XSDT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 10-5-2021

G8 14
G7 372
G6 9157 5611 4755
G5 6388
G4 63781 35947 44930 19864
63958 19682 34340
G3 09405 41364
G2 72304
G1 38530
ĐB 983510
Đầu Đuôi
0 5,4
1 4,1,0
2 -
3 0,0
4 7,0
5 7,5,8
6 4,4
7 2
8 8,1,2
9 -
Đầu Đuôi
3,4,3,1 0
1,8 1
7,8 2
- 3
1,6,6,0 4
5,0 5
- 6
5,4 7
8,5 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 11 lần 84 11 lần 10 10 lần 82 10 lần 58 10 lần
06 10 lần 32 9 lần 20 9 lần 54 9 lần 04 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Tháp

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
31 28 ngày 26/10/2020
01 25 ngày 16/11/2020
22 24 ngày 23/11/2020
42 24 ngày 23/11/2020
66 23 ngày 30/11/2020
93 19 ngày 28/12/2020
89 16 ngày 18/01/2021
15 15 ngày 25/01/2021
98 13 ngày 08/02/2021
85 13 ngày 08/02/2021

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 3-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 3-5-2021

G8 81
G7 924
G6 8492 8125 9296
G5 7533
G4 17609 87345 94637 42328
90375 07896 79884
G3 23282 26143
G2 52763
G1 96578
ĐB 153732
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 4,5,8
3 3,7,2
4 5,3
5 -
6 3
7 5,8
8 1,4,2
9 2,6,6
Đầu Đuôi
- 0
8 1
9,8,3 2
3,4,6 3
2,8 4
2,4,7 5
9,9 6
3 7
2,7 8
0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 26-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 26-4-2021

G8 12
G7 536
G6 7904 0287 4502
G5 7212
G4 08609 80213 80446 32516
62569 93249 22623
G3 08669 11784
G2 98023
G1 25145
ĐB 288261
Đầu Đuôi
0 4,2,9
1 2,2,3,6
2 3,3
3 6
4 6,9,5
5 -
6 9,9,1
7 -
8 7,4
9 -
Đầu Đuôi
- 0
6 1
1,0,1 2
1,2,2 3
0,8 4
4 5
3,4,1 6
8 7
- 8
0,6,4,6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 19-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 19-4-2021

G8 68
G7 514
G6 8337 9874 8682
G5 2225
G4 59719 44568 31528 68354
95463 87746 42495
G3 35502 03943
G2 12968
G1 26275
ĐB 180944
Đầu Đuôi
0 2
1 4,9
2 5,8
3 7
4 6,3,4
5 4
6 8,8,3,8
7 4,5
8 2
9 5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,0 2
6,4 3
1,7,5,4 4
2,9,7 5
4 6
3 7
6,6,2,6 8
1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 12-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 12-4-2021

G8 44
G7 182
G6 5180 9550 3247
G5 7332
G4 84755 51752 41441 24757
85313 55127 93910
G3 78996 20553
G2 14986
G1 24865
ĐB 950928
Đầu Đuôi
0 -
1 3,0
2 7,8
3 2
4 4,7,1
5 0,5,2,7,3
6 5
7 -
8 2,0,6
9 6
Đầu Đuôi
8,5,1 0
4 1
8,3,5 2
1,5 3
4 4
5,6 5
9,8 6
4,5,2 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 5-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 5-4-2021

G8 65
G7 428
G6 1395 9674 4304
G5 3030
G4 21821 94784 13557 39044
56711 40606 55882
G3 60946 49110
G2 93571
G1 85139
ĐB 830718
Đầu Đuôi
0 4,6
1 1,0,8
2 8,1
3 0,9
4 4,6
5 7
6 5
7 4,1
8 4,2
9 5
Đầu Đuôi
3,1 0
2,1,7 1
8 2
- 3
7,0,8,4 4
6,9 5
0,4 6
5 7
2,1 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 29-3-2021

G8 28
G7 680
G6 0313 3629 7488
G5 8906
G4 86014 89440 06952 16676
90852 47612 65767
G3 95432 57704
G2 08694
G1 23391
ĐB 430404
Đầu Đuôi
0 6,4,4
1 3,4,2
2 8,9
3 2
4 0
5 2,2
6 7
7 6
8 0,8
9 4,1
Đầu Đuôi
8,4 0
9 1
5,5,1,3 2
1 3
1,0,9,0 4
- 5
0,7 6
6 7
2,8 8
2 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 22-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 22-3-2021

G8 34
G7 330
G6 6707 0892 6332
G5 8554
G4 84144 95034 52029 05584
46874 34818 56606
G3 38406 05105
G2 24132
G1 55524
ĐB 280903
Đầu Đuôi
0 7,6,6,5,3
1 8
2 9,4
3 4,0,2,4,2
4 4
5 4
6 -
7 4
8 4
9 2
Đầu Đuôi
3 0
- 1
9,3,3 2
0 3
3,5,4,3,8,7,2 4
0 5
0,0 6
0 7
1 8
2 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 15-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 15-3-2021

G8 79
G7 983
G6 1051 0339 4765
G5 6311
G4 58275 56749 70820 46819
97816 80370 19341
G3 84806 73684
G2 62050
G1 22555
ĐB 885882
Đầu Đuôi
0 6
1 1,9,6
2 0
3 9
4 9,1
5 1,0,5
6 5
7 9,5,0
8 3,4,2
9 -
Đầu Đuôi
2,7,5 0
5,1,4 1
8 2
8 3
8 4
6,7,5 5
1,0 6
- 7
- 8
7,3,4,1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 8-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 8-3-2021

G8 78
G7 178
G6 2468 0320 7291
G5 6171
G4 18338 16733 48930 76913
55158 52092 68887
G3 07086 92662
G2 77726
G1 85819
ĐB 748658
Đầu Đuôi
0 -
1 3,9
2 0,6
3 8,3,0
4 -
5 8,8
6 8,2
7 8,8,1
8 7,6
9 1,2
Đầu Đuôi
2,3 0
9,7 1
9,6 2
3,1 3
- 4
- 5
8,2 6
8 7
7,7,6,3,5,5 8
1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 1-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 1-3-2021

G8 59
G7 800
G6 3174 5110 0704
G5 8362
G4 97045 83876 65230 26916
41820 27520 00255
G3 46249 99369
G2 36660
G1 22261
ĐB 108125
Đầu Đuôi
0 0,4
1 0,6
2 0,0,5
3 0
4 5,9
5 9,5
6 2,9,0,1
7 4,6
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0,1,3,2,2,6 0
6 1
6 2
- 3
7,0 4
4,5,2 5
7,1 6
- 7
- 8
5,4,6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 22-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 22-2-2021

G8 64
G7 510
G6 2746 1614 7294
G5 5691
G4 44200 45617 69510 49190
26906 37203 58399
G3 86623 73856
G2 15208
G1 66436
ĐB 186258
Đầu Đuôi
0 0,6,3,8
1 0,4,7,0
2 3
3 6
4 6
5 6,8
6 4
7 -
8 -
9 4,1,0,9
Đầu Đuôi
1,0,1,9 0
9 1
- 2
0,2 3
6,1,9 4
- 5
4,0,5,3 6
1 7
0,5 8
9 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 15-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 15-2-2021

G8 72
G7 870
G6 1432 4147 3761
G5 8516
G4 05337 21758 19208 54088
04891 43713 15148
G3 93018 93935
G2 88943
G1 40875
ĐB 356099
Đầu Đuôi
0 8
1 6,3,8
2 -
3 2,7,5
4 7,8,3
5 8
6 1
7 2,0,5
8 8
9 1,9
Đầu Đuôi
7 0
6,9 1
7,3 2
1,4 3
- 4
3,7 5
1 6
4,3 7
5,0,8,4,1 8
9 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 8-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 8-2-2021

G8 58
G7 577
G6 6705 2147 5157
G5 7685
G4 98606 85712 45604 43265
39487 74998 60607
G3 80629 02679
G2 77108
G1 57984
ĐB 998163
Đầu Đuôi
0 5,6,4,7,8
1 2
2 9
3 -
4 7
5 8,7
6 5,3
7 7,9
8 5,7,4
9 8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1 2
6 3
0,8 4
0,8,6 5
0 6
7,4,5,8,0 7
5,9,0 8
2,7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 1-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 1-2-2021

G8 00
G7 243
G6 1144 6902 8916
G5 0909
G4 07608 90730 26285 22321
67086 08527 54512
G3 49659 00482
G2 60065
G1 17936
ĐB 907310
Đầu Đuôi
0 0,2,9,8
1 6,2,0
2 1,7
3 0,6
4 3,4
5 9
6 5
7 -
8 5,6,2
9 -
Đầu Đuôi
0,3,1 0
2 1
0,1,8 2
4 3
4 4
8,6 5
1,8,3 6
2 7
0 8
0,5 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 25-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 25-1-2021

G8 55
G7 072
G6 0096 7362 1287
G5 2321
G4 99600 81563 48356 90769
04651 70417 05215
G3 21068 65729
G2 29909
G1 98540
ĐB 468826
Đầu Đuôi
0 0,9
1 7,5
2 1,9,6
3 -
4 0
5 5,6,1
6 2,3,9,8
7 2
8 7
9 6
Đầu Đuôi
0,4 0
2,5 1
7,6 2
6 3
- 4
5,1 5
9,5,2 6
8,1 7
6 8
6,2,0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 18-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 18-1-2021

G8 69
G7 264
G6 3754 5055 2629
G5 5346
G4 93471 32355 35285 44604
10854 77308 15375
G3 33689 90896
G2 30247
G1 64825
ĐB 301747
Đầu Đuôi
0 4,8
1 -
2 9,5
3 -
4 6,7,7
5 4,5,5,4
6 9,4
7 1,5
8 5,9
9 6
Đầu Đuôi
- 0
7 1
- 2
- 3
6,5,0,5 4
5,5,8,7,2 5
4,9 6
4,4 7
0 8
6,2,8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 11-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 11-1-2021

G8 39
G7 107
G6 1878 2175 6007
G5 9456
G4 28439 10502 73035 59943
73892 09694 27413
G3 63158 27477
G2 13737
G1 11583
ĐB 761778
Đầu Đuôi
0 7,7,2
1 3
2 -
3 9,9,5,7
4 3
5 6,8
6 -
7 8,5,7,8
8 3
9 2,4
Đầu Đuôi
- 0
- 1
0,9 2
4,1,8 3
9 4
7,3 5
5 6
0,0,7,3 7
7,5,7 8
3,3 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 4-1-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 4-1-2021

G8 82
G7 867
G6 8781 2462 3583
G5 9583
G4 46790 23150 67045 87984
14232 21700 14255
G3 90104 74861
G2 62069
G1 74349
ĐB 244959
Đầu Đuôi
0 0,4
1 -
2 -
3 2
4 5,9
5 0,5,9
6 7,2,1,9
7 -
8 2,1,3,3,4
9 0
Đầu Đuôi
9,5,0 0
8,6 1
8,6,3 2
8,8 3
8,0 4
4,5 5
- 6
6 7
- 8
6,4,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt