XSDL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đà Lạt 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 19-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Lạt trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
13 8 lần 59 8 lần 77 7 lần 69 7 lần 55 7 lần
25 7 lần 60 7 lần 12 6 lần 75 6 lần 83 6 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Lạt

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
06 25 ngày 21/03/2021
02 24 ngày 28/03/2021
48 21 ngày 18/04/2021
36 21 ngày 18/04/2021
95 21 ngày 18/04/2021
71 20 ngày 25/04/2021
19 20 ngày 25/04/2021
34 20 ngày 25/04/2021
24 20 ngày 25/04/2021
16 19 ngày 02/05/2021

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 12-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 12-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 5-9-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 5-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 29-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 29-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 22-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 22-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 15-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 15-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 8-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 8-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 1-8-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 1-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 25-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 25-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 18-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 18-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 4-7-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 4-7-2021

G8 04
G7 128
G6 1143 1855 3137
G5 6054
G4 18121 51951 90993 42573
41354 34029 02743
G3 29213 72985
G2 26773
G1 10784
ĐB 273435
Đầu Đuôi
0 4
1 3
2 8,1,9
3 7,5
4 3,3
5 5,4,1,4
6 -
7 3,3
8 5,4
9 3
Đầu Đuôi
- 0
2,5 1
- 2
4,9,7,4,1,7 3
0,5,5,8 4
5,8,3 5
- 6
3 7
2 8
2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 27-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 27-6-2021

G8 03
G7 341
G6 2577 3228 2074
G5 5259
G4 35523 22630 05260 03988
27538 99151 69557
G3 92517 92643
G2 22514
G1 39300
ĐB 960198
Đầu Đuôi
0 3,0
1 7,4
2 8,3
3 0,8
4 1,3
5 9,1,7
6 0
7 7,4
8 8
9 8
Đầu Đuôi
3,6,0 0
4,5 1
- 2
0,2,4 3
7,1 4
- 5
- 6
7,5,1 7
2,8,3,9 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 20-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 20-6-2021

G8 82
G7 685
G6 2566 9269 2970
G5 7583
G4 02388 91308 70191 51232
03301 84642 59939
G3 86894 55282
G2 77389
G1 16845
ĐB 491178
Đầu Đuôi
0 8,1
1 -
2 -
3 2,9
4 2,5
5 -
6 6,9
7 0,8
8 2,5,3,8,2,9
9 1,4
Đầu Đuôi
7 0
9,0 1
8,3,4,8 2
8 3
9 4
8,4 5
6 6
- 7
8,0,7 8
6,3,8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 13-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 13-6-2021

G8 94
G7 907
G6 8299 2308 1159
G5 7085
G4 12779 29526 16101 49661
08505 89374 59892
G3 00546 03164
G2 57417
G1 15912
ĐB 917483
Đầu Đuôi
0 7,8,1,5
1 7,2
2 6
3 -
4 6
5 9
6 1,4
7 9,4
8 5,3
9 4,9,2
Đầu Đuôi
- 0
0,6 1
9,1 2
8 3
9,7,6 4
8,0 5
2,4 6
0,1 7
0 8
9,5,7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 6-6-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 6-6-2021

G8 22
G7 247
G6 4211 0979 9985
G5 7312
G4 98176 72409 03337 81183
34588 42222 37850
G3 21640 92181
G2 80962
G1 10620
ĐB 630300
Đầu Đuôi
0 9,0
1 1,2
2 2,2,0
3 7
4 7,0
5 0
6 2
7 9,6
8 5,3,8,1
9 -
Đầu Đuôi
5,4,2,0 0
1,8 1
2,1,2,6 2
8 3
- 4
8 5
7 6
4,3 7
8 8
7,0 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 30-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 30-5-2021

G8 69
G7 540
G6 6515 0190 8893
G5 5622
G4 46852 58193 02569 71825
55960 38503 10291
G3 25317 87679
G2 95496
G1 81440
ĐB 922625
Đầu Đuôi
0 3
1 5,7
2 2,5,5
3 -
4 0,0
5 2
6 9,9,0
7 9
8 -
9 0,3,3,1,6
Đầu Đuôi
4,9,6,4 0
9 1
2,5 2
9,9,0 3
- 4
1,2,2 5
9 6
1 7
- 8
6,6,7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 23-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 23-5-2021

G8 53
G7 609
G6 7213 4184 5358
G5 9218
G4 49255 97726 25588 12304
88585 36567 74723
G3 96081 74630
G2 43539
G1 75477
ĐB 319177
Đầu Đuôi
0 9,4
1 3,8
2 6,3
3 0,9
4 -
5 3,8,5
6 7
7 7,7
8 4,8,5,1
9 -
Đầu Đuôi
3 0
8 1
- 2
5,1,2 3
8,0 4
5,8 5
2 6
6,7,7 7
5,1,8 8
0,3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 16-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 16-5-2021

G8 41
G7 397
G6 5477 5380 1843
G5 8813
G4 91073 84622 44410 30826
68166 62323 39629
G3 16535 67421
G2 52477
G1 41637
ĐB 265175
Đầu Đuôi
0 -
1 3,0
2 2,6,3,9,1
3 5,7
4 1,3
5 -
6 6
7 7,3,7,5
8 0
9 7
Đầu Đuôi
8,1 0
4,2 1
2 2
4,1,7,2 3
- 4
3,7 5
2,6 6
9,7,7,3 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 9-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 9-5-2021

G8 49
G7 644
G6 0099 5452 8709
G5 8863
G4 67627 93133 99247 81175
68447 54226 08768
G3 97325 63812
G2 69947
G1 77665
ĐB 889335
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 7,6,5
3 3,5
4 9,4,7,7,7
5 2
6 3,8,5
7 5
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
- 1
5,1 2
6,3 3
4 4
7,2,6,3 5
2 6
2,4,4,4 7
6 8
4,9,0 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 2-5-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 2-5-2021

G8 16
G7 238
G6 4625 5994 9461
G5 6359
G4 31498 27508 23427 89842
57094 05872 50515
G3 32138 55603
G2 25175
G1 74686
ĐB 368140
Đầu Đuôi
0 8,3
1 6,5
2 5,7
3 8,8
4 2,0
5 9
6 1
7 2,5
8 6
9 4,8,4
Đầu Đuôi
4 0
6 1
4,7 2
0 3
9,9 4
2,1,7 5
1,8 6
2 7
3,9,0,3 8
5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 25-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 25-4-2021

G8 34
G7 071
G6 7033 7682 1125
G5 0507
G4 28101 68819 86525 45312
49463 62860 95669
G3 61004 83377
G2 38523
G1 70169
ĐB 187824
Đầu Đuôi
0 7,1,4
1 9,2
2 5,5,3,4
3 4,3
4 -
5 -
6 3,0,9,9
7 1,7
8 2
9 -
Đầu Đuôi
6 0
7,0 1
8,1 2
3,6,2 3
3,0,2 4
2,2 5
- 6
0,7 7
- 8
1,6,6 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 18-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 18-4-2021

G8 36
G7 033
G6 7138 8248 3455
G5 7733
G4 28020 92876 11768 07861
03275 18519 20992
G3 94629 74083
G2 24339
G1 19895
ĐB 211479
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 0,9
3 6,3,8,3,9
4 8
5 5
6 8,1
7 6,5,9
8 3
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
6 1
9 2
3,3,8 3
- 4
5,7,9 5
3,7 6
- 7
3,4,6 8
1,2,3,7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 11-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 11-4-2021

G8 64
G7 662
G6 1108 9084 0174
G5 3111
G4 93145 23018 56659 01008
61269 76250 84567
G3 53658 47900
G2 40557
G1 02334
ĐB 241489
Đầu Đuôi
0 8,8,0
1 1,8
2 -
3 4
4 5
5 9,0,8,7
6 4,2,9,7
7 4
8 4,9
9 -
Đầu Đuôi
5,0 0
1 1
6 2
- 3
6,8,7,3 4
4 5
- 6
6,5 7
0,1,0,5 8
5,6,8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 4-4-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 4-4-2021

G8 21
G7 413
G6 5625 3496 2151
G5 6129
G4 06369 39913 06246 03461
24624 42272 46970
G3 52830 99128
G2 62534
G1 56359
ĐB 410421
Đầu Đuôi
0 -
1 3,3
2 1,5,9,4,8,1
3 0,4
4 6
5 1,9
6 9,1
7 2,0
8 -
9 6
Đầu Đuôi
7,3 0
2,5,6,2 1
7 2
1,1 3
2,3 4
2 5
9,4 6
- 7
2 8
2,6,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 28-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 28-3-2021

G8 48
G7 789
G6 0277 3583 1959
G5 8680
G4 72344 50642 74263 66061
57027 83184 51282
G3 52593 51975
G2 86432
G1 07314
ĐB 883902
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 7
3 2
4 8,4,2
5 9
6 3,1
7 7,5
8 9,3,0,4,2
9 3
Đầu Đuôi
8 0
6 1
4,8,3,0 2
8,6,9 3
4,8,1 4
7 5
- 6
7,2 7
4 8
8,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 21-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 21-3-2021

G8 16
G7 368
G6 5817 8512 5060
G5 8648
G4 19833 90124 07068 23941
42682 67906 16537
G3 37052 18252
G2 55055
G1 75560
ĐB 978916
Đầu Đuôi
0 6
1 6,7,2,6
2 4
3 3,7
4 8,1
5 2,2,5
6 8,0,8,0
7 -
8 2
9 -
Đầu Đuôi
6,6 0
4 1
1,8,5,5 2
3 3
2 4
5 5
1,0,1 6
1,3 7
6,4,6 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 14-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 14-3-2021

G8 44
G7 039
G6 1693 7430 5375
G5 6644
G4 36018 51668 38329 41124
34879 89558 43772
G3 77166 18608
G2 45293
G1 12055
ĐB 091794
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2 9,4
3 9,0
4 4,4
5 8,5
6 8,6
7 5,9,2
8 -
9 3,3,4
Đầu Đuôi
3 0
- 1
7 2
9,9 3
4,4,2,9 4
7,5 5
6 6
- 7
1,6,5,0 8
3,2,7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 7-3-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 7-3-2021

G8 10
G7 660
G6 7288 5772 4892
G5 6570
G4 09021 72312 96189 31563
73805 07259 08685
G3 64815 74355
G2 93786
G1 45162
ĐB 752336
Đầu Đuôi
0 5
1 0,2,5
2 1
3 6
4 -
5 9,5
6 0,3,2
7 2,0
8 8,9,5,6
9 2
Đầu Đuôi
1,6,7 0
2 1
7,9,1,6 2
6 3
- 4
0,8,1,5 5
8,3 6
- 7
8 8
8,5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 28-2-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 28-2-2021

G8 13
G7 392
G6 0106 0201 1568
G5 3183
G4 29627 19953 80973 14017
03307 91998 76041
G3 21292 38713
G2 87371
G1 10195
ĐB 578741
Đầu Đuôi
0 6,1,7
1 3,7,3
2 7
3 -
4 1,1
5 3
6 8
7 3,1
8 3
9 2,8,2,5
Đầu Đuôi
- 0
0,4,7,4 1
9,9 2
1,8,5,7,1 3
- 4
9 5
0 6
2,1,0 7
6,9 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 21-2-2021

XSMN » XSMN chủ nhật » SX DL » XS DL ngày 21-2-2021

G8 58
G7 532
G6 6865 3167 2836
G5 7799
G4 26327 59166 83013 79946
88844 11055 57337
G3 92761 59559
G2 69760
G1 07986
ĐB 113000
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2 7
3 2,6,7
4 6,4
5 8,5,9
6 5,7,6,1,0
7 -
8 6
9 9
Đầu Đuôi
6,0 0
6 1
3 2
1 3
4 4
6,5 5
3,6,4,8 6
6,2,3 7
5 8
9,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt