XSCT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Cần Thơ 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 13-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
70 8 lần 99 7 lần 35 7 lần 18 7 lần 83 7 lần
13 7 lần 84 6 lần 30 6 lần 79 6 lần 91 6 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cần Thơ

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
37 29 ngày 17/03/2021
59 29 ngày 17/03/2021
56 28 ngày 24/03/2021
52 27 ngày 31/03/2021
27 27 ngày 31/03/2021
89 26 ngày 07/04/2021
33 26 ngày 07/04/2021
07 25 ngày 14/04/2021
77 24 ngày 21/04/2021
40 24 ngày 21/04/2021

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 6-10-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 6-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 29-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 29-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 22-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 22-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 15-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 15-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 8-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 8-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 25-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 25-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 18-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 18-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 11-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 11-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 4-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 4-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 28-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 28-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 21-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 21-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 14-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 14-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 7-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 7-7-2021

G8 45
G7 421
G6 2050 8724 4774
G5 9903
G4 39018 26612 38582 57302
26713 79395 40867
G3 49479 63453
G2 69035
G1 26139
ĐB 125151
Đầu Đuôi
0 3,2
1 8,2,3
2 1,4
3 5,9
4 5
5 0,3,1
6 7
7 4,9
8 2
9 5
Đầu Đuôi
5 0
2,5 1
1,8,0 2
0,1,5 3
2,7 4
4,9,3 5
- 6
6 7
1 8
7,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 30-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 30-6-2021

G8 10
G7 561
G6 1319 4450 4346
G5 9378
G4 83751 67408 18024 67205
06730 02813 50063
G3 22183 80910
G2 37165
G1 53310
ĐB 264290
Đầu Đuôi
0 8,5
1 0,9,3,0,0
2 4
3 0
4 6
5 0,1
6 1,3,5
7 8
8 3
9 0
Đầu Đuôi
1,5,3,1,1,9 0
6,5 1
- 2
1,6,8 3
2 4
0,6 5
4 6
- 7
7,0 8
1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 23-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 23-6-2021

G8 08
G7 883
G6 0157 1849 7020
G5 6867
G4 91149 09481 04304 22854
50339 07476 12474
G3 09403 75219
G2 85249
G1 91576
ĐB 266191
Đầu Đuôi
0 8,4,3
1 9
2 0
3 9
4 9,9,9
5 7,4
6 7
7 6,4,6
8 3,1
9 1
Đầu Đuôi
2 0
8,9 1
- 2
8,0 3
0,5,7 4
- 5
7,7 6
5,6 7
0 8
4,4,3,1,4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 16-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 16-6-2021

G8 60
G7 775
G6 0369 2128 2895
G5 7648
G4 54288 14887 79688 81084
33932 00358 28538
G3 26308 45568
G2 08199
G1 39434
ĐB 812555
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 8
3 2,8,4
4 8
5 8,5
6 0,9,8
7 5
8 8,7,8,4
9 5,9
Đầu Đuôi
6 0
- 1
3 2
- 3
8,3 4
7,9,5 5
- 6
8 7
2,4,8,8,5,3,0,6 8
6,9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 9-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 9-6-2021

G8 91
G7 602
G6 5026 4135 9441
G5 4553
G4 21724 77315 57742 19134
46998 61038 23583
G3 26623 37179
G2 20196
G1 49155
ĐB 093630
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 6,4,3
3 5,4,8,0
4 1,2
5 3,5
6 -
7 9
8 3
9 1,8,6
Đầu Đuôi
3 0
9,4 1
0,4 2
5,8,2 3
2,3 4
3,1,5 5
2,9 6
- 7
9,3 8
7 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 2-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 2-6-2021

G8 76
G7 487
G6 6320 7043 8969
G5 5679
G4 22070 84331 01613 37744
44919 89493 50018
G3 94388 94761
G2 80183
G1 05698
ĐB 621632
Đầu Đuôi
0 -
1 3,9,8
2 0
3 1,2
4 3,4
5 -
6 9,1
7 6,9,0
8 7,8,3
9 3,8
Đầu Đuôi
2,7 0
3,6 1
3 2
4,1,9,8 3
4 4
- 5
7 6
8 7
1,8,9 8
6,7,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 26-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 26-5-2021

G8 16
G7 099
G6 7832 5274 0576
G5 5372
G4 22105 76317 21582 68808
83362 55235 95520
G3 52441 06900
G2 89601
G1 01647
ĐB 881675
Đầu Đuôi
0 5,8,0,1
1 6,7
2 0
3 2,5
4 1,7
5 -
6 2
7 4,6,2,5
8 2
9 9
Đầu Đuôi
2,0 0
4,0 1
3,7,8,6 2
- 3
7 4
0,3,7 5
1,7 6
1,4 7
0 8
9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 19-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 19-5-2021

G8 79
G7 191
G6 5878 1199 0536
G5 8408
G4 03410 41369 61663 69931
60906 32909 78985
G3 47075 65238
G2 79873
G1 38239
ĐB 268814
Đầu Đuôi
0 8,6,9
1 0,4
2 -
3 6,1,8,9
4 -
5 -
6 9,3
7 9,8,5,3
8 5
9 1,9
Đầu Đuôi
1 0
9,3 1
- 2
6,7 3
1 4
8,7 5
3,0 6
- 7
7,0,3 8
7,9,6,0,3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 12-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 12-5-2021

G8 67
G7 611
G6 9446 5081 5953
G5 4265
G4 64957 06230 87270 54380
95930 65641 50525
G3 69097 57193
G2 00313
G1 00512
ĐB 260250
Đầu Đuôi
0 -
1 1,3,2
2 5
3 0,0
4 6,1
5 3,7,0
6 7,5
7 0
8 1,0
9 7,3
Đầu Đuôi
3,7,8,3,5 0
1,8,4 1
1 2
5,9,1 3
- 4
6,2 5
4 6
6,5,9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 5-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 5-5-2021

G8 18
G7 592
G6 1100 8513 8275
G5 4213
G4 83322 91899 28595 36870
34654 40684 14990
G3 64778 48135
G2 34963
G1 29563
ĐB 277451
Đầu Đuôi
0 0
1 8,3,3
2 2
3 5
4 -
5 4,1
6 3,3
7 5,0,8
8 4
9 2,9,5,0
Đầu Đuôi
0,7,9 0
5 1
9,2 2
1,1,6,6 3
5,8 4
7,9,3 5
- 6
- 7
1,7 8
9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 28-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 28-4-2021

G8 83
G7 218
G6 8887 6502 7009
G5 1948
G4 37016 98491 49023 02530
31885 44170 07424
G3 90236 61229
G2 45936
G1 92684
ĐB 584247
Đầu Đuôi
0 2,9
1 8,6
2 3,4,9
3 0,6,6
4 8,7
5 -
6 -
7 0
8 3,7,5,4
9 1
Đầu Đuôi
3,7 0
9 1
0 2
8,2 3
2,8 4
8 5
1,3,3 6
8,4 7
1,4 8
0,2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 21-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 21-4-2021

G8 60
G7 373
G6 7477 9488 2142
G5 2303
G4 04277 96628 31474 13882
40402 88398 11340
G3 21839 36203
G2 70635
G1 80369
ĐB 460005
Đầu Đuôi
0 3,2,3,5
1 -
2 8
3 9,5
4 2,0
5 -
6 0,9
7 3,7,7,4
8 8,2
9 8
Đầu Đuôi
6,4 0
- 1
4,8,0 2
7,0,0 3
7 4
3,0 5
- 6
7,7 7
8,2,9 8
3,6 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 14-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 14-4-2021

G8 17
G7 320
G6 5057 9469 1106
G5 9207
G4 95819 07599 88790 67643
65554 31318 42888
G3 04499 93991
G2 08044
G1 75428
ĐB 506779
Đầu Đuôi
0 6,7
1 7,9,8
2 0,8
3 -
4 3,4
5 7,4
6 9
7 9
8 8
9 9,0,9,1
Đầu Đuôi
2,9 0
9 1
- 2
4 3
5,4 4
- 5
0 6
1,5,0 7
1,8,2 8
6,1,9,9,7 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 7-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 7-4-2021

G8 72
G7 118
G6 6099 6229 4670
G5 9945
G4 01736 43813 82632 17717
30833 76083 82770
G3 05235 04700
G2 78389
G1 31485
ĐB 357670
Đầu Đuôi
0 0
1 8,3,7
2 9
3 6,2,3,5
4 5
5 -
6 -
7 2,0,0,0
8 3,9,5
9 9
Đầu Đuôi
7,7,0,7 0
- 1
7,3 2
1,3,8 3
- 4
4,3,8 5
3 6
1 7
1 8
9,2,8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 31-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 31-3-2021

G8 47
G7 996
G6 9967 5584 7245
G5 7024
G4 89576 51198 95735 09552
61285 64927 22572
G3 25645 87333
G2 36430
G1 04777
ĐB 771912
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 4,7
3 5,3,0
4 7,5,5
5 2
6 7
7 6,2,7
8 4,5
9 6,8
Đầu Đuôi
3 0
- 1
5,7,1 2
3 3
8,2 4
4,3,8,4 5
9,7 6
4,6,2,7 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 24-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 24-3-2021

G8 39
G7 691
G6 8456 3319 6446
G5 9983
G4 12972 90024 62977 89297
46084 14718 80343
G3 29856 30357
G2 36301
G1 97633
ĐB 138302
Đầu Đuôi
0 1,2
1 9,8
2 4
3 9,3
4 6,3
5 6,6,7
6 -
7 2,7
8 3,4
9 1,7
Đầu Đuôi
- 0
9,0 1
7,0 2
8,4,3 3
2,8 4
- 5
5,4,5 6
7,9,5 7
1 8
3,1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 17-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » XS CT ngày 17-3-2021

G8 16
G7 397
G6 3779 9523 3684
G5 8640
G4 27553 18016 41654 31625
06959 30973 45116
G3 67051 01770
G2 84982
G1 70637
ĐB 087019
Đầu Đuôi
0 -
1 6,6,6,9
2 3,5
3 7
4 0
5 3,4,9,1
6 -
7 9,3,0
8 4,2
9 7
Đầu Đuôi
4,7 0
5 1
8 2
2,5,7 3
8,5 4
2 5
1,1,1 6
9,3 7
- 8
7,5,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt