XSBL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 11-5-2021

G8 10
G7 089
G6 1013 6294 3173
G5 6582
G4 43332 02557 44485 43273
42440 87027 01509
G3 20488 11047
G2 56841
G1 08478
ĐB 412906
Đầu Đuôi
0 9,6
1 0,3
2 7
3 2
4 0,7,1
5 7
6 -
7 3,3,8
8 9,2,5,8
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
4 1
8,3 2
1,7,7 3
9 4
8 5
0 6
5,2,4 7
8,7 8
8,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bạc Liêu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 12 lần 93 11 lần 98 11 lần 66 10 lần 03 10 lần
29 10 lần 33 9 lần 51 9 lần 45 9 lần 19 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bạc Liêu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
17 25 ngày 17/11/2020
30 21 ngày 15/12/2020
39 21 ngày 15/12/2020
74 16 ngày 19/01/2021
21 16 ngày 19/01/2021
59 15 ngày 26/01/2021
58 14 ngày 02/02/2021
25 14 ngày 02/02/2021
38 14 ngày 02/02/2021
56 14 ngày 02/02/2021

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 4-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 4-5-2021

G8 13
G7 242
G6 3150 6496 8281
G5 0603
G4 46146 50149 80435 81985
60710 24672 72791
G3 25335 35183
G2 34961
G1 54268
ĐB 103313
Đầu Đuôi
0 3
1 3,0,3
2 -
3 5,5
4 2,6,9
5 0
6 1,8
7 2
8 1,5,3
9 6,1
Đầu Đuôi
0,0 0
5,7,8,4 1
1,2,8,1 2
6 3
- 4
9 5
- 6
0,9 7
8,7,7 8
4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 27-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 27-4-2021

G8 63
G7 400
G6 4300 0207 2688
G5 6112
G4 08622 24378 37551 60997
09849 61082 97771
G3 11478 91281
G2 85341
G1 49495
ĐB 322012
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 2,2
2 2
3 -
4 9,1
5 1
6 3
7 8,1,8
8 8,2,1
9 7,5
Đầu Đuôi
0,0 0
5,7,8,4 1
1,2,8,1 2
6 3
- 4
9 5
- 6
0,9 7
8,7,7 8
4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 20-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 20-4-2021

G8 12
G7 314
G6 6079 2205 6847
G5 6877
G4 45653 44399 89992 56815
18220 56355 78896
G3 10620 65719
G2 37580
G1 97250
ĐB 532071
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,5,9
2 0,0
3 -
4 7
5 3,5,0
6 -
7 9,7,1
8 0
9 9,2,6
Đầu Đuôi
2,2,8,5 0
7 1
1,9 2
5 3
1 4
0,1,5 5
9 6
4,7 7
- 8
7,9,1 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 13-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 13-4-2021

G8 55
G7 881
G6 3398 2588 0970
G5 9476
G4 41829 03215 66885 55303
21084 86644 29406
G3 43567 06916
G2 54451
G1 47198
ĐB 803888
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5,6
2 9
3 -
4 4
5 5,1
6 7
7 0,6
8 1,8,5,4,8
9 8,8
Đầu Đuôi
7 0
8,5 1
- 2
0 3
8,4 4
5,1,8 5
7,0,1 6
6 7
9,8,9,8 8
2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 6-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 6-4-2021

G8 16
G7 472
G6 3868 6945 0666
G5 4376
G4 50107 88724 06666 65997
81131 14394 14587
G3 74819 95969
G2 50591
G1 95877
ĐB 315576
Đầu Đuôi
0 7
1 6,9
2 4
3 1
4 5
5 -
6 8,6,6,9
7 2,6,7,6
8 7
9 7,4,1
Đầu Đuôi
- 0
3,9 1
7 2
- 3
2,9 4
4 5
1,6,7,6,7 6
0,9,8,7 7
6 8
1,6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 30-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 30-3-2021

G8 26
G7 120
G6 1494 5562 1395
G5 2122
G4 19992 52611 43545 26372
68408 89751 56775
G3 41086 56452
G2 70905
G1 98170
ĐB 489166
Đầu Đuôi
0 8,5
1 1
2 6,0,2
3 -
4 5
5 1,2
6 2,6
7 2,5,0
8 6
9 4,5,2
Đầu Đuôi
2,7 0
1,5 1
6,2,9,7,5 2
- 3
9 4
9,4,7,0 5
2,8,6 6
- 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 23-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 23-3-2021

G8 53
G7 781
G6 0066 3913 0484
G5 4543
G4 68843 48809 85909 60729
10245 59140 94731
G3 44034 60493
G2 19609
G1 15366
ĐB 924303
Đầu Đuôi
0 9,9,9,3
1 3
2 9
3 1,4
4 3,3,5,0
5 3
6 6,6
7 -
8 1,4
9 3
Đầu Đuôi
4 0
8,3 1
- 2
5,1,4,4,9,0 3
8,3 4
4 5
6,6 6
- 7
- 8
0,0,2,0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 16-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 16-3-2021

G8 60
G7 975
G6 2257 8418 7736
G5 2424
G4 65760 97131 98398 91671
41479 06487 95433
G3 41286 21898
G2 11420
G1 58934
ĐB 888744
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 4,0
3 6,1,3,4
4 4
5 7
6 0,0
7 5,1,9
8 7,6
9 8,8
Đầu Đuôi
6,6,2 0
3,7 1
- 2
3 3
2,3,4 4
7 5
3,8 6
5,8 7
1,9,9 8
7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 9-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 9-3-2021

G8 33
G7 380
G6 7208 2576 9475
G5 4642
G4 30693 89933 19148 01765
81988 40637 46776
G3 52623 46244
G2 58676
G1 71263
ĐB 491426
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 3,6
3 3,3,7
4 2,8,4
5 -
6 5,3
7 6,5,6,6
8 0,8
9 3
Đầu Đuôi
8 0
- 1
4 2
3,9,3,2,6 3
4 4
7,6 5
7,7,7,2 6
3 7
0,4,8 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 2-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 2-3-2021

G8 93
G7 727
G6 2596 9281 2328
G5 8650
G4 26303 01398 94854 61166
15154 75704 59098
G3 04645 86346
G2 81467
G1 63027
ĐB 807364
Đầu Đuôi
0 3,4
1 -
2 7,8,7
3 -
4 5,6
5 0,4,4
6 6,7,4
7 -
8 1
9 3,6,8,8
Đầu Đuôi
5 0
8 1
- 2
9,0 3
5,5,0,6 4
4 5
9,6,4 6
2,6,2 7
2,9,9 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 23-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 23-2-2021

G8 40
G7 008
G6 1977 7501 9508
G5 2567
G4 41990 74837 53496 63205
43847 19160 36575
G3 71834 87736
G2 10429
G1 12718
ĐB 549942
Đầu Đuôi
0 8,1,8,5
1 8
2 9
3 7,4,6
4 0,7,2
5 -
6 7,0
7 7,5
8 -
9 0,6
Đầu Đuôi
4,9,6 0
0 1
4 2
- 3
3 4
0,7 5
9,3 6
7,6,3,4 7
0,0,1 8
2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 16-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 16-2-2021

G8 88
G7 041
G6 8852 9262 7016
G5 4467
G4 29271 35548 88592 36782
47481 78982 07384
G3 63093 66693
G2 78078
G1 91924
ĐB 110501
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 4
3 -
4 1,8
5 2
6 2,7
7 1,8
8 8,2,1,2,4
9 2,3,3
Đầu Đuôi
- 0
4,7,8,0 1
5,6,9,8,8 2
9,9 3
8,2 4
- 5
1 6
6 7
8,4,7 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 9-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 9-2-2021

G8 00
G7 262
G6 6779 2295 4053
G5 0251
G4 63645 36063 04207 88269
43189 27867 85983
G3 78810 92937
G2 43152
G1 05853
ĐB 481433
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0
2 -
3 7,3
4 5
5 3,1,2,3
6 2,3,9,7
7 9
8 9,3
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
5 1
6,5 2
5,6,8,5,3 3
- 4
9,4 5
- 6
0,6,3 7
- 8
7,6,8 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 2-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 2-2-2021

G8 38
G7 096
G6 1328 2454 0048
G5 6376
G4 17533 97985 78038 98305
33425 66056 84868
G3 12393 78982
G2 27427
G1 97161
ĐB 986058
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 8,5,7
3 8,3,8
4 8
5 4,6,8
6 8,1
7 6
8 5,2
9 6,3
Đầu Đuôi
- 0
6 1
8 2
3,9 3
5 4
8,0,2 5
9,7,5 6
2 7
3,2,4,3,6,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 26-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 26-1-2021

G8 85
G7 627
G6 7157 8144 1004
G5 6145
G4 80206 64193 25279 18866
55893 70897 07303
G3 88170 00028
G2 86559
G1 06029
ĐB 933407
Đầu Đuôi
0 4,6,3,7
1 -
2 7,8,9
3 -
4 4,5
5 7,9
6 6
7 9,0
8 5
9 3,3,7
Đầu Đuôi
7 0
- 1
- 2
9,9,0 3
4,0 4
8,4 5
0,6 6
2,5,9,0 7
2 8
7,5,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 19-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 19-1-2021

G8 60
G7 165
G6 8796 8479 1760
G5 4487
G4 59512 13344 60274 26690
63121 60556 95505
G3 55940 88457
G2 99453
G1 35596
ĐB 632615
Đầu Đuôi
0 5
1 2,5
2 1
3 -
4 4,0
5 6,7,3
6 0,5,0
7 9,4
8 7
9 6,0,6
Đầu Đuôi
6,6,9,4 0
2 1
1 2
5 3
4,7 4
6,0,1 5
9,5,9 6
8,5 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 12-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 12-1-2021

G8 51
G7 641
G6 2418 2737 1955
G5 1637
G4 14162 98020 98273 83246
06886 88386 60098
G3 20946 60205
G2 83395
G1 27038
ĐB 425219
Đầu Đuôi
0 5
1 8,9
2 0
3 7,7,8
4 1,6,6
5 1,5
6 2
7 3
8 6,6
9 8,5
Đầu Đuôi
2 0
5,4 1
6 2
7 3
- 4
5,0,9 5
4,8,8,4 6
3,3 7
1,9,3 8
1 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 5-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 5-1-2021

G8 19
G7 020
G6 7165 3861 7475
G5 8419
G4 52084 69548 72771 76856
70775 94947 97350
G3 16515 76865
G2 37914
G1 53981
ĐB 279913
Đầu Đuôi
0 -
1 9,9,5,4,3
2 0
3 -
4 8,7
5 6,0
6 5,1,5
7 5,1,5
8 4,1
9 -
Đầu Đuôi
2,5 0
6,7,8 1
- 2
1 3
8,1 4
6,7,7,1,6 5
5 6
4 7
4 8
1,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt