XSDNO 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Nông 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 16-10-2021

G8 23
G7 474
G6 7970 1656 4192
G5 7785
G4 77984 58790 32765 93618
27343 66168 71613
G3 64423 10253
G2 71014
G1 91543
ĐB 735007
Đầu Đuôi
0 7
1 8,3,4
2 3,3
3 -
4 3,3
5 6,3
6 5,8
7 4,0
8 5,4
9 2,0
Đầu Đuôi
7,9 0
- 1
9 2
2,4,1,2,5,4 3
7,8,1 4
8,6 5
5 6
0 7
1,6 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Nông trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
45 13 lần 99 10 lần 14 10 lần 97 9 lần 81 9 lần
39 9 lần 17 9 lần 13 9 lần 78 8 lần 74 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Nông

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
10 21 ngày 22/05/2021
79 21 ngày 22/05/2021
60 18 ngày 12/06/2021
67 17 ngày 19/06/2021
54 16 ngày 26/06/2021
61 16 ngày 26/06/2021
25 15 ngày 03/07/2021
20 14 ngày 10/07/2021
29 13 ngày 17/07/2021
24 13 ngày 17/07/2021

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 9-10-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 9-10-2021

G8 11
G7 395
G6 2602 7850 1311
G5 3019
G4 13318 21942 35805 67041
05591 46605 38102
G3 71346 25052
G2 19685
G1 21271
ĐB 141166
Đầu Đuôi
0 2,5,5,2
1 1,1,9,8
2 -
3 -
4 2,1,6
5 0,2
6 6
7 1
8 5
9 5,1
Đầu Đuôi
5 0
1,1,4,9,7 1
0,4,0,5 2
- 3
- 4
9,0,0,8 5
4,6 6
- 7
1 8
1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 2-10-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 2-10-2021

G8 03
G7 115
G6 8456 8826 4497
G5 2645
G4 45107 72581 93283 38606
63887 88901 39555
G3 15839 65217
G2 91162
G1 60834
ĐB 719236
Đầu Đuôi
0 3,7,6,1
1 5,7
2 6
3 9,4,6
4 5
5 6,5
6 2
7 -
8 1,3,7
9 7
Đầu Đuôi
- 0
8,0 1
6 2
0,8 3
3 4
1,4,5 5
5,2,0,3 6
9,0,8,1 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 25-9-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 25-9-2021

G8 52
G7 852
G6 8835 3290 1509
G5 7927
G4 54839 61799 97194 86034
95578 38789 35790
G3 69645 86088
G2 38445
G1 63915
ĐB 452892
Đầu Đuôi
0 9
1 5
2 7
3 5,9,4
4 5,5
5 2,2
6 -
7 8
8 9,8
9 0,9,4,0,2
Đầu Đuôi
9,9 0
- 1
5,5,9 2
- 3
9,3 4
3,4,4,1 5
- 6
2 7
7,8 8
0,3,9,8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 18-9-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 18-9-2021

G8 96
G7 839
G6 3645 5969 9174
G5 5372
G4 09607 85076 56150 01517
41139 01748 16102
G3 79306 59430
G2 21597
G1 69758
ĐB 440199
Đầu Đuôi
0 7,2,6
1 7
2 -
3 9,9,0
4 5,8
5 0,8
6 9
7 4,2,6
8 -
9 6,7,9
Đầu Đuôi
5,3 0
- 1
7,0 2
- 3
7 4
4 5
9,7,0 6
0,1,9 7
4,5 8
3,6,3,9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 11-9-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 11-9-2021

G8 33
G7 882
G6 0649 0486 0521
G5 9044
G4 38286 78003 67002 43248
26175 91211 98769
G3 81280 54384
G2 76844
G1 70472
ĐB 127433
Đầu Đuôi
0 3,2
1 1
2 1
3 3,3
4 9,4,8,4
5 -
6 9
7 5,2
8 2,6,6,0,4
9 -
Đầu Đuôi
8 0
2,1 1
8,0,7 2
3,0,3 3
4,8,4 4
7 5
8,8 6
- 7
4 8
4,6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 4-9-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 4-9-2021

G8 95
G7 930
G6 3637 3239 0037
G5 2546
G4 80565 99345 17665 15848
00863 44550 12863
G3 21095 64522
G2 73664
G1 66651
ĐB 126283
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 2
3 0,7,9,7
4 6,5,8
5 0,1
6 5,5,3,3,4
7 -
8 3
9 5,5
Đầu Đuôi
3,5 0
5 1
2 2
6,6,8 3
6 4
9,6,4,6,9 5
4 6
3,3 7
4 8
3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 28-8-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 28-8-2021

G8 95
G7 239
G6 9174 8418 9516
G5 8962
G4 50842 44938 69562 65499
68599 20745 30018
G3 64584 12277
G2 65396
G1 26466
ĐB 484678
Đầu Đuôi
0 -
1 8,6,8
2 -
3 9,8
4 2,5
5 -
6 2,2,6
7 4,7,8
8 4
9 5,9,9,6
Đầu Đuôi
- 0
- 1
6,4,6 2
- 3
7,8 4
9,4 5
1,9,6 6
7 7
1,3,1,7 8
3,9,9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 21-8-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 21-8-2021

G8 12
G7 116
G6 5914 2699 7500
G5 8068
G4 00453 36777 79693 29123
98413 67898 07198
G3 42973 56856
G2 05366
G1 92328
ĐB 957308
Đầu Đuôi
0 0,8
1 2,6,4,3
2 3,8
3 -
4 -
5 3,6
6 8,6
7 7,3
8 -
9 9,3,8,8
Đầu Đuôi
0 0
- 1
1 2
5,9,2,1,7 3
1 4
- 5
1,5,6 6
7 7
6,9,9,2,0 8
9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 14-8-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 14-8-2021

G8 97
G7 392
G6 9833 1453 6944
G5 1382
G4 32152 53881 69140 62899
84113 93621 49241
G3 60033 30035
G2 73617
G1 50604
ĐB 343438
Đầu Đuôi
0 4
1 3,7
2 1
3 3,3,5,8
4 4,0,1
5 3,2
6 -
7 -
8 2,1
9 7,2,9
Đầu Đuôi
4 0
8,2,4 1
9,8,5 2
3,5,1,3 3
4,0 4
3 5
- 6
9,1 7
3 8
9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 7-8-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 7-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 31-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 31-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 24-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 24-7-2021

G8 65
G7 158
G6 5456 8893 7727
G5 6781
G4 73645 15880 60932 45359
31183 56147 38116
G3 41563 01800
G2 84757
G1 11650
ĐB 922213
Đầu Đuôi
0 0
1 6,3
2 7
3 2
4 5,7
5 8,6,9,7,0
6 5,3
7 -
8 1,0,3
9 3
Đầu Đuôi
8,0,5 0
8 1
3 2
9,8,6,1 3
- 4
6,4 5
5,1 6
2,4,5 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 17-7-2021

G8 38
G7 381
G6 6733 5478 9545
G5 3647
G4 54362 52797 20146 78622
99402 38616 62017
G3 55931 57724
G2 57329
G1 30364
ĐB 552114
Đầu Đuôi
0 2
1 6,7,4
2 2,4,9
3 8,3,1
4 5,7,6
5 -
6 2,4
7 8
8 1
9 7
Đầu Đuôi
- 0
8,3 1
6,2,0 2
3 3
2,6,1 4
4 5
4,1 6
4,9,1 7
3,7 8
2 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 10-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 10-7-2021

G8 70
G7 972
G6 7769 2113 9797
G5 3991
G4 41808 40118 79466 16304
77857 84527 81580
G3 50076 74020
G2 26678
G1 17532
ĐB 425487
Đầu Đuôi
0 8,4
1 3,8
2 7,0
3 2
4 -
5 7
6 9,6
7 0,2,6,8
8 0,7
9 7,1
Đầu Đuôi
7,8,2 0
9 1
7,3 2
1 3
0 4
- 5
6,7 6
9,5,2,8 7
0,1,7 8
6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 3-7-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 3-7-2021

G8 41
G7 863
G6 2689 5082 8114
G5 0668
G4 00222 20026 26871 06566
74385 24246 34225
G3 96417 05681
G2 48714
G1 05616
ĐB 088165
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7,4,6
2 2,6,5
3 -
4 1,6
5 -
6 3,8,6,5
7 1
8 9,2,5,1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4,7,8 1
8,2 2
6 3
1,1 4
8,2,6 5
2,6,4,1 6
1 7
6 8
8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 26-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 26-6-2021

G8 80
G7 719
G6 2304 7712 4145
G5 1334
G4 97946 97705 58854 76191
59861 69347 81897
G3 51920 64908
G2 10725
G1 54137
ĐB 129903
Đầu Đuôi
0 4,5,8,3
1 9,2
2 0,5
3 4,7
4 5,6,7
5 4
6 1
7 -
8 0
9 1,7
Đầu Đuôi
8,2 0
9,6 1
1 2
0 3
0,3,5 4
4,0,2 5
4 6
4,9,3 7
0 8
1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 19-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 19-6-2021

G8 31
G7 313
G6 2401 4767 9092
G5 1881
G4 26833 77323 87123 94463
75774 33705 52972
G3 51650 81859
G2 47505
G1 01284
ĐB 509158
Đầu Đuôi
0 1,5,5
1 3
2 3,3
3 1,3
4 -
5 0,9,8
6 7,3
7 4,2
8 1,4
9 2
Đầu Đuôi
5 0
3,0,8 1
9,7 2
1,3,2,2,6 3
7,8 4
0,0 5
- 6
6 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 12-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 12-6-2021

G8 63
G7 255
G6 0439 5074 7720
G5 2286
G4 55909 45636 01754 25460
82717 12238 04965
G3 31670 36362
G2 66355
G1 32789
ĐB 051128
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 0,8
3 9,6,8
4 -
5 5,4,5
6 3,0,5,2
7 4,0
8 6,9
9 -
Đầu Đuôi
2,6,7 0
- 1
6 2
6 3
7,5 4
5,6,5 5
8,3 6
1 7
3,2 8
3,0,8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 5-6-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 5-6-2021

G8 54
G7 350
G6 1700 5731 7072
G5 8975
G4 50214 86014 11176 27017
45936 59467 22846
G3 47907 72328
G2 68364
G1 79950
ĐB 103373
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4,4,7
2 8
3 1,6
4 6
5 4,0,0
6 7,4
7 2,5,6,3
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5,0,5 0
3 1
7 2
7 3
5,1,1,6 4
7 5
7,3,4 6
1,6,0 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 29-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 29-5-2021

G8 86
G7 795
G6 0061 0219 4906
G5 3053
G4 75688 88202 90916 40176
94221 43971 98464
G3 51427 50987
G2 73204
G1 36039
ĐB 594799
Đầu Đuôi
0 6,2,4
1 9,6
2 1,7
3 9
4 -
5 3
6 1,4
7 6,1
8 6,8,7
9 5,9
Đầu Đuôi
- 0
6,2,7 1
0 2
5 3
6,0 4
9 5
8,0,1,7 6
2,8 7
8 8
1,3,9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 22-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 22-5-2021

G8 56
G7 446
G6 7881 7540 7642
G5 5479
G4 03264 17110 90079 74485
95413 71835 89354
G3 13705 26599
G2 43205
G1 64959
ĐB 826870
Đầu Đuôi
0 5,5
1 0,3
2 -
3 5
4 6,0,2
5 6,4,9
6 4
7 9,9,0
8 1,5
9 9
Đầu Đuôi
4,1,7 0
8 1
4 2
1 3
6,5 4
8,3,0,0 5
5,4 6
- 7
- 8
7,7,9,5 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 15-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 15-5-2021

G8 20
G7 291
G6 8478 4132 7614
G5 0947
G4 56378 54362 25212 34609
44403 56913 49576
G3 93145 73206
G2 74671
G1 28919
ĐB 327381
Đầu Đuôi
0 9,3,6
1 4,2,3,9
2 0
3 2
4 7,5
5 -
6 2
7 8,8,6,1
8 1
9 1
Đầu Đuôi
2 0
9,7,8 1
3,6,1 2
0,1 3
1 4
4 5
7,0 6
4 7
7,7 8
0,1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 8-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 8-5-2021

G8 82
G7 416
G6 5827 8802 4424
G5 3660
G4 89449 05307 97294 08437
13917 84861 62551
G3 09351 12384
G2 19812
G1 62701
ĐB 728257
Đầu Đuôi
0 2,7,1
1 6,7,2
2 7,4
3 7
4 9
5 1,1,7
6 0,1
7 -
8 2,4
9 4
Đầu Đuôi
6 0
6,5,5,0 1
8,0,1 2
- 3
2,9,8 4
- 5
1 6
2,0,3,1,5 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 1-5-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 1-5-2021

G8 22
G7 549
G6 4870 0510 8304
G5 3110
G4 59510 39378 34341 21372
78018 16826 11144
G3 26991 04455
G2 24116
G1 96398
ĐB 965461
Đầu Đuôi
0 4
1 0,0,0,8,6
2 2,6
3 -
4 9,1,4
5 5
6 1
7 0,8,2
8 -
9 1,8
Đầu Đuôi
7,1,1,1 0
4,9,6 1
2,7 2
- 3
0,4 4
5 5
2,1 6
- 7
7,1,9 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 24-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 24-4-2021

G8 80
G7 235
G6 6422 6814 4713
G5 2274
G4 60731 62977 07550 09521
43673 27026 77975
G3 63292 76619
G2 55306
G1 76604
ĐB 698415
Đầu Đuôi
0 6,4
1 4,3,9,5
2 2,1,6
3 5,1
4 -
5 0
6 -
7 4,7,3,5
8 0
9 2
Đầu Đuôi
8,5 0
3,2 1
2,9 2
1,7 3
1,7,0 4
3,7,1 5
2,0 6
7 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 17-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 17-4-2021

G8 65
G7 508
G6 3900 4400 5673
G5 9805
G4 08263 91790 53835 28487
93056 13640 79594
G3 20374 64002
G2 27549
G1 18338
ĐB 778060
Đầu Đuôi
0 8,0,0,5,2
1 -
2 -
3 5,8
4 0,9
5 6
6 5,3,0
7 3,4
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
0,0,9,4,6 0
- 1
0 2
7,6 3
9,7 4
6,0,3 5
5 6
8 7
0,3 8
4 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 10-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 10-4-2021

G8 97
G7 078
G6 7410 3117 0968
G5 5393
G4 04661 17189 42609 89656
64472 97925 54191
G3 31522 46040
G2 34745
G1 81963
ĐB 233971
Đầu Đuôi
0 9
1 0,7
2 5,2
3 -
4 0,5
5 6
6 8,1,3
7 8,2,1
8 9
9 7,3,1
Đầu Đuôi
1,4 0
6,9,7 1
7,2 2
9,6 3
- 4
2,4 5
5 6
9,1 7
7,6 8
8,0 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 3-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 3-4-2021

G8 99
G7 826
G6 0233 1133 3439
G5 8069
G4 91814 04571 19319 37890
41729 85097 63153
G3 65868 19942
G2 39507
G1 73691
ĐB 901969
Đầu Đuôi
0 7
1 4,9
2 6,9
3 3,3,9
4 2
5 3
6 9,8,9
7 1
8 -
9 9,0,7,1
Đầu Đuôi
9 0
7,9 1
4 2
3,3,5 3
1 4
- 5
2 6
9,0 7
6 8
9,3,6,1,2,6 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 27-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 27-3-2021

G8 56
G7 281
G6 7611 3132 0552
G5 4476
G4 10297 99874 66682 04004
09671 83958 62245
G3 09945 01467
G2 69999
G1 40709
ĐB 363858
Đầu Đuôi
0 4,9
1 1
2 -
3 2
4 5,5
5 6,2,8,8
6 7
7 6,4,1
8 1,2
9 7,9
Đầu Đuôi
- 0
8,1,7 1
3,5,8 2
- 3
7,0 4
4,4 5
5,7 6
9,6 7
5,5 8
9,0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt