XSDL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đà Lạt 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 3-7-2022

G8 76
G7 067
G6 8167 6398 9669
G5 8667
G4 84966 50059 85010 20640
08220 84543 72755
G3 43082 84811
G2 94274
G1 92588
ĐB 317995
Đầu Đuôi
0 -
1 0,1
2 0
3 -
4 0,3
5 9,5
6 7,7,9,7,6
7 6,4
8 2,8
9 8,5
Đầu Đuôi
1,4,2 0
1 1
8 2
4 3
7 4
5,9 5
7,6 6
6,6,6 7
9,8 8
6,5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Lạt trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
71 11 lần 64 11 lần 87 10 lần 34 9 lần 67 9 lần
98 9 lần 73 9 lần 61 9 lần 72 8 lần 31 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Lạt

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
50 23 ngày 23/01/2022
39 22 ngày 30/01/2022
75 21 ngày 06/02/2022
46 18 ngày 27/02/2022
84 17 ngày 06/03/2022
78 17 ngày 06/03/2022
00 16 ngày 13/03/2022
58 15 ngày 20/03/2022
63 14 ngày 27/03/2022
72 14 ngày 27/03/2022

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 26-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 26-6-2022

G8 90
G7 805
G6 5428 8448 3755
G5 4835
G4 13361 96934 64079 00191
67637 43893 87331
G3 21691 72971
G2 40019
G1 59994
ĐB 687533
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 8
3 5,4,7,1,3
4 8
5 5
6 1
7 9,1
8 -
9 0,1,3,1,4
Đầu Đuôi
9 0
6,9,3,9,7 1
- 2
9,3 3
3,9 4
0,5,3 5
- 6
3 7
2,4 8
7,1 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 19-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 19-6-2022

G8 44
G7 882
G6 4765 7349 9723
G5 5683
G4 17740 40514 15253 14990
95222 09393 92551
G3 31798 63035
G2 84903
G1 89955
ĐB 308825
Đầu Đuôi
0 3
1 4
2 3,2,5
3 5
4 4,9,0
5 3,1,5
6 5
7 -
8 2,3
9 0,3,8
Đầu Đuôi
4,9 0
5 1
8,2 2
2,8,5,9,0 3
4,1 4
6,3,5,2 5
- 6
- 7
9 8
4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 12-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 12-6-2022

G8 03
G7 095
G6 5432 4169 0244
G5 6898
G4 49461 48634 29954 29552
24089 39723 74515
G3 34323 37137
G2 49356
G1 56890
ĐB 598137
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 3,3
3 2,4,7,7
4 4
5 4,2,6
6 9,1
7 -
8 9
9 5,8,0
Đầu Đuôi
9 0
6 1
3,5 2
0,2,2 3
4,3,5 4
9,1 5
5 6
3,3 7
9 8
6,8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 5-6-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 5-6-2022

G8 71
G7 847
G6 8118 5836 3237
G5 2989
G4 09222 37398 15307 78814
61986 12065 07287
G3 38422 36404
G2 47921
G1 99083
ĐB 835209
Đầu Đuôi
0 7,4,9
1 8,4
2 2,2,1
3 6,7
4 7
5 -
6 5
7 1
8 9,6,7,3
9 8
Đầu Đuôi
- 0
7,2 1
2,2 2
8 3
1,0 4
6 5
3,8 6
4,3,0,8 7
1,9 8
8,0 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 29-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 29-5-2022

G8 60
G7 547
G6 1324 9335 5418
G5 6712
G4 26937 16726 45282 75065
32970 69513 10248
G3 75023 70368
G2 72393
G1 84508
ĐB 055559
Đầu Đuôi
0 8
1 8,2,3
2 4,6,3
3 5,7
4 7,8
5 9
6 0,5,8
7 0
8 2
9 3
Đầu Đuôi
6,7 0
- 1
1,8 2
1,2,9 3
2 4
3,6 5
2 6
4,3 7
1,4,6,0 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 22-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 22-5-2022

G8 71
G7 770
G6 0127 1901 4983
G5 8249
G4 24271 35995 68453 39808
27488 51177 63751
G3 87361 26516
G2 10930
G1 42292
ĐB 250168
Đầu Đuôi
0 1,8
1 6
2 7
3 0
4 9
5 3,1
6 1,8
7 1,0,1,7
8 3,8
9 5,2
Đầu Đuôi
7,3 0
7,0,7,5,6 1
9 2
8,5 3
- 4
9 5
1 6
2,7 7
0,8,6 8
4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 15-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 15-5-2022

G8 87
G7 531
G6 4829 8727 7685
G5 9431
G4 26231 24990 75388 75998
12440 92224 76854
G3 91736 70964
G2 67429
G1 46306
ĐB 143945
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 9,7,4,9
3 1,1,1,6
4 0,5
5 4
6 4
7 -
8 7,5,8
9 0,8
Đầu Đuôi
9,4 0
3,3,3 1
- 2
- 3
2,5,6 4
8,4 5
3,0 6
8,2 7
8,9 8
2,2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 8-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 8-5-2022

G8 70
G7 434
G6 3268 8864 5473
G5 3210
G4 19047 31728 39011 72689
91356 01205 14317
G3 15799 71582
G2 17822
G1 65051
ĐB 836464
Đầu Đuôi
0 5
1 0,1,7
2 8,2
3 4
4 7
5 6,1
6 8,4,4
7 0,3
8 9,2
9 9
Đầu Đuôi
7,1 0
1,5 1
8,2 2
7 3
3,6,6 4
0 5
5 6
4,1 7
6,2 8
8,9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 1-5-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 1-5-2022

G8 20
G7 783
G6 9533 3634 0356
G5 6957
G4 05142 30698 44783 35320
54402 14074 10596
G3 26625 67161
G2 13415
G1 88757
ĐB 453890
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 0,0,5
3 3,4
4 2
5 6,7,7
6 1
7 4
8 3,3
9 8,6,0
Đầu Đuôi
2,2,9 0
6 1
4,0 2
8,3,8 3
3,7 4
2,1 5
5,9 6
5,5 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 24-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 24-4-2022

G8 30
G7 279
G6 2241 4327 3977
G5 4593
G4 08968 40304 07380 83882
03659 14529 72464
G3 09367 38134
G2 56056
G1 34559
ĐB 603362
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 7,9
3 0,4
4 1
5 9,6,9
6 8,4,7,2
7 9,7
8 0,2
9 3
Đầu Đuôi
3,8 0
4 1
8,6 2
9 3
0,6,3 4
- 5
5 6
2,7,6 7
6 8
7,5,2,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 17-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 17-4-2022

G8 07
G7 106
G6 9161 1561 1873
G5 3847
G4 17891 77521 98374 14047
65398 48660 23096
G3 96915 65411
G2 69649
G1 82951
ĐB 877760
Đầu Đuôi
0 7,6
1 5,1
2 1
3 -
4 7,7,9
5 1
6 1,1,0,0
7 3,4
8 -
9 1,8,6
Đầu Đuôi
6,6 0
6,6,9,2,1,5 1
- 2
7 3
7 4
1 5
0,9 6
0,4,4 7
9 8
4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 10-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 10-4-2022

G8 09
G7 134
G6 0701 4612 9295
G5 4596
G4 44067 67659 11035 53223
57742 58226 22693
G3 98493 40228
G2 93673
G1 82913
ĐB 277525
Đầu Đuôi
0 9,1
1 2,3
2 3,6,8,5
3 4,5
4 2
5 9
6 7
7 3
8 -
9 5,6,3,3
Đầu Đuôi
- 0
0 1
1,4 2
2,9,9,7,1 3
3 4
9,3,2 5
9,2 6
6 7
2 8
0,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 3-4-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 3-4-2022

G8 35
G7 132
G6 9593 2942 5719
G5 8514
G4 78274 98820 44167 32719
25874 90481 73965
G3 10762 11101
G2 83107
G1 57271
ĐB 118152
Đầu Đuôi
0 1,7
1 9,4,9
2 0
3 5,2
4 2
5 2
6 7,5,2
7 4,4,1
8 1
9 3
Đầu Đuôi
2 0
8,0,7 1
3,4,6,5 2
9 3
1,7,7 4
3,6 5
- 6
6,0 7
- 8
1,1 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 27-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 27-3-2022

G8 29
G7 422
G6 9787 0916 1448
G5 2625
G4 28941 56882 10711 69238
85440 21485 01068
G3 21663 29272
G2 14461
G1 86787
ĐB 417334
Đầu Đuôi
0 -
1 6,1
2 9,2,5
3 8,4
4 8,1,0
5 -
6 8,3,1
7 2
8 7,2,5,7
9 -
Đầu Đuôi
4 0
4,1,6 1
2,8,7 2
6 3
3 4
2,8 5
1 6
8,8 7
4,3,6 8
2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 20-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 20-3-2022

G8 70
G7 194
G6 5781 5013 5585
G5 6112
G4 04974 62966 93987 48525
92212 55510 03758
G3 99068 17852
G2 36335
G1 20808
ĐB 894836
Đầu Đuôi
0 8
1 3,2,2,0
2 5
3 5,6
4 -
5 8,2
6 6,8
7 0,4
8 1,5,7
9 4
Đầu Đuôi
7,1 0
8 1
1,1,5 2
1 3
9,7 4
8,2,3 5
6,3 6
8 7
5,6,0 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 13-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 13-3-2022

G8 73
G7 341
G6 5999 7460 4072
G5 1473
G4 47872 32741 08553 89300
65100 36130 96507
G3 28743 28738
G2 55854
G1 24011
ĐB 264524
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 1
2 4
3 0,8
4 1,1,3
5 3,4
6 0
7 3,2,3,2
8 -
9 9
Đầu Đuôi
6,0,0,3 0
4,4,1 1
7,7 2
7,7,5,4 3
5,2 4
- 5
- 6
0 7
3 8
9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 6-3-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 6-3-2022

G8 73
G7 717
G6 7031 3580 1815
G5 5058
G4 96566 49370 34748 74678
20767 79120 93794
G3 72784 24331
G2 33299
G1 01727
ĐB 170334
Đầu Đuôi
0 -
1 7,5
2 0,7
3 1,1,4
4 8
5 8
6 6,7
7 3,0,8
8 0,4
9 4,9
Đầu Đuôi
8,7,2 0
3,3 1
- 2
7 3
9,8,3 4
1 5
6 6
1,6,2 7
5,4,7 8
9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 27-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 27-2-2022

G8 26
G7 346
G6 9873 3572 4853
G5 6086
G4 04977 32912 92994 19071
62365 33119 60371
G3 57930 79284
G2 38192
G1 90254
ĐB 697953
Đầu Đuôi
0 -
1 2,9
2 6
3 0
4 6
5 3,4,3
6 5
7 3,2,7,1,1
8 6,4
9 4,2
Đầu Đuôi
3 0
7,7 1
7,1,9 2
7,5,5 3
9,8,5 4
6 5
2,4,8 6
7 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 20-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 20-2-2022

G8 24
G7 515
G6 8198 1603 5764
G5 2993
G4 41904 20753 78154 67357
97022 06329 49436
G3 48414 72221
G2 59589
G1 18622
ĐB 501933
Đầu Đuôi
0 3,4
1 5,4
2 4,2,9,1,2
3 6,3
4 -
5 3,4,7
6 4
7 -
8 9
9 8,3
Đầu Đuôi
- 0
2 1
2,2 2
0,9,5,3 3
2,6,0,5,1 4
1 5
3 6
5 7
9 8
2,8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 13-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 13-2-2022

G8 06
G7 086
G6 6864 5669 2731
G5 5064
G4 62315 64166 71906 42019
19451 02391 82470
G3 84577 90533
G2 35404
G1 95072
ĐB 452925
Đầu Đuôi
0 6,6,4
1 5,9
2 5
3 1,3
4 -
5 1
6 4,9,4,6
7 0,7,2
8 6
9 1
Đầu Đuôi
7 0
3,5,9 1
7 2
3 3
6,6,0 4
1,2 5
0,8,6,0 6
7 7
- 8
6,1 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 6-2-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 6-2-2022

G8 58
G7 887
G6 0990 9454 2606
G5 5290
G4 15336 02445 08269 77692
17681 80376 07849
G3 39838 84275
G2 90430
G1 18372
ĐB 789466
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 -
3 6,8,0
4 5,9
5 8,4
6 9,6
7 6,5,2
8 7,1
9 0,0,2
Đầu Đuôi
9,9,3 0
8 1
9,7 2
- 3
5 4
4,7 5
0,3,7,6 6
8 7
5,3 8
6,4 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 30-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 30-1-2022

G8 38
G7 643
G6 3683 8200 6152
G5 1477
G4 58241 35223 93007 53191
05414 93773 70172
G3 90166 88342
G2 77877
G1 92685
ĐB 650339
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4
2 3
3 8,9
4 3,1,2
5 2
6 6
7 7,3,2,7
8 3,5
9 1
Đầu Đuôi
0 0
4,9 1
5,7,4 2
4,8,2,7 3
1 4
8 5
6 6
7,0,7 7
3 8
3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 23-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 23-1-2022

G8 79
G7 044
G6 7427 5519 6746
G5 0918
G4 60348 50209 45678 99801
41650 42716 20310
G3 96072 48650
G2 42913
G1 11788
ĐB 651612
Đầu Đuôi
0 9,1
1 9,8,6,0,3,2
2 7
3 -
4 4,6,8
5 0,0
6 -
7 9,8,2
8 8
9 -
Đầu Đuôi
5,1,5 0
0 1
7,1 2
1 3
4 4
- 5
4,1 6
2 7
1,4,7,8 8
7,1,0 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 16-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 16-1-2022

G8 06
G7 930
G6 6819 3118 3836
G5 7771
G4 58176 55621 58221 29241
10486 12514 53280
G3 50129 94795
G2 08020
G1 80235
ĐB 990167
Đầu Đuôi
0 6
1 9,8,4
2 1,1,9,0
3 0,6,5
4 1
5 -
6 7
7 1,6
8 6,0
9 5
Đầu Đuôi
3,8,2 0
7,2,2,4 1
- 2
- 3
1 4
9,3 5
0,3,7,8 6
6 7
1 8
1,2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 9-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 9-1-2022

G8 14
G7 226
G6 9357 2668 3318
G5 6790
G4 20837 23401 20753 73686
87602 27570 49199
G3 81376 93781
G2 96891
G1 70684
ĐB 425471
Đầu Đuôi
0 1,2
1 4,8
2 6
3 7
4 -
5 7,3
6 8
7 0,6,1
8 6,1,4
9 0,9,1
Đầu Đuôi
9,7 0
0,8,9,7 1
0 2
5 3
1,8 4
- 5
2,8,7 6
5,3 7
6,1 8
9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 2-1-2022

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 2-1-2022

G8 87
G7 520
G6 6920 0255 4000
G5 3296
G4 97583 64063 56256 32287
42247 32746 45299
G3 47936 90418
G2 46692
G1 07031
ĐB 054164
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 0,0
3 6,1
4 7,6
5 5,6
6 3,4
7 -
8 7,3,7
9 6,9,2
Đầu Đuôi
2,2,0 0
3 1
9 2
8,6 3
6 4
5 5
9,5,4,3 6
8,8,4 7
1 8
9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt