XSCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cà Mau 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 10-5-2021

G8 85
G7 859
G6 1738 7319 3818
G5 4451
G4 61985 56310 34561 94536
10539 02194 11556
G3 44335 94245
G2 38424
G1 75359
ĐB 641471
Đầu Đuôi
0 -
1 9,8,0
2 4
3 8,6,9,5
4 5
5 9,1,6,9
6 1
7 1
8 5,5
9 4
Đầu Đuôi
1 0
5,6,7 1
- 2
- 3
9,2 4
8,8,3,4 5
3,5 6
- 7
3,1 8
5,1,3,5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cà Mau trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 12 lần 82 11 lần 21 10 lần 56 10 lần 85 10 lần
00 9 lần 81 9 lần 98 9 lần 53 9 lần 27 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cà Mau

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
29 22 ngày 07/12/2020
91 20 ngày 21/12/2020
22 16 ngày 18/01/2021
06 16 ngày 18/01/2021
02 15 ngày 25/01/2021
54 14 ngày 01/02/2021
12 13 ngày 08/02/2021
55 12 ngày 15/02/2021
48 12 ngày 15/02/2021
11 12 ngày 15/02/2021

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 3-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 3-5-2021

G8 59
G7 580
G6 0628 5509 9518
G5 2382
G4 88723 07153 63289 17442
67121 57409 90545
G3 35833 84867
G2 90913
G1 62150
ĐB 213975
Đầu Đuôi
0 9,9
1 8,3
2 8,3,1
3 3
4 2,5
5 9,3,0
6 7
7 5
8 0,2,9
9 -
Đầu Đuôi
8,5 0
2 1
8,4 2
2,5,3,1 3
- 4
4,7 5
- 6
6 7
2,1 8
5,0,8,0 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 26-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 26-4-2021

G8 31
G7 500
G6 0616 2472 6709
G5 8390
G4 54094 57576 24099 08167
48072 42026 01949
G3 66586 94949
G2 65203
G1 96809
ĐB 870363
Đầu Đuôi
0 0,9,3,9
1 6
2 6
3 1
4 9,9
5 -
6 7,3
7 2,6,2
8 6
9 0,4,9
Đầu Đuôi
0,9 0
3 1
7,7 2
0,6 3
9 4
- 5
1,7,2,8 6
6 7
- 8
0,9,4,4,0 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 19-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 19-4-2021

G8 27
G7 933
G6 1020 8285 9692
G5 8576
G4 38089 09200 62458 55486
69303 24447 61627
G3 85993 83927
G2 78465
G1 97121
ĐB 990966
Đầu Đuôi
0 0,3
1 -
2 7,0,7,7,1
3 3
4 7
5 8
6 5,6
7 6
8 5,9,6
9 2,3
Đầu Đuôi
2,0 0
2 1
9 2
3,0,9 3
- 4
8,6 5
7,8,6 6
2,4,2,2 7
5 8
8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 12-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 12-4-2021

G8 71
G7 484
G6 6634 2870 1247
G5 9408
G4 75510 18198 56973 54138
95114 71563 53945
G3 85834 83507
G2 43331
G1 17237
ĐB 578437
Đầu Đuôi
0 8,7
1 0,4
2 -
3 4,8,4,1,7,7
4 7,5
5 -
6 3
7 1,0,3
8 4
9 8
Đầu Đuôi
7,1 0
7,3 1
- 2
7,6 3
8,3,1,3 4
4 5
- 6
4,0,3,3 7
0,9,3 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 5-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 5-4-2021

G8 67
G7 751
G6 4275 3288 1658
G5 7003
G4 93395 79881 71919 50847
82724 80236 08446
G3 54597 90485
G2 05184
G1 79070
ĐB 651193
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 4
3 6
4 7,6
5 1,8
6 7
7 5,0
8 8,1,5,4
9 5,7,3
Đầu Đuôi
7 0
5,8 1
- 2
0,9 3
2,8 4
7,9,8 5
3,4 6
6,4,9 7
8,5 8
1 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 29-3-2021

G8 39
G7 008
G6 0117 1238 2068
G5 7744
G4 69673 12340 91982 13962
33441 83056 61163
G3 26152 83174
G2 27321
G1 82314
ĐB 569201
Đầu Đuôi
0 8,1
1 7,4
2 1
3 9,8
4 4,0,1
5 6,2
6 8,2,3
7 3,4
8 2
9 -
Đầu Đuôi
4 0
4,2,0 1
8,6,5 2
7,6 3
4,7,1 4
- 5
5 6
1 7
0,3,6 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 22-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 22-3-2021

G8 36
G7 528
G6 5705 5320 6687
G5 8886
G4 89086 44725 39046 28098
76123 09967 88905
G3 01397 54985
G2 09887
G1 57760
ĐB 307745
Đầu Đuôi
0 5,5
1 -
2 8,0,5,3
3 6
4 6,5
5 -
6 7,0
7 -
8 7,6,6,5,7
9 8,7
Đầu Đuôi
2,6 0
- 1
- 2
2 3
- 4
0,2,0,8,4 5
3,8,8,4 6
8,6,9,8 7
2,9 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 15-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 15-3-2021

G8 00
G7 087
G6 7739 4321 2753
G5 3014
G4 40027 45074 01001 04378
57360 67865 31887
G3 71228 28559
G2 95423
G1 68867
ĐB 237535
Đầu Đuôi
0 0,1
1 4
2 1,7,8,3
3 9,5
4 -
5 3,9
6 0,5,7
7 4,8
8 7,7
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
2,0 1
- 2
5,2 3
1,7 4
6,3 5
- 6
8,2,8,6 7
7,2 8
3,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 8-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 8-3-2021

G8 18
G7 804
G6 0235 6983 8616
G5 4901
G4 90480 70841 93737 67351
00364 22926 68724
G3 05932 36837
G2 28062
G1 65383
ĐB 077800
Đầu Đuôi
0 4,1,0
1 8,6
2 6,4
3 5,7,2,7
4 1
5 1
6 4,2
7 -
8 3,0,3
9 -
Đầu Đuôi
8,0 0
0,4,5 1
3,6 2
8,8 3
0,6,2 4
3 5
1,2 6
3,3 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 1-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 1-3-2021

G8 70
G7 398
G6 8919 6587 6921
G5 1557
G4 51657 06193 71839 34798
86832 70313 01899
G3 67550 23715
G2 08624
G1 87978
ĐB 857708
Đầu Đuôi
0 8
1 9,3,5
2 1,4
3 9,2
4 -
5 7,7,0
6 -
7 0,8
8 7
9 8,3,8,9
Đầu Đuôi
7,5 0
2 1
3 2
9,1 3
2 4
1 5
- 6
8,5,5 7
9,9,7,0 8
1,3,9 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 22-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 22-2-2021

G8 33
G7 231
G6 6769 8200 2030
G5 1016
G4 79231 86960 11652 02596
79063 69849 77686
G3 65971 44700
G2 10279
G1 73303
ĐB 599977
Đầu Đuôi
0 0,0,3
1 6
2 -
3 3,1,0,1
4 9
5 2
6 9,0,3
7 1,9,7
8 6
9 6
Đầu Đuôi
0,3,6,0 0
3,3,7 1
5 2
3,6,0 3
- 4
- 5
1,9,8 6
7 7
- 8
6,4,7 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 15-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 15-2-2021

G8 55
G7 299
G6 1369 6282 9311
G5 7128
G4 05434 54896 19570 12221
90537 34405 93989
G3 67948 66393
G2 55982
G1 20368
ĐB 651547
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 8,1
3 4,7
4 8,7
5 5
6 9,8
7 0
8 2,9,2
9 9,6,3
Đầu Đuôi
7 0
1,2 1
8,8 2
9 3
3 4
5,0 5
9 6
3,4 7
2,4,6 8
9,6,8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 8-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 8-2-2021

G8 24
G7 321
G6 7415 0957 5830
G5 8908
G4 19242 72913 04051 16221
98183 50180 00860
G3 54357 35416
G2 13156
G1 07012
ĐB 728707
Đầu Đuôi
0 8,7
1 5,3,6,2
2 4,1,1
3 0
4 2
5 7,1,7,6
6 0
7 -
8 3,0
9 -
Đầu Đuôi
3,8,6 0
2,5,2 1
4,1 2
1,8 3
2 4
1 5
1,5 6
5,5,0 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 1-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 1-2-2021

G8 36
G7 425
G6 7936 1454 2344
G5 6685
G4 65780 39762 32390 72548
13053 50450 18619
G3 97115 08434
G2 68856
G1 76707
ĐB 480356
Đầu Đuôi
0 7
1 9,5
2 5
3 6,6,4
4 4,8
5 4,3,0,6,6
6 2
7 -
8 5,0
9 0
Đầu Đuôi
8,9,5 0
- 1
6 2
5 3
5,4,3 4
2,8,1 5
3,3,5,5 6
0 7
4 8
1 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 25-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 25-1-2021

G8 52
G7 811
G6 2899 9149 2773
G5 0414
G4 59107 47910 27514 29410
11302 04853 19065
G3 88656 14880
G2 87885
G1 89452
ĐB 757805
Đầu Đuôi
0 7,2,5
1 1,4,0,4,0
2 -
3 -
4 9
5 2,3,6,2
6 5
7 3
8 0,5
9 9
Đầu Đuôi
1,1,8 0
1 1
5,0,5 2
7,5 3
1,1 4
6,8,0 5
5 6
0 7
- 8
9,4 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 18-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 18-1-2021

G8 87
G7 832
G6 1793 5507 0022
G5 5198
G4 08410 32689 65788 90813
06619 91708 88535
G3 15582 61545
G2 17826
G1 88106
ĐB 500868
Đầu Đuôi
0 7,8,6
1 0,3,9
2 2,6
3 2,5
4 5
5 -
6 8
7 -
8 7,9,8,2
9 3,8
Đầu Đuôi
1 0
- 1
3,2,8 2
9,1 3
- 4
3,4 5
2,0 6
8,0 7
9,8,0,6 8
8,1 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 11-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 11-1-2021

G8 23
G7 218
G6 6034 4898 5376
G5 9114
G4 60197 55027 01338 84106
65445 80707 63916
G3 84404 59692
G2 80898
G1 48476
ĐB 045614
Đầu Đuôi
0 6,7,4
1 8,4,6,4
2 3,7
3 4,8
4 5
5 -
6 -
7 6,6
8 -
9 8,7,2,8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
9 2
2 3
3,1,0,1 4
4 5
7,0,1,7 6
9,2,0 7
1,9,3,9 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 4-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 4-1-2021

G8 37
G7 962
G6 0194 7632 2994
G5 2074
G4 89574 49644 64940 85086
76303 37312 41101
G3 38849 08647
G2 67390
G1 67621
ĐB 482455
Đầu Đuôi
0 3,1
1 2
2 1
3 7,2
4 4,0,9,7
5 5
6 2
7 4,4
8 6
9 4,4,0
Đầu Đuôi
4,9 0
0,2 1
6,3,1 2
0 3
9,9,7,7,4 4
5 5
8 6
3,4 7
- 8
4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt