5,7
4 3
5 3,7
6 3,5
7 0,8
8 8
9 9
Đầu Đuôi
7 0
- 1
2 2
6,5,4,1 3
1 4
3,1,6,3 5
- 6
5,3,0 7
8,3,7 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 19-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 19-5-2022

G8 23
G7 108
G6 4055 7121 1913
G5 5457
G4 34008 53768 36295 08715
39619 46566 96627
G3 52186 96993
G2 00506
G1 09880
ĐB 050702
Đầu Đuôi
0 8,8,6,2
1 3,5,9
2 3,1,7
3 -
4 -
5 5,7
6 8,6
7 -
8 6,0
9 5,3
Đầu Đuôi
8 0
2 1
0 2
2,1,9 3
- 4
5,9,1 5
6,8,0 6
5,2 7
0,0,6 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 12-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 12-5-2022

G8 60
G7 075
G6 1374 0743 6645
G5 4730
G4 42668 57112 95746 93209
12797 08252 19268
G3 82068 85150
G2 79779
G1 61180
ĐB 993623
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 3
3 0
4 3,5,6
5 2,0
6 0,8,8,8
7 5,4,9
8 0
9 7
Đầu Đuôi
6,3,5,8 0
- 1
1,5 2
4,2 3
7 4
7,4 5
4 6
9 7
6,6,6 8
0,7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 5-5-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 5-5-2022

G8 06
G7 527
G6 8684 1714 7397
G5 1525
G4 09268 35189 74607 56300
62021 23483 30545
G3 58421 04233
G2 12118
G1 35280
ĐB 040287
Đầu Đuôi
0 6,7,0
1 4,8
2 7,5,1,1
3 3
4 5
5 -
6 8
7 -
8 4,9,3,0,7
9 7
Đầu Đuôi
0,8 0
2,2 1
- 2
8,3 3
8,1 4
2,4 5
0 6
2,9,0,8 7
6,1 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 28-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 28-4-2022

G8 39
G7 444
G6 5027 7535 0922
G5 0622
G4 30501 40830 79592 52653
27250 53909 87926
G3 31817 27556
G2 18429
G1 40354
ĐB 588617
Đầu Đuôi
0 1,9
1 7,7
2 7,2,2,6,9
3 9,5,0
4 4
5 3,0,6,4
6 -
7 -
8 -
9 2
Đầu Đuôi
3,5 0
0 1
2,2,9 2
5 3
4,5 4
3 5
2,5 6
2,1,1 7
- 8
3,0,2 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 21-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 21-4-2022

G8 70
G7 880
G6 1282 2343 3664
G5 0398
G4 33872 21587 08300 44095
97513 58535 88351
G3 68495 30843
G2 47574
G1 58765
ĐB 841832
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2 -
3 5,2
4 3,3
5 1
6 4,5
7 0,2,4
8 0,2,7
9 8,5,5
Đầu Đuôi
7,8,0 0
5 1
8,7,3 2
4,1,4 3
6,7 4
9,3,9,6 5
- 6
8 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 14-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 14-4-2022

G8 10
G7 457
G6 4741 9406 2913
G5 5938
G4 30109 28347 99075 68767
40077 22056 12122
G3 56457 57260
G2 61357
G1 08461
ĐB 514084
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,3
2 2
3 8
4 1,7
5 7,6,7,7
6 7,0,1
7 5,7
8 4
9 -
Đầu Đuôi
1,6 0
4,6 1
2 2
1 3
8 4
7 5
0,5 6
5,4,6,7,5,5 7
3 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 7-4-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 7-4-2022

G8 92
G7 151
G6 5329 7556 5305
G5 3137
G4 64042 36153 69799 70084
03302 38497 97718
G3 07550 37855
G2 13130
G1 04193
ĐB 721744
Đầu Đuôi
0 5,2
1 8
2 9
3 7,0
4 2,4
5 1,6,3,0,5
6 -
7 -
8 4
9 2,9,7,3
Đầu Đuôi
5,3 0
5 1
9,4,0 2
5,9 3
8,4 4
0,5 5
5 6
3,9 7
1 8
2,9 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 31-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 31-3-2022

G8 96
G7 820
G6 1199 3343 2046
G5 7213
G4 49790 25769 76066 89524
27279 67914 73883
G3 74116 25801
G2 98013
G1 56150
ĐB 617205
Đầu Đuôi
0 1,5
1 3,4,6,3
2 0,4
3 -
4 3,6
5 0
6 9,6
7 9
8 3
9 6,9,0
Đầu Đuôi
2,9,5 0
0 1
- 2
4,1,8,1 3
2,1 4
0 5
9,4,6,1 6
- 7
- 8
9,6,7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 24-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 24-3-2022

G8 55
G7 900
G6 6583 2718 9177
G5 8332
G4 34481 97552 16789 72165
73828 67057 84704
G3 71670 60369
G2 52523
G1 18836
ĐB 167560
Đầu Đuôi
0 0,4
1 8
2 8,3
3 2,6
4 -
5 5,2,7
6 5,9,0
7 7,0
8 3,1,9
9 -
Đầu Đuôi
0,7,6 0
8 1
3,5 2
8,2 3
0 4
5,6 5
3 6
7,5 7
1,2 8
8,6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 17-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 17-3-2022

G8 54
G7 045
G6 7421 5370 2455
G5 5191
G4 92503 96538 23551 45749
60543 24176 50998
G3 77831 94872
G2 14941
G1 21686
ĐB 208286
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 1
3 8,1
4 5,9,3,1
5 4,5,1
6 -
7 0,6,2
8 6,6
9 1,8
Đầu Đuôi
7 0
2,9,5,3,4 1
7 2
0,4 3
5 4
4,5 5
7,8,8 6
- 7
3,9 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 10-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 10-3-2022

G8 34
G7 795
G6 1987 0959 3734
G5 2999
G4 77066 50189 33786 06345
42885 91265 98438
G3 07366 03100
G2 66245
G1 06487
ĐB 069600
Đầu Đuôi
0 0,0
1 -
2 -
3 4,4,8
4 5,5
5 9
6 6,5,6
7 -
8 7,9,6,5,7
9 5,9
Đầu Đuôi
0,0 0
- 1
- 2
- 3
3,3 4
9,4,8,6,4 5
6,8,6 6
8,8 7
3 8
5,9,8 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 3-3-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 3-3-2022

G8 21
G7 821
G6 6348 4204 3240
G5 6598
G4 37652 40914 17355 62390
92373 05111 96637
G3 17860 85475
G2 53760
G1 74826
ĐB 506350
Đầu Đuôi
0 4
1 4,1
2 1,1,6
3 7
4 8,0
5 2,5,0
6 0,0
7 3,5
8 -
9 8,0
Đầu Đuôi
4,9,6,6,5 0
2,2,1 1
5 2
7 3
0,1 4
5,7 5
2 6
3 7
4,9 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 24-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 24-2-2022

G8 67
G7 225
G6 2261 1469 2970
G5 5401
G4 43997 11066 10592 48501
82058 75258 48385
G3 21014 09876
G2 17051
G1 28991
ĐB 439827
Đầu Đuôi
0 1,1
1 4
2 5,7
3 -
4 -
5 8,8,1
6 7,1,9,6
7 0,6
8 5
9 7,2,1
Đầu Đuôi
7 0
6,0,0,5,9 1
9 2
- 3
1 4
2,8 5
6,7 6
6,9,2 7
5,5 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 17-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 17-2-2022

G8 54
G7 707
G6 0505 1273 0219
G5 8318
G4 98841 89745 34535 75850
10299 79772 75179
G3 65389 53662
G2 04502
G1 51702
ĐB 397297
Đầu Đuôi
0 7,5,2,2
1 9,8
2 -
3 5
4 1,5
5 4,0
6 2
7 3,2,9
8 9
9 9,7
Đầu Đuôi
5 0
4 1
7,6,0,0 2
7 3
5 4
0,4,3 5
- 6
0,9 7
1 8
1,9,7,8 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 10-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 10-2-2022

G8 21
G7 500
G6 9366 3453 5402
G5 0066
G4 11092 68719 10457 64428
71148 65579 49804
G3 21841 47091
G2 60490
G1 56804
ĐB 999180
Đầu Đuôi
0 0,2,4,4
1 9
2 1,8
3 -
4 8,1
5 3,7
6 6,6
7 9
8 0
9 2,1,0
Đầu Đuôi
0,9,8 0
2,4,9 1
0,9 2
5 3
0,0 4
- 5
6,6 6
5 7
2,4 8
1,7 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 3-2-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 3-2-2022

G8 42
G7 710
G6 1771 7950 3101
G5 5511
G4 89378 79091 82700 75500
49815 79730 44553
G3 56013 12086
G2 46485
G1 92958
ĐB 582304
Đầu Đuôi
0 1,0,0,4
1 0,1,5,3
2 -
3 0
4 2
5 0,3,8
6 -
7 1,8
8 6,5
9 1
Đầu Đuôi
1,5,0,0,3 0
7,0,1,9 1
4 2
5,1 3
0 4
1,8 5
8 6
- 7
7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 27-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 27-1-2022

G8 50
G7 697
G6 9894 9244 5571
G5 7718
G4 50687 62077 78156 90349
06387 13105 52735
G3 09531 20171
G2 40790
G1 45814
ĐB 496870
Đầu Đuôi
0 5
1 8,4
2 -
3 5,1
4 4,9
5 0,6
6 -
7 1,7,1,0
8 7,7
9 7,4,0
Đầu Đuôi
5,9,7 0
7,3,7 1
- 2
- 3
9,4,1 4
0,3 5
5 6
9,8,7,8 7
1 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 20-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 20-1-2022

G8 19
G7 021
G6 7995 9883 6971
G5 1912
G4 60598 40197 02687 17494
32154 22735 38813
G3 49263 48944
G2 56280
G1 37451
ĐB 263295
Đầu Đuôi
0 -
1 9,2,3
2 1
3 5
4 4
5 4,1
6 3
7 1
8 3,7,0
9 5,8,7,4,5
Đầu Đuôi
8 0
2,7,5 1
1 2
8,1,6 3
9,5,4 4
9,3,9 5
- 6
9,8 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 13-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 13-1-2022

G8 66
G7 355
G6 5693 0704 9824
G5 7744
G4 46989 57286 35414 01878
93106 11539 68467
G3 96836 08565
G2 78949
G1 21142
ĐB 483609
Đầu Đuôi
0 4,6,9
1 4
2 4
3 9,6
4 4,9,2
5 5
6 6,7,5
7 8
8 9,6
9 3
Đầu Đuôi
- 0
- 1
4 2
9 3
0,2,4,1 4
5,6 5
6,8,0,3 6
6 7
7 8
8,3,4,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 6-1-2022

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 6-1-2022

G8 06
G7 410
G6 3654 1585 6612
G5 4309
G4 64782 73187 17979 53558
14293 32029 84530
G3 82601 36876
G2 10622
G1 50377
ĐB 601396
Đầu Đuôi
0 6,9,1
1 0,2
2 9,2
3 0
4 -
5 4,8
6 -
7 9,6,7
8 5,2,7
9 3,6
Đầu Đuôi
1,3 0
0 1
1,8,2 2
9 3
5 4
8 5
0,7,9 6
8,7 7
5 8
0,7,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt