XSDLK 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Lắk 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 11-5-2021

G8 86
G7 407
G6 8228 5096 9246
G5 1488
G4 11926 69375 49799 79689
81038 23558 65439
G3 08151 22180
G2 92964
G1 59224
ĐB 701171
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 8,6,4
3 8,9
4 6
5 8,1
6 4
7 5,1
8 6,8,9,0
9 6,9
Đầu Đuôi
8 0
5,7 1
- 2
- 3
6,2 4
7 5
8,9,4,2 6
0 7
2,8,3,5 8
9,8,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 12 lần 38 11 lần 43 11 lần 87 10 lần 46 10 lần
72 10 lần 09 10 lần 54 9 lần 60 9 lần 90 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Lắk

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
21 29 ngày 20/10/2020
83 24 ngày 24/11/2020
44 23 ngày 01/12/2020
15 18 ngày 05/01/2021
30 18 ngày 05/01/2021
37 16 ngày 19/01/2021
06 15 ngày 26/01/2021
73 15 ngày 26/01/2021
68 15 ngày 26/01/2021
69 15 ngày 26/01/2021

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 4-5-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 4-5-2021

G8 16
G7 129
G6 9448 9959 5270
G5 7138
G4 06139 70305 24811 39172
42518 10079 68055
G3 69708 30109
G2 89297
G1 80643
ĐB 623802
Đầu Đuôi
0 5,8,9,2
1 6,1,8
2 9
3 8,9
4 8,3
5 9,5
6 -
7 0,2,9
8 -
9 7
Đầu Đuôi
7 0
1 1
7,0 2
4 3
- 4
0,5 5
1 6
9 7
4,3,1,0 8
2,5,3,7,0 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 27-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 27-4-2021

G8 50
G7 519
G6 7402 0520 1563
G5 6619
G4 29172 95040 67690 80701
54447 19938 64858
G3 14526 89804
G2 95082
G1 53390
ĐB 046409
Đầu Đuôi
0 2,1,4,9
1 9,9
2 0,6
3 8
4 0,7
5 0,8
6 3
7 2
8 2
9 0,0
Đầu Đuôi
5,2,4,9,9 0
0 1
0,7,8 2
6 3
0 4
- 5
2 6
4 7
3,5 8
1,1,0 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 20-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 20-4-2021

G8 18
G7 836
G6 6231 9524 8742
G5 9227
G4 44304 95011 46529 07929
53743 53861 00542
G3 06649 77703
G2 35597
G1 64680
ĐB 758292
Đầu Đuôi
0 4,3
1 8,1
2 4,7,9,9
3 6,1
4 2,3,2,9
5 -
6 1
7 -
8 0
9 7,2
Đầu Đuôi
8 0
3,1,6 1
4,4,9 2
4,0 3
2,0 4
- 5
3 6
2,9 7
1 8
2,2,4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 13-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 13-4-2021

G8 94
G7 105
G6 4633 3209 9285
G5 1009
G4 16338 73285 93267 03564
42651 33890 59197
G3 34519 66939
G2 87811
G1 01387
ĐB 095450
Đầu Đuôi
0 5,9,9
1 9,1
2 -
3 3,8,9
4 -
5 1,0
6 7,4
7 -
8 5,5,7
9 4,0,7
Đầu Đuôi
9,5 0
5,1 1
- 2
3 3
9,6 4
0,8,8 5
- 6
6,9,8 7
3 8
0,0,1,3 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 6-4-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 6-4-2021

G8 61
G7 099
G6 3076 0791 8474
G5 3467
G4 25817 74724 02554 50012
75009 97487 38156
G3 60153 49551
G2 96179
G1 36420
ĐB 122385
Đầu Đuôi
0 9
1 7,2
2 4,0
3 -
4 -
5 4,6,3,1
6 1,7
7 6,4,9
8 7,5
9 9,1
Đầu Đuôi
2 0
6,9,5 1
1 2
5 3
7,2,5 4
8 5
7,5 6
6,1,8 7
- 8
9,0,7 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 30-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 30-3-2021

G8 98
G7 672
G6 5420 2392 4584
G5 0789
G4 40420 06407 59442 36880
56072 63211 75029
G3 77976 96600
G2 63888
G1 65200
ĐB 973988
Đầu Đuôi
0 7,0,0
1 1
2 0,0,9
3 -
4 2
5 -
6 -
7 2,2,6
8 4,9,0,8,8
9 8,2
Đầu Đuôi
2,2,8,0,0 0
1 1
7,9,4,7 2
- 3
8 4
- 5
7 6
0 7
9,8,8 8
8,2 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 23-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 23-3-2021

G8 60
G7 662
G6 3575 7908 5863
G5 4467
G4 14016 82589 04551 77326
77638 99750 65354
G3 37740 49784
G2 20885
G1 28962
ĐB 872684
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 6
3 8
4 0
5 1,0,4
6 0,2,3,7,2
7 5
8 9,4,5,4
9 -
Đầu Đuôi
6,5,4 0
5 1
6,6 2
6 3
5,8,8 4
7,8 5
1,2 6
6 7
0,3 8
8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 16-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 16-3-2021

G8 96
G7 360
G6 1898 5803 1214
G5 5884
G4 64592 69197 87019 04422
61426 76759 10443
G3 43552 05445
G2 59917
G1 14025
ĐB 874065
Đầu Đuôi
0 3
1 4,9,7
2 2,6,5
3 -
4 3,5
5 9,2
6 0,5
7 -
8 4
9 6,8,2,7
Đầu Đuôi
6 0
- 1
9,2,5 2
0,4 3
1,8 4
4,2,6 5
9,2 6
9,1 7
9 8
1,5 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 9-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 9-3-2021

G8 96
G7 555
G6 0608 8051 8899
G5 3358
G4 37966 27389 58488 05822
01554 08595 34170
G3 13701 39704
G2 51852
G1 00500
ĐB 046576
Đầu Đuôi
0 8,1,4,0
1 -
2 2
3 -
4 -
5 5,1,8,4,2
6 6
7 0,6
8 9,8
9 6,9,5
Đầu Đuôi
7,0 0
5,0 1
2,5 2
- 3
5,0 4
5,9 5
9,6,7 6
- 7
0,5,8 8
9,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 2-3-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 2-3-2021

G8 67
G7 504
G6 6916 2722 9857
G5 8025
G4 03081 13803 12418 85647
27738 03012 78590
G3 17474 37266
G2 94241
G1 65365
ĐB 289014
Đầu Đuôi
0 4,3
1 6,8,2,4
2 2,5
3 8
4 7,1
5 7
6 7,6,5
7 4
8 1
9 0
Đầu Đuôi
9 0
8,4 1
2,1 2
0 3
0,7,1 4
2,6 5
1,6 6
6,5,4 7
1,3 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 23-2-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 23-2-2021

G8 01
G7 467
G6 8565 4314 3379
G5 1332
G4 64210 01963 84488 72052
39550 24590 42054
G3 22072 88613
G2 55851
G1 27434
ĐB 386195
Đầu Đuôi
0 1
1 4,0,3
2 -
3 2,4
4 -
5 2,0,4,1
6 7,5,3
7 9,2
8 8
9 0,5
Đầu Đuôi
1,5,9 0
0,5 1
3,5,7 2
6,1 3
1,5,3 4
6,9 5
- 6
6 7
8 8
7 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 16-2-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 16-2-2021

G8 53
G7 305
G6 8390 3513 0666
G5 3553
G4 78258 37097 51093 25829
40643 58726 72685
G3 73445 85358
G2 23661
G1 75374
ĐB 776619
Đầu Đuôi
0 5
1 3,9
2 9,6
3 -
4 3,5
5 3,3,8,8
6 6,1
7 4
8 5
9 0,7,3
Đầu Đuôi
9 0
6 1
- 2
5,1,5,9,4 3
7 4
0,8,4 5
6,2 6
9 7
5,5 8
2,1 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 9-2-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 9-2-2021

G8 34
G7 829
G6 4877 0835 9016
G5 2231
G4 84759 92034 33487 79540
98014 03772 07917
G3 97564 82599
G2 71178
G1 92689
ĐB 615832
Đầu Đuôi
0 -
1 6,4,7
2 9
3 4,5,1,4,2
4 0
5 9
6 4
7 7,2,8
8 7,9
9 9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
7,3 2
- 3
3,3,1,6 4
3 5
1 6
7,8,1 7
7 8
2,5,9,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 2-2-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 2-2-2021

G8 50
G7 365
G6 2723 9075 1523
G5 2894
G4 54211 61536 27687 87752
27396 18249 43186
G3 51652 72154
G2 34946
G1 35212
ĐB 493794
Đầu Đuôi
0 -
1 1,2
2 3,3
3 6
4 9,6
5 0,2,2,4
6 5
7 5
8 7,6
9 4,6,4
Đầu Đuôi
5 0
1 1
5,5,1 2
2,2 3
9,5,9 4
6,7 5
3,9,8,4 6
8 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 26-1-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 26-1-2021

G8 45
G7 629
G6 9455 2569 0871
G5 8172
G4 28091 42484 54911 44273
02357 75718 56680
G3 93989 99691
G2 63606
G1 21068
ĐB 487840
Đầu Đuôi
0 6
1 1,8
2 9
3 -
4 5,0
5 5,7
6 9,8
7 1,2,3
8 4,0,9
9 1,1
Đầu Đuôi
8,4 0
7,9,1,9 1
7 2
7 3
8 4
4,5 5
0 6
5 7
1,6 8
2,6,8 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 19-1-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 19-1-2021

G8 03
G7 333
G6 1403 0397 4652
G5 8450
G4 72302 86338 70137 41423
01520 01837 18412
G3 77331 50643
G2 82935
G1 57336
ĐB 493258
Đầu Đuôi
0 3,3,2
1 2
2 3,0
3 3,8,7,7,1,5,6
4 3
5 2,0,8
6 -
7 -
8 -
9 7
Đầu Đuôi
5,2 0
3 1
5,0,1 2
0,3,0,2,4 3
- 4
3 5
3 6
9,3,3 7
3,5 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 12-1-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 12-1-2021

G8 79
G7 490
G6 3462 6780 3187
G5 8388
G4 20325 35709 40877 70887
38817 73101 83654
G3 36876 82977
G2 70831
G1 14596
ĐB 587791
Đầu Đuôi
0 9,1
1 7
2 5
3 1
4 -
5 4
6 2
7 9,7,6,7
8 0,7,8,7
9 0,6,1
Đầu Đuôi
9,8 0
0,3,9 1
6 2
- 3
5 4
2 5
7,9 6
8,7,8,1,7 7
8 8
7,0 9

Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5-1-2021

XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 5-1-2021

G8 39
G7 820
G6 7448 2191 4902
G5 7815
G4 26114 93088 56138 35326
10155 40947 02234
G3 06587 30154
G2 01230
G1 60960
ĐB 231348
Đầu Đuôi
0 2
1 5,4
2 0,6
3 9,8,4,0
4 8,7,8
5 5,4
6 0
7 -
8 8,7
9 1
Đầu Đuôi
2,3,6 0
9 1
0 2
- 3
1,3,5 4
1,5 5
2 6
4,8 7
4,8,3,4 8
3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt