XSDNO 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Nông 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 31-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Nông trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 14 lần 81 12 lần 22 10 lần 97 10 lần 78 10 lần
50 9 lần 51 9 lần 32 8 lần 31 8 lần 76 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Nông

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
48 24 ngày 13/02/2021
43 22 ngày 27/02/2021
30 22 ngày 27/02/2021
96 19 ngày 20/03/2021
52 18 ngày 27/03/2021
11 18 ngày 27/03/2021
90 15 ngày 17/04/2021
77 14 ngày 24/04/2021
15 14 ngày 24/04/2021
44 13 ngày 01/05/2021

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 24-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 24-7-2021

G8 65
G7 158
G6 5456 8893 7727
G5 6781
G4 73645 15880 60932 45359
31183 56147 38116
G3 41563 01800
G2 84757
G1 11650
ĐB 922213
Đầu Đuôi
0 0
1 6,3
2 7
3 2
4 5,7
5 8,6,9,7,0
6 5,3
7 -
8 1,0,3
9 3
Đầu Đuôi
8,0,5 0
8 1
3 2
9,8,6,1 3
- 4
6,4 5
5,1 6
2,4,5 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 17-7-2021

G8 38
G7 381
G6 6733 5478 9545
G5 3647
G4 54362 52797 20146 78622
99402 38616 62017
G3 55931 57724
G2 57329
G1 30364
ĐB 552114
Đầu Đuôi
0 2
1 6,7,4
2 2,4,9
3 8,3,1
4 5,7,6
5 -
6 2,4
7 8
8 1
9 7
Đầu Đuôi
- 0
8,3 1
6,2,0 2
3 3
2,6,1 4
4 5
4,1 6
4,9,1 7
3,7 8
2 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 10-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 10-7-2021

G8 70
G7 972
G6 7769 2113 9797
G5 3991
G4 41808 40118 79466 16304
77857 84527 81580
G3 50076 74020
G2 26678
G1 17532
ĐB 425487
Đầu Đuôi
0 8,4
1 3,8
2 7,0
3 2
4 -
5 7
6 9,6
7 0,2,6,8
8 0,7
9 7,1
Đầu Đuôi
7,8,2 0
9 1
7,3 2
1 3
0 4
- 5
6,7 6
9,5,2,8 7
0,1,7 8
6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 3-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 3-7-2021

G8 41
G7 863
G6 2689 5082 8114
G5 0668
G4 00222 20026 26871 06566
74385 24246 34225
G3 96417 05681
G2 48714
G1 05616
ĐB 088165
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7,4,6
2 2,6,5
3 -
4 1,6
5 -
6 3,8,6,5
7 1
8 9,2,5,1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4,7,8 1
8,2 2
6 3
1,1 4
8,2,6 5
2,6,4,1 6
1 7
6 8
8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 26-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 26-6-2021

G8 80
G7 719
G6 2304 7712 4145
G5 1334
G4 97946 97705 58854 76191
59861 69347 81897
G3 51920 64908
G2 10725
G1 54137
ĐB 129903
Đầu Đuôi
0 4,5,8,3
1 9,2
2 0,5
3 4,7
4 5,6,7
5 4
6 1
7 -
8 0
9 1,7
Đầu Đuôi
8,2 0
9,6 1
1 2
0 3
0,3,5 4
4,0,2 5
4 6
4,9,3 7
0 8
1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 19-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 19-6-2021

G8 31
G7 313
G6 2401 4767 9092
G5 1881
G4 26833 77323 87123 94463
75774 33705 52972
G3 51650 81859
G2 47505
G1 01284
ĐB 509158
Đầu Đuôi
0 1,5,5
1 3
2 3,3
3 1,3
4 -
5 0,9,8
6 7,3
7 4,2
8 1,4
9 2
Đầu Đuôi
5 0
3,0,8 1
9,7 2
1,3,2,2,6 3
7,8 4
0,0 5
- 6
6 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 12-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 12-6-2021

G8 63
G7 255
G6 0439 5074 7720
G5 2286
G4 55909 45636 01754 25460
82717 12238 04965
G3 31670 36362
G2 66355
G1 32789
ĐB 051128
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 0,8
3 9,6,8
4 -
5 5,4,5
6 3,0,5,2
7 4,0
8 6,9
9 -
Đầu Đuôi
2,6,7 0
- 1
6 2
6 3
7,5 4
5,6,5 5
8,3 6
1 7
3,2 8
3,0,8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 5-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 5-6-2021

G8 54
G7 350
G6 1700 5731 7072
G5 8975
G4 50214 86014 11176 27017
45936 59467 22846
G3 47907 72328
G2 68364
G1 79950
ĐB 103373
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4,4,7
2 8
3 1,6
4 6
5 4,0,0
6 7,4
7 2,5,6,3
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5,0,5 0
3 1
7 2
7 3
5,1,1,6 4
7 5
7,3,4 6
1,6,0 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 29-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 29-5-2021

G8 86
G7 795
G6 0061 0219 4906
G5 3053
G4 75688 88202 90916 40176
94221 43971 98464
G3 51427 50987
G2 73204
G1 36039
ĐB 594799
Đầu Đuôi
0 6,2,4
1 9,6
2 1,7
3 9
4 -
5 3
6 1,4
7 6,1
8 6,8,7
9 5,9
Đầu Đuôi
- 0
6,2,7 1
0 2
5 3
6,0 4
9 5
8,0,1,7 6
2,8 7
8 8
1,3,9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 22-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 22-5-2021

G8 56
G7 446
G6 7881 7540 7642
G5 5479
G4 03264 17110 90079 74485
95413 71835 89354
G3 13705 26599
G2 43205
G1 64959
ĐB 826870
Đầu Đuôi
0 5,5
1 0,3
2 -
3 5
4 6,0,2
5 6,4,9
6 4
7 9,9,0
8 1,5
9 9
Đầu Đuôi
4,1,7 0
8 1
4 2
1 3
6,5 4
8,3,0,0 5
5,4 6
- 7
- 8
7,7,9,5 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 15-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 15-5-2021

G8 20
G7 291
G6 8478 4132 7614
G5 0947
G4 56378 54362 25212 34609
44403 56913 49576
G3 93145 73206
G2 74671
G1 28919
ĐB 327381
Đầu Đuôi
0 9,3,6
1 4,2,3,9
2 0
3 2
4 7,5
5 -
6 2
7 8,8,6,1
8 1
9 1
Đầu Đuôi
2 0
9,7,8 1
3,6,1 2
0,1 3
1 4
4 5
7,0 6
4 7
7,7 8
0,1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 8-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 8-5-2021

G8 82
G7 416
G6 5827 8802 4424
G5 3660
G4 89449 05307 97294 08437
13917 84861 62551
G3 09351 12384
G2 19812
G1 62701
ĐB 728257
Đầu Đuôi
0 2,7,1
1 6,7,2
2 7,4
3 7
4 9
5 1,1,7
6 0,1
7 -
8 2,4
9 4
Đầu Đuôi
6 0
6,5,5,0 1
8,0,1 2
- 3
2,9,8 4
- 5
1 6
2,0,3,1,5 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 1-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 1-5-2021

G8 22
G7 549
G6 4870 0510 8304
G5 3110
G4 59510 39378 34341 21372
78018 16826 11144
G3 26991 04455
G2 24116
G1 96398
ĐB 965461
Đầu Đuôi
0 4
1 0,0,0,8,6
2 2,6
3 -
4 9,1,4
5 5
6 1
7 0,8,2
8 -
9 1,8
Đầu Đuôi
7,1,1,1 0
4,9,6 1
2,7 2
- 3
0,4 4
5 5
2,1 6
- 7
7,1,9 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 24-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 24-4-2021

G8 80
G7 235
G6 6422 6814 4713
G5 2274
G4 60731 62977 07550 09521
43673 27026 77975
G3 63292 76619
G2 55306
G1 76604
ĐB 698415
Đầu Đuôi
0 6,4
1 4,3,9,5
2 2,1,6
3 5,1
4 -
5 0
6 -
7 4,7,3,5
8 0
9 2
Đầu Đuôi
8,5 0
3,2 1
2,9 2
1,7 3
1,7,0 4
3,7,1 5
2,0 6
7 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 17-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 17-4-2021

G8 65
G7 508
G6 3900 4400 5673
G5 9805
G4 08263 91790 53835 28487
93056 13640 79594
G3 20374 64002
G2 27549
G1 18338
ĐB 778060
Đầu Đuôi
0 8,0,0,5,2
1 -
2 -
3 5,8
4 0,9
5 6
6 5,3,0
7 3,4
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
0,0,9,4,6 0
- 1
0 2
7,6 3
9,7 4
6,0,3 5
5 6
8 7
0,3 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 10-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 10-4-2021

G8 97
G7 078
G6 7410 3117 0968
G5 5393
G4 04661 17189 42609 89656
64472 97925 54191
G3 31522 46040
G2 34745
G1 81963
ĐB 233971
Đầu Đuôi
0 9
1 0,7
2 5,2
3 -
4 0,5
5 6
6 8,1,3
7 8,2,1
8 9
9 7,3,1
Đầu Đuôi
1,4 0
6,9,7 1
7,2 2
9,6 3
- 4
2,4 5
5 6
9,1 7
7,6 8
8,0 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 3-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 3-4-2021

G8 99
G7 826
G6 0233 1133 3439
G5 8069
G4 91814 04571 19319 37890
41729 85097 63153
G3 65868 19942
G2 39507
G1 73691
ĐB 901969
Đầu Đuôi
0 7
1 4,9
2 6,9
3 3,3,9
4 2
5 3
6 9,8,9
7 1
8 -
9 9,0,7,1
Đầu Đuôi
9 0
7,9 1
4 2
3,3,5 3
1 4
- 5
2 6
9,0 7
6 8
9,3,6,1,2,6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 27-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 27-3-2021

G8 56
G7 281
G6 7611 3132 0552
G5 4476
G4 10297 99874 66682 04004
09671 83958 62245
G3 09945 01467
G2 69999
G1 40709
ĐB 363858
Đầu Đuôi
0 4,9
1 1
2 -
3 2
4 5,5
5 6,2,8,8
6 7
7 6,4,1
8 1,2
9 7,9
Đầu Đuôi
- 0
8,1,7 1
3,5,8 2
- 3
7,0 4
4,4 5
5,7 6
9,6 7
5,5 8
9,0 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 20-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 20-3-2021

G8 22
G7 095
G6 6576 9117 7276
G5 6322
G4 84951 02777 16349 24429
37978 87096 35318
G3 52151 54052
G2 96865
G1 11866
ĐB 217711
Đầu Đuôi
0 -
1 7,8,1
2 2,2,9
3 -
4 9
5 1,1,2
6 5,6
7 6,6,7,8
8 -
9 5,6
Đầu Đuôi
- 0
5,5,1 1
2,2,5 2
- 3
- 4
9,6 5
7,7,9,6 6
1,7 7
7,1 8
4,2 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 13-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 13-3-2021

G8 28
G7 828
G6 0828 2919 6432
G5 0658
G4 68452 73293 41831 52378
70098 70651 75456
G3 26192 79190
G2 66542
G1 17479
ĐB 772453
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 8,8,8
3 2,1
4 2
5 8,2,1,6,3
6 -
7 8,9
8 -
9 3,8,2,0
Đầu Đuôi
9 0
3,5 1
3,5,9,4 2
9,5 3
- 4
- 5
5 6
- 7
2,2,2,5,7,9 8
1,7 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 6-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 6-3-2021

G8 96
G7 404
G6 4527 2467 4685
G5 9125
G4 20681 34470 52428 57388
84108 02967 62070
G3 81121 30015
G2 68721
G1 18160
ĐB 780114
Đầu Đuôi
0 4,8
1 5,4
2 7,5,8,1,1
3 -
4 -
5 -
6 7,7,0
7 0,0
8 5,1,8
9 6
Đầu Đuôi
7,7,6 0
8,2,2 1
- 2
- 3
0,1 4
8,2,1 5
9 6
2,6,6 7
2,8,0 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 27-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 27-2-2021

G8 22
G7 481
G6 6299 4251 9008
G5 6153
G4 30293 25243 49530 00756
37279 56122 11607
G3 75301 90131
G2 65959
G1 21395
ĐB 728251
Đầu Đuôi
0 8,7,1
1 -
2 2,2
3 0,1
4 3
5 1,3,6,9,1
6 -
7 9
8 1
9 9,3,5
Đầu Đuôi
3 0
8,5,0,3,5 1
2,2 2
5,9,4 3
- 4
9 5
5 6
0 7
0 8
9,7,5 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 20-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 20-2-2021

G8 90
G7 558
G6 4749 6899 5947
G5 9066
G4 31858 00739 56610 77253
99246 16367 11087
G3 08416 58366
G2 36993
G1 42976
ĐB 706788
Đầu Đuôi
0 -
1 0,6
2 -
3 9
4 9,7,6
5 8,8,3
6 6,7,6
7 6
8 7,8
9 0,9,3
Đầu Đuôi
9,1 0
- 1
- 2
5,9 3
- 4
- 5
6,4,1,6,7 6
4,6,8 7
5,5,8 8
4,9,3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 13-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 13-2-2021

G8 14
G7 450
G6 4334 4189 1948
G5 8286
G4 47198 13663 31107 49764
94034 60534 19390
G3 49395 36774
G2 54251
G1 15925
ĐB 766911
Đầu Đuôi
0 7
1 4,1
2 5
3 4,4,4
4 8
5 0,1
6 3,4
7 4
8 9,6
9 8,0,5
Đầu Đuôi
5,9 0
5,1 1
- 2
6 3
1,3,6,3,3,7 4
9,2 5
8 6
0 7
4,9 8
8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 6-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 6-2-2021

G8 31
G7 197
G6 0624 6585 7033
G5 4181
G4 19574 48007 16308 34480
97637 89492 50824
G3 97703 93926
G2 99432
G1 27839
ĐB 516837
Đầu Đuôi
0 7,8,3
1 -
2 4,4,6
3 1,3,7,2,9,7
4 -
5 -
6 -
7 4
8 5,1,0
9 7,2
Đầu Đuôi
8 0
3,8 1
9,3 2
3,0 3
2,7,2 4
8 5
2 6
9,0,3,3 7
0 8
3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 30-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 30-1-2021

G8 10
G7 070
G6 0654 9877 2698
G5 4699
G4 67162 18594 74692 66957
54481 23830 74751
G3 98281 62596
G2 87693
G1 95136
ĐB 366082
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 -
3 0,6
4 -
5 4,7,1
6 2
7 0,7
8 1,1,2
9 8,9,4,2,6,3
Đầu Đuôi
1,7,3 0
8,5,8 1
6,9,8 2
9 3
5,9 4
- 5
9,3 6
7,5 7
9 8
9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 23-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 23-1-2021

G8 25
G7 407
G6 9997 4440 3436
G5 0246
G4 51850 67480 18509 67424
52719 60232 78578
G3 56811 68567
G2 35093
G1 66722
ĐB 957784
Đầu Đuôi
0 7,9
1 9,1
2 5,4,2
3 6,2
4 0,6
5 0
6 7
7 8
8 0,4
9 7,3
Đầu Đuôi
4,5,8 0
1 1
3,2 2
9 3
2,8 4
2 5
3,4 6
0,9,6 7
7 8
0,1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 16-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 16-1-2021

G8 38
G7 485
G6 1684 4683 9040
G5 5283
G4 95930 91597 63234 55650
86215 71880 70507
G3 15588 22872
G2 36784
G1 12536
ĐB 060778
Đầu Đuôi
0 7
1 5
2 -
3 8,0,4,6
4 0
5 0
6 -
7 2,8
8 5,4,3,3,0,8,4
9 7
Đầu Đuôi
4,3,5,8 0
- 1
7 2
8,8 3
8,3,8 4
8,1 5
3 6
9,0 7
3,8,7 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 9-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 9-1-2021

G8 29
G7 832
G6 9352 3497 0431
G5 4947
G4 72114 86852 79306 85214
98720 21150 63314
G3 50934 38614
G2 38755
G1 01140
ĐB 279862
Đầu Đuôi
0 6
1 4,4,4,4
2 9,0
3 2,1,4
4 7,0
5 2,2,0,5
6 2
7 -
8 -
9 7
Đầu Đuôi
2,5,4 0
3 1
3,5,5,6 2
- 3
1,1,1,3,1 4
5 5
0 6
9,4 7
- 8
2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt