XSBL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 12-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bạc Liêu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 8 lần 78 8 lần 66 7 lần 85 7 lần 96 7 lần
47 6 lần 11 6 lần 13 6 lần 09 5 lần 10 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bạc Liêu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
43 29 ngày 23/03/2021
26 28 ngày 30/03/2021
75 28 ngày 30/03/2021
24 27 ngày 06/04/2021
16 26 ngày 13/04/2021
53 25 ngày 20/04/2021
55 25 ngày 20/04/2021
92 25 ngày 20/04/2021
77 25 ngày 20/04/2021
63 24 ngày 27/04/2021

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 5-10-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 5-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 28-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 28-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 21-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 21-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 14-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 14-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 7-9-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 7-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 31-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 31-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 24-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 24-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 17-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 17-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 10-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 10-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 3-8-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 3-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 27-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 27-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 20-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 20-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 13-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 13-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 6-7-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 6-7-2021

G8 79
G7 084
G6 0793 4645 7503
G5 1856
G4 40891 75323 48087 51427
15181 02769 37630
G3 73657 40280
G2 79040
G1 06205
ĐB 490318
Đầu Đuôi
0 3,5
1 8
2 3,7
3 0
4 5,0
5 6,7
6 9
7 9
8 4,7,1,0
9 3,1
Đầu Đuôi
3,8,4 0
9,8 1
- 2
9,0,2 3
8 4
4,0 5
5 6
8,2,5 7
1 8
7,6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 29-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 29-6-2021

G8 49
G7 741
G6 5396 2381 9956
G5 4342
G4 44978 01070 97047 05159
68735 28541 04711
G3 11608 37431
G2 05047
G1 08136
ĐB 037839
Đầu Đuôi
0 8
1 1
2 -
3 5,1,6,9
4 9,1,2,7,1,7
5 6,9
6 -
7 8,0
8 1
9 6
Đầu Đuôi
7 0
4,8,4,1,3 1
4 2
- 3
- 4
3 5
9,5,3 6
4,4 7
7,0 8
4,5,3 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 22-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 22-6-2021

G8 69
G7 506
G6 7478 1240 1754
G5 6165
G4 18287 07599 75646 69302
70885 45186 83358
G3 94485 95374
G2 85460
G1 68681
ĐB 178212
Đầu Đuôi
0 6,2
1 2
2 -
3 -
4 0,6
5 4,8
6 9,5,0
7 8,4
8 7,5,6,5,1
9 9
Đầu Đuôi
4,6 0
8 1
0,1 2
- 3
5,7 4
6,8,8 5
0,4,8 6
8 7
7,5 8
6,9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 15-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 15-6-2021

G8 01
G7 011
G6 4980 1278 8479
G5 3976
G4 66596 40935 08087 78297
65394 46954 77915
G3 90068 58912
G2 31459
G1 51778
ĐB 010739
Đầu Đuôi
0 1
1 1,5,2
2 -
3 5,9
4 -
5 4,9
6 8
7 8,9,6,8
8 0,7
9 6,7,4
Đầu Đuôi
8 0
0,1 1
1 2
- 3
9,5 4
3,1 5
7,9 6
8,9 7
7,6,7 8
7,5,3 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 8-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 8-6-2021

G8 15
G7 709
G6 6239 0210 4500
G5 2152
G4 43200 25744 58629 17305
83103 55691 65082
G3 87984 61540
G2 51294
G1 21367
ĐB 610676
Đầu Đuôi
0 9,0,0,5,3
1 5,0
2 9
3 9
4 4,0
5 2
6 7
7 6
8 2,4
9 1,4
Đầu Đuôi
1,0,0,4 0
9 1
5,8 2
0 3
4,8,9 4
1,0 5
7 6
6 7
- 8
0,3,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 1-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 1-6-2021

G8 11
G7 596
G6 7089 5688 4982
G5 7323
G4 35238 39685 71925 19862
13013 46634 77341
G3 05251 28173
G2 08881
G1 80815
ĐB 064945
Đầu Đuôi
0 -
1 1,3,5
2 3,5
3 8,4
4 1,5
5 1
6 2
7 3
8 9,8,2,5,1
9 6
Đầu Đuôi
- 0
1,4,5,8 1
8,6 2
2,1,7 3
3 4
8,2,1,4 5
9 6
- 7
8,3 8
8 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 25-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 25-5-2021

G8 10
G7 864
G6 2298 0062 9842
G5 8230
G4 29549 80067 12747 72459
49611 66234 15413
G3 85966 74495
G2 09211
G1 55699
ĐB 963696
Đầu Đuôi
0 -
1 0,1,3,1
2 -
3 0,4
4 2,9,7
5 9
6 4,2,7,6
7 -
8 -
9 8,5,9,6
Đầu Đuôi
1,3 0
1,1 1
6,4 2
1 3
6,3 4
9 5
6,9 6
6,4 7
9 8
4,5,9 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 18-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 18-5-2021

G8 56
G7 566
G6 6631 6747 4225
G5 0073
G4 42978 30391 96360 20119
27285 84520 23810
G3 50514 13360
G2 14896
G1 28229
ĐB 741762
Đầu Đuôi
0 -
1 9,0,4
2 5,0,9
3 1
4 7
5 6
6 6,0,0,2
7 3,8
8 5
9 1,6
Đầu Đuôi
6,2,1,6 0
3,9 1
6 2
7 3
1 4
2,8 5
5,6,9 6
4 7
7 8
1,2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 11-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 11-5-2021

G8 10
G7 089
G6 1013 6294 3173
G5 6582
G4 43332 02557 44485 43273
42440 87027 01509
G3 20488 11047
G2 56841
G1 08478
ĐB 412906
Đầu Đuôi
0 9,6
1 0,3
2 7
3 2
4 0,7,1
5 7
6 -
7 3,3,8
8 9,2,5,8
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
4 1
8,3 2
1,7,7 3
9 4
8 5
0 6
5,2,4 7
8,7 8
8,0 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 4-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 4-5-2021

G8 13
G7 242
G6 3150 6496 8281
G5 0603
G4 46146 50149 80435 81985
60710 24672 72791
G3 25335 35183
G2 34961
G1 54268
ĐB 103313
Đầu Đuôi
0 3
1 3,0,3
2 -
3 5,5
4 2,6,9
5 0
6 1,8
7 2
8 1,5,3
9 6,1
Đầu Đuôi
0,0 0
5,7,8,4 1
1,2,8,1 2
6 3
- 4
9 5
- 6
0,9 7
8,7,7 8
4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 27-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 27-4-2021

G8 63
G7 400
G6 4300 0207 2688
G5 6112
G4 08622 24378 37551 60997
09849 61082 97771
G3 11478 91281
G2 85341
G1 49495
ĐB 322012
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 2,2
2 2
3 -
4 9,1
5 1
6 3
7 8,1,8
8 8,2,1
9 7,5
Đầu Đuôi
0,0 0
5,7,8,4 1
1,2,8,1 2
6 3
- 4
9 5
- 6
0,9 7
8,7,7 8
4 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 20-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 20-4-2021

G8 12
G7 314
G6 6079 2205 6847
G5 6877
G4 45653 44399 89992 56815
18220 56355 78896
G3 10620 65719
G2 37580
G1 97250
ĐB 532071
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,5,9
2 0,0
3 -
4 7
5 3,5,0
6 -
7 9,7,1
8 0
9 9,2,6
Đầu Đuôi
2,2,8,5 0
7 1
1,9 2
5 3
1 4
0,1,5 5
9 6
4,7 7
- 8
7,9,1 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 13-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 13-4-2021

G8 55
G7 881
G6 3398 2588 0970
G5 9476
G4 41829 03215 66885 55303
21084 86644 29406
G3 43567 06916
G2 54451
G1 47198
ĐB 803888
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5,6
2 9
3 -
4 4
5 5,1
6 7
7 0,6
8 1,8,5,4,8
9 8,8
Đầu Đuôi
7 0
8,5 1
- 2
0 3
8,4 4
5,1,8 5
7,0,1 6
6 7
9,8,9,8 8
2 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 6-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 6-4-2021

G8 16
G7 472
G6 3868 6945 0666
G5 4376
G4 50107 88724 06666 65997
81131 14394 14587
G3 74819 95969
G2 50591
G1 95877
ĐB 315576
Đầu Đuôi
0 7
1 6,9
2 4
3 1
4 5
5 -
6 8,6,6,9
7 2,6,7,6
8 7
9 7,4,1
Đầu Đuôi
- 0
3,9 1
7 2
- 3
2,9 4
4 5
1,6,7,6,7 6
0,9,8,7 7
6 8
1,6 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 30-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 30-3-2021

G8 26
G7 120
G6 1494 5562 1395
G5 2122
G4 19992 52611 43545 26372
68408 89751 56775
G3 41086 56452
G2 70905
G1 98170
ĐB 489166
Đầu Đuôi
0 8,5
1 1
2 6,0,2
3 -
4 5
5 1,2
6 2,6
7 2,5,0
8 6
9 4,5,2
Đầu Đuôi
2,7 0
1,5 1
6,2,9,7,5 2
- 3
9 4
9,4,7,0 5
2,8,6 6
- 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 23-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 23-3-2021

G8 53
G7 781
G6 0066 3913 0484
G5 4543
G4 68843 48809 85909 60729
10245 59140 94731
G3 44034 60493
G2 19609
G1 15366
ĐB 924303
Đầu Đuôi
0 9,9,9,3
1 3
2 9
3 1,4
4 3,3,5,0
5 3
6 6,6
7 -
8 1,4
9 3
Đầu Đuôi
4 0
8,3 1
- 2
5,1,4,4,9,0 3
8,3 4
4 5
6,6 6
- 7
- 8
0,0,2,0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt