XSDNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 18-9-2021

G8 80
G7 676
G6 3450 9355 3720
G5 7723
G4 17734 71242 05970 09625
04009 69744 25430
G3 57362 28515
G2 84886
G1 87588
ĐB 493402
Đầu Đuôi
0 9,2
1 5
2 0,3,5
3 4,0
4 2,4
5 0,5
6 2
7 6,0
8 0,6,8
9 -
Đầu Đuôi
8,5,2,7,3 0
- 1
4,6,0 2
2 3
3,4 4
5,2,1 5
7,8 6
- 7
8 8
0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Nẵng trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 11 lần 67 9 lần 30 9 lần 35 9 lần 57 9 lần
27 9 lần 56 8 lần 44 8 lần 70 8 lần 58 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Nẵng

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
96 29 ngày 09/06/2021
52 26 ngày 19/06/2021
03 26 ngày 19/06/2021
33 24 ngày 26/06/2021
51 22 ngày 03/07/2021
26 18 ngày 17/07/2021
95 18 ngày 17/07/2021
29 17 ngày 21/07/2021
40 17 ngày 21/07/2021
46 17 ngày 21/07/2021

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 15-9-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 15-9-2021

G8 42
G7 157
G6 6156 4836 7117
G5 3319
G4 80678 58615 14705 02578
35058 74909 33747
G3 61599 94764
G2 63632
G1 51311
ĐB 488060
Đầu Đuôi
0 5,9
1 7,9,5,1
2 -
3 6,2
4 2,7
5 7,6,8
6 4,0
7 8,8
8 -
9 9
Đầu Đuôi
6 0
1 1
4,3 2
- 3
6 4
1,0 5
5,3 6
5,1,4 7
7,7,5 8
1,0,9 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 11-9-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 11-9-2021

G8 30
G7 765
G6 2322 0291 9986
G5 4712
G4 11455 14612 30205 12854
64158 92344 20125
G3 25217 52768
G2 24627
G1 20113
ĐB 998137
Đầu Đuôi
0 5
1 2,2,7,3
2 2,5,7
3 0,7
4 4
5 5,4,8
6 5,8
7 -
8 6
9 1
Đầu Đuôi
3 0
9 1
2,1,1 2
1 3
5,4 4
6,5,0,2 5
8 6
1,2,3 7
5,6 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 8-9-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 8-9-2021

G8 30
G7 990
G6 6784 8601 2610
G5 9580
G4 49415 74214 23327 35379
42325 86014 95287
G3 39038 09728
G2 53862
G1 95258
ĐB 273968
Đầu Đuôi
0 1
1 0,5,4,4
2 7,5,8
3 0,8
4 -
5 8
6 2,8
7 9
8 4,0,7
9 0
Đầu Đuôi
3,9,1,8 0
0 1
6 2
- 3
8,1,1 4
1,2 5
- 6
2,8 7
3,2,5,6 8
7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 4-9-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 4-9-2021

G8 74
G7 041
G6 9382 2437 7835
G5 1444
G4 51188 39421 05701 61344
75532 46405 76624
G3 02314 13016
G2 28942
G1 69914
ĐB 618260
Đầu Đuôi
0 1,5
1 4,6,4
2 1,4
3 7,5,2
4 1,4,4,2
5 -
6 0
7 4
8 2,8
9 -
Đầu Đuôi
6 0
4,2,0 1
8,3,4 2
- 3
7,4,4,2,1,1 4
3,0 5
1 6
3 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 1-9-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 1-9-2021

G8 70
G7 486
G6 3014 2485 9768
G5 9922
G4 27710 20183 39270 00261
70139 37670 68827
G3 98041 30913
G2 45197
G1 05641
ĐB 784082
Đầu Đuôi
0 -
1 4,0,3
2 2,7
3 9
4 1,1
5 -
6 8,1
7 0,0,0
8 6,5,3,2
9 7
Đầu Đuôi
7,1,7,7 0
6,4,4 1
2,8 2
8,1 3
1 4
8 5
8 6
2,9 7
6 8
3 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 28-8-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 28-8-2021

G8 63
G7 883
G6 5942 1157 5878
G5 5686
G4 57318 30807 13316 52367
07341 27000 82753
G3 98072 02304
G2 97070
G1 45820
ĐB 605637
Đầu Đuôi
0 7,0,4
1 8,6
2 0
3 7
4 2,1
5 7,3
6 3,7
7 8,2,0
8 3,6
9 -
Đầu Đuôi
0,7,2 0
4 1
4,7 2
6,8,5 3
0 4
- 5
8,1 6
5,0,6,3 7
7,1 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 25-8-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 25-8-2021

G8 76
G7 273
G6 9956 4978 3757
G5 3014
G4 33393 60599 84373 80536
23236 26909 20630
G3 39112 12373
G2 99847
G1 17125
ĐB 437938
Đầu Đuôi
0 9
1 4,2
2 5
3 6,6,0,8
4 7
5 6,7
6 -
7 6,3,8,3,3
8 -
9 3,9
Đầu Đuôi
3 0
- 1
1 2
7,9,7,7 3
1 4
2 5
7,5,3,3 6
5,4 7
7,3 8
9,0 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 21-8-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 21-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 18-8-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 18-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 14-8-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 14-8-2021

G8 32
G7 964
G6 1569 7785 1417
G5 0954
G4 44217 26208 13387 62037
03530 77758 90104
G3 28088 52083
G2 97565
G1 88191
ĐB 470618
Đầu Đuôi
0 8,4
1 7,7,8
2 -
3 2,7,0
4 -
5 4,8
6 4,9,5
7 -
8 5,7,8,3
9 1
Đầu Đuôi
3 0
9 1
3 2
8 3
6,5,0 4
8,6 5
- 6
1,1,8,3 7
0,5,8,1 8
6 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 11-8-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 11-8-2021

G8 43
G7 079
G6 8960 1927 2056
G5 9545
G4 21277 12193 86274 57767
26349 92641 55665
G3 54610 67890
G2 08031
G1 80384
ĐB 720171
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 7
3 1
4 3,5,9,1
5 6
6 0,7,5
7 9,7,4,1
8 4
9 3,0
Đầu Đuôi
6,1,9 0
4,3,7 1
- 2
4,9 3
7,8 4
4,6 5
5 6
2,7,6 7
- 8
7,4 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 7-8-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 7-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 4-8-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 4-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 31-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 31-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 28-7-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 28-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 24-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 24-7-2021

G8 65
G7 989
G6 2562 4456 4068
G5 5002
G4 66591 40880 32024 48184
80635 79732 67431
G3 13092 84367
G2 47912
G1 93782
ĐB 706798
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 4
3 5,2,1
4 -
5 6
6 5,2,8,7
7 -
8 9,0,4,2
9 1,2,8
Đầu Đuôi
8 0
9,3 1
6,0,3,9,1,8 2
- 3
2,8 4
6,3 5
5 6
6 7
6,9 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 21-7-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 21-7-2021

G8 44
G7 159
G6 0075 3787 1148
G5 5128
G4 06011 30234 45646 64224
86118 46666 09614
G3 42050 75729
G2 65246
G1 58340
ĐB 441683
Đầu Đuôi
0 -
1 1,8,4
2 8,4,9
3 4
4 4,8,6,6,0
5 9,0
6 6
7 5
8 7,3
9 -
Đầu Đuôi
5,4 0
1 1
- 2
8 3
4,3,2,1 4
7 5
4,6,4 6
8 7
4,2,1 8
5,2 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 17-7-2021

G8 75
G7 224
G6 3070 9399 6343
G5 1163
G4 34931 80895 94153 07319
76325 34415 31973
G3 09746 22067
G2 45007
G1 67626
ĐB 080283
Đầu Đuôi
0 7
1 9,5
2 4,5,6
3 1
4 3,6
5 3
6 3,7
7 5,0,3
8 3
9 9,5
Đầu Đuôi
7 0
3 1
- 2
4,6,5,7,8 3
2 4
7,9,2,1 5
4,2 6
6,0 7
- 8
9,1 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 14-7-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 14-7-2021

G8 75
G7 334
G6 0084 2535 3563
G5 8954
G4 50061 92038 07549 15801
16422 52156 70690
G3 98248 66347
G2 10520
G1 16569
ĐB 529373
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 2,0
3 4,5,8
4 9,8,7
5 4,6
6 3,1,9
7 5,3
8 4
9 0
Đầu Đuôi
9,2 0
6,0 1
2 2
6,7 3
3,8,5 4
7,3 5
5 6
4 7
3,4 8
4,6 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 10-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 10-7-2021

G8 58
G7 099
G6 4487 4532 4027
G5 4737
G4 04849 14822 17144 34765
19357 59235 58123
G3 87391 64667
G2 71334
G1 39416
ĐB 882479
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 7,2,3
3 2,7,5,4
4 9,4
5 8,7
6 5,7
7 9
8 7
9 9,1
Đầu Đuôi
- 0
9 1
3,2 2
2 3
4,3 4
6,3 5
1 6
8,2,3,5,6 7
5 8
9,4,7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 7-7-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 7-7-2021

G8 30
G7 814
G6 6243 2584 6492
G5 1569
G4 64758 17702 83748 96134
04204 72956 51804
G3 72046 20627
G2 11427
G1 32139
ĐB 112653
Đầu Đuôi
0 2,4,4
1 4
2 7,7
3 0,4,9
4 3,8,6
5 8,6,3
6 9
7 -
8 4
9 2
Đầu Đuôi
3 0
- 1
9,0 2
4,5 3
1,8,3,0,0 4
- 5
5,4 6
2,2 7
5,4 8
6,3 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 3-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 3-7-2021

G8 00
G7 300
G6 5878 6971 3793
G5 8591
G4 82840 84440 08272 86689
18764 57576 95638
G3 97014 29337
G2 19667
G1 74477
ĐB 358551
Đầu Đuôi
0 0,0
1 4
2 -
3 8,7
4 0,0
5 1
6 4,7
7 8,1,2,6,7
8 9
9 3,1
Đầu Đuôi
0,0,4,4 0
7,9,5 1
7 2
9 3
6,1 4
- 5
7 6
3,6,7 7
7,3 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 30-6-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 30-6-2021

G8 66
G7 053
G6 5127 1490 3789
G5 2775
G4 22857 87745 85657 50623
59376 22824 59112
G3 70183 33223
G2 02946
G1 91347
ĐB 459744
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 7,3,4,3
3 -
4 5,6,7,4
5 3,7,7
6 6
7 5,6
8 9,3
9 0
Đầu Đuôi
9 0
- 1
1 2
5,2,8,2 3
2,4 4
7,4 5
6,7,4 6
2,5,5,4 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 26-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 26-6-2021

G8 57
G7 291
G6 5276 2030 3768
G5 5721
G4 46033 66661 14354 36858
60135 14584 93183
G3 60689 90972
G2 43830
G1 58804
ĐB 802667
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 1
3 0,3,5,0
4 -
5 7,4,8
6 8,1,7
7 6,2
8 4,3,9
9 1
Đầu Đuôi
3,3 0
9,2,6 1
7 2
3,8 3
5,8,0 4
3 5
7 6
5,6 7
6,5 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 23-6-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 23-6-2021

G8 35
G7 171
G6 8967 5576 3774
G5 9556
G4 05646 15027 83949 43493
75914 64465 24953
G3 54891 97187
G2 47135
G1 55276
ĐB 003055
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 7
3 5,5
4 6,9
5 6,3,5
6 7,5
7 1,6,4,6
8 7
9 3,1
Đầu Đuôi
- 0
7,9 1
- 2
9,5 3
7,1 4
3,6,3,5 5
7,5,4,7 6
6,2,8 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 19-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 19-6-2021

G8 67
G7 252
G6 2885 3528 9152
G5 9697
G4 94395 36388 81865 57903
69270 54419 75347
G3 44253 30026
G2 15076
G1 05458
ĐB 756717
Đầu Đuôi
0 3
1 9,7
2 8,6
3 -
4 7
5 2,2,3,8
6 7,5
7 0,6
8 5,8
9 7,5
Đầu Đuôi
7 0
- 1
5,5 2
0,5 3
- 4
8,9,6 5
2,7 6
6,9,4,1 7
2,8,5 8
1 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 16-6-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 16-6-2021

G8 47
G7 170
G6 6888 5620 0130
G5 6644
G4 81423 09535 65914 34725
41507 78183 98691
G3 84199 22324
G2 63957
G1 77579
ĐB 012987
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 0,3,5,4
3 0,5
4 7,4
5 7
6 -
7 0,9
8 8,3,7
9 1,9
Đầu Đuôi
7,2,3 0
9 1
- 2
2,8 3
4,1,2 4
3,2 5
- 6
4,0,5,8 7
8 8
9,7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 12-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 12-6-2021

G8 93
G7 229
G6 8451 7798 6778
G5 4212
G4 09672 89798 75257 75193
31389 93133 23343
G3 88365 95641
G2 15535
G1 19547
ĐB 014160
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 9
3 3,5
4 3,1,7
5 1,7
6 5,0
7 8,2
8 9
9 3,8,8,3
Đầu Đuôi
6 0
5,4 1
1,7 2
9,9,3,4 3
- 4
6,3 5
- 6
5,4 7
9,7,9 8
2,8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 9-6-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 9-6-2021

G8 43
G7 128
G6 3237 2011 3764
G5 4796
G4 63177 97356 07529 27871
47955 64937 68999
G3 76393 99728
G2 00126
G1 60185
ĐB 316693
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 8,9,8,6
3 7,7
4 3
5 6,5
6 4
7 7,1
8 5
9 6,9,3,3
Đầu Đuôi
- 0
1,7 1
- 2
4,9,9 3
6 4
5,8 5
9,5,2 6
3,7,3 7
2,2 8
2,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt