XSBTR 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bến Tre 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 15-6-2021

G8 40
G7 452
G6 4204 1125 1245
G5 4231
G4 84599 27011 96496 80610
70634 43488 95437
G3 96519 46849
G2 95881
G1 26374
ĐB 731583
Đầu Đuôi
0 4
1 1,0,9
2 5
3 1,4,7
4 0,5,9
5 2
6 -
7 4
8 8,1,3
9 9,6
Đầu Đuôi
4,1 0
3,1,8 1
5 2
8 3
0,3,7 4
2,4 5
9 6
3 7
8 8
9,1,4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bến Tre trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
33 11 lần 50 10 lần 11 10 lần 88 10 lần 03 9 lần
96 9 lần 91 8 lần 59 8 lần 69 8 lần 45 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bến Tre

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
63 28 ngày 01/12/2020
73 24 ngày 29/12/2020
46 19 ngày 02/02/2021
18 15 ngày 02/03/2021
21 14 ngày 09/03/2021
20 13 ngày 16/03/2021
80 13 ngày 16/03/2021
93 12 ngày 23/03/2021
06 12 ngày 23/03/2021
28 11 ngày 30/03/2021

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 8-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 8-6-2021

G8 02
G7 297
G6 9354 6678 1935
G5 3601
G4 24650 80027 81103 71444
58485 45095 60690
G3 84188 90183
G2 80427
G1 39094
ĐB 830059
Đầu Đuôi
0 2,1,3
1 -
2 7,7
3 5
4 4
5 4,0,9
6 -
7 8
8 5,8,3
9 7,5,0,4
Đầu Đuôi
5,9 0
0 1
0 2
0,8 3
5,4,9 4
3,8,9 5
- 6
9,2,2 7
7,8 8
5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 1-6-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 1-6-2021

G8 22
G7 895
G6 4829 3303 1253
G5 2199
G4 54339 27964 80644 81368
60213 60533 05747
G3 47810 85512
G2 90833
G1 77802
ĐB 653911
Đầu Đuôi
0 3,2
1 3,0,2,1
2 2,9
3 9,3,3
4 4,7
5 3
6 4,8
7 -
8 -
9 5,9
Đầu Đuôi
1 0
1 1
2,1,0 2
0,5,1,3,3 3
6,4 4
9 5
- 6
4 7
6 8
2,9,3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 25-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 25-5-2021

G8 25
G7 505
G6 9841 7615 1323
G5 6051
G4 51938 57657 78930 48449
24238 98645 67409
G3 90537 21888
G2 46277
G1 84102
ĐB 610875
Đầu Đuôi
0 5,9,2
1 5
2 5,3
3 8,0,8,7
4 1,9,5
5 1,7
6 -
7 7,5
8 8
9 -
Đầu Đuôi
3 0
4,5 1
0 2
2 3
- 4
2,0,1,4,7 5
- 6
5,3,7 7
3,3,8 8
4,0 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 18-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 18-5-2021

G8 05
G7 845
G6 4903 5998 7977
G5 7851
G4 64087 45679 58039 96549
49017 89225 43472
G3 61161 22853
G2 40542
G1 23641
ĐB 311139
Đầu Đuôi
0 5,3
1 7
2 5
3 9,9
4 5,9,2,1
5 1,3
6 1
7 7,9,2
8 7
9 8
Đầu Đuôi
- 0
5,6,4 1
7,4 2
0,5 3
- 4
0,4,2 5
- 6
7,8,1 7
9 8
7,3,4,3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 11-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 11-5-2021

G8 44
G7 016
G6 5752 2632 5327
G5 9555
G4 63589 24811 68154 51378
77111 69508 86152
G3 28314 54971
G2 37145
G1 46970
ĐB 620492
Đầu Đuôi
0 8
1 6,1,1,4
2 7
3 2
4 4,5
5 2,5,4,2
6 -
7 8,1,0
8 9
9 2
Đầu Đuôi
7 0
1,1,7 1
5,3,5,9 2
- 3
4,5,1 4
5,4 5
1 6
2 7
7,0 8
8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 4-5-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 4-5-2021

G8 23
G7 597
G6 9250 3596 9447
G5 4510
G4 76094 18211 27229 66236
95270 11584 49458
G3 97077 90250
G2 65988
G1 73485
ĐB 393350
Đầu Đuôi
Đầu Đuôi
1,5 0
1,4,1,1,0 1
0,8 2
- 3
7,1,6,8 4
0 5
8 6
6 7
4 8
4 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 27-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 27-4-2021

G8 49
G7 202
G6 7274 9067 7310
G5 8911
G4 17641 73114 37211 41186
17548 73482 36011
G3 28250 86264
G2 93284
G1 26905
ĐB 308101
Đầu Đuôi
0 2,5,1
1 0,1,4,1,1
2 -
3 -
4 9,1,8
5 0
6 7,4
7 4
8 6,2,4
9 -
Đầu Đuôi
1,5 0
1,4,1,1,0 1
0,8 2
- 3
7,1,6,8 4
0 5
8 6
6 7
4 8
4 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 20-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 20-4-2021

G8 03
G7 107
G6 7248 7524 1438
G5 2842
G4 71209 11257 00327 63931
36538 67530 96124
G3 37857 65815
G2 14890
G1 50401
ĐB 082430
Đầu Đuôi
0 3,7,9,1
1 5
2 4,7,4
3 8,1,8,0,0
4 8,2
5 7,7
6 -
7 -
8 -
9 0
Đầu Đuôi
3,9,3 0
3,0 1
4 2
0 3
2,2 4
1 5
- 6
0,5,2,5 7
4,3,3 8
0 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 13-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 13-4-2021

G8 90
G7 062
G6 8443 8150 6640
G5 0026
G4 64178 50470 91604 67859
69226 53897 35140
G3 40214 14858
G2 93225
G1 13361
ĐB 310500
Đầu Đuôi
0 4,0
1 4
2 6,6,5
3 -
4 3,0,0
5 0,9,8
6 2,1
7 8,0
8 -
9 0,7
Đầu Đuôi
9,5,4,7,4,0 0
6 1
6 2
4 3
0,1 4
2 5
2,2 6
9 7
7,5 8
5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 6-4-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 6-4-2021

G8 65
G7 760
G6 6388 1488 6256
G5 2196
G4 48730 17656 56616 08650
22745 99399 18036
G3 86703 02196
G2 17509
G1 91333
ĐB 496790
Đầu Đuôi
0 3,9
1 6
2 -
3 0,6,3
4 5
5 6,6,0
6 5,0
7 -
8 8,8
9 6,9,6,0
Đầu Đuôi
6,3,5,9 0
- 1
- 2
0,3 3
- 4
6,4 5
5,9,5,1,3,9 6
- 7
8,8 8
9,0 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 30-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 30-3-2021

G8 59
G7 779
G6 0636 5666 8719
G5 1687
G4 15765 49491 88650 47296
95338 79176 88039
G3 49628 43069
G2 46829
G1 29886
ĐB 274074
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 8,9
3 6,8,9
4 -
5 9,0
6 6,5,9
7 9,6,4
8 7,6
9 1,6
Đầu Đuôi
5 0
9 1
- 2
- 3
7 4
6 5
3,6,9,7,8 6
8 7
3,2 8
5,7,1,3,6,2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 23-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 23-3-2021

G8 30
G7 804
G6 8095 3260 7360
G5 6315
G4 55131 49059 00816 56825
81766 36194 31606
G3 28593 40478
G2 92669
G1 24266
ĐB 322014
Đầu Đuôi
0 4,6
1 5,6,4
2 5
3 0,1
4 -
5 9
6 0,0,6,9,6
7 8
8 -
9 5,4,3
Đầu Đuôi
3,6,6 0
3 1
- 2
9 3
0,9,1 4
9,1,2 5
1,6,0,6 6
- 7
7 8
5,6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 16-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 16-3-2021

G8 42
G7 508
G6 0858 9408 0477
G5 3639
G4 58320 71480 40626 20623
60651 55362 31994
G3 90870 11780
G2 32188
G1 21500
ĐB 459299
Đầu Đuôi
0 8,8,0
1 -
2 0,6,3
3 9
4 2
5 8,1
6 2
7 7,0
8 0,0,8
9 4,9
Đầu Đuôi
2,8,7,8,0 0
5 1
4,6 2
2 3
9 4
- 5
2 6
7 7
0,5,0,8 8
3,9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 9-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 9-3-2021

G8 66
G7 176
G6 5059 4734 7095
G5 1104
G4 35582 02762 30956 93502
64176 37069 41321
G3 98991 15968
G2 35795
G1 06078
ĐB 075691
Đầu Đuôi
0 4,2
1 -
2 1
3 4
4 -
5 9,6
6 6,2,9,8
7 6,6,8
8 2
9 5,1,5,1
Đầu Đuôi
- 0
2,9,9 1
8,6,0 2
- 3
3,0 4
9,9 5
6,7,5,7 6
- 7
6,7 8
5,6 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 2-3-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 2-3-2021

G8 43
G7 929
G6 6378 2453 7583
G5 2014
G4 89695 26888 37896 38358
40492 09234 85418
G3 53791 46008
G2 78278
G1 29282
ĐB 354874
Đầu Đuôi
0 8
1 4,8
2 9
3 4
4 3
5 3,8
6 -
7 8,8,4
8 3,8,2
9 5,6,2,1
Đầu Đuôi
- 0
9 1
9,8 2
4,5,8 3
1,3,7 4
9 5
9 6
- 7
7,8,5,1,0,7 8
2 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 23-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 23-2-2021

G8 38
G7 291
G6 2869 8780 5722
G5 0514
G4 88892 18615 10351 07631
17759 42982 97207
G3 66560 58484
G2 49617
G1 83080
ĐB 628630
Đầu Đuôi
0 7
1 4,5,7
2 2
3 8,1,0
4 -
5 1,9
6 9,0
7 -
8 0,2,4,0
9 1,2
Đầu Đuôi
8,6,8,3 0
9,5,3 1
2,9,8 2
- 3
1,8 4
1 5
- 6
0,1 7
3 8
6,5 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 16-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 16-2-2021

G8 50
G7 397
G6 0092 5211 7799
G5 0057
G4 93493 79472 23887 75251
36807 84145 99787
G3 44642 08788
G2 98532
G1 02510
ĐB 143175
Đầu Đuôi
0 7
1 1,0
2 -
3 2
4 5,2
5 0,7,1
6 -
7 2,5
8 7,7,8
9 7,2,9,3
Đầu Đuôi
5,1 0
1,5 1
9,7,4,3 2
9 3
- 4
4,7 5
- 6
9,5,8,0,8 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 9-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 9-2-2021

G8 81
G7 969
G6 7125 0766 8035
G5 3393
G4 71966 05908 17965 60213
18155 91279 37439
G3 90133 65826
G2 86550
G1 14709
ĐB 600993
Đầu Đuôi
0 8,9
1 3
2 5,6
3 5,9,3
4 -
5 5,0
6 9,6,6,5
7 9
8 1
9 3,3
Đầu Đuôi
5 0
8 1
- 2
9,1,3,9 3
- 4
2,3,6,5 5
6,6,2 6
- 7
0 8
6,7,3,0 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 2-2-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 2-2-2021

G8 81
G7 946
G6 7427 0954 6698
G5 5794
G4 80433 07655 73113 73844
67479 38204 06110
G3 65903 64923
G2 43820
G1 93145
ĐB 110651
Đầu Đuôi
0 4,3
1 3,0
2 7,3,0
3 3
4 6,4,5
5 4,5,1
6 -
7 9
8 1
9 8,4
Đầu Đuôi
1,2 0
8,5 1
- 2
3,1,0,2 3
5,9,4,0 4
5,4 5
4 6
2 7
9 8
7 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 26-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 26-1-2021

G8 40
G7 481
G6 1983 5335 0183
G5 7075
G4 38409 97936 63396 99870
83186 50628 75971
G3 62991 58455
G2 41767
G1 03524
ĐB 750439
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 8,4
3 5,6,9
4 0
5 5
6 7
7 5,0,1
8 1,3,3,6
9 6,1
Đầu Đuôi
4,7 0
8,7,9 1
- 2
8,8 3
2 4
3,7,5 5
3,9,8 6
6 7
2 8
0,3 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 19-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 19-1-2021

G8 75
G7 241
G6 0209 0621 2589
G5 6454
G4 51835 75152 30440 43082
04623 68221 51323
G3 19567 46737
G2 65903
G1 23134
ĐB 955128
Đầu Đuôi
0 9,3
1 -
2 1,3,1,3,8
3 5,7,4
4 1,0
5 4,2
6 7
7 5
8 9,2
9 -
Đầu Đuôi
4 0
4,2,2 1
5,8 2
2,2,0 3
5,3 4
7,3 5
- 6
6,3 7
2 8
0,8 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 12-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 12-1-2021

G8 36
G7 421
G6 3190 8733 2715
G5 0686
G4 88336 43009 68605 51719
43220 94158 47201
G3 76219 52285
G2 17772
G1 68296
ĐB 695252
Đầu Đuôi
0 9,5,1
1 5,9,9
2 1,0
3 6,3,6
4 -
5 8,2
6 -
7 2
8 6,5
9 0,6
Đầu Đuôi
9,2 0
2,0 1
7,5 2
3 3
- 4
1,0,8 5
3,8,3,9 6
- 7
5 8
0,1,1 9

Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 5-1-2021

XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 5-1-2021

G8 02
G7 340
G6 1293 5406 7655
G5 3533
G4 43249 74570 74513 63943
62317 67147 40767
G3 88687 60770
G2 84283
G1 51608
ĐB 231991
Đầu Đuôi
0 2,6,8
1 3,7
2 -
3 3
4 0,9,3,7
5 5
6 7
7 0,0
8 7,3
9 3,1
Đầu Đuôi
4,7,7 0
9 1
0 2
9,3,1,4,8 3
- 4
5 5
0 6
1,4,6,8 7
0 8
4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt