XSBTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 22-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 16 lần 76 12 lần 56 10 lần 92 10 lần 32 10 lần
00 9 lần 81 8 lần 07 8 lần 19 8 lần 82 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
40 29 ngày 31/12/2020
30 25 ngày 28/01/2021
57 20 ngày 04/03/2021
80 17 ngày 25/03/2021
48 16 ngày 01/04/2021
06 16 ngày 01/04/2021
05 15 ngày 08/04/2021
77 14 ngày 15/04/2021
65 14 ngày 15/04/2021
88 14 ngày 15/04/2021

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 15-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 15-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 8-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 8-7-2021

G8 32
G7 801
G6 5652 3251 2017
G5 5832
G4 07364 98474 57121 71316
74075 04656 13744
G3 96511 75602
G2 36141
G1 48436
ĐB 862319
Đầu Đuôi
0 1,2
1 7,6,1,9
2 1
3 2,2,6
4 4,1
5 2,1,6
6 4
7 4,5
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
0,5,2,1,4 1
3,5,3,0 2
- 3
6,7,4 4
7 5
1,5,3 6
1 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 1-7-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 1-7-2021

G8 16
G7 585
G6 8670 2569 3634
G5 8454
G4 45033 98538 24234 33707
05792 99809 15528
G3 64032 77500
G2 60426
G1 03459
ĐB 678403
Đầu Đuôi
0 7,9,0,3
1 6
2 8,6
3 4,3,8,4,2
4 -
5 4,9
6 9
7 0
8 5
9 2
Đầu Đuôi
7,0 0
- 1
9,3 2
3,0 3
3,5,3 4
8 5
1,2 6
0 7
3,2 8
6,0,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 24-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 24-6-2021

G8 94
G7 724
G6 3627 6863 6276
G5 5443
G4 19514 37345 78147 11910
87182 27466 79281
G3 35292 50589
G2 93542
G1 69019
ĐB 282497
Đầu Đuôi
0 -
1 4,0,9
2 4,7
3 -
4 3,5,7,2
5 -
6 3,6
7 6
8 2,1,9
9 4,2,7
Đầu Đuôi
1 0
8 1
8,9,4 2
6,4 3
9,2,1 4
4 5
7,6 6
2,4,9 7
- 8
8,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 17-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 17-6-2021

G8 67
G7 279
G6 8776 0823 5584
G5 4497
G4 58023 19346 15568 55320
35921 36349 88882
G3 46962 58435
G2 27366
G1 66275
ĐB 995407
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 3,3,0,1
3 5
4 6,9
5 -
6 7,8,2,6
7 9,6,5
8 4,2
9 7
Đầu Đuôi
2 0
2 1
8,6 2
2,2 3
8 4
3,7 5
7,4,6 6
6,9,0 7
6 8
7,4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 10-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 10-6-2021

G8 50
G7 854
G6 2202 1083 8679
G5 8450
G4 92684 85698 55479 29707
99032 86099 73472
G3 74808 23644
G2 68200
G1 62713
ĐB 435569
Đầu Đuôi
0 2,7,8,0
1 3
2 -
3 2
4 4
5 0,4,0
6 9
7 9,9,2
8 3,4
9 8,9
Đầu Đuôi
5,5,0 0
- 1
0,3,7 2
8,1 3
5,8,4 4
- 5
- 6
0 7
9,0 8
7,7,9,6 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 3-6-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 3-6-2021

G8 55
G7 131
G6 3660 0067 7592
G5 5975
G4 13003 80187 78063 02089
78366 79642 18100
G3 12941 49512
G2 32373
G1 96532
ĐB 842196
Đầu Đuôi
0 3,0
1 2
2 -
3 1,2
4 2,1
5 5
6 0,7,3,6
7 5,3
8 7,9
9 2,6
Đầu Đuôi
6,0 0
3,4 1
9,4,1,3 2
0,6,7 3
- 4
5,7 5
6,9 6
6,8 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 27-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 27-5-2021

G8 73
G7 345
G6 8497 2164 5656
G5 6003
G4 00081 64367 92675 24373
22196 52239 73618
G3 94656 20804
G2 32974
G1 31604
ĐB 038239
Đầu Đuôi
0 3,4,4
1 8
2 -
3 9,9
4 5
5 6,6
6 4,7
7 3,5,3,4
8 1
9 7,6
Đầu Đuôi
- 0
8 1
- 2
7,0,7 3
6,0,7,0 4
4,7 5
5,9,5 6
9,6 7
1 8
3,3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 20-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 20-5-2021

G8 66
G7 991
G6 3010 5756 6036
G5 5493
G4 21993 17447 80683 39910
79026 85552 80718
G3 29078 37332
G2 75090
G1 53873
ĐB 702581
Đầu Đuôi
0 -
1 0,0,8
2 6
3 6,2
4 7
5 6,2
6 6
7 8,3
8 3,1
9 1,3,3,0
Đầu Đuôi
1,1,9 0
9,8 1
5,3 2
9,9,8,7 3
- 4
- 5
6,5,3,2 6
4 7
1,7 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 13-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 13-5-2021

G8 01
G7 381
G6 7823 9942 8629
G5 1052
G4 29492 51043 81453 04879
47035 42799 94841
G3 40322 69378
G2 29313
G1 56900
ĐB 955086
Đầu Đuôi
0 1,0
1 3
2 3,9,2
3 5
4 2,3,1
5 2,3
6 -
7 9,8
8 1,6
9 2,9
Đầu Đuôi
0 0
0,8,4 1
4,5,9,2 2
2,4,5,1 3
- 4
3 5
8 6
- 7
7 8
2,7,9 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 6-5-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 6-5-2021

G8 13
G7 294
G6 4547 7431 4792
G5 9587
G4 42258 16234 75651 71542
55959 43029 18729
G3 83635 86141
G2 08687
G1 31092
ĐB 334231
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 9,9
3 1,4,5,1
4 7,2,1
5 8,1,9
6 -
7 -
8 7,7
9 4,2,2
Đầu Đuôi
- 0
3,5,4,3 1
9,4,9 2
1 3
9,3 4
3 5
- 6
4,8,8 7
5 8
5,2,2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 29-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 29-4-2021

G8 31
G7 787
G6 5095 4345 0226
G5 0607
G4 29646 85452 45819 43061
15375 60137 27951
G3 71371 52299
G2 01299
G1 95468
ĐB 803115
Đầu Đuôi
0 7
1 9,5
2 6
3 1,7
4 5,6
5 2,1
6 1,8
7 5,1
8 7
9 5,9,9
Đầu Đuôi
- 0
3,6,5,7 1
5 2
- 3
- 4
9,4,7,1 5
2,4 6
8,0,3 7
6 8
1,9,9 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 22-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 22-4-2021

G8 87
G7 333
G6 0425 7508 7879
G5 0490
G4 13073 80423 71339 68573
52352 78276 49313
G3 43482 32973
G2 88672
G1 46241
ĐB 198035
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 5,3
3 3,9,5
4 1
5 2
6 -
7 9,3,3,6,3,2
8 7,2
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4 1
5,8,7 2
3,7,2,7,1,7 3
- 4
2,3 5
7 6
8 7
0 8
7,3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 15-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 15-4-2021

G8 74
G7 877
G6 6644 4256 9185
G5 8015
G4 45189 18950 34133 07219
41932 84628 90365
G3 20003 80804
G2 48645
G1 19088
ĐB 752890
Đầu Đuôi
0 3,4
1 5,9
2 8
3 3,2
4 4,5
5 6,0
6 5
7 4,7
8 5,9,8
9 0
Đầu Đuôi
5,9 0
- 1
3 2
3,0 3
7,4,0 4
8,1,6,4 5
5 6
7 7
2,8 8
8,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 8-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 8-4-2021

G8 94
G7 195
G6 2115 5279 1791
G5 5951
G4 27507 18216 60014 62774
82875 94843 33077
G3 17152 96573
G2 38990
G1 22822
ĐB 777705
Đầu Đuôi
0 7,5
1 5,6,4
2 2
3 -
4 3
5 1,2
6 -
7 9,4,5,7,3
8 -
9 4,5,1,0
Đầu Đuôi
9 0
9,5 1
5,2 2
4,7 3
9,1,7 4
9,1,7,0 5
1 6
0,7 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 1-4-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 1-4-2021

G8 56
G7 405
G6 3267 5776 5692
G5 1548
G4 07848 67176 99391 85186
66006 02056 76364
G3 66388 06185
G2 32676
G1 55634
ĐB 053398
Đầu Đuôi
0 5,6
1 -
2 -
3 4
4 8,8
5 6,6
6 7,4
7 6,6,6
8 6,8,5
9 2,1,8
Đầu Đuôi
- 0
9 1
9 2
- 3
6,3 4
0,8 5
5,7,7,8,0,5,7 6
6 7
4,4,8,9 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 25-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 25-3-2021

G8 09
G7 643
G6 6380 4042 3907
G5 6764
G4 25033 27383 50227 23603
51570 39073 86606
G3 62261 02572
G2 07165
G1 77729
ĐB 504917
Đầu Đuôi
0 9,7,3,6
1 7
2 7,9
3 3
4 3,2
5 -
6 4,1,5
7 0,3,2
8 0,3
9 -
Đầu Đuôi
8,7 0
6 1
4,7 2
4,3,8,0,7 3
6 4
6 5
0 6
0,2,1 7
- 8
0,2 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 18-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 18-3-2021

G8 73
G7 337
G6 1128 9844 0449
G5 4251
G4 37637 78829 16620 73676
40035 12756 81932
G3 88043 34835
G2 68089
G1 75459
ĐB 574673
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 8,9,0
3 7,7,5,2,5
4 4,9,3
5 1,6,9
6 -
7 3,6,3
8 9
9 -
Đầu Đuôi
2 0
5 1
3 2
7,4,7 3
4 4
3,3 5
7,5 6
3,3 7
2 8
4,2,8,5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 11-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 11-3-2021

G8 56
G7 687
G6 7034 4504 6739
G5 8386
G4 81561 60884 79244 37817
24345 86888 86278
G3 83310 78214
G2 35473
G1 02860
ĐB 155919
Đầu Đuôi
0 4
1 7,0,4,9
2 -
3 4,9
4 4,5
5 6
6 1,0
7 8,3
8 7,6,4,8
9 -
Đầu Đuôi
1,6 0
6 1
- 2
7 3
3,0,8,4,1 4
4 5
5,8 6
8,1 7
8,7 8
3,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 4-3-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 4-3-2021

G8 18
G7 017
G6 5917 9035 0403
G5 0457
G4 11783 00059 21468 01723
47100 80760 21684
G3 26860 00817
G2 08834
G1 51582
ĐB 227843
Đầu Đuôi
0 3,0
1 8,7,7,7
2 3
3 5,4
4 3
5 7,9
6 8,0,0
7 -
8 3,4,2
9 -
Đầu Đuôi
0,6,6 0
- 1
8 2
0,8,2,4 3
8,3 4
3 5
- 6
1,1,5,1 7
1,6 8
5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 25-2-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 25-2-2021

G8 45
G7 251
G6 6570 4160 6155
G5 3513
G4 73570 47098 37294 67190
97532 44748 39109
G3 75235 17265
G2 33806
G1 65620
ĐB 622893
Đầu Đuôi
0 9,6
1 3
2 0
3 2,5
4 5,8
5 1,5
6 0,5
7 0,0
8 -
9 8,4,0,3
Đầu Đuôi
7,6,7,9,2 0
5 1
3 2
1,9 3
9 4
4,5,3,6 5
0 6
- 7
9,4 8
0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 18-2-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 18-2-2021

G8 63
G7 800
G6 7809 1574 9641
G5 4939
G4 86460 03118 77225 76036
58833 54127 80371
G3 52963 73526
G2 29546
G1 74709
ĐB 631152
Đầu Đuôi
0 0,9,9
1 8
2 5,7,6
3 9,6,3
4 1,6
5 2
6 3,0,3
7 4,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
4,7 1
5 2
6,3,6 3
7 4
2 5
3,2,4 6
2 7
1 8
0,3,0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 11-2-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 11-2-2021

G8 36
G7 362
G6 9595 8081 0291
G5 9885
G4 23357 05673 32821 39742
72676 61561 61358
G3 66482 57151
G2 35796
G1 61396
ĐB 821132
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 1
3 6,2
4 2
5 7,8,1
6 2,1
7 3,6
8 1,5,2
9 5,1,6,6
Đầu Đuôi
- 0
8,9,2,6,5 1
6,4,8,3 2
7 3
- 4
9,8 5
3,7,9,9 6
5 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 4-2-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 4-2-2021

G8 98
G7 250
G6 8319 2029 0509
G5 0257
G4 44111 56039 13481 34864
34192 14884 35307
G3 57193 58313
G2 24585
G1 94736
ĐB 115548
Đầu Đuôi
0 9,7
1 9,1,3
2 9
3 9,6
4 8
5 0,7
6 4
7 -
8 1,4,5
9 8,2,3
Đầu Đuôi
5 0
1,8 1
9 2
9,1 3
6,8 4
8 5
3 6
5,0 7
9,4 8
1,2,0,3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 28-1-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 28-1-2021

G8 73
G7 382
G6 4764 2407 5239
G5 2474
G4 16367 05730 07676 21310
64561 62097 33257
G3 31841 41511
G2 35416
G1 99850
ĐB 087866
Đầu Đuôi
0 7
1 0,1,6
2 -
3 9,0
4 1
5 7,0
6 4,7,1,6
7 3,4,6
8 2
9 7
Đầu Đuôi
3,1,5 0
6,4,1 1
8 2
7 3
6,7 4
- 5
7,1,6 6
0,6,9,5 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 21-1-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 21-1-2021

G8 92
G7 897
G6 0587 8750 0323
G5 1054
G4 25098 67033 43780 57451
00076 53263 28617
G3 61363 52013
G2 43569
G1 25519
ĐB 078424
Đầu Đuôi
0 -
1 7,3,9
2 3,4
3 3
4 -
5 0,4,1
6 3,3,9
7 6
8 7,0
9 2,7,8
Đầu Đuôi
5,8 0
5 1
9 2
2,3,6,6,1 3
5,2 4
- 5
7 6
9,8,1 7
9 8
6,1 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 14-1-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 14-1-2021

G8 21
G7 172
G6 1602 1492 1300
G5 2075
G4 84519 71645 72984 30876
59400 23476 67382
G3 63025 77287
G2 24725
G1 28749
ĐB 279246
Đầu Đuôi
0 2,0,0
1 9
2 1,5,5
3 -
4 5,9,6
5 -
6 -
7 2,5,6,6
8 4,2,7
9 2
Đầu Đuôi
0,0 0
2 1
7,0,9,8 2
- 3
8 4
7,4,2,2 5
7,7,4 6
8 7
- 8
1,4 9

Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 7-1-2021

XSMN » XSMN thứ 5 » SX BTH » XS BTH ngày 7-1-2021

G8 37
G7 542
G6 1511 7546 8604
G5 1174
G4 26668 00582 11081 88908
72752 40509 75878
G3 91983 11426
G2 15270
G1 19605
ĐB 547067
Đầu Đuôi
0 4,8,9,5
1 1
2 6
3 7
4 2,6
5 2
6 8,7
7 4,8,0
8 2,1,3
9 -
Đầu Đuôi
7 0
1,8 1
4,8,5 2
8 3
0,7 4
0 5
4,2 6
3,6 7
6,0,7 8
0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt