XSBTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 23-6-2022

G8 44
G7 217
G6 9009 1167 1353
G5 3653
G4 56701 91969 29244 65243
31318 92306 83215
G3 21663 04760
G2 18672
G1 40726
ĐB 029023
Đầu Đuôi
0 9,1,6
1 7,8,5
2 6,3
3 -
4 4,4,3
5 3,3
6 7,9,3,0
7 2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6 0
0 1
7 2
5,5,4,6,2 3
4,4 4
1 5
0,2 6
1,6 7
1 8
0,6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
44 14 lần 53 13 lần 17 11 lần 22 11 lần 64 10 lần
30 10 lần 29 10 lần 40 9 lần 71 9 lần 00 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
51 28 ngày 09/12/2021
59 22 ngày 20/01/2022
65 19 ngày 10/02/2022
12 19 ngày 10/02/2022
78 16 ngày 03/03/2022
74 15 ngày 10/03/2022
99 14 ngày 17/03/2022
66 13 ngày 24/03/2022
73 13 ngày 24/03/2022
89 13 ngày 24/03/2022

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 16-6-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 16-6-2022

G8 53
G7 006
G6 6577 5722 6768
G5 3605
G4 61727 30904 12390 95528
52855 10584 43790
G3 18720 35229
G2 85405
G1 69953
ĐB 506090
Đầu Đuôi
0 6,5,4,5
1 -
2 2,7,8,0,9
3 -
4 -
5 3,5,3
6 8
7 7
8 4
9 0,0,0
Đầu Đuôi
9,9,2,9 0
- 1
2 2
5,5 3
0,8 4
0,5,0 5
0 6
7,2 7
6,2 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 9-6-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 9-6-2022

G8 22
G7 598
G6 5526 9314 3544
G5 0800
G4 65493 21522 76764 30271
73391 55846 82570
G3 85797 08435
G2 23907
G1 71929
ĐB 284521
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4
2 2,6,2,9,1
3 5
4 4,6
5 -
6 4
7 1,0
8 -
9 8,3,1,7
Đầu Đuôi
0,7 0
7,9,2 1
2,2 2
9 3
1,4,6 4
3 5
2,4 6
9,0 7
9 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 2-6-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 2-6-2022

G8 77
G7 170
G6 6518 9177 2071
G5 9808
G4 07510 28538 01931 24792
44547 77976 61944
G3 36529 50913
G2 16450
G1 60824
ĐB 672006
Đầu Đuôi
0 8,6
1 8,0,3
2 9,4
3 8,1
4 7,4
5 0
6 -
7 7,0,7,1,6
8 -
9 2
Đầu Đuôi
7,1,5 0
7,3 1
9 2
1 3
4,2 4
- 5
7,0 6
7,7,4 7
1,0,3 8
2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 26-5-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 26-5-2022

G8 50
G7 370
G6 3496 4376 0980
G5 3606
G4 24944 88944 25409 30133
69092 34391 64026
G3 68356 71983
G2 55803
G1 64309
ĐB 295902
Đầu Đuôi
0 6,9,3,9,2
1 -
2 6
3 3
4 4,4
5 0,6
6 -
7 0,6
8 0,3
9 6,2,1
Đầu Đuôi
5,7,8 0
9 1
9,0 2
3,8,0 3
4,4 4
- 5
9,7,0,2,5 6
- 7
- 8
0,0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 19-5-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 19-5-2022

G8 05
G7 069
G6 1438 4205 9800
G5 7267
G4 74510 79909 36058 42941
09702 95023 15188
G3 15382 22515
G2 75438
G1 34235
ĐB 202181
Đầu Đuôi
0 5,5,0,9,2
1 0,5
2 3
3 8,8,5
4 1
5 8
6 9,7
7 -
8 8,2,1
9 -
Đầu Đuôi
0,1 0
4,8 1
0,8 2
2 3
- 4
0,0,1,3 5
- 6
6 7
3,5,8,3 8
6,0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 12-5-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 12-5-2022

G8 05
G7 753
G6 9030 0392 7161
G5 0217
G4 98347 72061 65049 56848
19194 15817 62464
G3 30891 27910
G2 88864
G1 91624
ĐB 923900
Đầu Đuôi
0 5,0
1 7,7,0
2 4
3 0
4 7,9,8
5 3
6 1,1,4,4
7 -
8 -
9 2,4,1
Đầu Đuôi
3,1,0 0
6,6,9 1
9 2
5 3
9,6,6,2 4
0 5
- 6
1,4,1 7
4 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 5-5-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 5-5-2022

G8 40
G7 518
G6 2419 2546 0688
G5 9118
G4 81292 98850 02014 51458
39029 51697 94793
G3 64431 63267
G2 69037
G1 51816
ĐB 335995
Đầu Đuôi
0 -
1 8,9,8,4,6
2 9
3 1,7
4 0,6
5 0,8
6 7
7 -
8 8
9 2,7,3,5
Đầu Đuôi
4,5 0
3 1
9 2
9 3
1 4
9 5
4,1 6
9,6,3 7
1,8,1,5 8
1,2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 28-4-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 28-4-2022

G8 19
G7 860
G6 4435 1115 2422
G5 3180
G4 60844 87786 10952 01783
28380 34200 17953
G3 76106 90569
G2 30262
G1 71016
ĐB 063241
Đầu Đuôi
0 0,6
1 9,5,6
2 2
3 5
4 4,1
5 2,3
6 0,9,2
7 -
8 0,6,3,0
9 -
Đầu Đuôi
6,8,8,0 0
4 1
2,5,6 2
8,5 3
4 4
3,1 5
8,0,1 6
- 7
- 8
1,6 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 21-4-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 21-4-2022

G8 58
G7 840
G6 5700 1733 5109
G5 4038
G4 13654 38953 85564 22244
37615 89502 30193
G3 43364 41052
G2 37032
G1 85339
ĐB 192485
Đầu Đuôi
0 0,9,2
1 5
2 -
3 3,8,2,9
4 0,4
5 8,4,3,2
6 4,4
7 -
8 5
9 3
Đầu Đuôi
4,0 0
- 1
0,5,3 2
3,5,9 3
5,6,4,6 4
1,8 5
- 6
- 7
5,3 8
0,3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 14-4-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 14-4-2022

G8 56
G7 849
G6 9972 4180 9775
G5 3500
G4 44981 80391 32057 05524
72277 80438 48102
G3 41600 43236
G2 16714
G1 82001
ĐB 614226
Đầu Đuôi
0 0,2,0,1
1 4
2 4,6
3 8,6
4 9
5 6,7
6 -
7 2,5,7
8 0,1
9 1
Đầu Đuôi
8,0,0 0
8,9,0 1
7,0 2
- 3
2,1 4
7 5
5,3,2 6
5,7 7
3 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 7-4-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 7-4-2022

G8 22
G7 584
G6 4242 4123 5798
G5 1964
G4 34947 98154 02317 34479
57935 64153 96750
G3 74113 60652
G2 95188
G1 79333
ĐB 690734
Đầu Đuôi
0 -
1 7,3
2 2,3
3 5,3,4
4 2,7
5 4,3,0,2
6 4
7 9
8 4,8
9 8
Đầu Đuôi
5 0
- 1
2,4,5 2
2,5,1,3 3
8,6,5,3 4
3 5
- 6
4,1 7
9,8 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 31-3-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 31-3-2022

G8 24
G7 927
G6 3501 1160 7245
G5 5663
G4 68720 68180 37025 62321
72377 15637 00986
G3 67015 91040
G2 60745
G1 77149
ĐB 388031
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 4,7,0,5,1
3 7,1
4 5,0,5,9
5 -
6 0,3
7 7
8 0,6
9 -
Đầu Đuôi
6,2,8,4 0
0,2,3 1
- 2
6 3
2 4
4,2,1,4 5
8 6
2,7,3 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 24-3-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 24-3-2022

G8 64
G7 411
G6 6633 2325 9317
G5 3129
G4 51789 54793 29847 87930
01348 57566 53261
G3 05601 75173
G2 82787
G1 20663
ĐB 240793
Đầu Đuôi
0 1
1 1,7
2 5,9
3 3,0
4 7,8
5 -
6 4,6,1,3
7 3
8 9,7
9 3,3
Đầu Đuôi
3 0
1,6,0 1
- 2
3,9,7,6,9 3
6 4
2 5
6 6
1,4,8 7
4 8
2,8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 17-3-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 17-3-2022

G8 25
G7 910
G6 0826 4922 6939
G5 8987
G4 13753 38899 33984 20524
11372 78053 70508
G3 21804 34607
G2 19730
G1 59906
ĐB 897515
Đầu Đuôi
0 8,4,7,6
1 0,5
2 5,6,2,4
3 9,0
4 -
5 3,3
6 -
7 2
8 7,4
9 9
Đầu Đuôi
1,3 0
- 1
2,7 2
5,5 3
8,2,0 4
2,1 5
2,0 6
8,0 7
0 8
3,9 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 10-3-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 10-3-2022

G8 74
G7 618
G6 6303 5398 0013
G5 3318
G4 63380 77628 34043 80613
28948 20644 67260
G3 75288 33972
G2 11295
G1 64330
ĐB 955104
Đầu Đuôi
0 3,4
1 8,3,8,3
2 8
3 0
4 3,8,4
5 -
6 0
7 4,2
8 0,8
9 8,5
Đầu Đuôi
8,6,3 0
- 1
7 2
0,1,4,1 3
7,4,0 4
9 5
- 6
- 7
1,9,1,2,4,8 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 3-3-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 3-3-2022

G8 47
G7 699
G6 5078 4147 0145
G5 9431
G4 08960 06431 14202 61053
27625 50873 46304
G3 47329 76960
G2 48022
G1 65240
ĐB 957790
Đầu Đuôi
0 2,4
1 -
2 5,9,2
3 1,1
4 7,7,5,0
5 3
6 0,0
7 8,3
8 -
9 9,0
Đầu Đuôi
6,6,4,9 0
3,3 1
0,2 2
5,7 3
0 4
4,2 5
- 6
4,4 7
7 8
9,2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 24-2-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 24-2-2022

G8 74
G7 497
G6 6985 0154 5530
G5 9394
G4 73042 90023 00408 77730
65789 30658 79885
G3 53286 17746
G2 27113
G1 91862
ĐB 128129
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 3,9
3 0,0
4 2,6
5 4,8
6 2
7 4
8 5,9,5,6
9 7,4
Đầu Đuôi
3,3 0
- 1
4,6 2
2,1 3
7,5,9 4
8,8 5
8,4 6
9 7
0,5 8
8,2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 17-2-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 17-2-2022

G8 35
G7 386
G6 7599 0518 7022
G5 6821
G4 04514 81405 03055 70978
78683 01871 29317
G3 35631 40906
G2 33475
G1 10303
ĐB 256374
Đầu Đuôi
0 5,6,3
1 8,4,7
2 2,1
3 5,1
4 -
5 5
6 -
7 8,1,5,4
8 6,3
9 9
Đầu Đuôi
- 0
2,7,3 1
2 2
8,0 3
1,7 4
3,0,5,7 5
8,0 6
1 7
1,7 8
9 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 10-2-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 10-2-2022

G8 45
G7 101
G6 3271 6642 1865
G5 8615
G4 79700 57765 26473 12916
12010 47212 13019
G3 18634 54371
G2 49045
G1 40552
ĐB 489415
Đầu Đuôi
0 1,0
1 5,6,0,2,9,5
2 -
3 4
4 5,2,5
5 2
6 5,5
7 1,3,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0,1 0
0,7,7 1
4,1,5 2
7 3
3 4
4,6,1,6,4,1 5
1 6
- 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 3-2-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 3-2-2022

G8 58
G7 927
G6 8981 5824 5492
G5 0490
G4 84781 77246 40265 36300
75939 09521 15775
G3 29344 34053
G2 77118
G1 95579
ĐB 659069
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 7,4,1
3 9
4 6,4
5 8,3
6 5,9
7 5,9
8 1,1
9 2,0
Đầu Đuôi
9,0 0
8,8,2 1
9 2
5 3
2,4 4
6,7 5
4 6
2 7
5,1 8
3,7,6 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 27-1-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 27-1-2022

G8 77
G7 822
G6 8843 1703 7365
G5 4414
G4 33432 32320 35136 10888
13864 07692 68994
G3 03145 35492
G2 30231
G1 51861
ĐB 898853
Đầu Đuôi
0 3
1 4
2 2,0
3 2,6,1
4 3,5
5 3
6 5,4,1
7 7
8 8
9 2,4,2
Đầu Đuôi
2 0
3,6 1
2,3,9,9 2
4,0,5 3
1,6,9 4
6,4 5
3 6
7 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 20-1-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 20-1-2022

G8 73
G7 260
G6 4316 2058 6327
G5 6064
G4 80792 23136 37392 78283
88117 08937 02981
G3 46039 38859
G2 99142
G1 66920
ĐB 257857
Đầu Đuôi
0 -
1 6,7
2 7,0
3 6,7,9
4 2
5 8,9,7
6 0,4
7 3
8 3,1
9 2,2
Đầu Đuôi
6,2 0
8 1
9,9,4 2
7,8 3
6 4
- 5
1,3 6
2,1,3,5 7
5 8
3,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 13-1-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 13-1-2022

G8 55
G7 794
G6 1121 6475 3490
G5 8630
G4 93112 88283 74546 59335
75049 39493 06509
G3 84356 42540
G2 47395
G1 57726
ĐB 975162
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 1,6
3 0,5
4 6,9,0
5 5,6
6 2
7 5
8 3
9 4,0,3,5
Đầu Đuôi
9,3,4 0
2 1
1,6 2
8,9 3
9 4
5,7,3,9 5
4,5,2 6
- 7
- 8
4,0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 6-1-2022

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 6-1-2022

G8 65
G7 047
G6 2293 7572 5840
G5 7827
G4 27866 00063 53648 58608
77803 79185 09804
G3 88512 77346
G2 83828
G1 77671
ĐB 224022
Đầu Đuôi
0 8,3,4
1 2
2 7,8,2
3 -
4 7,0,8,6
5 -
6 5,6,3
7 2,1
8 5
9 3
Đầu Đuôi
4 0
7 1
7,1,2 2
9,6,0 3
0 4
6,8 5
6,4 6
4,2 7
4,0,2 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt