XSBP 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Phước 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 25-6-2022

G8 77
G7 703
G6 6994 0780 3398
G5 7590
G4 70300 07281 30982 29800
19572 76657 23592
G3 62377 15872
G2 58530
G1 70753
ĐB 057234
Đầu Đuôi
0 3,0,0
1 -
2 -
3 0,4
4 -
5 7,3
6 -
7 7,2,7,2
8 0,1,2
9 4,8,0,2
Đầu Đuôi
8,9,0,0,3 0
8 1
8,7,9,7 2
0,5 3
9,3 4
- 5
- 6
7,5,7 7
9 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Phước trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
20 10 lần 12 9 lần 11 9 lần 49 9 lần 92 9 lần
91 9 lần 14 9 lần 19 9 lần 52 8 lần 43 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Phước

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
48 26 ngày 25/12/2021
29 24 ngày 08/01/2022
47 21 ngày 29/01/2022
71 18 ngày 19/02/2022
83 16 ngày 05/03/2022
59 15 ngày 12/03/2022
32 14 ngày 19/03/2022
39 13 ngày 26/03/2022
88 12 ngày 02/04/2022
05 12 ngày 02/04/2022

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 18-6-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 18-6-2022

G8 65
G7 619
G6 2742 3928 6135
G5 0470
G4 02549 19067 38418 11664
60235 29398 10962
G3 20296 43792
G2 12195
G1 13736
ĐB 321950
Đầu Đuôi
0 -
1 9,8
2 8
3 5,5,6
4 2,9
5 0
6 5,7,4,2
7 0
8 -
9 8,6,2,5
Đầu Đuôi
7,5 0
- 1
4,6,9 2
- 3
6 4
6,3,3,9 5
9,3 6
6 7
2,1,9 8
1,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 11-6-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 11-6-2022

G8 11
G7 926
G6 6020 2979 3520
G5 6517
G4 95056 25412 00834 25704
13058 27012 49985
G3 20954 83374
G2 00668
G1 24691
ĐB 702051
Đầu Đuôi
0 4
1 1,7,2,2
2 6,0,0
3 4
4 -
5 6,8,4,1
6 8
7 9,4
8 5
9 1
Đầu Đuôi
2,2 0
1,9,5 1
1,1 2
- 3
3,0,5,7 4
8 5
2,5 6
1 7
5,6 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 4-6-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 4-6-2022

G8 95
G7 336
G6 6181 3622 6882
G5 2175
G4 64677 23938 51595 10470
66990 06720 37777
G3 67328 13658
G2 52931
G1 03977
ĐB 189852
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 2,0,8
3 6,8,1
4 -
5 8,2
6 -
7 5,7,0,7,7
8 1,2
9 5,5,0
Đầu Đuôi
7,9,2 0
8,3 1
2,8,5 2
- 3
- 4
9,7,9 5
3 6
7,7,7 7
3,2,5 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 28-5-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 28-5-2022

G8 95
G7 391
G6 2614 7741 8075
G5 5180
G4 63915 86314 59020 02716
67994 60513 10815
G3 48669 40011
G2 18428
G1 81863
ĐB 977422
Đầu Đuôi
0 -
1 4,5,4,6,3,5,1
2 0,8,2
3 -
4 1
5 -
6 9,3
7 5
8 0
9 5,1,4
Đầu Đuôi
8,2 0
9,4,1 1
2 2
1,6 3
1,1,9 4
9,7,1,1 5
1 6
- 7
2 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 21-5-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 21-5-2022

G8 84
G7 768
G6 4252 5769 2999
G5 9910
G4 94341 12360 48928 30468
68379 12566 50340
G3 15534 61150
G2 67872
G1 41495
ĐB 426566
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 8
3 4
4 1,0
5 2,0
6 8,9,0,8,6,6
7 9,2
8 4
9 9,5
Đầu Đuôi
1,6,4,5 0
4 1
5,7 2
- 3
8,3 4
9 5
6,6 6
- 7
6,2,6 8
6,9,7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 14-5-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 14-5-2022

G8 03
G7 330
G6 6179 3117 1309
G5 2198
G4 35625 22567 22687 48462
46652 63855 45978
G3 25252 48798
G2 72733
G1 05230
ĐB 765353
Đầu Đuôi
0 3,9
1 7
2 5
3 0,3,0
4 -
5 2,5,2,3
6 7,2
7 9,8
8 7
9 8,8
Đầu Đuôi
3,3 0
- 1
6,5,5 2
0,3,5 3
- 4
2,5 5
- 6
1,6,8 7
9,7,9 8
7,0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 7-5-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 7-5-2022

G8 55
G7 324
G6 8211 9624 0520
G5 0621
G4 31907 46127 71743 31550
29904 80501 61201
G3 31251 92604
G2 18012
G1 91609
ĐB 827262
Đầu Đuôi
0 7,4,1,1,4,9
1 1,2
2 4,4,0,1,7
3 -
4 3
5 5,0,1
6 2
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,5 0
1,2,0,0,5 1
1,6 2
4 3
2,2,0,0 4
5 5
- 6
0,2 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 30-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 30-4-2022

G8 27
G7 602
G6 4804 3274 2226
G5 7708
G4 09803 10795 12143 38100
30973 99375 37541
G3 84001 76822
G2 92318
G1 67049
ĐB 198358
Đầu Đuôi
0 2,4,8,3,0,1
1 8
2 7,6,2
3 -
4 3,1,9
5 8
6 -
7 4,3,5
8 -
9 5
Đầu Đuôi
0 0
4,0 1
0,2 2
0,4,7 3
0,7 4
9,7 5
2 6
2 7
0,1,5 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 23-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 23-4-2022

G8 93
G7 394
G6 4812 3273 6880
G5 2053
G4 42806 87202 57917 65066
82009 16130 66461
G3 29196 40081
G2 49798
G1 75144
ĐB 459149
Đầu Đuôi
0 6,2,9
1 2,7
2 -
3 0
4 4,9
5 3
6 6,1
7 3
8 0,1
9 3,4,6,8
Đầu Đuôi
8,3 0
6,8 1
1,0 2
9,7,5 3
9,4 4
- 5
0,6,9 6
1 7
9 8
0,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 16-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 16-4-2022

G8 18
G7 289
G6 5545 0300 9321
G5 7226
G4 53049 91846 83465 16445
75908 59330 87876
G3 98692 12772
G2 45297
G1 57428
ĐB 576870
Đầu Đuôi
0 0,8
1 8
2 1,6,8
3 0
4 5,9,6,5
5 -
6 5
7 6,2,0
8 9
9 2,7
Đầu Đuôi
0,3,7 0
2 1
9,7 2
- 3
- 4
4,6,4 5
2,4,7 6
9 7
1,0,2 8
8,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 9-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 9-4-2022

G8 42
G7 118
G6 4824 5108 2699
G5 3307
G4 29330 66696 30846 92825
68123 89991 92831
G3 70807 68537
G2 06625
G1 91800
ĐB 735286
Đầu Đuôi
0 8,7,7,0
1 8
2 4,5,3,5
3 0,1,7
4 2,6
5 -
6 -
7 -
8 6
9 9,6,1
Đầu Đuôi
3,0 0
9,3 1
4 2
2 3
2 4
2,2 5
9,4,8 6
0,0,3 7
1,0 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 2-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 2-4-2022

G8 20
G7 237
G6 3377 9834 6713
G5 7880
G4 68798 92451 12176 64488
28343 99797 09863
G3 61275 30945
G2 34863
G1 38905
ĐB 948343
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 0
3 7,4
4 3,5,3
5 1
6 3,3
7 7,6,5
8 0,8
9 8,7
Đầu Đuôi
2,8 0
5 1
- 2
1,4,6,6,4 3
3 4
7,4,0 5
7 6
3,7,9 7
9,8 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 26-3-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 26-3-2022

G8 43
G7 141
G6 5211 6387 5454
G5 1585
G4 04492 80309 78712 23678
47144 75192 61607
G3 83465 50239
G2 34273
G1 49657
ĐB 244634
Đầu Đuôi
0 9,7
1 1,2
2 -
3 9,4
4 3,1,4
5 4,7
6 5
7 8,3
8 7,5
9 2,2
Đầu Đuôi
- 0
4,1 1
9,1,9 2
4,7 3
5,4,3 4
8,6 5
- 6
8,0,5 7
7 8
0,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 19-3-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 19-3-2022

G8 28
G7 745
G6 2126 9607 7849
G5 3432
G4 84273 33811 84939 99710
84622 84775 54687
G3 66904 41075
G2 29549
G1 65145
ĐB 654027
Đầu Đuôi
0 7,4
1 1,0
2 8,6,2,7
3 2,9
4 5,9,9,5
5 -
6 -
7 3,5,5
8 7
9 -
Đầu Đuôi
1 0
1 1
3,2 2
7 3
0 4
4,7,7,4 5
2 6
0,8,2 7
2 8
4,3,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 12-3-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 12-3-2022

G8 19
G7 403
G6 0099 6750 7424
G5 3714
G4 85094 42692 09138 07861
11794 84759 16640
G3 84813 73633
G2 42819
G1 91356
ĐB 843639
Đầu Đuôi
0 3
1 9,4,3,9
2 4
3 8,3,9
4 0
5 0,9,6
6 1
7 -
8 -
9 9,4,2,4
Đầu Đuôi
5,4 0
6 1
9 2
0,1,3 3
2,1,9,9 4
- 5
5 6
- 7
3 8
1,9,5,1,3 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 5-3-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 5-3-2022

G8 14
G7 620
G6 3517 1731 9876
G5 5383
G4 60399 15433 37790 00770
95912 82514 82659
G3 87730 82037
G2 00605
G1 05752
ĐB 642505
Đầu Đuôi
0 5,5
1 4,7,2,4
2 0
3 1,3,0,7
4 -
5 9,2
6 -
7 6,0
8 3
9 9,0
Đầu Đuôi
2,9,7,3 0
3 1
1,5 2
8,3 3
1,1 4
0,0 5
7 6
1,3 7
- 8
9,5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 26-2-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 26-2-2022

G8 90
G7 893
G6 6511 6691 7664
G5 7915
G4 82353 32188 89102 23352
74592 35289 48203
G3 32796 33925
G2 23556
G1 06091
ĐB 144704
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 1,5
2 5
3 -
4 -
5 3,2,6
6 4
7 -
8 8,9
9 0,3,1,2,6,1
Đầu Đuôi
9 0
1,9,9 1
0,5,9 2
9,5,0 3
6,0 4
1,2 5
9,5 6
- 7
8 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 19-2-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 19-2-2022

G8 74
G7 168
G6 9495 9140 3682
G5 9474
G4 89223 21091 49819 44471
65835 77717 19087
G3 44002 16736
G2 19314
G1 98401
ĐB 086327
Đầu Đuôi
0 2,1
1 9,7,4
2 3,7
3 5,6
4 0
5 -
6 8
7 4,4,1
8 2,7
9 5,1
Đầu Đuôi
4 0
9,7,0 1
8,0 2
2 3
7,7,1 4
9,3 5
3 6
1,8,2 7
6 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 12-2-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 12-2-2022

G8 43
G7 120
G6 0088 5614 7223
G5 7546
G4 03564 31649 60087 41823
56307 89992 29777
G3 93987 26656
G2 35218
G1 21850
ĐB 509410
Đầu Đuôi
0 7
1 4,8,0
2 0,3,3
3 -
4 3,6,9
5 6,0
6 4
7 7
8 8,7,7
9 2
Đầu Đuôi
2,5,1 0
- 1
9 2
4,2,2 3
1,6 4
- 5
4,5 6
8,0,7,8 7
8,1 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 5-2-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 5-2-2022

G8 78
G7 470
G6 4253 4013 6283
G5 1800
G4 09510 62869 29109 72202
01572 96683 50259
G3 13722 05455
G2 08546
G1 04667
ĐB 561331
Đầu Đuôi
0 0,9,2
1 3,0
2 2
3 1
4 6
5 3,9,5
6 9,7
7 8,0,2
8 3,3
9 -
Đầu Đuôi
7,0,1 0
3 1
0,7,2 2
5,1,8,8 3
- 4
5 5
4 6
6 7
7 8
6,0,5 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 29-1-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 29-1-2022

G8 70
G7 113
G6 6939 0564 0807
G5 4047
G4 62232 19341 78374 08683
86599 90505 23781
G3 23891 34465
G2 45860
G1 41014
ĐB 291711
Đầu Đuôi
0 7,5
1 3,4,1
2 -
3 9,2
4 7,1
5 -
6 4,5,0
7 0,4
8 3,1
9 9,1
Đầu Đuôi
7,6 0
4,8,9,1 1
3 2
1,8 3
6,7,1 4
0,6 5
- 6
0,4 7
- 8
3,9 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 22-1-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 22-1-2022

G8 56
G7 633
G6 2937 6046 4567
G5 0568
G4 38769 07255 37754 76220
46984 68371 51446
G3 81490 54950
G2 30928
G1 81685
ĐB 858025
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 0,8,5
3 3,7
4 6,6
5 6,5,4,0
6 7,8,9
7 1
8 4,5
9 0
Đầu Đuôi
2,9,5 0
7 1
- 2
3 3
5,8 4
5,8,2 5
5,4,4 6
3,6 7
6,2 8
6 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 15-1-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 15-1-2022

G8 18
G7 384
G6 5847 9723 4684
G5 6468
G4 23306 89692 47638 63010
30436 20871 44764
G3 93470 13079
G2 80245
G1 91434
ĐB 021784
Đầu Đuôi
0 6
1 8,0
2 3
3 8,6,4
4 7,5
5 -
6 8,4
7 1,0,9
8 4,4,4
9 2
Đầu Đuôi
1,7 0
7 1
9 2
2 3
8,8,6,3,8 4
4 5
0,3 6
4 7
1,6,3 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 8-1-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 8-1-2022

G8 61
G7 636
G6 2560 5042 6629
G5 4561
G4 16429 28671 85267 41203
74119 06415 06168
G3 72411 00263
G2 23400
G1 10289
ĐB 123449
Đầu Đuôi
0 3,0
1 9,5,1
2 9,9
3 6
4 2,9
5 -
6 1,0,1,7,8,3
7 1
8 9
9 -
Đầu Đuôi
6,0 0
6,6,7,1 1
4 2
0,6 3
- 4
1 5
3 6
6 7
6 8
2,2,1,8,4 9

Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 1-1-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX BP » XS BP ngày 1-1-2022

G8 11
G7 772
G6 6231 7782 6140
G5 2283
G4 12119 45481 14115 07362
81779 54109 29585
G3 71043 75612
G2 08091
G1 48262
ĐB 110449
Đầu Đuôi
0 9
1 1,9,5,2
2 -
3 1
4 0,3,9
5 -
6 2,2
7 2,9
8 2,3,1,5
9 1
Đầu Đuôi
4 0
1,3,8,9 1
7,8,6,1,6 2
8,4 3
- 4
1,8 5
- 6
- 7
- 8
1,7,0,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt