XSDT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 16-5-2022

G8 58
G7 468
G6 6135 7989 7464
G5 0771
G4 08781 27815 99655 29839
14381 61518 28290
G3 73168 24633
G2 58661
G1 76469
ĐB 037054
Đầu Đuôi
0 -
1 5,8
2 -
3 5,9,3
4 -
5 8,5,4
6 8,4,8,1,9
7 1
8 9,1,1
9 0
Đầu Đuôi
9 0
7,8,8,6 1
- 2
3 3
6,5 4
3,1,5 5
- 6
- 7
5,6,1,6 8
8,3,6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 11 lần 68 11 lần 03 10 lần 63 10 lần 93 9 lần
18 9 lần 43 9 lần 52 9 lần 02 9 lần 57 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Tháp

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
41 27 ngày 08/11/2021
37 26 ngày 15/11/2021
11 16 ngày 24/01/2022
22 14 ngày 07/02/2022
14 13 ngày 14/02/2022
26 13 ngày 14/02/2022
46 12 ngày 21/02/2022
28 12 ngày 21/02/2022
44 11 ngày 28/02/2022
29 11 ngày 28/02/2022

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 9-5-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 9-5-2022

G8 68
G7 017
G6 7068 2052 4478
G5 6415
G4 01693 65581 19967 52264
81772 18450 24109
G3 52573 97431
G2 73036
G1 56766
ĐB 757852
Đầu Đuôi
0 9
1 7,5
2 -
3 1,6
4 -
5 2,0,2
6 8,8,7,4,6
7 8,2,3
8 1
9 3
Đầu Đuôi
5 0
8,3 1
5,7,5 2
9,7 3
6 4
1 5
3,6 6
1,6 7
6,6,7 8
0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 2-5-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 2-5-2022

G8 16
G7 053
G6 7055 2310 6387
G5 4388
G4 94181 96891 34862 10176
18162 27159 13749
G3 70758 23776
G2 35479
G1 23464
ĐB 914098
Đầu Đuôi
0 -
1 6,0
2 -
3 -
4 9
5 3,5,9,8
6 2,2,4
7 6,6,9
8 7,8,1
9 1,8
Đầu Đuôi
1 0
8,9 1
6,6 2
5 3
6 4
5 5
1,7,7 6
8 7
8,5,9 8
5,4,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 25-4-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 25-4-2022

G8 55
G7 936
G6 7605 7938 0268
G5 4757
G4 57612 90703 20840 43866
62389 80093 78058
G3 16232 39172
G2 20558
G1 57357
ĐB 720096
Đầu Đuôi
0 5,3
1 2
2 -
3 6,8,2
4 0
5 5,7,8,8,7
6 8,6
7 2
8 9
9 3,6
Đầu Đuôi
4 0
- 1
1,3,7 2
0,9 3
- 4
5,0 5
3,6,9 6
5,5 7
3,6,5,5 8
8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 18-4-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 18-4-2022

G8 07
G7 142
G6 2186 6584 7725
G5 3194
G4 52776 11451 31655 44687
04468 56089 62489
G3 68790 57508
G2 29343
G1 10005
ĐB 405616
Đầu Đuôi
0 7,8,5
1 6
2 5
3 -
4 2,3
5 1,5
6 8
7 6
8 6,4,7,9,9
9 4,0
Đầu Đuôi
9 0
5 1
4 2
4 3
8,9 4
2,5,0 5
8,7,1 6
0,8 7
6,0 8
8,8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 11-4-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 11-4-2022

G8 94
G7 236
G6 9223 8568 0596
G5 8568
G4 91908 32292 93569 36755
52969 15538 17515
G3 47519 66506
G2 29107
G1 29852
ĐB 206454
Đầu Đuôi
0 8,6,7
1 5,9
2 3
3 6,8
4 -
5 5,2,4
6 8,8,9,9
7 -
8 -
9 4,6,2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
9,5 2
2 3
9,5 4
5,1 5
3,9,0 6
0 7
6,6,0,3 8
6,6,1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 4-4-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 4-4-2022

G8 00
G7 860
G6 7947 2865 9381
G5 3213
G4 48379 17516 13788 65324
21154 97180 33771
G3 76180 92023
G2 10070
G1 69302
ĐB 365662
Đầu Đuôi
0 0,2
1 3,6
2 4,3
3 -
4 7
5 4
6 0,5,2
7 9,1,0
8 1,8,0,0
9 -
Đầu Đuôi
0,6,8,8,7 0
8,7 1
0,6 2
1,2 3
2,5 4
6 5
1 6
4 7
8 8
7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 28-3-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 28-3-2022

G8 21
G7 845
G6 3707 2536 9206
G5 3583
G4 03956 13123 57034 69449
04816 59784 83792
G3 69420 59175
G2 63597
G1 09862
ĐB 842663
Đầu Đuôi
0 7,6
1 6
2 1,3,0
3 6,4
4 5,9
5 6
6 2,3
7 5
8 3,4
9 2,7
Đầu Đuôi
2 0
2 1
9,6 2
8,2,6 3
3,8 4
4,7 5
3,0,5,1 6
0,9 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 21-3-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 21-3-2022

G8 87
G7 557
G6 9178 4283 0074
G5 0207
G4 99199 37836 19162 94956
98134 32823 87407
G3 62956 32204
G2 58710
G1 67543
ĐB 026623
Đầu Đuôi
0 7,7,4
1 0
2 3,3
3 6,4
4 3
5 7,6,6
6 2
7 8,4
8 7,3
9 9
Đầu Đuôi
1 0
- 1
6 2
8,2,4,2 3
7,3,0 4
- 5
3,5,5 6
8,5,0,0 7
7 8
9 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 14-3-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 14-3-2022

G8 52
G7 227
G6 0072 4918 4735
G5 6778
G4 27385 17110 56543 56269
53118 09774 75716
G3 02248 18573
G2 55727
G1 04277
ĐB 277782
Đầu Đuôi
0 -
1 8,0,8,6
2 7,7
3 5
4 3,8
5 2
6 9
7 2,8,4,3,7
8 5,2
9 -
Đầu Đuôi
1 0
- 1
5,7,8 2
4,7 3
7 4
3,8 5
1 6
2,2,7 7
1,7,1,4 8
6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 7-3-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 7-3-2022

G8 01
G7 064
G6 8794 4406 3649
G5 7362
G4 35902 95020 39488 11595
41831 98052 57484
G3 69630 17665
G2 90773
G1 81996
ĐB 565363
Đầu Đuôi
0 1,6,2
1 -
2 0
3 1,0
4 9
5 2
6 4,2,5,3
7 3
8 8,4
9 4,5,6
Đầu Đuôi
2,3 0
0,3 1
6,0,5 2
7,6 3
6,9,8 4
9,6 5
0,9 6
- 7
8 8
4 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 28-2-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 28-2-2022

G8 45
G7 135
G6 9699 9592 6352
G5 0203
G4 50203 48473 34233 10644
99493 61363 52743
G3 95340 79829
G2 12332
G1 46795
ĐB 045782
Đầu Đuôi
0 3,3
1 -
2 9
3 5,3,2
4 5,4,3,0
5 2
6 3
7 3
8 2
9 9,2,3,5
Đầu Đuôi
4 0
- 1
9,5,3,8 2
0,0,7,3,9,6,4 3
4 4
4,3,9 5
- 6
- 7
- 8
9,2 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 21-2-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 21-2-2022

G8 46
G7 921
G6 3802 8657 6428
G5 2951
G4 86715 90506 41207 07206
91551 83486 60940
G3 15604 91480
G2 11348
G1 42739
ĐB 844598
Đầu Đuôi
0 2,6,7,6,4
1 5
2 1,8
3 9
4 6,0,8
5 7,1,1
6 -
7 -
8 6,0
9 8
Đầu Đuôi
4,8 0
2,5,5 1
0 2
- 3
0 4
1 5
4,0,0,8 6
5,0 7
2,4,9 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 14-2-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 14-2-2022

G8 14
G7 716
G6 4467 8918 4295
G5 5665
G4 00650 12092 53347 95192
57018 40818 66307
G3 62287 82926
G2 22785
G1 11255
ĐB 608400
Đầu Đuôi
0 7,0
1 4,6,8,8,8
2 6
3 -
4 7
5 0,5
6 7,5
7 -
8 7,5
9 5,2,2
Đầu Đuôi
5,0 0
- 1
9,9 2
- 3
1 4
9,6,8,5 5
1,2 6
6,4,0,8 7
1,1,1 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 7-2-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 7-2-2022

G8 71
G7 365
G6 3877 4320 3232
G5 1866
G4 37922 27454 63263 72303
22768 49590 40892
G3 44938 85575
G2 51679
G1 46604
ĐB 627156
Đầu Đuôi
0 3,4
1 -
2 0,2
3 2,8
4 -
5 4,6
6 5,6,3,8
7 1,7,5,9
8 -
9 0,2
Đầu Đuôi
2,9 0
7 1
3,2,9 2
6,0 3
5,0 4
6,7 5
6,5 6
7 7
6,3 8
7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 31-1-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 31-1-2022

G8 93
G7 987
G6 3917 8566 8792
G5 4542
G4 36645 37951 60070 28933
77163 48564 15113
G3 70276 45378
G2 73080
G1 12866
ĐB 493582
Đầu Đuôi
0 -
1 7,3
2 -
3 3
4 2,5
5 1
6 6,3,4,6
7 0,6,8
8 7,0,2
9 3,2
Đầu Đuôi
7,8 0
5 1
9,4,8 2
9,3,6,1 3
6 4
4 5
6,7,6 6
8,1 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 24-1-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 24-1-2022

G8 74
G7 554
G6 3913 8630 2302
G5 7770
G4 91943 57266 14580 78260
02859 87503 15295
G3 55163 18367
G2 34811
G1 46523
ĐB 708802
Đầu Đuôi
0 2,3,2
1 3,1
2 3
3 0
4 3
5 4,9
6 6,0,3,7
7 4,0
8 0
9 5
Đầu Đuôi
3,7,8,6 0
1 1
0,0 2
1,4,0,6,2 3
7,5 4
9 5
6 6
6 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 17-1-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 17-1-2022

G8 45
G7 828
G6 4097 8845 2678
G5 0079
G4 64191 73359 38457 45493
24686 46098 43169
G3 53419 65911
G2 34363
G1 31829
ĐB 555879
Đầu Đuôi
0 -
1 9,1
2 8,9
3 -
4 5,5
5 9,7
6 9,3
7 8,9,9
8 6
9 7,1,3,8
Đầu Đuôi
- 0
9,1 1
- 2
9,6 3
- 4
4,4 5
8 6
9,5 7
2,7,9 8
7,5,6,1,2,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 10-1-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 10-1-2022

G8 71
G7 894
G6 6252 8812 5788
G5 6452
G4 76891 74856 00443 03343
45579 34486 60318
G3 94176 84759
G2 18398
G1 85438
ĐB 097501
Đầu Đuôi
0 1
1 2,8
2 -
3 8
4 3,3
5 2,2,6,9
6 -
7 1,9,6
8 8,6
9 4,1,8
Đầu Đuôi
- 0
7,9,0 1
5,1,5 2
4,4 3
9 4
- 5
5,8,7 6
- 7
8,1,9,3 8
7,5 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 3-1-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 3-1-2022

G8 29
G7 348
G6 5854 4311 1261
G5 1492
G4 29782 27356 38512 11660
67592 25555 61095
G3 37461 77550
G2 82867
G1 59268
ĐB 128514
Đầu Đuôi
0 -
1 1,2,4
2 9
3 -
4 8
5 4,6,5,0
6 1,0,1,7,8
7 -
8 2
9 2,2,5
Đầu Đuôi
6,5 0
1,6,6 1
9,8,1,9 2
- 3
5,1 4
5,9 5
5 6
6 7
4,6 8
2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt