XSBL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 20-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bạc Liêu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
96 12 lần 85 11 lần 81 11 lần 66 10 lần 82 9 lần
78 9 lần 76 9 lần 93 9 lần 41 8 lần 15 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bạc Liêu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
21 26 ngày 19/01/2021
90 21 ngày 23/02/2021
28 20 ngày 02/03/2021
04 20 ngày 02/03/2021
48 19 ngày 09/03/2021
37 19 ngày 09/03/2021
33 18 ngày 16/03/2021
43 17 ngày 23/03/2021
26 16 ngày 30/03/2021
75 16 ngày 30/03/2021

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 13-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 13-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 6-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 6-7-2021

G8 79
G7 084
G6 0793 4645 7503
G5 1856
G4 40891 75323 48087 51427
15181 02769 37630
G3 73657 40280
G2 79040
G1 06205
ĐB 490318
Đầu Đuôi
0 3,5
1 8
2 3,7
3 0
4 5,0
5 6,7
6 9
7 9
8 4,7,1,0
9 3,1
Đầu Đuôi
3,8,4 0
9,8 1
- 2
9,0,2 3
8 4
4,0 5
5 6
8,2,5 7
1 8
7,6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 29-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 29-6-2021

G8 49
G7 741
G6 5396 2381 9956
G5 4342
G4 44978 01070 97047 05159
68735 28541 04711
G3 11608 37431
G2 05047
G1 08136
ĐB 037839
Đầu Đuôi
0 8
1 1
2 -
3 5,1,6,9
4 9,1,2,7,1,7
5 6,9
6 -
7 8,0
8 1
9 6
Đầu Đuôi
7 0
4,8,4,1,3 1
4 2
- 3
- 4
3 5
9,5,3 6
4,4 7
7,0 8
4,5,3 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 22-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 22-6-2021

G8 69
G7 506
G6 7478 1240 1754
G5 6165
G4 18287 07599 75646 69302
70885 45186 83358
G3 94485 95374
G2 85460
G1 68681
ĐB 178212
Đầu Đuôi
0 6,2
1 2
2 -
3 -
4 0,6
5 4,8
6 9,5,0
7 8,4
8 7,5,6,5,1
9 9
Đầu Đuôi
4,6 0
8 1
0,1 2
- 3
5,7 4
6,8,8 5
0,4,8 6
8 7
7,5 8
6,9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 15-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 15-6-2021

G8 01
G7 011
G6 4980 1278 8479
G5 3976
G4 66596 40935 08087 78297
65394 46954 77915
G3 90068 58912
G2 31459
G1 51778
ĐB 010739
Đầu Đuôi
0 1
1 1,5,2
2 -
3 5,9
4 -
5 4,9
6 8
7 8,9,6,8
8 0,7
9 6,7,4
Đầu Đuôi
8 0
0,1 1
1 2
- 3
9,5 4
3,1 5
7,9 6
8,9 7
7,6,7 8
7,5,3 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 8-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 8-6-2021

G8 15
G7 709
G6 6239 0210 4500
G5 2152
G4 43200 25744 58629 17305
83103 55691 65082
G3 87984 61540
G2 51294
G1 21367
ĐB 610676
Đầu Đuôi
0 9,0,0,5,3
1 5,0
2 9
3 9
4 4,0
5 2
6 7
7 6
8 2,4
9 1,4
Đầu Đuôi
1,0,0,4 0
9 1
5,8 2
0 3
4,8,9 4
1,0 5
7 6
6 7
- 8
0,3,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 1-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 1-6-2021

G8 11
G7 596
G6 7089 5688 4982
G5 7323
G4 35238 39685 71925 19862
13013 46634 77341
G3 05251 28173
G2 08881
G1 80815
ĐB 064945
Đầu Đuôi
0 -
1 1,3,5
2 3,5
3 8,4
4 1,5
5 1
6 2
7 3
8 9,8,2,5,1
9 6
Đầu Đuôi
- 0
1,4,5,8 1
8,6 2
2,1,7 3
3 4
8,2,1,4 5
9 6
- 7
8,3 8
8 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 25-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 25-5-2021

G8 10
G7 864
G6 2298 0062 9842
G5 8230
G4 29549 80067 12747 72459
49611 66234 15413
G3 85966 74495
G2 09211
G1 55699
ĐB 963696
Đầu Đuôi
0 -
1 0,1,3,1
2 -
3 0,4
4 2,9,7
5 9
6 4,2,7,6
7 -
8 -
9 8,5,9,6
Đầu Đuôi
1,3 0
1,1 1
6,4 2
1 3
6,3 4
9 5
6,9 6
6,4 7
9 8
4,5,9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 18-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 18-5-2021

G8 56
G7 566
G6 6631 6747 4225
G5 0073
G4 42978 30391 96360 20119
27285 84520 23810
G3 50514 13360
G2 14896
G1 28229
ĐB 741762
Đầu Đuôi
0 -
1 9,0,4
2 5,0,9
3 1
4 7
5 6
6 6,0,0,2
7 3,8
8 5
9 1,6
Đầu Đuôi
6,2,1,6 0
3,9 1
6 2
7 3
1 4
2,8 5
5,6,9 6
4 7
7 8
1,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 11-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 11-5-2021

G8 10
G7 089
G6 1013 6294 3173
G5 6582
G4 43332 02557 44485 43273
42440 87027 01509
G3 20488 11047
G2 56841
G1 08478
ĐB 412906
Đầu Đuôi
0 9,6
1 0,3
2 7
3 2
4 0,7,1
5 7
6 -
7 3,3,8
8 9,2,5,8
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
4 1
8,3 2
1,7,7 3
9 4
8 5
0 6
5,2,4 7
8,7 8
8,0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 4-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 4-5-2021

G8 13
G7 242
G6 3150 6496 8281
G5 0603
G4 46146 50149 80435 81985
60710 24672 72791
G3 25335 35183
G2 34961
G1 54268
ĐB 103313
Đầu Đuôi
0 3
1 3,0,3
2 -
3 5,5
4 2,6,9
5 0
6 1,8
7 2
8 1,5,3
9 6,1
Đầu Đuôi
0,0 0
5,7,8,4 1
1,2,8,1 2
6 3
- 4
9 5
- 6
0,9 7
8,7,7 8
4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 27-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 27-4-2021

G8 63
G7 400
G6 4300 0207 2688
G5 6112
G4 08622 24378 37551 60997
09849 61082 97771
G3 11478 91281
G2 85341
G1 49495
ĐB 322012
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 2,2
2 2
3 -
4 9,1
5 1
6 3
7 8,1,8
8 8,2,1
9 7,5
Đầu Đuôi
0,0 0
5,7,8,4 1
1,2,8,1 2
6 3
- 4
9 5
- 6
0,9 7
8,7,7 8
4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 20-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 20-4-2021

G8 12
G7 314
G6 6079 2205 6847
G5 6877
G4 45653 44399 89992 56815
18220 56355 78896
G3 10620 65719
G2 37580
G1 97250
ĐB 532071
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,5,9
2 0,0
3 -
4 7
5 3,5,0
6 -
7 9,7,1
8 0
9 9,2,6
Đầu Đuôi
2,2,8,5 0
7 1
1,9 2
5 3
1 4
0,1,5 5
9 6
4,7 7
- 8
7,9,1 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 13-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 13-4-2021

G8 55
G7 881
G6 3398 2588 0970
G5 9476
G4 41829 03215 66885 55303
21084 86644 29406
G3 43567 06916
G2 54451
G1 47198
ĐB 803888
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5,6
2 9
3 -
4 4
5 5,1
6 7
7 0,6
8 1,8,5,4,8
9 8,8
Đầu Đuôi
7 0
8,5 1
- 2
0 3
8,4 4
5,1,8 5
7,0,1 6
6 7
9,8,9,8 8
2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 6-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 6-4-2021

G8 16
G7 472
G6 3868 6945 0666
G5 4376
G4 50107 88724 06666 65997
81131 14394 14587
G3 74819 95969
G2 50591
G1 95877
ĐB 315576
Đầu Đuôi
0 7
1 6,9
2 4
3 1
4 5
5 -
6 8,6,6,9
7 2,6,7,6
8 7
9 7,4,1
Đầu Đuôi
- 0
3,9 1
7 2
- 3
2,9 4
4 5
1,6,7,6,7 6
0,9,8,7 7
6 8
1,6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 30-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 30-3-2021

G8 26
G7 120
G6 1494 5562 1395
G5 2122
G4 19992 52611 43545 26372
68408 89751 56775
G3 41086 56452
G2 70905
G1 98170
ĐB 489166
Đầu Đuôi
0 8,5
1 1
2 6,0,2
3 -
4 5
5 1,2
6 2,6
7 2,5,0
8 6
9 4,5,2
Đầu Đuôi
2,7 0
1,5 1
6,2,9,7,5 2
- 3
9 4
9,4,7,0 5
2,8,6 6
- 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 23-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 23-3-2021

G8 53
G7 781
G6 0066 3913 0484
G5 4543
G4 68843 48809 85909 60729
10245 59140 94731
G3 44034 60493
G2 19609
G1 15366
ĐB 924303
Đầu Đuôi
0 9,9,9,3
1 3
2 9
3 1,4
4 3,3,5,0
5 3
6 6,6
7 -
8 1,4
9 3
Đầu Đuôi
4 0
8,3 1
- 2
5,1,4,4,9,0 3
8,3 4
4 5
6,6 6
- 7
- 8
0,0,2,0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 16-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 16-3-2021

G8 60
G7 975
G6 2257 8418 7736
G5 2424
G4 65760 97131 98398 91671
41479 06487 95433
G3 41286 21898
G2 11420
G1 58934
ĐB 888744
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 4,0
3 6,1,3,4
4 4
5 7
6 0,0
7 5,1,9
8 7,6
9 8,8
Đầu Đuôi
6,6,2 0
3,7 1
- 2
3 3
2,3,4 4
7 5
3,8 6
5,8 7
1,9,9 8
7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 9-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 9-3-2021

G8 33
G7 380
G6 7208 2576 9475
G5 4642
G4 30693 89933 19148 01765
81988 40637 46776
G3 52623 46244
G2 58676
G1 71263
ĐB 491426
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 3,6
3 3,3,7
4 2,8,4
5 -
6 5,3
7 6,5,6,6
8 0,8
9 3
Đầu Đuôi
8 0
- 1
4 2
3,9,3,2,6 3
4 4
7,6 5
7,7,7,2 6
3 7
0,4,8 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 2-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 2-3-2021

G8 93
G7 727
G6 2596 9281 2328
G5 8650
G4 26303 01398 94854 61166
15154 75704 59098
G3 04645 86346
G2 81467
G1 63027
ĐB 807364
Đầu Đuôi
0 3,4
1 -
2 7,8,7
3 -
4 5,6
5 0,4,4
6 6,7,4
7 -
8 1
9 3,6,8,8
Đầu Đuôi
5 0
8 1
- 2
9,0 3
5,5,0,6 4
4 5
9,6,4 6
2,6,2 7
2,9,9 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 23-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 23-2-2021

G8 40
G7 008
G6 1977 7501 9508
G5 2567
G4 41990 74837 53496 63205
43847 19160 36575
G3 71834 87736
G2 10429
G1 12718
ĐB 549942
Đầu Đuôi
0 8,1,8,5
1 8
2 9
3 7,4,6
4 0,7,2
5 -
6 7,0
7 7,5
8 -
9 0,6
Đầu Đuôi
4,9,6 0
0 1
4 2
- 3
3 4
0,7 5
9,3 6
7,6,3,4 7
0,0,1 8
2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 16-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 16-2-2021

G8 88
G7 041
G6 8852 9262 7016
G5 4467
G4 29271 35548 88592 36782
47481 78982 07384
G3 63093 66693
G2 78078
G1 91924
ĐB 110501
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 4
3 -
4 1,8
5 2
6 2,7
7 1,8
8 8,2,1,2,4
9 2,3,3
Đầu Đuôi
- 0
4,7,8,0 1
5,6,9,8,8 2
9,9 3
8,2 4
- 5
1 6
6 7
8,4,7 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 9-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 9-2-2021

G8 00
G7 262
G6 6779 2295 4053
G5 0251
G4 63645 36063 04207 88269
43189 27867 85983
G3 78810 92937
G2 43152
G1 05853
ĐB 481433
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0
2 -
3 7,3
4 5
5 3,1,2,3
6 2,3,9,7
7 9
8 9,3
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
5 1
6,5 2
5,6,8,5,3 3
- 4
9,4 5
- 6
0,6,3 7
- 8
7,6,8 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 2-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 2-2-2021

G8 38
G7 096
G6 1328 2454 0048
G5 6376
G4 17533 97985 78038 98305
33425 66056 84868
G3 12393 78982
G2 27427
G1 97161
ĐB 986058
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 8,5,7
3 8,3,8
4 8
5 4,6,8
6 8,1
7 6
8 5,2
9 6,3
Đầu Đuôi
- 0
6 1
8 2
3,9 3
5 4
8,0,2 5
9,7,5 6
2 7
3,2,4,3,6,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 26-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 26-1-2021

G8 85
G7 627
G6 7157 8144 1004
G5 6145
G4 80206 64193 25279 18866
55893 70897 07303
G3 88170 00028
G2 86559
G1 06029
ĐB 933407
Đầu Đuôi
0 4,6,3,7
1 -
2 7,8,9
3 -
4 4,5
5 7,9
6 6
7 9,0
8 5
9 3,3,7
Đầu Đuôi
7 0
- 1
- 2
9,9,0 3
4,0 4
8,4 5
0,6 6
2,5,9,0 7
2 8
7,5,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 19-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 19-1-2021

G8 60
G7 165
G6 8796 8479 1760
G5 4487
G4 59512 13344 60274 26690
63121 60556 95505
G3 55940 88457
G2 99453
G1 35596
ĐB 632615
Đầu Đuôi
0 5
1 2,5
2 1
3 -
4 4,0
5 6,7,3
6 0,5,0
7 9,4
8 7
9 6,0,6
Đầu Đuôi
6,6,9,4 0
2 1
1 2
5 3
4,7 4
6,0,1 5
9,5,9 6
8,5 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 12-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 12-1-2021

G8 51
G7 641
G6 2418 2737 1955
G5 1637
G4 14162 98020 98273 83246
06886 88386 60098
G3 20946 60205
G2 83395
G1 27038
ĐB 425219
Đầu Đuôi
0 5
1 8,9
2 0
3 7,7,8
4 1,6,6
5 1,5
6 2
7 3
8 6,6
9 8,5
Đầu Đuôi
2 0
5,4 1
6 2
7 3
- 4
5,0,9 5
4,8,8,4 6
3,3 7
1,9,3 8
1 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 5-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 5-1-2021

G8 19
G7 020
G6 7165 3861 7475
G5 8419
G4 52084 69548 72771 76856
70775 94947 97350
G3 16515 76865
G2 37914
G1 53981
ĐB 279913
Đầu Đuôi
0 -
1 9,9,5,4,3
2 0
3 -
4 8,7
5 6,0
6 5,1,5
7 5,1,5
8 4,1
9 -
Đầu Đuôi
2,5 0
6,7,8 1
- 2
1 3
8,1 4
6,7,7,1,6 5
5 6
4 7
4 8
1,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt