XSDN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Nai 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 11-5-2022

G8 52
G7 427
G6 6038 0728 0954
G5 3325
G4 34993 02677 29106 23971
80942 12460 48335
G3 56168 32809
G2 15498
G1 32374
ĐB 376634
Đầu Đuôi
0 6,9
1 -
2 7,8,5
3 8,5,4
4 2
5 2,4
6 0,8
7 7,1,4
8 -
9 3,8
Đầu Đuôi
6 0
7 1
5,4 2
9 3
5,7,3 4
2,3 5
0 6
2,7 7
3,2,6,9 8
0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
87 12 lần 42 11 lần 90 11 lần 79 10 lần 99 9 lần
98 9 lần 62 9 lần 57 9 lần 50 9 lần 25 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Nai

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
05 25 ngày 17/11/2021
72 23 ngày 01/12/2021
18 17 ngày 12/01/2022
53 15 ngày 26/01/2022
26 13 ngày 09/02/2022
45 13 ngày 09/02/2022
11 13 ngày 09/02/2022
73 12 ngày 16/02/2022
15 11 ngày 23/02/2022
62 10 ngày 02/03/2022

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 4-5-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 4-5-2022

G8 82
G7 643
G6 2699 0825 3423
G5 1997
G4 24542 82987 39635 99055
54638 59531 92739
G3 76452 38065
G2 04804
G1 32704
ĐB 033323
Đầu Đuôi
0 4,4
1 -
2 5,3,3
3 5,8,1,9
4 3,2
5 5,2
6 5
7 -
8 2,7
9 9,7
Đầu Đuôi
- 0
3 1
8,4,5 2
4,2,2 3
0,0 4
2,3,5,6 5
- 6
9,8 7
3 8
9,3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 27-4-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 27-4-2022

G8 89
G7 569
G6 0648 6119 0163
G5 9083
G4 19079 28938 85471 10709
66884 93399 71667
G3 09492 31436
G2 28094
G1 09110
ĐB 171529
Đầu Đuôi
0 9
1 9,0
2 9
3 8,6
4 8
5 -
6 9,3,7
7 9,1
8 9,3,4
9 9,2,4
Đầu Đuôi
1 0
7 1
9 2
6,8 3
8,9 4
- 5
3 6
6 7
4,3 8
8,6,1,7,0,9,2 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 20-4-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 20-4-2022

G8 63
G7 961
G6 7069 3150 4822
G5 4337
G4 71340 37758 79154 34631
73141 45344 46395
G3 81423 25287
G2 70057
G1 65619
ĐB 907299
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 2,3
3 7,1
4 0,1,4
5 0,8,4,7
6 3,1,9
7 -
8 7
9 5,9
Đầu Đuôi
5,4 0
6,3,4 1
2 2
6,2 3
5,4 4
9 5
- 6
3,8,5 7
5 8
6,1,9 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 13-4-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 13-4-2022

G8 50
G7 123
G6 7517 5796 9260
G5 3103
G4 03732 25076 60257 61790
07189 42751 61425
G3 45396 58517
G2 18236
G1 99606
ĐB 027714
Đầu Đuôi
0 3,6
1 7,7,4
2 3,5
3 2,6
4 -
5 0,7,1
6 0
7 6
8 9
9 6,0,6
Đầu Đuôi
5,6,9 0
5 1
3 2
2,0 3
1 4
2 5
9,7,9,3,0 6
1,5,1 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 6-4-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 6-4-2022

G8 59
G7 700
G6 0641 4702 2358
G5 1197
G4 36775 13742 27028 44046
85783 18148 00378
G3 97293 77276
G2 19725
G1 21133
ĐB 191230
Đầu Đuôi
0 0,2
1 -
2 8,5
3 3,0
4 1,2,6,8
5 9,8
6 -
7 5,8,6
8 3
9 7,3
Đầu Đuôi
0,3 0
4 1
0,4 2
8,9,3 3
- 4
7,2 5
4,7 6
9 7
5,2,4,7 8
5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 30-3-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 30-3-2022

G8 89
G7 307
G6 3565 2325 6867
G5 9460
G4 20585 98942 10667 67746
17381 13101 77402
G3 28374 52642
G2 32849
G1 64908
ĐB 446234
Đầu Đuôi
0 7,1,2,8
1 -
2 5
3 4
4 2,6,2,9
5 -
6 5,7,0,7
7 4
8 9,5,1
9 -
Đầu Đuôi
6 0
8,0 1
4,0,4 2
- 3
7,3 4
6,2,8 5
4 6
0,6,6 7
0 8
8,4 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 23-3-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 23-3-2022

G8 55
G7 598
G6 6161 1780 7955
G5 9869
G4 84374 17931 24433 81776
21137 68329 20635
G3 41267 65590
G2 08258
G1 56898
ĐB 486901
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 9
3 1,3,7,5
4 -
5 5,5,8
6 1,9,7
7 4,6
8 0
9 8,0,8
Đầu Đuôi
8,9 0
6,3,0 1
- 2
3 3
7 4
5,5,3 5
7 6
3,6 7
9,5,9 8
6,2 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 16-3-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 16-3-2022

G8 41
G7 582
G6 4265 8656 8808
G5 2207
G4 09120 04990 39522 41619
40943 39891 45550
G3 96548 76521
G2 56670
G1 68512
ĐB 173447
Đầu Đuôi
0 8,7
1 9,2
2 0,2,1
3 -
4 1,3,8,7
5 6,0
6 5
7 0
8 2
9 0,1
Đầu Đuôi
2,9,5,7 0
4,9,2 1
8,2,1 2
4 3
- 4
6 5
5 6
0,4 7
0,4 8
1 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 9-3-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 9-3-2022

G8 90
G7 101
G6 6971 1652 5237
G5 5578
G4 69235 67213 79357 26824
42492 35066 47598
G3 58451 04824
G2 80056
G1 36886
ĐB 831036
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2 4,4
3 7,5,6
4 -
5 2,7,1,6
6 6
7 1,8
8 6
9 0,2,8
Đầu Đuôi
9 0
0,7,5 1
5,9 2
1 3
2,2 4
3 5
6,5,8,3 6
3,5 7
7,9 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 2-3-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 2-3-2022

G8 62
G7 295
G6 1901 9337 9032
G5 2416
G4 99525 61434 16564 85120
78959 95690 48931
G3 19104 97276
G2 35062
G1 21848
ĐB 285088
Đầu Đuôi
0 1,4
1 6
2 5,0
3 7,2,4,1
4 8
5 9
6 2,4,2
7 6
8 8
9 5,0
Đầu Đuôi
2,9 0
0,3 1
6,3,6 2
- 3
3,6,0 4
9,2 5
1,7 6
3 7
4,8 8
5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 23-2-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 23-2-2022

G8 32
G7 197
G6 5765 2009 9215
G5 0895
G4 77547 90903 69490 45407
67041 38428 79059
G3 67877 40981
G2 91562
G1 77571
ĐB 816981
Đầu Đuôi
0 9,3,7
1 5
2 8
3 2
4 7,1
5 9
6 5,2
7 7,1
8 1,1
9 7,5,0
Đầu Đuôi
9 0
4,8,7,8 1
3,6 2
0 3
- 4
6,1,9 5
- 6
9,4,0,7 7
2 8
0,5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 16-2-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 16-2-2022

G8 62
G7 200
G6 1306 6109 3766
G5 1895
G4 17020 45137 99660 95303
06973 86824 39324
G3 04050 17555
G2 22634
G1 80966
ĐB 758479
Đầu Đuôi
0 0,6,9,3
1 -
2 0,4,4
3 7,4
4 -
5 0,5
6 2,6,0,6
7 3,9
8 -
9 5
Đầu Đuôi
0,2,6,5 0
- 1
6 2
0,7 3
2,2,3 4
9,5 5
0,6,6 6
3 7
- 8
0,7 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 9-2-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 9-2-2022

G8 87
G7 991
G6 7390 3108 7812
G5 2411
G4 75245 95540 72781 00226
67175 24288 27583
G3 84480 05775
G2 72326
G1 25798
ĐB 573054
Đầu Đuôi
0 8
1 2,1
2 6,6
3 -
4 5,0
5 4
6 -
7 5,5
8 7,1,8,3,0
9 1,0,8
Đầu Đuôi
9,4,8 0
9,1,8 1
1 2
8 3
5 4
4,7,7 5
2,2 6
8 7
0,8,9 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 2-2-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 2-2-2022

G8 75
G7 323
G6 6625 7158 8945
G5 1650
G4 60902 10796 99278 59641
29943 15024 45722
G3 49379 85898
G2 93081
G1 79255
ĐB 110842
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 3,5,4,2
3 -
4 5,1,3,2
5 8,0,5
6 -
7 5,8,9
8 1
9 6,8
Đầu Đuôi
5 0
4,8 1
0,2,4 2
2,4 3
2 4
7,2,4,5 5
9 6
- 7
5,7,9 8
7 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 26-1-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 26-1-2022

G8 21
G7 858
G6 8067 1262 8153
G5 3462
G4 73409 39303 17769 52420
05831 83782 83780
G3 77228 39519
G2 20683
G1 68528
ĐB 560402
Đầu Đuôi
0 9,3,2
1 9
2 1,0,8,8
3 1
4 -
5 8,3
6 7,2,2,9
7 -
8 2,0,3
9 -
Đầu Đuôi
2,8 0
2,3 1
6,6,8,0 2
5,0,8 3
- 4
- 5
- 6
6 7
5,2,2 8
0,6,1 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 19-1-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 19-1-2022

G8 98
G7 265
G6 4209 2320 9566
G5 2979
G4 71534 25216 07443 77314
04557 58070 81899
G3 47246 08002
G2 93001
G1 87382
ĐB 405165
Đầu Đuôi
0 9,2,1
1 6,4
2 0
3 4
4 3,6
5 7
6 5,6,5
7 9,0
8 2
9 8,9
Đầu Đuôi
2,7 0
0 1
0,8 2
4 3
3,1 4
6,6 5
6,1,4 6
5 7
9 8
0,7,9 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 12-1-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 12-1-2022

G8 18
G7 142
G6 5581 1242 0178
G5 9040
G4 66888 89541 33889 95513
07463 23612 93534
G3 22758 97006
G2 46902
G1 42723
ĐB 357187
Đầu Đuôi
0 6,2
1 8,3,2
2 3
3 4
4 2,2,0,1
5 8
6 3
7 8
8 1,8,9,7
9 -
Đầu Đuôi
4 0
8,4 1
4,4,1,0 2
1,6,2 3
3 4
- 5
0 6
8 7
1,7,8,5 8
8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 5-1-2022

XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 5-1-2022

G8 62
G7 187
G6 8803 4599 7517
G5 2638
G4 15417 19976 98714 53657
31799 84207 49279
G3 43501 80851
G2 41816
G1 53723
ĐB 791049
Đầu Đuôi
0 3,7,1
1 7,7,4,6
2 3
3 8
4 9
5 7,1
6 2
7 6,9
8 7
9 9,9
Đầu Đuôi
- 0
0,5 1
6 2
0,2 3
1 4
- 5
7,1 6
8,1,1,5,0 7
3 8
9,9,7,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt