XSBDI 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Định 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 6-5-2021

G8 61
G7 962
G6 0808 5663 4252
G5 4551
G4 20320 67760 00657 87263
69056 55898 95082
G3 34590 34866
G2 95211
G1 23197
ĐB 355731
Đầu Đuôi
0 8
1 1
2 0
3 1
4 -
5 2,1,7,6
6 1,2,3,0,3,6
7 -
8 2
9 8,0,7
Đầu Đuôi
2,6,9 0
6,5,1,3 1
6,5,8 2
6,6 3
- 4
- 5
5,6 6
5,9 7
0,9 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Định trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
39 12 lần 74 10 lần 84 10 lần 05 10 lần 83 9 lần
03 9 lần 09 9 lần 85 8 lần 18 8 lần 55 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Định

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
91 29 ngày 15/10/2020
48 28 ngày 22/10/2020
46 24 ngày 19/11/2020
93 19 ngày 24/12/2020
34 19 ngày 24/12/2020
71 16 ngày 14/01/2021
40 14 ngày 28/01/2021
95 14 ngày 28/01/2021
81 13 ngày 04/02/2021
64 13 ngày 04/02/2021

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 29-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 29-4-2021

G8 88
G7 229
G6 3185 4054 7379
G5 4187
G4 30083 11113 82614 20659
29550 80305 97931
G3 21509 81476
G2 85210
G1 50624
ĐB 507802
Đầu Đuôi
0 5,9,2
1 3,4,0
2 9,4
3 1
4 -
5 4,9,0
6 -
7 9,6
8 8,5,7,3
9 -
Đầu Đuôi
5,1 0
3 1
0 2
8,1 3
5,1,2 4
8,0 5
7 6
8 7
8 8
2,7,5,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 22-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 22-4-2021

G8 96
G7 558
G6 7502 1228 5376
G5 3945
G4 09865 69147 37490 50953
37408 64429 93830
G3 92582 26725
G2 14905
G1 42242
ĐB 834859
Đầu Đuôi
0 2,8,5
1 -
2 8,9,5
3 0
4 5,7,2
5 8,3,9
6 5
7 6
8 2
9 6,0
Đầu Đuôi
9,3 0
- 1
0,8,4 2
5 3
- 4
4,6,2,0 5
9,7 6
4 7
5,2,0 8
2,5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 15-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 15-4-2021

G8 68
G7 053
G6 9585 9844 3705
G5 8808
G4 52025 44612 96397 74621
93810 54338 00307
G3 99696 94980
G2 40507
G1 66399
ĐB 572250
Đầu Đuôi
0 5,8,7,7
1 2,0
2 5,1
3 8
4 4
5 3,0
6 8
7 -
8 5,0
9 7,6,9
Đầu Đuôi
1,8,5 0
2 1
1 2
5 3
4 4
8,0,2 5
9 6
9,0,0 7
6,0,3 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 8-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 8-4-2021

G8 72
G7 468
G6 4167 2250 7415
G5 1586
G4 92967 41543 79935 32333
26431 59447 24729
G3 79520 07678
G2 25906
G1 53860
ĐB 418531
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 9,0
3 5,3,1,1
4 3,7
5 0
6 8,7,7,0
7 2,8
8 6
9 -
Đầu Đuôi
5,2,6 0
3,3 1
7 2
4,3 3
- 4
1,3 5
8,0 6
6,6,4 7
6,7 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 1-4-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 1-4-2021

G8 85
G7 935
G6 4083 4501 3923
G5 8983
G4 34542 74235 67369 43901
41541 02357 34447
G3 75082 12970
G2 83170
G1 82988
ĐB 110662
Đầu Đuôi
0 1,1
1 -
2 3
3 5,5
4 2,1,7
5 7
6 9,2
7 0,0
8 5,3,3,2,8
9 -
Đầu Đuôi
7,7 0
0,0,4 1
4,8,6 2
8,2,8 3
- 4
8,3,3 5
- 6
5,4 7
8 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 25-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 25-3-2021

G8 39
G7 262
G6 0128 2937 2950
G5 6392
G4 89883 99738 43435 15955
44021 62427 25028
G3 08554 53951
G2 69198
G1 96904
ĐB 151343
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 8,1,7,8
3 9,7,8,5
4 3
5 0,5,4,1
6 2
7 -
8 3
9 2,8
Đầu Đuôi
5 0
2,5 1
6,9 2
8,4 3
5,0 4
3,5 5
- 6
3,2 7
2,3,2,9 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 18-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 18-3-2021

G8 74
G7 561
G6 9137 0933 5749
G5 1069
G4 91203 59865 28316 82561
76969 64836 00919
G3 27051 47082
G2 90447
G1 85005
ĐB 744377
Đầu Đuôi
0 3,5
1 6,9
2 -
3 7,3,6
4 9,7
5 1
6 1,9,5,1,9
7 4,7
8 2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
6,6,5 1
8 2
3,0 3
7 4
6,0 5
1,3 6
3,4,7 7
- 8
4,6,6,1 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 11-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 11-3-2021

G8 30
G7 279
G6 9684 7284 1145
G5 6441
G4 97753 29527 70218 83644
96306 08039 02950
G3 84922 35625
G2 12931
G1 94576
ĐB 028186
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2 7,2,5
3 0,9,1
4 5,1,4
5 3,0
6 -
7 9,6
8 4,4,6
9 -
Đầu Đuôi
3,5 0
4,3 1
2 2
5 3
8,8,4 4
4,2 5
0,7,8 6
2 7
1 8
7,3 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 4-3-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 4-3-2021

G8 03
G7 252
G6 6156 7962 2308
G5 7158
G4 35904 85878 41856 83641
21418 65577 11613
G3 26357 84084
G2 14498
G1 26804
ĐB 046984
Đầu Đuôi
0 3,8,4,4
1 8,3
2 -
3 -
4 1
5 2,6,8,6,7
6 2
7 8,7
8 4,4
9 8
Đầu Đuôi
- 0
4 1
5,6 2
0,1 3
0,8,0,8 4
- 5
5,5 6
7,5 7
0,5,7,1,9 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 25-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 25-2-2021

G8 57
G7 807
G6 6847 6142 3126
G5 8418
G4 71238 46298 06629 66484
19425 33963 29675
G3 65703 43123
G2 35054
G1 85941
ĐB 251659
Đầu Đuôi
0 7,3
1 8
2 6,9,5,3
3 8
4 7,2,1
5 7,4,9
6 3
7 5
8 4
9 8
Đầu Đuôi
- 0
4 1
4 2
6,0,2 3
8,5 4
2,7 5
2 6
5,0,4 7
1,3,9 8
2,5 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 18-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 18-2-2021

G8 94
G7 951
G6 9361 7690 0853
G5 9880
G4 80572 22109 63188 08008
63187 01655 89543
G3 27543 10117
G2 37184
G1 78455
ĐB 254083
Đầu Đuôi
0 9,8
1 7
2 -
3 -
4 3,3
5 1,3,5,5
6 1
7 2
8 0,8,7,4,3
9 4,0
Đầu Đuôi
9,8 0
5,6 1
7 2
5,4,4,8 3
9,8 4
5,5 5
- 6
8,1 7
8,0 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 11-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 11-2-2021

G8 60
G7 203
G6 2743 1594 4628
G5 0513
G4 78931 69602 35014 70716
85673 73406 13715
G3 02600 68565
G2 70413
G1 23973
ĐB 195389
Đầu Đuôi
0 3,2,6,0
1 3,4,6,5,3
2 8
3 1
4 3
5 -
6 0,5
7 3,3
8 9
9 4
Đầu Đuôi
6,0 0
3 1
0 2
0,4,1,7,1,7 3
9,1 4
1,6 5
1,0 6
- 7
2 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 4-2-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 4-2-2021

G8 85
G7 130
G6 5952 0387 7041
G5 8952
G4 61732 42537 91981 63607
57266 54404 26520
G3 05710 40264
G2 00554
G1 11680
ĐB 252839
Đầu Đuôi
0 7,4
1 0
2 0
3 0,2,7,9
4 1
5 2,2,4
6 6,4
7 -
8 5,7,1,0
9 -
Đầu Đuôi
3,2,1,8 0
4,8 1
5,5,3 2
- 3
0,6,5 4
8 5
6 6
8,3,0 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 28-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 28-1-2021

G8 57
G7 507
G6 5205 1764 7783
G5 3635
G4 49088 70754 92822 60495
63626 56181 71940
G3 47438 89045
G2 52882
G1 08276
ĐB 410039
Đầu Đuôi
0 7,5
1 -
2 2,6
3 5,8,9
4 0,5
5 7,4
6 4
7 6
8 3,8,1,2
9 5
Đầu Đuôi
4 0
8 1
2,8 2
8 3
6,5 4
0,3,9,4 5
2,7 6
5,0 7
8,3 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 21-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 21-1-2021

G8 13
G7 679
G6 8341 9116 2478
G5 8744
G4 82200 29014 03409 73229
72836 40887 99200
G3 24701 54754
G2 34803
G1 57275
ĐB 616386
Đầu Đuôi
0 0,9,0,1,3
1 3,6,4
2 9
3 6
4 1,4
5 4
6 -
7 9,8,5
8 7,6
9 -
Đầu Đuôi
0,0 0
4,0 1
- 2
1,0 3
4,1,5 4
7 5
1,3,8 6
8 7
7 8
7,0,2 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 14-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 14-1-2021

G8 71
G7 818
G6 1075 8274 6474
G5 4551
G4 87899 57918 05658 40209
18518 09718 77303
G3 61074 24806
G2 05613
G1 97274
ĐB 979812
Đầu Đuôi
0 9,3,6
1 8,8,8,8,3,2
2 -
3 -
4 -
5 1,8
6 -
7 1,5,4,4,4,4
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
7,5 1
1 2
0,1 3
7,7,7,7 4
7 5
0 6
- 7
1,1,5,1,1 8
9,0 9

Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 7-1-2021

XSMT » XSMT thứ 5 » SX BDI » XS BDI ngày 7-1-2021

G8 73
G7 712
G6 9368 6982 8068
G5 5008
G4 40195 32155 56172 68115
94080 36965 22412
G3 58830 00364
G2 38289
G1 33539
ĐB 405136
Đầu Đuôi
0 8
1 2,5,2
2 -
3 0,9,6
4 -
5 5
6 8,8,5,4
7 3,2
8 2,0,9
9 5
Đầu Đuôi
8,3 0
- 1
1,8,7,1 2
7 3
6 4
9,5,1,6 5
3 6
- 7
6,6,0 8
8,3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt