XSDT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 18-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
32 7 lần 82 7 lần 06 7 lần 30 7 lần 96 6 lần
04 6 lần 10 6 lần 57 6 lần 44 5 lần 46 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Tháp

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
18 27 ngày 05/04/2021
50 26 ngày 12/04/2021
68 25 ngày 19/04/2021
54 25 ngày 19/04/2021
19 25 ngày 19/04/2021
61 24 ngày 26/04/2021
12 24 ngày 26/04/2021
36 24 ngày 26/04/2021
87 24 ngày 26/04/2021
92 23 ngày 03/05/2021

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 11-10-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 11-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 4-10-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 4-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 27-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 27-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 20-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 20-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 13-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 13-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 6-9-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 6-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 30-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 30-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 23-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 23-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 16-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 16-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 9-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 9-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 2-8-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 2-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 26-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 26-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 19-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 19-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 5-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 5-7-2021

G8 52
G7 842
G6 9991 2135 0046
G5 9657
G4 73374 79896 58738 83106
61203 47525 10396
G3 68317 50973
G2 07711
G1 20857
ĐB 467462
Đầu Đuôi
0 6,3
1 7,1
2 5
3 5,8
4 2,6
5 2,7,7
6 2
7 4,3
8 -
9 1,6,6
Đầu Đuôi
- 0
9,1 1
5,4,6 2
0,7 3
7 4
3,2 5
4,9,0,9 6
5,1,5 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 28-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 28-6-2021

G8 29
G7 123
G6 6030 1403 2113
G5 2310
G4 94883 36480 14384 75989
46917 91151 57927
G3 70272 03059
G2 30870
G1 45049
ĐB 957647
Đầu Đuôi
0 3
1 3,0,7
2 9,3,7
3 0
4 9,7
5 1,9
6 -
7 2,0
8 3,0,4,9
9 -
Đầu Đuôi
3,1,8,7 0
5 1
7 2
2,0,1,8 3
8 4
- 5
- 6
1,2,4 7
- 8
2,8,5,4 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 21-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 21-6-2021

G8 91
G7 924
G6 0553 2262 0748
G5 0589
G4 02705 16940 61286 20197
83576 44400 56798
G3 23644 33058
G2 59210
G1 38706
ĐB 342088
Đầu Đuôi
0 5,0,6
1 0
2 4
3 -
4 8,0,4
5 3,8
6 2
7 6
8 9,6,8
9 1,7,8
Đầu Đuôi
4,0,1 0
9 1
6 2
5 3
2,4 4
0 5
8,7,0 6
9 7
4,9,5,8 8
8 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 14-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 14-6-2021

G8 00
G7 822
G6 5770 0867 6729
G5 0429
G4 44769 55860 84322 08766
59935 44547 25677
G3 74515 03146
G2 07731
G1 80195
ĐB 113834
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 2,9,9,2
3 5,1,4
4 7,6
5 -
6 7,9,0,6
7 0,7
8 -
9 5
Đầu Đuôi
0,7,6 0
3 1
2,2 2
- 3
3 4
3,1,9 5
6,4 6
6,4,7 7
- 8
2,2,6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 7-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 7-6-2021

G8 07
G7 870
G6 6230 5141 6427
G5 2867
G4 90180 14801 83524 27470
76597 58048 33347
G3 86433 46809
G2 20410
G1 76071
ĐB 115341
Đầu Đuôi
0 7,1,9
1 0
2 7,4
3 0,3
4 1,8,7,1
5 -
6 7
7 0,0,1
8 0
9 7
Đầu Đuôi
7,3,8,7,1 0
4,0,7,4 1
- 2
3 3
2 4
- 5
- 6
0,2,6,9,4 7
4 8
0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 31-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 31-5-2021

G8 60
G7 453
G6 7786 7901 8139
G5 7796
G4 99073 14532 98738 82802
22656 06599 78831
G3 19069 61657
G2 62352
G1 64111
ĐB 074608
Đầu Đuôi
0 1,2,8
1 1
2 -
3 9,2,8,1
4 -
5 3,6,7,2
6 0,9
7 3
8 6
9 6,9
Đầu Đuôi
6 0
0,3,1 1
3,0,5 2
5,7 3
- 4
- 5
8,9,5 6
5 7
3,0 8
3,9,6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 24-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 24-5-2021

G8 30
G7 565
G6 2707 5497 9816
G5 9211
G4 97945 45102 99966 53082
82109 99172 53672
G3 06104 98282
G2 85348
G1 73032
ĐB 609095
Đầu Đuôi
0 7,2,9,4
1 6,1
2 -
3 0,2
4 5,8
5 -
6 5,6
7 2,2
8 2,2
9 7,5
Đầu Đuôi
3 0
1 1
0,8,7,7,8,3 2
- 3
0 4
6,4,9 5
1,6 6
0,9 7
4 8
0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 17-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 17-5-2021

G8 73
G7 997
G6 7943 4381 1466
G5 1990
G4 38525 57123 67283 75494
46206 60341 44375
G3 47624 68233
G2 61473
G1 75488
ĐB 822921
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 5,3,4,1
3 3
4 3,1
5 -
6 6
7 3,5,3
8 1,3,8
9 7,0,4
Đầu Đuôi
9 0
8,4,2 1
- 2
7,4,2,8,3,7 3
9,2 4
2,7 5
6,0 6
9 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 10-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 10-5-2021

G8 14
G7 372
G6 9157 5611 4755
G5 6388
G4 63781 35947 44930 19864
63958 19682 34340
G3 09405 41364
G2 72304
G1 38530
ĐB 983510
Đầu Đuôi
0 5,4
1 4,1,0
2 -
3 0,0
4 7,0
5 7,5,8
6 4,4
7 2
8 8,1,2
9 -
Đầu Đuôi
3,4,3,1 0
1,8 1
7,8 2
- 3
1,6,6,0 4
5,0 5
- 6
5,4 7
8,5 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 3-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 3-5-2021

G8 81
G7 924
G6 8492 8125 9296
G5 7533
G4 17609 87345 94637 42328
90375 07896 79884
G3 23282 26143
G2 52763
G1 96578
ĐB 153732
Đầu Đuôi
0 9
1 -
2 4,5,8
3 3,7,2
4 5,3
5 -
6 3
7 5,8
8 1,4,2
9 2,6,6
Đầu Đuôi
- 0
8 1
9,8,3 2
3,4,6 3
2,8 4
2,4,7 5
9,9 6
3 7
2,7 8
0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 26-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 26-4-2021

G8 12
G7 536
G6 7904 0287 4502
G5 7212
G4 08609 80213 80446 32516
62569 93249 22623
G3 08669 11784
G2 98023
G1 25145
ĐB 288261
Đầu Đuôi
0 4,2,9
1 2,2,3,6
2 3,3
3 6
4 6,9,5
5 -
6 9,9,1
7 -
8 7,4
9 -
Đầu Đuôi
- 0
6 1
1,0,1 2
1,2,2 3
0,8 4
4 5
3,4,1 6
8 7
- 8
0,6,4,6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 19-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 19-4-2021

G8 68
G7 514
G6 8337 9874 8682
G5 2225
G4 59719 44568 31528 68354
95463 87746 42495
G3 35502 03943
G2 12968
G1 26275
ĐB 180944
Đầu Đuôi
0 2
1 4,9
2 5,8
3 7
4 6,3,4
5 4
6 8,8,3,8
7 4,5
8 2
9 5
Đầu Đuôi
- 0
- 1
8,0 2
6,4 3
1,7,5,4 4
2,9,7 5
4 6
3 7
6,6,2,6 8
1 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 12-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 12-4-2021

G8 44
G7 182
G6 5180 9550 3247
G5 7332
G4 84755 51752 41441 24757
85313 55127 93910
G3 78996 20553
G2 14986
G1 24865
ĐB 950928
Đầu Đuôi
0 -
1 3,0
2 7,8
3 2
4 4,7,1
5 0,5,2,7,3
6 5
7 -
8 2,0,6
9 6
Đầu Đuôi
8,5,1 0
4 1
8,3,5 2
1,5 3
4 4
5,6 5
9,8 6
4,5,2 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 5-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 5-4-2021

G8 65
G7 428
G6 1395 9674 4304
G5 3030
G4 21821 94784 13557 39044
56711 40606 55882
G3 60946 49110
G2 93571
G1 85139
ĐB 830718
Đầu Đuôi
0 4,6
1 1,0,8
2 8,1
3 0,9
4 4,6
5 7
6 5
7 4,1
8 4,2
9 5
Đầu Đuôi
3,1 0
2,1,7 1
8 2
- 3
7,0,8,4 4
6,9 5
0,4 6
5 7
2,1 8
3 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 29-3-2021

G8 28
G7 680
G6 0313 3629 7488
G5 8906
G4 86014 89440 06952 16676
90852 47612 65767
G3 95432 57704
G2 08694
G1 23391
ĐB 430404
Đầu Đuôi
0 6,4,4
1 3,4,2
2 8,9
3 2
4 0
5 2,2
6 7
7 6
8 0,8
9 4,1
Đầu Đuôi
8,4 0
9 1
5,5,1,3 2
1 3
1,0,9,0 4
- 5
0,7 6
6 7
2,8 8
2 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 22-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 22-3-2021

G8 34
G7 330
G6 6707 0892 6332
G5 8554
G4 84144 95034 52029 05584
46874 34818 56606
G3 38406 05105
G2 24132
G1 55524
ĐB 280903
Đầu Đuôi
0 7,6,6,5,3
1 8
2 9,4
3 4,0,2,4,2
4 4
5 4
6 -
7 4
8 4
9 2
Đầu Đuôi
3 0
- 1
9,3,3 2
0 3
3,5,4,3,8,7,2 4
0 5
0,0 6
0 7
1 8
2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt