XSDNO 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Nông 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 14-5-2022

G8 71
G7 007
G6 0463 4318 0859
G5 0737
G4 96164 38133 21106 88101
44203 74394 98939
G3 41814 32902
G2 35228
G1 12346
ĐB 837920
Đầu Đuôi
0 7,6,1,3,2
1 8,4
2 8,0
3 7,3,9
4 6
5 9
6 3,4
7 1
8 -
9 4
Đầu Đuôi
2 0
7,0 1
0 2
6,3,0 3
6,9,1 4
- 5
0,4 6
0,3 7
1,2 8
5,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Nông trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 12 lần 99 11 lần 02 11 lần 68 11 lần 87 10 lần
38 10 lần 63 9 lần 77 9 lần 12 9 lần 18 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Nông

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
32 23 ngày 04/12/2021
69 22 ngày 11/12/2021
34 17 ngày 15/01/2022
47 16 ngày 22/01/2022
45 16 ngày 22/01/2022
44 15 ngày 29/01/2022
80 14 ngày 05/02/2022
36 14 ngày 05/02/2022
90 14 ngày 05/02/2022
41 11 ngày 26/02/2022

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 7-5-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 7-5-2022

G8 61
G7 523
G6 8222 9031 5499
G5 7856
G4 50468 37515 25576 30351
58106 46686 02942
G3 74977 87579
G2 07140
G1 06658
ĐB 359027
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 3,2,7
3 1
4 2,0
5 6,1,8
6 1,8
7 6,7,9
8 6
9 9
Đầu Đuôi
4 0
6,3,5 1
2,4 2
2 3
- 4
1 5
5,7,0,8 6
7,2 7
6,5 8
9,7 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 30-4-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 30-4-2022

G8 64
G7 708
G6 2916 4563 0372
G5 8161
G4 03667 99303 46746 18800
82581 93462 28839
G3 55743 67713
G2 55628
G1 84918
ĐB 025388
Đầu Đuôi
0 8,3,0
1 6,3,8
2 8
3 9
4 6,3
5 -
6 4,3,1,7,2
7 2
8 1,8
9 -
Đầu Đuôi
0 0
6,8 1
7,6 2
6,0,4,1 3
6 4
- 5
1,4 6
6 7
0,2,1,8 8
3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 23-4-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 23-4-2022

G8 83
G7 101
G6 5826 7858 2430
G5 8248
G4 49023 03213 11170 29968
37466 47104 09119
G3 67084 57166
G2 95806
G1 18471
ĐB 804668
Đầu Đuôi
0 1,4,6
1 3,9
2 6,3
3 0
4 8
5 8
6 8,6,6,8
7 0,1
8 3,4
9 -
Đầu Đuôi
3,7 0
0,7 1
- 2
8,2,1 3
0,8 4
- 5
2,6,6,0 6
- 7
5,4,6,6 8
1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 16-4-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 16-4-2022

G8 71
G7 117
G6 5881 4589 1978
G5 4412
G4 63716 47540 70692 58419
34513 30602 02850
G3 78957 35038
G2 67281
G1 45607
ĐB 413425
Đầu Đuôi
0 2,7
1 7,2,6,9,3
2 5
3 8
4 0
5 0,7
6 -
7 1,8
8 1,9,1
9 2
Đầu Đuôi
4,5 0
7,8,8 1
1,9,0 2
1 3
- 4
2 5
1 6
1,5,0 7
7,3 8
8,1 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 9-4-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 9-4-2022

G8 53
G7 687
G6 7520 8881 6433
G5 0517
G4 07687 30354 56194 39302
64691 65708 98152
G3 12460 77165
G2 44581
G1 27825
ĐB 177168
Đầu Đuôi
0 2,8
1 7
2 0,5
3 3
4 -
5 3,4,2
6 0,5,8
7 -
8 7,1,7,1
9 4,1
Đầu Đuôi
2,6 0
8,9,8 1
0,5 2
5,3 3
5,9 4
6,2 5
- 6
8,1,8 7
0,6 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 2-4-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 2-4-2022

G8 77
G7 273
G6 4505 7786 1499
G5 4329
G4 65950 16087 13635 19899
02274 65208 94891
G3 96735 92067
G2 58187
G1 36404
ĐB 799914
Đầu Đuôi
0 5,8,4
1 4
2 9
3 5,5
4 -
5 0
6 7
7 7,3,4
8 6,7,7
9 9,9,1
Đầu Đuôi
5 0
9 1
- 2
7 3
7,0,1 4
0,3,3 5
8 6
7,8,6,8 7
0 8
9,2,9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 26-3-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 26-3-2022

G8 39
G7 287
G6 7868 9355 3212
G5 3243
G4 46222 02478 76396 44824
85163 05001 84351
G3 89701 02495
G2 42917
G1 12058
ĐB 691631
Đầu Đuôi
0 1,1
1 2,7
2 2,4
3 9,1
4 3
5 5,1,8
6 8,3
7 8
8 7
9 6,5
Đầu Đuôi
- 0
0,5,0,3 1
1,2 2
4,6 3
2 4
5,9 5
9 6
8,1 7
6,7,5 8
3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 19-3-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 19-3-2022

G8 06
G7 077
G6 4340 4275 1004
G5 4111
G4 45891 00393 21562 93626
69178 11155 95894
G3 76555 21497
G2 66283
G1 53987
ĐB 751921
Đầu Đuôi
0 6,4
1 1
2 6,1
3 -
4 0
5 5,5
6 2
7 7,5,8
8 3,7
9 1,3,4,7
Đầu Đuôi
4 0
1,9,2 1
6 2
9,8 3
0,9 4
7,5,5 5
0,2 6
7,9,8 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 12-3-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 12-3-2022

G8 98
G7 003
G6 3686 0235 3638
G5 6721
G4 04773 82668 59850 75954
59843 53115 36283
G3 72970 10546
G2 10495
G1 33346
ĐB 931498
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 1
3 5,8
4 3,6,6
5 0,4
6 8
7 3,0
8 6,3
9 8,5,8
Đầu Đuôi
5,7 0
2 1
- 2
0,7,4,8 3
5 4
3,1,9 5
8,4,4 6
- 7
9,3,6,9 8
- 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 5-3-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 5-3-2022

G8 49
G7 701
G6 3462 8399 9971
G5 6293
G4 27272 22543 96109 87499
02977 73374 02510
G3 38537 17602
G2 75695
G1 66406
ĐB 719285
Đầu Đuôi
0 1,9,2,6
1 0
2 -
3 7
4 9,3
5 -
6 2
7 1,2,7,4
8 5
9 9,3,9,5
Đầu Đuôi
1 0
0,7 1
6,7,0 2
9,4 3
7 4
9,8 5
0 6
7,3 7
- 8
4,9,0,9 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 26-2-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 26-2-2022

G8 67
G7 482
G6 5714 8438 4007
G5 2205
G4 77585 61641 28371 61438
51121 82100 17263
G3 76364 86265
G2 29351
G1 71897
ĐB 464259
Đầu Đuôi
0 7,5,0
1 4
2 1
3 8,8
4 1
5 1,9
6 7,3,4,5
7 1
8 2,5
9 7
Đầu Đuôi
0 0
4,7,2,5 1
8 2
6 3
1,6 4
0,8,6 5
- 6
6,0,9 7
3,3 8
5 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 19-2-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 19-2-2022

G8 99
G7 815
G6 9013 6657 4175
G5 1926
G4 54903 23509 46502 30842
78791 88741 89606
G3 35427 53521
G2 42914
G1 54316
ĐB 223157
Đầu Đuôi
0 3,9,2,6
1 5,3,4,6
2 6,7,1
3 -
4 2,1
5 7,7
6 -
7 5
8 -
9 9,1
Đầu Đuôi
- 0
9,4,2 1
0,4 2
1,0 3
1 4
1,7 5
2,0,1 6
5,2,5 7
- 8
9,0 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 12-2-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 12-2-2022

G8 70
G7 702
G6 4179 7724 2379
G5 9214
G4 30073 04624 13202 37594
10073 07172 99302
G3 47049 71826
G2 15875
G1 40907
ĐB 609752
Đầu Đuôi
0 2,2,2,7
1 4
2 4,4,6
3 -
4 9
5 2
6 -
7 0,9,9,3,3,2,5
8 -
9 4
Đầu Đuôi
7 0
- 1
0,0,7,0,5 2
7,7 3
2,1,2,9 4
7 5
2 6
0 7
- 8
7,7,4 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 5-2-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 5-2-2022

G8 78
G7 436
G6 9977 7129 4952
G5 9518
G4 30712 98507 80715 20782
57670 43511 71157
G3 63978 64190
G2 65120
G1 56080
ĐB 914094
Đầu Đuôi
0 7
1 8,2,5,1
2 9,0
3 6
4 -
5 2,7
6 -
7 8,7,0,8
8 2,0
9 0,4
Đầu Đuôi
7,9,2,8 0
1 1
5,1,8 2
- 3
9 4
1 5
3 6
7,0,5 7
7,1,7 8
2 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 29-1-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 29-1-2022

G8 06
G7 776
G6 4222 6737 3727
G5 8649
G4 16828 63187 93021 27811
17701 14810 96422
G3 43270 54955
G2 06812
G1 55439
ĐB 606644
Đầu Đuôi
0 6,1
1 1,0,2
2 2,7,8,1,2
3 7,9
4 9,4
5 5
6 -
7 6,0
8 7
9 -
Đầu Đuôi
1,7 0
2,1,0 1
2,2,1 2
- 3
4 4
5 5
0,7 6
3,2,8 7
2 8
4,3 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 22-1-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 22-1-2022

G8 13
G7 695
G6 8854 4088 0789
G5 8245
G4 32315 59168 44645 18508
57147 24070 38963
G3 25976 69658
G2 54622
G1 68525
ĐB 951992
Đầu Đuôi
0 8
1 3,5
2 2,5
3 -
4 5,5,7
5 4,8
6 8,3
7 0,6
8 8,9
9 5,2
Đầu Đuôi
7 0
- 1
2,9 2
1,6 3
5 4
9,4,1,4,2 5
7 6
4 7
8,6,0,5 8
8 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 15-1-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 15-1-2022

G8 86
G7 234
G6 6427 3819 6229
G5 6303
G4 95352 09572 18736 97004
44464 03188 05951
G3 08736 82207
G2 77926
G1 14237
ĐB 301038
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 9
2 7,9,6
3 4,6,6,7,8
4 -
5 2,1
6 4
7 2
8 6,8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
5 1
5,7 2
0 3
3,0,6 4
- 5
8,3,3,2 6
2,0,3 7
8,3 8
1,2 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 8-1-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 8-1-2022

G8 18
G7 725
G6 1599 9411 3259
G5 2619
G4 17451 19614 15273 53158
84362 45904 07321
G3 96224 29748
G2 74662
G1 36029
ĐB 133633
Đầu Đuôi
0 4
1 8,1,9,4
2 5,1,4,9
3 3
4 8
5 9,1,8
6 2,2
7 3
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
1,5,2 1
6,6 2
7,3 3
1,0,2 4
2 5
- 6
- 7
1,5,4 8
9,5,1,2 9

Kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7 ngày 1-1-2022

XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNO » XS DNO ngày 1-1-2022

G8 51
G7 982
G6 9549 0786 8142
G5 1017
G4 86706 87452 59557 45731
18592 29912 59551
G3 65021 87920
G2 09212
G1 25521
ĐB 300208
Đầu Đuôi
0 6,8
1 7,2,2
2 1,0,1
3 1
4 9,2
5 1,2,7,1
6 -
7 -
8 2,6
9 2
Đầu Đuôi
2 0
5,3,5,2,2 1
8,4,5,9,1,1 2
- 3
- 4
- 5
8,0 6
1,5 7
0 8
4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt