XSDN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Nai 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 20-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 8 lần 83 7 lần 23 7 lần 29 6 lần 02 6 lần
30 6 lần 09 6 lần 35 5 lần 38 5 lần 78 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Nai

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
73 28 ngày 31/03/2021
47 28 ngày 31/03/2021
57 27 ngày 07/04/2021
86 27 ngày 07/04/2021
97 26 ngày 14/04/2021
71 26 ngày 14/04/2021
24 26 ngày 14/04/2021
44 25 ngày 21/04/2021
84 25 ngày 21/04/2021
63 24 ngày 28/04/2021

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 13-10-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 13-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 6-10-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 6-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 29-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 29-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 22-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 22-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 15-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 15-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 8-9-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 8-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 25-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 25-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 18-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 18-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 11-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 11-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 4-8-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 4-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 28-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 28-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 21-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 21-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 14-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 14-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 7-7-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 7-7-2021

G8 61
G7 806
G6 8714 0026 1678
G5 5683
G4 68072 37158 96391 00778
29830 05992 04037
G3 27532 33860
G2 85992
G1 57577
ĐB 168076
Đầu Đuôi
0 6
1 4
2 6
3 0,7,2
4 -
5 8
6 1,0
7 8,2,8,7,6
8 3
9 1,2,2
Đầu Đuôi
3,6 0
6,9 1
7,9,3,9 2
8 3
1 4
- 5
0,2,7 6
3,7 7
7,5,7 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 30-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 30-6-2021

G8 52
G7 387
G6 6989 5552 0083
G5 5894
G4 43615 22774 26364 29817
08035 17029 85617
G3 45940 80861
G2 33440
G1 85243
ĐB 235490
Đầu Đuôi
0 -
1 5,7,7
2 9
3 5
4 0,0,3
5 2,2
6 4,1
7 4
8 7,9,3
9 4,0
Đầu Đuôi
4,4,9 0
6 1
5,5 2
8,4 3
9,7,6 4
1,3 5
- 6
8,1,1 7
- 8
8,2 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 23-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 23-6-2021

G8 55
G7 390
G6 3987 6349 0929
G5 4934
G4 68521 09536 43685 65256
71523 45742 74117
G3 14623 22613
G2 60416
G1 73708
ĐB 260023
Đầu Đuôi
0 8
1 7,3,6
2 9,1,3,3,3
3 4,6
4 9,2
5 5,6
6 -
7 -
8 7,5
9 0
Đầu Đuôi
9 0
2 1
4 2
2,2,1,2 3
3 4
5,8 5
3,5,1 6
8,1 7
0 8
4,2 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 16-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 16-6-2021

G8 62
G7 758
G6 7166 7940 3409
G5 3379
G4 45901 82382 71048 58602
87408 49038 17039
G3 46793 09625
G2 61629
G1 61245
ĐB 503155
Đầu Đuôi
0 9,1,2,8
1 -
2 5,9
3 8,9
4 0,8,5
5 8,5
6 2,6
7 9
8 2
9 3
Đầu Đuôi
4 0
0 1
6,8,0 2
9 3
- 4
2,4,5 5
6 6
- 7
5,4,0,3 8
0,7,3,2 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 9-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 9-6-2021

G8 02
G7 446
G6 6504 8229 6711
G5 9999
G4 85865 03801 16439 35682
79883 09634 03238
G3 87003 09850
G2 47438
G1 70802
ĐB 422435
Đầu Đuôi
0 2,4,1,3,2
1 1
2 9
3 9,4,8,8,5
4 6
5 0
6 5
7 -
8 2,3
9 9
Đầu Đuôi
5 0
1,0 1
0,8,0 2
8,0 3
0,3 4
6,3 5
4 6
- 7
3,3 8
2,9,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 2-6-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 2-6-2021

G8 11
G7 336
G6 5776 2717 3993
G5 2975
G4 08041 46831 94498 15305
73907 60354 11098
G3 90555 36288
G2 89142
G1 48742
ĐB 860270
Đầu Đuôi
0 5,7
1 1,7
2 -
3 6,1
4 1,2,2
5 4,5
6 -
7 6,5,0
8 8
9 3,8,8
Đầu Đuôi
7 0
1,4,3 1
4,4 2
9 3
5 4
7,0,5 5
3,7 6
1,0 7
9,9,8 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 26-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 26-5-2021

G8 02
G7 093
G6 8825 9135 2453
G5 6492
G4 15628 93019 25311 14890
12730 89072 17110
G3 77989 71783
G2 00778
G1 42159
ĐB 019035
Đầu Đuôi
0 2
1 9,1,0
2 5,8
3 5,0,5
4 -
5 3,9
6 -
7 2,8
8 9,3
9 3,2,0
Đầu Đuôi
9,3,1 0
1 1
0,9,7 2
9,5,8 3
- 4
2,3,3 5
- 6
- 7
2,7 8
1,8,5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 19-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 19-5-2021

G8 98
G7 885
G6 9587 1850 5055
G5 9823
G4 20734 52604 95536 57305
10612 28827 35656
G3 17748 02609
G2 33119
G1 13496
ĐB 172727
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 2,9
2 3,7,7
3 4,6
4 8
5 0,5,6
6 -
7 -
8 5,7
9 8,6
Đầu Đuôi
5 0
- 1
1 2
2 3
3,0 4
8,5,0 5
3,5,9 6
8,2,2 7
9,4 8
0,1 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 12-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 12-5-2021

G8 66
G7 055
G6 6846 5029 7096
G5 8189
G4 53459 46250 03096 89496
80516 49081 01218
G3 71532 16806
G2 13958
G1 86521
ĐB 669266
Đầu Đuôi
0 6
1 6,8
2 9,1
3 2
4 6
5 5,9,0,8
6 6,6
7 -
8 9,1
9 6,6,6
Đầu Đuôi
5 0
8,2 1
3 2
- 3
- 4
5 5
6,4,9,9,9,1,0,6 6
- 7
1,5 8
2,8,5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 5-5-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 5-5-2021

G8 55
G7 255
G6 4975 0023 1958
G5 8538
G4 76066 85410 04078 88552
76067 27289 84130
G3 67208 80491
G2 97092
G1 55356
ĐB 074509
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0
2 3
3 8,0
4 -
5 5,5,8,2,6
6 6,7
7 5,8
8 9
9 1,2
Đầu Đuôi
1,3 0
9 1
5,9 2
2 3
- 4
5,5,7 5
6,5 6
6 7
5,3,7,0 8
8,0 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 28-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 28-4-2021

G8 95
G7 688
G6 1056 8763 7366
G5 5274
G4 60808 01690 44607 58595
29207 87704 90127
G3 26785 05959
G2 03226
G1 89174
ĐB 005553
Đầu Đuôi
0 8,7,7,4
1 -
2 7,6
3 -
4 -
5 6,9,3
6 3,6
7 4,4
8 8,5
9 5,0,5
Đầu Đuôi
9 0
- 1
- 2
6,5 3
7,0,7 4
9,9,8 5
5,6,2 6
0,0,2 7
8,0 8
5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 21-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 21-4-2021

G8 27
G7 874
G6 5108 0607 5060
G5 6105
G4 09219 86659 39644 28639
51416 93255 22430
G3 95214 03284
G2 65082
G1 69902
ĐB 134232
Đầu Đuôi
0 8,7,5,2
1 9,6,4
2 7
3 9,0,2
4 4
5 9,5
6 0
7 4
8 4,2
9 -
Đầu Đuôi
6,3 0
- 1
8,0,3 2
- 3
7,4,1,8 4
0,5 5
1 6
2,0 7
0 8
1,5,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 14-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 14-4-2021

G8 76
G7 662
G6 0170 8121 1524
G5 6734
G4 27735 76678 76694 60997
54071 68183 27611
G3 47761 10874
G2 84541
G1 51503
ĐB 273677
Đầu Đuôi
0 3
1 1
2 1,4
3 4,5
4 1
5 -
6 2,1
7 6,0,8,1,4,7
8 3
9 4,7
Đầu Đuôi
7 0
2,7,1,6,4 1
6 2
8,0 3
2,3,9,7 4
3 5
7 6
9,7 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 7-4-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 7-4-2021

G8 40
G7 918
G6 1629 1394 4019
G5 8102
G4 37457 37786 96909 98430
55426 98483 94543
G3 69330 84813
G2 90441
G1 91904
ĐB 702542
Đầu Đuôi
0 2,9,4
1 8,9,3
2 9,6
3 0,0
4 0,3,1,2
5 7
6 -
7 -
8 6,3
9 4
Đầu Đuôi
4,3,3 0
4 1
0,4 2
8,4,1 3
9,0 4
- 5
8,2 6
5 7
1 8
2,1,0 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 31-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 31-3-2021

G8 70
G7 347
G6 7594 5641 6745
G5 1560
G4 03715 29718 75673 31781
46238 38009 60675
G3 85991 18989
G2 93623
G1 86091
ĐB 452523
Đầu Đuôi
0 9
1 5,8
2 3,3
3 8
4 7,1,5
5 -
6 0
7 0,3,5
8 1,9
9 4,1,1
Đầu Đuôi
7,6 0
4,8,9,9 1
- 2
7,2,2 3
9 4
4,1,7 5
- 6
4 7
1,3 8
0,8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 24-3-2021

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 24-3-2021

G8 73
G7 581
G6 4348 5641 7183
G5 5953
G4 26175 99864 75486 55421
45086 62196 49709
G3 67059 00587
G2 83860
G1 21762
ĐB 794871
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 1
3 -
4 8,1
5 3,9
6 4,0,2
7 3,5,1
8 1,3,6,6,7
9 6
Đầu Đuôi
6 0
8,4,2,7 1
6 2
7,8,5 3
6 4
7 5
8,8,9 6
8 7
4 8
0,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt