XSBP 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Phước 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 24-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Phước trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
04 12 lần 13 11 lần 41 11 lần 48 11 lần 39 10 lần
51 9 lần 59 9 lần 37 9 lần 62 8 lần 22 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Phước

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
74 27 ngày 09/01/2021
89 25 ngày 23/01/2021
94 23 ngày 06/02/2021
91 21 ngày 20/02/2021
57 20 ngày 27/02/2021
47 18 ngày 13/03/2021
52 17 ngày 20/03/2021
05 17 ngày 20/03/2021
49 17 ngày 20/03/2021
02 15 ngày 03/04/2021

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 17-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 3-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 3-7-2021

G8 63
G7 241
G6 4253 3635 9478
G5 6662
G4 52713 26063 76715 03913
99853 79612 95912
G3 98082 96851
G2 63039
G1 17334
ĐB 664013
Đầu Đuôi
0 -
1 3,5,3,2,2,3
2 -
3 5,9,4
4 1
5 3,3,1
6 3,2,3
7 8
8 2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4,5 1
6,1,1,8 2
6,5,1,6,1,5,1 3
3 4
3,1 5
- 6
- 7
7 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 26-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 26-6-2021

G8 38
G7 004
G6 1461 7442 1521
G5 2613
G4 40012 53460 18742 70385
12351 10359 45235
G3 15069 72056
G2 43942
G1 48740
ĐB 028654
Đầu Đuôi
0 4
1 3,2
2 1
3 8,5
4 2,2,2,0
5 1,9,6,4
6 1,0,9
7 -
8 5
9 -
Đầu Đuôi
6,4 0
6,2,5 1
4,1,4,4 2
1 3
0,5 4
8,3 5
5 6
- 7
3 8
5,6 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 19-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 19-6-2021

G8 29
G7 966
G6 1155 0777 7460
G5 3622
G4 56260 95113 29316 40693
97861 62886 88431
G3 97845 49922
G2 43622
G1 21722
ĐB 887162
Đầu Đuôi
0 -
1 3,6
2 9,2,2,2,2
3 1
4 5
5 5
6 6,0,0,1,2
7 7
8 6
9 3
Đầu Đuôi
6,6 0
6,3 1
2,2,2,2,6 2
1,9 3
- 4
5,4 5
6,1,8 6
7 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 12-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 12-6-2021

G8 54
G7 495
G6 4771 2237 9051
G5 4543
G4 01366 40992 44197 90048
93668 80898 80276
G3 84433 24545
G2 33884
G1 85886
ĐB 836475
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 7,3
4 3,8,5
5 4,1
6 6,8
7 1,6,5
8 4,6
9 5,2,7,8
Đầu Đuôi
- 0
7,5 1
9 2
4,3 3
5,8 4
9,4,7 5
6,7,8 6
3,9 7
4,6,9 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 5-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 5-6-2021

G8 70
G7 603
G6 5140 4787 0829
G5 9934
G4 95618 33439 02963 82748
22513 49916 39204
G3 20366 25273
G2 18041
G1 33814
ĐB 386226
Đầu Đuôi
0 3,4
1 8,3,6,4
2 9,6
3 4,9
4 0,8,1
5 -
6 3,6
7 0,3
8 7
9 -
Đầu Đuôi
7,4 0
4 1
- 2
0,6,1,7 3
3,0,1 4
- 5
1,6,2 6
8 7
1,4 8
2,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 29-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 29-5-2021

G8 98
G7 798
G6 9104 1135 0669
G5 0885
G4 13937 87688 35940 91344
29897 66059 50759
G3 50475 57941
G2 59459
G1 22407
ĐB 227246
Đầu Đuôi
0 4,7
1 -
2 -
3 5,7
4 0,4,1,6
5 9,9,9
6 9
7 5
8 5,8
9 8,8,7
Đầu Đuôi
4 0
4 1
- 2
- 3
0,4 4
3,8,7 5
4 6
3,9,0 7
9,9,8 8
6,5,5,5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 22-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 22-5-2021

G8 60
G7 744
G6 4825 4797 3170
G5 2151
G4 33992 60497 47535 65503
48785 76422 20600
G3 33437 77296
G2 86439
G1 35282
ĐB 361481
Đầu Đuôi
0 3,0
1 -
2 5,2
3 5,7,9
4 4
5 1
6 0
7 0
8 5,2,1
9 7,2,7,6
Đầu Đuôi
6,7,0 0
5,8 1
9,2,8 2
0 3
4 4
2,3,8 5
9 6
9,9,3 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 15-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 15-5-2021

G8 41
G7 325
G6 6336 5633 7641
G5 2504
G4 07146 57580 04672 01332
25435 20981 03514
G3 87737 64039
G2 56771
G1 80224
ĐB 714325
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 5,4,5
3 6,3,2,5,7,9
4 1,1,6
5 -
6 -
7 2,1
8 0,1
9 -
Đầu Đuôi
8 0
4,4,8,7 1
7,3 2
3 3
0,1,2 4
2,3,2 5
3,4 6
3 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 8-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 8-5-2021

G8 42
G7 771
G6 6465 8942 6927
G5 6970
G4 63730 26490 23808 91400
36896 96951 33877
G3 18940 61314
G2 20411
G1 57864
ĐB 028956
Đầu Đuôi
0 8,0
1 4,1
2 7
3 0
4 2,2,0
5 1,6
6 5,4
7 1,0,7
8 -
9 0,6
Đầu Đuôi
7,3,9,0,4 0
7,5,1 1
4,4 2
- 3
1,6 4
6 5
9,5 6
2,7 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 1-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 1-5-2021

G8 85
G7 153
G6 7486 3658 5783
G5 2173
G4 14165 05099 97666 96886
76033 72950 08736
G3 02172 32401
G2 62480
G1 76435
ĐB 547863
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 -
3 3,6,5
4 -
5 3,8,0
6 5,6,3
7 3,2
8 5,6,3,6,0
9 9
Đầu Đuôi
5,8 0
0 1
7 2
5,8,7,3,6 3
- 4
8,6,3 5
8,6,8,3 6
- 7
5 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 24-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 24-4-2021

G8 03
G7 706
G6 8404 6811 9313
G5 8214
G4 58207 72607 34839 99842
20841 11361 86006
G3 83411 76936
G2 17579
G1 45670
ĐB 519515
Đầu Đuôi
0 3,6,4,7,7,6
1 1,3,4,1,5
2 -
3 9,6
4 2,1
5 -
6 1
7 9,0
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7 0
1,4,6,1 1
4 2
0,1 3
0,1 4
1 5
0,0,3 6
0,0 7
- 8
3,7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 17-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 17-4-2021

G8 34
G7 176
G6 8848 8211 6432
G5 3739
G4 20759 05931 75863 62773
68913 94426 26509
G3 04797 52082
G2 70795
G1 40932
ĐB 952688
Đầu Đuôi
0 9
1 1,3
2 6
3 4,2,9,1,2
4 8
5 9
6 3
7 6,3
8 2,8
9 7,5
Đầu Đuôi
- 0
1,3 1
3,8,3 2
6,7,1 3
3 4
9 5
7,2 6
9 7
4,8 8
3,5,0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 10-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 10-4-2021

G8 96
G7 827
G6 8031 5526 7248
G5 9148
G4 86241 95129 77244 61099
88783 99428 60416
G3 96967 20201
G2 64011
G1 56379
ĐB 545210
Đầu Đuôi
0 1
1 6,1,0
2 7,6,9,8
3 1
4 8,8,1,4
5 -
6 7
7 9
8 3
9 6,9
Đầu Đuôi
1 0
3,4,0,1 1
- 2
8 3
4 4
- 5
9,2,1 6
2,6 7
4,4,2 8
2,9,7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 3-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 3-4-2021

G8 62
G7 964
G6 5619 9920 0237
G5 1731
G4 10963 46822 42728 45372
76336 93792 10858
G3 55900 74896
G2 33572
G1 62702
ĐB 319644
Đầu Đuôi
0 0,2
1 9
2 0,2,8
3 7,1,6
4 4
5 8
6 2,4,3
7 2,2
8 -
9 2,6
Đầu Đuôi
2,0 0
3 1
6,2,7,9,7,0 2
6 3
6,4 4
- 5
3,9 6
3 7
2,5 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 27-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 27-3-2021

G8 33
G7 850
G6 9248 0531 7720
G5 4056
G4 90200 75571 55659 24467
17072 48455 79862
G3 87469 78043
G2 32327
G1 86719
ĐB 133310
Đầu Đuôi
0 0
1 9,0
2 0,7
3 3,1
4 8,3
5 0,6,9,5
6 7,2,9
7 1,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5,2,0,1 0
3,7 1
7,6 2
3,4 3
- 4
5 5
5 6
6,2 7
4 8
5,6,1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 20-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 20-3-2021

G8 54
G7 283
G6 2152 1056 6968
G5 4449
G4 86311 85075 33806 02130
59725 39507 28418
G3 94139 40172
G2 68387
G1 64405
ĐB 888196
Đầu Đuôi
0 6,7,5
1 1,8
2 5
3 0,9
4 9
5 4,2,6
6 8
7 5,2
8 3,7
9 6
Đầu Đuôi
3 0
1 1
5,7 2
8 3
5 4
7,2,0 5
5,0,9 6
0,8 7
6,1 8
4,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 13-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 13-3-2021

G8 47
G7 493
G6 8937 5951 7436
G5 8732
G4 89511 34813 07518 89769
86750 45936 48302
G3 42605 42108
G2 35713
G1 18665
ĐB 077209
Đầu Đuôi
0 2,5,8,9
1 1,3,8,3
2 -
3 7,6,2,6
4 7
5 1,0
6 9,5
7 -
8 -
9 3
Đầu Đuôi
5 0
5,1 1
3,0 2
9,1,1 3
- 4
0,6 5
3,3 6
4,3 7
1,0 8
6,0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 6-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 6-3-2021

G8 27
G7 166
G6 1048 3738 0059
G5 9509
G4 41029 13242 07549 95809
17559 90656 88093
G3 45543 30845
G2 75802
G1 10409
ĐB 452301
Đầu Đuôi
0 9,9,2,9,1
1 -
2 7,9
3 8
4 8,2,9,3,5
5 9,9,6
6 6
7 -
8 -
9 3
Đầu Đuôi
- 0
0 1
4,0 2
9,4 3
- 4
4 5
6,5 6
2 7
4,3 8
5,0,2,4,0,5,0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 27-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 27-2-2021

G8 48
G7 340
G6 2482 3935 4678
G5 1031
G4 77650 03906 79482 53043
39522 25157 52655
G3 66764 24561
G2 55284
G1 55239
ĐB 150476
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 2
3 5,1,9
4 8,0,3
5 0,7,5
6 4,1
7 8,6
8 2,2,4
9 -
Đầu Đuôi
4,5 0
3,6 1
8,8,2 2
4 3
6,8 4
3,5 5
0,7 6
5 7
4,7 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 20-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 20-2-2021

G8 32
G7 320
G6 2392 8087 1691
G5 1700
G4 65741 08498 61860 01440
95934 13081 07637
G3 62980 75420
G2 64404
G1 91640
ĐB 238691
Đầu Đuôi
0 0,4
1 -
2 0,0
3 2,4,7
4 1,0,0
5 -
6 0
7 -
8 7,1,0
9 2,1,8,1
Đầu Đuôi
2,0,6,4,8,2,4 0
9,4,8,9 1
3,9 2
- 3
3,0 4
- 5
- 6
8,3 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 13-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 13-2-2021

G8 91
G7 831
G6 0488 5716 3985
G5 2190
G4 05846 42192 65526 92018
86880 50624 77919
G3 77444 21709
G2 99281
G1 73531
ĐB 786234
Đầu Đuôi
0 9
1 6,8,9
2 6,4
3 1,1,4
4 6,4
5 -
6 -
7 -
8 8,5,0,1
9 1,0,2
Đầu Đuôi
9,8 0
9,3,8,3 1
9 2
- 3
2,4,3 4
8 5
1,4,2 6
- 7
8,1 8
1,0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 6-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 6-2-2021

G8 04
G7 427
G6 7152 1156 5894
G5 3157
G4 09862 35351 51304 04662
43977 82292 96125
G3 00197 75385
G2 24027
G1 87962
ĐB 758993
Đầu Đuôi
0 4,4
1 -
2 7,5,7
3 -
4 -
5 2,6,7,1
6 2,2,2
7 7
8 5
9 4,2,7,3
Đầu Đuôi
- 0
5 1
5,6,6,9,6 2
9 3
0,9,0 4
2,8 5
5 6
2,5,7,9,2 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 30-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 30-1-2021

G8 12
G7 092
G6 0436 4804 4495
G5 8348
G4 84932 56863 11666 13151
87701 33644 80059
G3 05552 13404
G2 35812
G1 76365
ĐB 854041
Đầu Đuôi
0 4,1,4
1 2,2
2 -
3 6,2
4 8,4,1
5 1,9,2
6 3,6,5
7 -
8 -
9 2,5
Đầu Đuôi
- 0
5,0,4 1
1,9,3,5,1 2
6 3
0,4,0 4
9,6 5
3,6 6
- 7
4 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 23-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 23-1-2021

G8 25
G7 429
G6 3497 4838 4589
G5 0619
G4 14239 97746 35537 75614
05664 13883 46343
G3 98604 50367
G2 09692
G1 09733
ĐB 846178
Đầu Đuôi
0 4
1 9,4
2 5,9
3 8,9,7,3
4 6,3
5 -
6 4,7
7 8
8 9,3
9 7,2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
9 2
8,4,3 3
1,6,0 4
2 5
4 6
9,3,6 7
3,7 8
2,8,1,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 16-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 16-1-2021

G8 07
G7 884
G6 7101 8953 8386
G5 3784
G4 07124 97494 59280 27019
99870 46305 54326
G3 86609 31441
G2 30816
G1 07979
ĐB 694662
Đầu Đuôi
0 7,1,5,9
1 9,6
2 4,6
3 -
4 1
5 3
6 2
7 0,9
8 4,6,4,0
9 4
Đầu Đuôi
8,7 0
0,4 1
6 2
5 3
8,8,2,9 4
0 5
8,2,1 6
0 7
- 8
1,0,7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 9-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 9-1-2021

G8 57
G7 633
G6 1004 6750 4454
G5 2955
G4 24609 78991 29043 69812
65260 48953 49374
G3 04373 84713
G2 79080
G1 23644
ĐB 568796
Đầu Đuôi
0 4,9
1 2,3
2 -
3 3
4 3,4
5 7,0,4,5,3
6 0
7 4,3
8 0
9 1,6
Đầu Đuôi
5,6,8 0
9 1
1 2
3,4,5,7,1 3
0,5,7,4 4
5 5
9 6
5 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 2-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 2-1-2021

G8 41
G7 022
G6 5326 9078 7545
G5 9084
G4 35400 29984 78756 25548
14037 58926 41329
G3 05183 74902
G2 42619
G1 14970
ĐB 920486
Đầu Đuôi
0 0,2
1 9
2 2,6,6,9
3 7
4 1,5,8
5 6
6 -
7 8,0
8 4,4,3,6
9 -
Đầu Đuôi
0,7 0
4 1
2,0 2
8 3
8,8 4
4 5
2,5,2,8 6
3 7
7,4 8
2,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt