XSDNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 6-3-2021

G8 56
G7 878
G6 2648 2662 8193
G5 4979
G4 22492 21282 66164 82582
76640 46639 50563
G3 97395 49810
G2 72465
G1 58566
ĐB 017250
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 -
3 9
4 8,0
5 6,0
6 2,4,3,5,6
7 8,9
8 2,2
9 3,2,5
Đầu Đuôi
4,1,5 0
- 1
6,9,8,8 2
9,6 3
6 4
9,6 5
5,6 6
- 7
7,4 8
7,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Nẵng trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
36 10 lần 64 10 lần 14 10 lần 97 9 lần 78 9 lần
66 9 lần 37 9 lần 69 9 lần 27 9 lần 40 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Nẵng

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
44 28 ngày 28/11/2020
74 21 ngày 23/12/2020
32 19 ngày 30/12/2020
31 19 ngày 30/12/2020
09 19 ngày 30/12/2020
98 17 ngày 06/01/2021
69 15 ngày 13/01/2021
57 15 ngày 13/01/2021
86 15 ngày 13/01/2021
61 12 ngày 23/01/2021

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 3-3-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 3-3-2021

G8 04
G7 921
G6 7683 5506 7311
G5 2147
G4 34305 38752 54537 19812
86324 34390 65971
G3 65165 96191
G2 25388
G1 21619
ĐB 974173
Đầu Đuôi
0 4,6,5
1 1,2,9
2 1,4
3 7
4 7
5 2
6 5
7 1,3
8 3,8
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
2,1,7,9 1
5,1 2
8,7 3
0,2 4
0,6 5
0 6
4,3 7
8 8
1 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 27-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 27-2-2021

G8 76
G7 612
G6 2053 4860 8654
G5 9734
G4 10458 10246 09336 52418
23913 56346 83635
G3 16097 13502
G2 35455
G1 69493
ĐB 515085
Đầu Đuôi
0 2
1 2,8,3
2 -
3 4,6,5
4 6,6
5 3,4,8,5
6 0
7 6
8 5
9 7,3
Đầu Đuôi
6 0
- 1
1,0 2
5,1,9 3
5,3 4
3,5,8 5
7,4,3,4 6
9 7
5,1 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 24-2-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 24-2-2021

G8 85
G7 807
G6 8753 8578 8171
G5 4468
G4 66502 44713 20948 93653
97141 30843 45094
G3 96420 87778
G2 76584
G1 42758
ĐB 267051
Đầu Đuôi
0 7,2
1 3
2 0
3 -
4 8,1,3
5 3,3,8,1
6 8
7 8,1,8
8 5,4
9 4
Đầu Đuôi
2 0
7,4,5 1
0 2
5,1,5,4 3
9,8 4
8 5
- 6
0 7
7,6,4,7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 20-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 20-2-2021

G8 02
G7 242
G6 7322 3562 2548
G5 6545
G4 31091 79115 79545 31527
03455 30692 79316
G3 17300 82534
G2 98588
G1 18037
ĐB 555802
Đầu Đuôi
0 2,0,2
1 5,6
2 2,7
3 4,7
4 2,8,5,5
5 5
6 2
7 -
8 8
9 1,2
Đầu Đuôi
0 0
9 1
0,4,2,6,9,0 2
- 3
3 4
4,1,4,5 5
1 6
2,3 7
4,8 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 17-2-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 17-2-2021

G8 96
G7 667
G6 3910 9484 0158
G5 0934
G4 53262 51926 97214 93000
05068 05803 66982
G3 14512 98642
G2 73994
G1 60494
ĐB 322589
Đầu Đuôi
0 0,3
1 0,4,2
2 6
3 4
4 2
5 8
6 7,2,8
7 -
8 4,2,9
9 6,4,4
Đầu Đuôi
1,0 0
- 1
6,8,1,4 2
0 3
8,3,1,9,9 4
- 5
9,2 6
6 7
5,6 8
8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 13-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 13-2-2021

G8 48
G7 592
G6 5901 5737 4040
G5 8693
G4 07381 42579 63496 55677
53404 32672 66333
G3 05065 96583
G2 31505
G1 24445
ĐB 262891
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 -
2 -
3 7,3
4 8,0,5
5 -
6 5
7 9,7,2
8 1,3
9 2,3,6,1
Đầu Đuôi
4 0
0,8,9 1
9,7 2
9,3,8 3
0 4
6,0,4 5
9 6
3,7 7
4 8
7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 10-2-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 10-2-2021

G8 08
G7 358
G6 4115 0705 8851
G5 5794
G4 49142 82233 96864 17625
54097 66645 59652
G3 35266 68827
G2 73699
G1 05177
ĐB 625143
Đầu Đuôi
0 8,5
1 5
2 5,7
3 3
4 2,5,3
5 8,1,2
6 4,6
7 7
8 -
9 4,7,9
Đầu Đuôi
- 0
5 1
4,5 2
3,4 3
9,6 4
1,0,2,4 5
6 6
9,2,7 7
0,5 8
9 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 6-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 6-2-2021

G8 96
G7 436
G6 7950 2404 3142
G5 0060
G4 41796 73067 95072 71021
56475 74440 91837
G3 48640 58797
G2 02978
G1 07003
ĐB 548102
Đầu Đuôi
0 4,3,2
1 -
2 1
3 6,7
4 2,0,0
5 0
6 0,7
7 2,5,8
8 -
9 6,6,7
Đầu Đuôi
5,6,4,4 0
2 1
4,7,0 2
0 3
0 4
7 5
9,3,9 6
6,3,9 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 3-2-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 3-2-2021

G8 08
G7 627
G6 7550 0794 0500
G5 8129
G4 04564 09973 41275 51114
86982 18117 85297
G3 21451 34855
G2 86252
G1 12119
ĐB 634263
Đầu Đuôi
0 8,0
1 4,7,9
2 7,9
3 -
4 -
5 0,1,5,2
6 4,3
7 3,5
8 2
9 4,7
Đầu Đuôi
5,0 0
5 1
8,5 2
7,6 3
9,6,1 4
7,5 5
- 6
2,1,9 7
0 8
2,1 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 30-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 30-1-2021

G8 13
G7 512
G6 5793 3616 8887
G5 7129
G4 82440 47052 10272 66288
96580 53366 32101
G3 06906 64470
G2 91389
G1 72380
ĐB 995913
Đầu Đuôi
0 1,6
1 3,2,6,3
2 9
3 -
4 0
5 2
6 6
7 2,0
8 7,8,0,9,0
9 3
Đầu Đuôi
4,8,7,8 0
0 1
1,5,7 2
1,9,1 3
- 4
- 5
1,6,0 6
8 7
8 8
2,8 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 27-1-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 27-1-2021

G8 01
G7 997
G6 2456 6175 4416
G5 7008
G4 26947 63449 79524 60822
85238 56683 97627
G3 59518 85723
G2 94628
G1 21320
ĐB 050697
Đầu Đuôi
0 1,8
1 6,8
2 4,2,7,3,8,0
3 8
4 7,9
5 6
6 -
7 5
8 3
9 7,7
Đầu Đuôi
2 0
0 1
2 2
8,2 3
2 4
7 5
5,1 6
9,4,2,9 7
0,3,1,2 8
4 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 23-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 23-1-2021

G8 81
G7 870
G6 7159 3248 7230
G5 4828
G4 16137 93823 98892 74866
63777 61750 37736
G3 89648 68246
G2 10661
G1 15179
ĐB 198182
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 8,3
3 0,7,6
4 8,8,6
5 9,0
6 6,1
7 0,7,9
8 1,2
9 2
Đầu Đuôi
7,3,5 0
8,6 1
9,8 2
2 3
- 4
- 5
6,3,4 6
3,7 7
4,2,4 8
5,7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 20-1-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 20-1-2021

G8 29
G7 336
G6 9516 9162 7233
G5 9910
G4 10743 18367 23014 54849
45059 02362 03103
G3 62214 43127
G2 08540
G1 96804
ĐB 154152
Đầu Đuôi
0 3,4
1 6,0,4,4
2 9,7
3 6,3
4 3,9,0
5 9,2
6 2,7,2
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
1,4 0
- 1
6,6,5 2
3,4,0 3
1,1,0 4
- 5
3,1 6
6,2 7
- 8
2,4,5 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 16-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 16-1-2021

G8 42
G7 024
G6 4141 2308 6128
G5 0997
G4 97508 39733 72393 16615
78502 02424 37703
G3 98283 44378
G2 24808
G1 68119
ĐB 729537
Đầu Đuôi
0 8,8,2,3,8
1 5,9
2 4,8,4
3 3,7
4 2,1
5 -
6 -
7 8
8 3
9 7,3
Đầu Đuôi
- 0
4 1
4,0 2
3,9,0,8 3
2,2 4
1 5
- 6
9,3 7
0,2,0,7,0 8
1 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 13-1-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 13-1-2021

G8 58
G7 057
G6 8714 4714 8862
G5 1114
G4 41221 87228 73054 99269
01146 63386 91870
G3 62287 92163
G2 49754
G1 10277
ĐB 351910
Đầu Đuôi
0 -
1 4,4,4,0
2 1,8
3 -
4 6
5 8,7,4,4
6 2,9,3
7 0,7
8 6,7
9 -
Đầu Đuôi
7,1 0
2 1
6 2
6 3
1,1,1,5,5 4
- 5
4,8 6
5,8,7 7
5,2 8
6 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 9-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 9-1-2021

G8 22
G7 017
G6 9100 9066 2862
G5 5401
G4 98864 45558 99906 13269
75965 79993 67278
G3 14926 43947
G2 28584
G1 26351
ĐB 342110
Đầu Đuôi
0 0,1,6
1 7,0
2 2,6
3 -
4 7
5 8,1
6 6,2,4,9,5
7 8
8 4
9 3
Đầu Đuôi
0,1 0
0,5 1
2,6 2
9 3
6,8 4
6 5
6,0,2 6
1,4 7
5,7 8
6 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 6-1-2021

XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » XS DNA ngày 6-1-2021

G8 81
G7 112
G6 7989 5121 6280
G5 0998
G4 49440 16551 15279 98564
04120 30463 46077
G3 00386 17596
G2 14028
G1 83227
ĐB 062301
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 1,0,8,7
3 -
4 0
5 1
6 4,3
7 9,7
8 1,9,0,6
9 8,6
Đầu Đuôi
8,4,2 0
8,2,5,0 1
1 2
6 3
6 4
- 5
8,9 6
7,2 7
9,2 8
8,7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 2-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » XS DNA ngày 2-1-2021

G8 72
G7 630
G6 4530 7725 2635
G5 2868
G4 92401 71525 52795 38698
55787 85368 94775
G3 43234 64724
G2 36572
G1 89871
ĐB 132907
Đầu Đuôi
0 1,7
1 -
2 5,5,4
3 0,0,5,4
4 -
5 -
6 8,8
7 2,5,2,1
8 7
9 5,8
Đầu Đuôi
3,3 0
0,7 1
7,7 2
- 3
3,2 4
2,3,2,9,7 5
- 6
8,0 7
6,9,6 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt