XSCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cà Mau 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 18-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cà Mau trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
09 7 lần 86 6 lần 45 5 lần 20 5 lần 63 5 lần
89 5 lần 85 5 lần 75 5 lần 11 5 lần 67 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cà Mau

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
60 29 ngày 22/03/2021
52 28 ngày 29/03/2021
97 27 ngày 05/04/2021
08 26 ngày 12/04/2021
37 26 ngày 12/04/2021
92 25 ngày 19/04/2021
80 23 ngày 03/05/2021
13 23 ngày 03/05/2021
21 23 ngày 03/05/2021
82 23 ngày 03/05/2021

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 11-10-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 11-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 4-10-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 4-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 27-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 27-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 20-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 20-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 13-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 13-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 6-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 6-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 30-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 30-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 23-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 23-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 16-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 16-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 9-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 9-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 2-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 2-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 26-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 26-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 19-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 19-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 5-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 5-7-2021

G8 35
G7 155
G6 1132 8250 8223
G5 7011
G4 87473 05065 45802 00820
80423 60035 93925
G3 20775 63828
G2 64369
G1 46168
ĐB 341542
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2 3,0,3,5,8
3 5,2,5
4 2
5 5,0
6 5,9,8
7 3,5
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5,2 0
1 1
3,0,4 2
2,7,2 3
- 4
3,5,6,3,2,7 5
- 6
- 7
2,6 8
6 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 28-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 28-6-2021

G8 77
G7 384
G6 7283 3056 7342
G5 8991
G4 07017 63526 22766 51771
56190 51878 39242
G3 65789 87304
G2 65987
G1 26674
ĐB 087784
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 6
3 -
4 2,2
5 6
6 6
7 7,1,8,4
8 4,3,9,7,4
9 1,0
Đầu Đuôi
9 0
9,7 1
4,4 2
8 3
8,0,7,8 4
- 5
5,2,6 6
7,1,8 7
7 8
8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 21-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 21-6-2021

G8 15
G7 414
G6 3365 7711 5111
G5 5412
G4 00619 06616 40058 39435
59800 92739 97618
G3 01588 77841
G2 92973
G1 04730
ĐB 955475
Đầu Đuôi
0 0
1 5,4,1,1,2,9,6,8
2 -
3 5,9,0
4 1
5 8
6 5
7 3,5
8 8
9 -
Đầu Đuôi
0,3 0
1,1,4 1
1 2
7 3
1 4
1,6,3,7 5
1 6
- 7
5,1,8 8
1,3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 14-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 14-6-2021

G8 11
G7 074
G6 6379 9679 2502
G5 2941
G4 55988 63720 81470 41995
51201 40526 59389
G3 54286 97786
G2 20954
G1 61628
ĐB 553836
Đầu Đuôi
0 2,1
1 1
2 0,6,8
3 6
4 1
5 4
6 -
7 4,9,9,0
8 8,9,6,6
9 5
Đầu Đuôi
2,7 0
1,4,0 1
0 2
- 3
7,5 4
9 5
2,8,8,3 6
- 7
8,2 8
7,7,8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 7-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 7-6-2021

G8 64
G7 183
G6 2329 6203 8881
G5 5730
G4 01291 65320 36147 22824
30131 00927 74246
G3 23656 78766
G2 29735
G1 94111
ĐB 326684
Đầu Đuôi
0 3
1 1
2 9,0,4,7
3 0,1,5
4 7,6
5 6
6 4,6
7 -
8 3,1,4
9 1
Đầu Đuôi
3,2 0
8,9,3,1 1
- 2
8,0 3
6,2,8 4
3 5
4,5,6 6
4,2 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 31-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 31-5-2021

G8 38
G7 967
G6 1776 0958 8112
G5 8259
G4 98345 04909 80050 14261
04398 40375 43689
G3 18510 97449
G2 78040
G1 90906
ĐB 747096
Đầu Đuôi
0 9,6
1 2,0
2 -
3 8
4 5,9,0
5 8,9,0
6 7,1
7 6,5
8 9
9 8,6
Đầu Đuôi
5,1,4 0
6 1
1 2
- 3
- 4
4,7 5
7,0,9 6
6 7
3,5,9 8
5,0,8,4 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 24-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 24-5-2021

G8 10
G7 463
G6 3002 4739 1764
G5 7026
G4 28514 57147 16507 06199
75483 85593 54779
G3 15133 24372
G2 04844
G1 50405
ĐB 757590
Đầu Đuôi
0 2,7,5
1 0,4
2 6
3 9,3
4 7,4
5 -
6 3,4
7 9,2
8 3
9 9,3,0
Đầu Đuôi
1,9 0
- 1
0,7 2
6,8,9,3 3
6,1,4 4
0 5
2 6
4,0 7
- 8
3,9,7 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 17-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 17-5-2021

G8 98
G7 678
G6 3136 8290 6709
G5 7462
G4 78455 31802 17834 88563
03134 01972 33909
G3 34768 65216
G2 66164
G1 90662
ĐB 508905
Đầu Đuôi
0 9,2,9,5
1 6
2 -
3 6,4,4
4 -
5 5
6 2,3,8,4,2
7 8,2
8 -
9 8,0
Đầu Đuôi
9 0
- 1
6,0,7,6 2
6 3
3,3,6 4
5,0 5
3,1 6
- 7
9,7,6 8
0,0 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 10-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 10-5-2021

G8 85
G7 859
G6 1738 7319 3818
G5 4451
G4 61985 56310 34561 94536
10539 02194 11556
G3 44335 94245
G2 38424
G1 75359
ĐB 641471
Đầu Đuôi
0 -
1 9,8,0
2 4
3 8,6,9,5
4 5
5 9,1,6,9
6 1
7 1
8 5,5
9 4
Đầu Đuôi
1 0
5,6,7 1
- 2
- 3
9,2 4
8,8,3,4 5
3,5 6
- 7
3,1 8
5,1,3,5 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 3-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 3-5-2021

G8 59
G7 580
G6 0628 5509 9518
G5 2382
G4 88723 07153 63289 17442
67121 57409 90545
G3 35833 84867
G2 90913
G1 62150
ĐB 213975
Đầu Đuôi
0 9,9
1 8,3
2 8,3,1
3 3
4 2,5
5 9,3,0
6 7
7 5
8 0,2,9
9 -
Đầu Đuôi
8,5 0
2 1
8,4 2
2,5,3,1 3
- 4
4,7 5
- 6
6 7
2,1 8
5,0,8,0 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 26-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 26-4-2021

G8 31
G7 500
G6 0616 2472 6709
G5 8390
G4 54094 57576 24099 08167
48072 42026 01949
G3 66586 94949
G2 65203
G1 96809
ĐB 870363
Đầu Đuôi
0 0,9,3,9
1 6
2 6
3 1
4 9,9
5 -
6 7,3
7 2,6,2
8 6
9 0,4,9
Đầu Đuôi
0,9 0
3 1
7,7 2
0,6 3
9 4
- 5
1,7,2,8 6
6 7
- 8
0,9,4,4,0 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 19-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 19-4-2021

G8 27
G7 933
G6 1020 8285 9692
G5 8576
G4 38089 09200 62458 55486
69303 24447 61627
G3 85993 83927
G2 78465
G1 97121
ĐB 990966
Đầu Đuôi
0 0,3
1 -
2 7,0,7,7,1
3 3
4 7
5 8
6 5,6
7 6
8 5,9,6
9 2,3
Đầu Đuôi
2,0 0
2 1
9 2
3,0,9 3
- 4
8,6 5
7,8,6 6
2,4,2,2 7
5 8
8 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 12-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 12-4-2021

G8 71
G7 484
G6 6634 2870 1247
G5 9408
G4 75510 18198 56973 54138
95114 71563 53945
G3 85834 83507
G2 43331
G1 17237
ĐB 578437
Đầu Đuôi
0 8,7
1 0,4
2 -
3 4,8,4,1,7,7
4 7,5
5 -
6 3
7 1,0,3
8 4
9 8
Đầu Đuôi
7,1 0
7,3 1
- 2
7,6 3
8,3,1,3 4
4 5
- 6
4,0,3,3 7
0,9,3 8
- 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 5-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 5-4-2021

G8 67
G7 751
G6 4275 3288 1658
G5 7003
G4 93395 79881 71919 50847
82724 80236 08446
G3 54597 90485
G2 05184
G1 79070
ĐB 651193
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 4
3 6
4 7,6
5 1,8
6 7
7 5,0
8 8,1,5,4
9 5,7,3
Đầu Đuôi
7 0
5,8 1
- 2
0,9 3
2,8 4
7,9,8 5
3,4 6
6,4,9 7
8,5 8
1 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 29-3-2021

G8 39
G7 008
G6 0117 1238 2068
G5 7744
G4 69673 12340 91982 13962
33441 83056 61163
G3 26152 83174
G2 27321
G1 82314
ĐB 569201
Đầu Đuôi
0 8,1
1 7,4
2 1
3 9,8
4 4,0,1
5 6,2
6 8,2,3
7 3,4
8 2
9 -
Đầu Đuôi
4 0
4,2,0 1
8,6,5 2
7,6 3
4,7,1 4
- 5
5 6
1 7
0,3,6 8
3 9

Kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 22-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX CM » XS CM ngày 22-3-2021

G8 36
G7 528
G6 5705 5320 6687
G5 8886
G4 89086 44725 39046 28098
76123 09967 88905
G3 01397 54985
G2 09887
G1 57760
ĐB 307745
Đầu Đuôi
0 5,5
1 -
2 8,0,5,3
3 6
4 6,5
5 -
6 7,0
7 -
8 7,6,6,5,7
9 8,7
Đầu Đuôi
2,6 0
- 1
- 2
2 3
- 4
0,2,0,8,4 5
3,8,8,4 6
8,6,9,8 7
2,9 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt