XSGL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Gia Lai 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 14-5-2021

G8 00
G7 333
G6 7256 0385 9936
G5 7473
G4 06967 22482 64063 26282
87106 11067 66058
G3 14762 11170
G2 53821
G1 35349
ĐB 264802
Đầu Đuôi
0 0,6,2
1 -
2 1
3 3,6
4 9
5 6,8
6 7,3,7,2
7 3,0
8 5,2,2
9 -
Đầu Đuôi
0,7 0
2 1
8,8,6,0 2
3,7,6 3
- 4
8 5
5,3,0 6
6,6 7
5 8
4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Gia Lai trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
82 14 lần 79 12 lần 50 11 lần 86 11 lần 81 10 lần
85 9 lần 06 9 lần 19 9 lần 69 9 lần 15 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Gia Lai

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
37 24 ngày 27/11/2020
41 24 ngày 27/11/2020
57 24 ngày 27/11/2020
45 17 ngày 15/01/2021
04 17 ngày 15/01/2021
59 15 ngày 29/01/2021
90 15 ngày 29/01/2021
46 13 ngày 12/02/2021
35 12 ngày 19/02/2021
98 12 ngày 19/02/2021

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 7-5-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 7-5-2021

G8 93
G7 826
G6 4579 5979 0386
G5 1934
G4 66313 18243 13852 44625
46884 68630 71081
G3 79823 81379
G2 59910
G1 05227
ĐB 410808
Đầu Đuôi
0 8
1 3,0
2 6,5,3,7
3 4,0
4 3
5 2
6 -
7 9,9,9
8 6,4,1
9 3
Đầu Đuôi
3,1 0
8 1
5 2
9,1,4,2 3
3,8 4
2 5
2,8 6
2 7
0 8
7,7,7 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 30-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 30-4-2021

G8 06
G7 626
G6 6105 0065 6668
G5 3319
G4 10969 80276 46482 46665
32162 13125 87338
G3 19571 50281
G2 40372
G1 09707
ĐB 075405
Đầu Đuôi
0 6,5,7,5
1 9
2 6,5
3 8
4 -
5 -
6 5,8,9,5,2
7 6,1,2
8 2,1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7,8 1
8,6,7 2
- 3
- 4
0,6,6,2,0 5
0,2,7 6
0 7
6,3 8
1,6 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 23-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 23-4-2021

G8 76
G7 054
G6 2524 5882 8718
G5 3028
G4 14909 59440 50481 56151
53517 29399 96314
G3 30348 23382
G2 64668
G1 54514
ĐB 256394
Đầu Đuôi
0 9
1 8,7,4,4
2 4,8
3 -
4 0,8
5 4,1
6 8
7 6
8 2,1,2
9 9,4
Đầu Đuôi
4 0
8,5 1
8,8 2
- 3
5,2,1,1,9 4
- 5
7 6
1 7
1,2,4,6 8
0,9 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 16-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 16-4-2021

G8 09
G7 710
G6 7085 5715 3779
G5 9462
G4 12795 90240 24889 14354
64333 86869 16701
G3 02796 67312
G2 96684
G1 66058
ĐB 269961
Đầu Đuôi
0 9,1
1 0,5,2
2 -
3 3
4 0
5 4,8
6 2,9,1
7 9
8 5,9,4
9 5,6
Đầu Đuôi
1,4 0
0,6 1
6,1 2
3 3
5,8 4
8,1,9 5
9 6
- 7
5 8
0,7,8,6 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 9-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 9-4-2021

G8 94
G7 338
G6 4044 4197 3482
G5 8189
G4 71319 42858 71505 77680
15449 03789 91277
G3 25711 65240
G2 42656
G1 79085
ĐB 083880
Đầu Đuôi
0 5
1 9,1
2 -
3 8
4 4,9,0
5 8,6
6 -
7 7
8 2,9,0,9,5,0
9 4,7
Đầu Đuôi
8,4,8 0
1 1
8 2
- 3
9,4 4
0,8 5
5 6
9,7 7
3,5 8
8,1,4,8 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 2-4-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 2-4-2021

G8 27
G7 616
G6 1738 1930 1999
G5 7399
G4 73081 66295 95923 79919
99020 22875 59314
G3 05082 93676
G2 73372
G1 38963
ĐB 352209
Đầu Đuôi
0 9
1 6,9,4
2 7,3,0
3 8,0
4 -
5 -
6 3
7 5,6,2
8 1,2
9 9,9,5
Đầu Đuôi
3,2 0
8 1
8,7 2
2,6 3
1 4
9,7 5
1,7 6
2 7
3 8
9,9,1,0 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 26-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 26-3-2021

G8 86
G7 650
G6 1399 4020 5503
G5 9938
G4 03882 06867 04849 58388
83966 78401 40584
G3 64631 83742
G2 01729
G1 45087
ĐB 827247
Đầu Đuôi
0 3,1
1 -
2 0,9
3 8,1
4 9,2,7
5 0
6 7,6
7 -
8 6,2,8,4,7
9 9
Đầu Đuôi
5,2 0
0,3 1
8,4 2
0 3
8 4
- 5
8,6 6
6,8,4 7
3,8 8
9,4,2 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 19-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 19-3-2021

G8 50
G7 268
G6 2219 1688 4436
G5 0874
G4 27232 85202 26815 04749
40620 27021 39050
G3 85640 41115
G2 57478
G1 65696
ĐB 422044
Đầu Đuôi
0 2
1 9,5,5
2 0,1
3 6,2
4 9,0,4
5 0,0
6 8
7 4,8
8 8
9 6
Đầu Đuôi
5,2,5,4 0
2 1
3,0 2
- 3
7,4 4
1,1 5
3,9 6
- 7
6,8,7 8
1,4 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 12-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 12-3-2021

G8 50
G7 023
G6 5983 5607 8274
G5 3995
G4 45064 37767 52249 11281
11573 46585 41349
G3 25371 87731
G2 14013
G1 49514
ĐB 631548
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4
2 3
3 1
4 9,9,8
5 0
6 4,7
7 4,3,1
8 3,1,5
9 5
Đầu Đuôi
5 0
8,7,3 1
- 2
2,8,7,1 3
7,6,1 4
9,8 5
- 6
0,6 7
4 8
4,4 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 5-3-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 5-3-2021

G8 79
G7 564
G6 6450 0052 8311
G5 9802
G4 17651 19522 19874 30860
81616 53180 96349
G3 17105 03409
G2 40630
G1 20853
ĐB 923592
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1 1,6
2 2
3 0
4 9
5 0,2,1,3
6 4,0
7 9,4
8 0
9 2
Đầu Đuôi
5,6,8,3 0
1,5 1
5,0,2,9 2
5 3
6,7 4
0 5
1 6
- 7
- 8
7,4,0 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 26-2-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 26-2-2021

G8 69
G7 239
G6 6750 3287 2328
G5 7743
G4 56055 11987 95348 94596
28776 26273 56987
G3 07465 08293
G2 88101
G1 28854
ĐB 677972
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 8
3 9
4 3,8
5 0,5,4
6 9,5
7 6,3,2
8 7,7,7
9 6,3
Đầu Đuôi
5 0
0 1
7 2
4,7,9 3
5 4
5,6 5
9,7 6
8,8,8 7
2,4 8
6,3 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 19-2-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 19-2-2021

G8 39
G7 706
G6 8398 6463 2419
G5 7403
G4 84235 49275 19077 09761
61191 59244 02495
G3 65899 64499
G2 54070
G1 18048
ĐB 326563
Đầu Đuôi
0 6,3
1 9
2 -
3 9,5
4 4,8
5 -
6 3,1,3
7 5,7,0
8 -
9 8,1,5,9,9
Đầu Đuôi
7 0
6,9 1
- 2
6,0,6 3
4 4
3,7,9 5
0 6
7 7
9,4 8
3,1,9,9 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 12-2-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 12-2-2021

G8 31
G7 178
G6 6479 6879 1566
G5 7528
G4 69100 55605 11912 18946
22830 66363 71999
G3 19280 15178
G2 30188
G1 53028
ĐB 971703
Đầu Đuôi
0 0,5,3
1 2
2 8,8
3 1,0
4 6
5 -
6 6,3
7 8,9,9,8
8 0,8
9 9
Đầu Đuôi
0,3,8 0
3 1
1 2
6,0 3
- 4
0 5
6,4 6
- 7
7,2,7,8,2 8
7,7,9 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 5-2-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 5-2-2021

G8 17
G7 796
G6 5515 4879 8827
G5 0601
G4 10236 17223 73930 44749
21391 02784 29325
G3 43369 66213
G2 46969
G1 19214
ĐB 737196
Đầu Đuôi
0 1
1 7,5,3,4
2 7,3,5
3 6,0
4 9
5 -
6 9,9
7 9
8 4
9 6,1,6
Đầu Đuôi
3 0
0,9 1
- 2
2,1 3
8,1 4
1,2 5
9,3,9 6
1,2 7
- 8
7,4,6,6 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 29-1-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 29-1-2021

G8 70
G7 215
G6 0644 7942 6992
G5 7624
G4 04659 20954 59673 29679
95636 81773 00689
G3 38679 18485
G2 43590
G1 47619
ĐB 849780
Đầu Đuôi
0 -
1 5,9
2 4
3 6
4 4,2
5 9,4
6 -
7 0,3,9,3,9
8 9,5,0
9 2,0
Đầu Đuôi
7,9,8 0
- 1
4,9 2
7,7 3
4,2,5 4
1,8 5
3 6
- 7
- 8
5,7,8,7,1 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 22-1-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 22-1-2021

G8 80
G7 958
G6 4811 8520 8921
G5 9019
G4 28586 91065 94814 05665
80168 42676 40935
G3 98567 48967
G2 26517
G1 80050
ĐB 119209
Đầu Đuôi
0 9
1 1,9,4,7
2 0,1
3 5
4 -
5 8,0
6 5,5,8,7,7
7 6
8 0,6
9 -
Đầu Đuôi
8,2,5 0
1,2 1
- 2
- 3
1 4
6,6,3 5
8,7 6
6,6,1 7
5,6 8
1,0 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 15-1-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 15-1-2021

G8 09
G7 866
G6 4543 0983 2206
G5 9445
G4 17455 52012 68245 92739
41238 87586 24266
G3 50704 14888
G2 08840
G1 47118
ĐB 091778
Đầu Đuôi
0 9,6,4
1 2,8
2 -
3 9,8
4 3,5,5,0
5 5
6 6,6
7 8
8 3,6,8
9 -
Đầu Đuôi
4 0
- 1
1 2
4,8 3
0 4
4,5,4 5
6,0,8,6 6
- 7
3,8,1,7 8
0,3 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 8-1-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 8-1-2021

G8 43
G7 992
G6 3207 7606 7425
G5 4159
G4 91781 71666 00532 54285
73633 02398 99344
G3 96703 29596
G2 01528
G1 42525
ĐB 656418
Đầu Đuôi
0 7,6,3
1 8
2 5,8,5
3 2,3
4 3,4
5 9
6 6
7 -
8 1,5
9 2,8,6
Đầu Đuôi
- 0
8 1
9,3 2
4,3,0 3
4 4
2,8,2 5
0,6,9 6
0 7
9,2,1 8
5 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 1-1-2021

XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 1-1-2021

G8 06
G7 482
G6 1188 0002 4250
G5 2683
G4 58387 78146 44785 33774
49175 99722 27188
G3 65033 56510
G2 42981
G1 03615
ĐB 720642
Đầu Đuôi
0 6,2
1 0,5
2 2
3 3
4 6,2
5 0
6 -
7 4,5
8 2,8,3,7,5,8,1
9 -
Đầu Đuôi
5,1 0
8 1
8,0,2,4 2
8,3 3
7 4
8,7,1 5
0,4 6
8 7
8,8 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt