XSDLK 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Lắk 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 12-10-2021

G8 88
G7 674
G6 7434 0680 4217
G5 9045
G4 00108 25477 76689 78129
61393 47435 60323
G3 03538 63939
G2 66112
G1 71003
ĐB 736535
Đầu Đuôi
0 8,3
1 7,2
2 9,3
3 4,5,8,9,5
4 5
5 -
6 -
7 4,7
8 8,0,9
9 3
Đầu Đuôi
8 0
- 1
1 2
9,2,0 3
7,3 4
4,3,3 5
- 6
1,7 7
8,0,3 8
8,2,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
09 11 lần 43 11 lần 08 11 lần 29 10 lần 90 10 lần
62 9 lần 80 9 lần 51 9 lần 61 9 lần 76 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Lắk

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
46 20 ngày 25/05/2021
73 19 ngày 01/06/2021
50 17 ngày 15/06/2021
24 17 ngày 15/06/2021
94 16 ngày 22/06/2021
59 15 ngày 29/06/2021
48 14 ngày 06/07/2021
49 14 ngày 06/07/2021
87 14 ngày 06/07/2021
97 13 ngày 13/07/2021

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5-10-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 5-10-2021

G8 76
G7 867
G6 8842 0309 5821
G5 0961
G4 44322 95881 13933 11766
27983 54243 40702
G3 94039 10066
G2 88711
G1 74839
ĐB 339278
Đầu Đuôi
0 9,2
1 1
2 1,2
3 3,9,9
4 2,3
5 -
6 7,1,6,6
7 6,8
8 1,3
9 -
Đầu Đuôi
- 0
2,6,8,1 1
4,2,0 2
3,8,4 3
- 4
- 5
7,6,6 6
6 7
7 8
0,3,3 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 28-9-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 28-9-2021

G8 20
G7 341
G6 9774 2113 4088
G5 8407
G4 08829 00889 02463 51492
70281 03079 26540
G3 04832 34692
G2 10276
G1 57537
ĐB 956493
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2 0,9
3 2,7
4 1,0
5 -
6 3
7 4,9,6
8 8,9,1
9 2,2,3
Đầu Đuôi
2,4 0
4,8 1
9,3,9 2
1,6,9 3
7 4
- 5
7 6
0,3 7
8 8
2,8,7 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 21-9-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 21-9-2021

G8 31
G7 782
G6 7944 6514 8982
G5 1802
G4 40392 46479 58772 57142
07653 73229 97482
G3 72635 58812
G2 13030
G1 10028
ĐB 027201
Đầu Đuôi
0 2,1
1 4,2
2 9,8
3 1,5,0
4 4,2
5 3
6 -
7 9,2
8 2,2,2
9 2
Đầu Đuôi
3 0
3,0 1
8,8,0,9,7,4,8,1 2
5 3
4,1 4
3 5
- 6
- 7
2 8
7,2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 14-9-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 14-9-2021

G8 20
G7 752
G6 3400 1110 3761
G5 5137
G4 62618 30505 63023 92980
19776 86029 13643
G3 37325 83284
G2 84856
G1 79720
ĐB 922741
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0,8
2 0,3,9,5,0
3 7
4 3,1
5 2,6
6 1
7 6
8 0,4
9 -
Đầu Đuôi
2,0,1,8,2 0
6,4 1
5 2
2,4 3
8 4
0,2 5
7,5 6
3 7
1 8
2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 7-9-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 7-9-2021

G8 98
G7 799
G6 0543 8680 0743
G5 9293
G4 34417 92080 19379 25556
78704 09593 59091
G3 94318 83921
G2 24636
G1 25790
ĐB 837147
Đầu Đuôi
0 4
1 7,8
2 1
3 6
4 3,3,7
5 6
6 -
7 9
8 0,0
9 8,9,3,3,1,0
Đầu Đuôi
8,8,9 0
9,2 1
- 2
4,4,9,9 3
0 4
- 5
5,3 6
1,4 7
9,1 8
9,7 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 31-8-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 31-8-2021

G8 57
G7 383
G6 8985 0170 7962
G5 1261
G4 02928 72002 45639 08123
57929 34558 90445
G3 48217 86243
G2 21271
G1 09983
ĐB 100004
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7
2 8,3,9
3 9
4 5,3
5 7,8
6 2,1
7 0,1
8 3,5,3
9 -
Đầu Đuôi
7 0
6,7 1
6,0 2
8,2,4,8 3
0 4
8,4 5
- 6
5,1 7
2,5 8
3,2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 24-8-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 24-8-2021

G8 27
G7 190
G6 8119 5323 3042
G5 3062
G4 85375 12918 83769 22286
58855 44271 78410
G3 51890 48519
G2 61551
G1 15855
ĐB 414499
Đầu Đuôi
0 -
1 9,8,0,9
2 7,3
3 -
4 2
5 5,1,5
6 2,9
7 5,1
8 6
9 0,0,9
Đầu Đuôi
9,1,9 0
7,5 1
4,6 2
2 3
- 4
7,5,5 5
8 6
2 7
1 8
1,6,1,9 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 17-8-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 17-8-2021

G8 63
G7 674
G6 1560 2758 7796
G5 8935
G4 32227 26771 90953 28726
11789 02869 54508
G3 76203 62758
G2 96128
G1 62306
ĐB 724991
Đầu Đuôi
0 8,3,6
1 -
2 7,6,8
3 5
4 -
5 8,3,8
6 3,0,9
7 4,1
8 9
9 6,1
Đầu Đuôi
6 0
7,9 1
- 2
6,5,0 3
7 4
3 5
9,2,0 6
2 7
5,0,5,2 8
8,6 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 10-8-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 10-8-2021

G8 77
G7 701
G6 1199 0028 7176
G5 8061
G4 85365 27505 57335 60991
56747 04783 52200
G3 69085 95010
G2 38590
G1 08434
ĐB 332472
Đầu Đuôi
0 1,5,0
1 0
2 8
3 5,4
4 7
5 -
6 1,5
7 7,6,2
8 3,5
9 9,1,0
Đầu Đuôi
0,1,9 0
0,6,9 1
7 2
8 3
3 4
6,0,3,8 5
7 6
7,4 7
2 8
9 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 3-8-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 3-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 27-7-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 27-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 20-7-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 20-7-2021

G8 43
G7 208
G6 2209 1464 5491
G5 8154
G4 63903 98195 22618 51109
78722 32851 73208
G3 59470 90275
G2 41214
G1 95264
ĐB 734881
Đầu Đuôi
0 8,9,3,9,8
1 8,4
2 2
3 -
4 3
5 4,1
6 4,4
7 0,5
8 1
9 1,5
Đầu Đuôi
7 0
9,5,8 1
2 2
4,0 3
6,5,1,6 4
9,7 5
- 6
- 7
0,1,0 8
0,0 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 13-7-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 13-7-2021

G8 16
G7 241
G6 1751 2047 8005
G5 7697
G4 87768 43969 98613 87796
02130 68080 62252
G3 93569 55934
G2 25708
G1 67715
ĐB 680712
Đầu Đuôi
0 5,8
1 6,3,5,2
2 -
3 0,4
4 1,7
5 1,2
6 8,9,9
7 -
8 0
9 7,6
Đầu Đuôi
3,8 0
4,5 1
5,1 2
1 3
3 4
0,1 5
1,9 6
4,9 7
6,0 8
6,6 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 6-7-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 6-7-2021

G8 57
G7 949
G6 2527 1478 5887
G5 3393
G4 24995 90192 62651 82590
62104 49248 44169
G3 98662 08784
G2 18434
G1 98104
ĐB 874814
Đầu Đuôi
0 4,4
1 4
2 7
3 4
4 9,8
5 7,1
6 9,2
7 8
8 7,4
9 3,5,2,0
Đầu Đuôi
9 0
5 1
9,6 2
9 3
0,8,3,0,1 4
9 5
- 6
5,2,8 7
7,4 8
4,6 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 29-6-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 29-6-2021

G8 99
G7 053
G6 3690 0876 7998
G5 7577
G4 49492 04013 59961 72883
22619 25327 28855
G3 49033 79759
G2 57209
G1 16165
ĐB 089482
Đầu Đuôi
0 9
1 3,9
2 7
3 3
4 -
5 3,5,9
6 1,5
7 6,7
8 3,2
9 9,0,8,2
Đầu Đuôi
9 0
6 1
9,8 2
5,1,8,3 3
- 4
5,6 5
7 6
7,2 7
9 8
9,1,5,0 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 22-6-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 22-6-2021

G8 43
G7 291
G6 3526 1442 9180
G5 8062
G4 24831 29694 76237 07040
44943 37265 92208
G3 46248 05735
G2 77100
G1 81057
ĐB 012181
Đầu Đuôi
0 8,0
1 -
2 6
3 1,7,5
4 3,2,0,3,8
5 7
6 2,5
7 -
8 0,1
9 1,4
Đầu Đuôi
8,4,0 0
9,3,8 1
4,6 2
4,4 3
9 4
6,3 5
2 6
3,5 7
0,4 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 15-6-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 15-6-2021

G8 66
G7 133
G6 3264 4096 5049
G5 9548
G4 68705 62571 22433 16291
32750 19362 48679
G3 86483 45324
G2 81672
G1 71604
ĐB 966871
Đầu Đuôi
0 5,4
1 -
2 4
3 3,3
4 9,8
5 0
6 6,4,2
7 1,9,2,1
8 3
9 6,1
Đầu Đuôi
5 0
7,9,7 1
6,7 2
3,3,8 3
6,2,0 4
0 5
6,9 6
- 7
4 8
4,7 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 8-6-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 8-6-2021

G8 94
G7 477
G6 1834 3445 3036
G5 9429
G4 32613 60272 68358 51590
96784 15376 38197
G3 73962 55768
G2 47920
G1 61177
ĐB 447843
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 9,0
3 4,6
4 5,3
5 8
6 2,8
7 7,2,6,7
8 4
9 4,0,7
Đầu Đuôi
9,2 0
- 1
7,6 2
1,4 3
9,3,8 4
4 5
3,7 6
7,9,7 7
5,6 8
2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 1-6-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 1-6-2021

G8 53
G7 273
G6 8610 1149 6031
G5 0863
G4 47513 48475 02975 46147
36532 00040 02899
G3 75777 98741
G2 27416
G1 15259
ĐB 138773
Đầu Đuôi
0 -
1 0,3,6
2 -
3 1,2
4 9,7,0,1
5 3,9
6 3
7 3,5,5,7,3
8 -
9 9
Đầu Đuôi
1,4 0
3,4 1
3 2
5,7,6,1,7 3
- 4
7,7 5
1 6
4,7 7
- 8
4,9,5 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 25-5-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 25-5-2021

G8 08
G7 099
G6 0344 2492 4646
G5 8754
G4 91961 19267 07067 32262
44322 61308 49960
G3 40741 31888
G2 76415
G1 28561
ĐB 471452
Đầu Đuôi
0 8,8
1 5
2 2
3 -
4 4,6,1
5 4,2
6 1,7,7,2,0,1
7 -
8 8
9 9,2
Đầu Đuôi
6 0
6,4,6 1
9,6,2,5 2
- 3
4,5 4
1 5
4 6
6,6 7
0,0,8 8
9 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 18-5-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 18-5-2021

G8 32
G7 652
G6 2087 2309 2770
G5 1224
G4 05311 17851 00409 13108
74103 02042 35017
G3 19649 13059
G2 44836
G1 85126
ĐB 589068
Đầu Đuôi
0 9,9,8,3
1 1,7
2 4,6
3 2,6
4 2,9
5 2,1,9
6 8
7 0
8 7
9 -
Đầu Đuôi
7 0
1,5 1
3,5,4 2
0 3
2 4
- 5
3,2 6
8,1 7
0,6 8
0,0,4,5 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 11-5-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 11-5-2021

G8 86
G7 407
G6 8228 5096 9246
G5 1488
G4 11926 69375 49799 79689
81038 23558 65439
G3 08151 22180
G2 92964
G1 59224
ĐB 701171
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 8,6,4
3 8,9
4 6
5 8,1
6 4
7 5,1
8 6,8,9,0
9 6,9
Đầu Đuôi
8 0
5,7 1
- 2
- 3
6,2 4
7 5
8,9,4,2 6
0 7
2,8,3,5 8
9,8,3 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 4-5-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 4-5-2021

G8 16
G7 129
G6 9448 9959 5270
G5 7138
G4 06139 70305 24811 39172
42518 10079 68055
G3 69708 30109
G2 89297
G1 80643
ĐB 623802
Đầu Đuôi
0 5,8,9,2
1 6,1,8
2 9
3 8,9
4 8,3
5 9,5
6 -
7 0,2,9
8 -
9 7
Đầu Đuôi
7 0
1 1
7,0 2
4 3
- 4
0,5 5
1 6
9 7
4,3,1,0 8
2,5,3,7,0 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 27-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 27-4-2021

G8 50
G7 519
G6 7402 0520 1563
G5 6619
G4 29172 95040 67690 80701
54447 19938 64858
G3 14526 89804
G2 95082
G1 53390
ĐB 046409
Đầu Đuôi
0 2,1,4,9
1 9,9
2 0,6
3 8
4 0,7
5 0,8
6 3
7 2
8 2
9 0,0
Đầu Đuôi
5,2,4,9,9 0
0 1
0,7,8 2
6 3
0 4
- 5
2 6
4 7
3,5 8
1,1,0 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 20-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 20-4-2021

G8 18
G7 836
G6 6231 9524 8742
G5 9227
G4 44304 95011 46529 07929
53743 53861 00542
G3 06649 77703
G2 35597
G1 64680
ĐB 758292
Đầu Đuôi
0 4,3
1 8,1
2 4,7,9,9
3 6,1
4 2,3,2,9
5 -
6 1
7 -
8 0
9 7,2
Đầu Đuôi
8 0
3,1,6 1
4,4,9 2
4,0 3
2,0 4
- 5
3 6
2,9 7
1 8
2,2,4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 13-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 13-4-2021

G8 94
G7 105
G6 4633 3209 9285
G5 1009
G4 16338 73285 93267 03564
42651 33890 59197
G3 34519 66939
G2 87811
G1 01387
ĐB 095450
Đầu Đuôi
0 5,9,9
1 9,1
2 -
3 3,8,9
4 -
5 1,0
6 7,4
7 -
8 5,5,7
9 4,0,7
Đầu Đuôi
9,5 0
5,1 1
- 2
3 3
9,6 4
0,8,8 5
- 6
6,9,8 7
3 8
0,0,1,3 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 6-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 6-4-2021

G8 61
G7 099
G6 3076 0791 8474
G5 3467
G4 25817 74724 02554 50012
75009 97487 38156
G3 60153 49551
G2 96179
G1 36420
ĐB 122385
Đầu Đuôi
0 9
1 7,2
2 4,0
3 -
4 -
5 4,6,3,1
6 1,7
7 6,4,9
8 7,5
9 9,1
Đầu Đuôi
2 0
6,9,5 1
1 2
5 3
7,2,5 4
8 5
7,5 6
6,1,8 7
- 8
9,0,7 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 30-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 30-3-2021

G8 98
G7 672
G6 5420 2392 4584
G5 0789
G4 40420 06407 59442 36880
56072 63211 75029
G3 77976 96600
G2 63888
G1 65200
ĐB 973988
Đầu Đuôi
0 7,0,0
1 1
2 0,0,9
3 -
4 2
5 -
6 -
7 2,2,6
8 4,9,0,8,8
9 8,2
Đầu Đuôi
2,2,8,0,0 0
1 1
7,9,4,7 2
- 3
8 4
- 5
7 6
0 7
9,8,8 8
8,2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 23-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 23-3-2021

G8 60
G7 662
G6 3575 7908 5863
G5 4467
G4 14016 82589 04551 77326
77638 99750 65354
G3 37740 49784
G2 20885
G1 28962
ĐB 872684
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 6
3 8
4 0
5 1,0,4
6 0,2,3,7,2
7 5
8 9,4,5,4
9 -
Đầu Đuôi
6,5,4 0
5 1
6,6 2
6 3
5,8,8 4
7,8 5
1,2 6
6 7
0,3 8
8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt