XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 10-5-2021

G8 26
G7 384
G6 8780 6146 7132
G5 9152
G4 85331 14171 17163 32153
62970 71269 38560
G3 92929 57915
G2 03254
G1 52214
ĐB 333878
Đầu Đuôi
0 -
1 5,4
2 6,9
3 2,1
4 6
5 2,3,4
6 3,9,0
7 1,0,8
8 4,0
9 -
Đầu Đuôi
8,7,6 0
3,7 1
3,5 2
6,5 3
8,5,1 4
1 5
2,4 6
- 7
7 8
6,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 12 lần 54 11 lần 36 10 lần 03 10 lần 69 9 lần
29 9 lần 85 9 lần 90 9 lần 81 9 lần 18 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
82 25 ngày 13/02/2021
12 22 ngày 22/02/2021
01 17 ngày 13/03/2021
76 16 ngày 15/03/2021
55 15 ngày 20/03/2021
59 14 ngày 22/03/2021
88 14 ngày 22/03/2021
19 13 ngày 27/03/2021
50 12 ngày 29/03/2021
43 12 ngày 29/03/2021

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 8-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 8-5-2021

G8 79
G7 418
G6 8262 8049 4999
G5 2549
G4 77645 55451 71546 82520
09878 27795 61975
G3 01753 07113
G2 21704
G1 24518
ĐB 807073
Đầu Đuôi
0 4
1 8,3,8
2 0
3 -
4 9,9,5,6
5 1,3
6 2
7 9,8,5,3
8 -
9 9,5
Đầu Đuôi
2 0
5 1
6 2
5,1,7 3
0 4
4,9,7 5
4 6
- 7
1,7,1 8
7,4,9,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 3-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 3-5-2021

G8 57
G7 230
G6 3716 0110 4432
G5 4335
G4 70795 84128 19524 05066
88548 80281 21503
G3 66923 86790
G2 43508
G1 16666
ĐB 349046
Đầu Đuôi
0 3,8
1 6,0
2 8,4,3
3 0,2,5
4 8,6
5 7
6 6,6
7 -
8 1
9 5,0
Đầu Đuôi
3,1,9 0
8 1
3 2
0,2 3
2 4
3,9 5
1,6,6,4 6
5 7
2,4,0 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 1-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 1-5-2021

G8 32
G7 798
G6 4692 7245 9191
G5 4272
G4 18068 18835 14969 30502
91466 56585 19296
G3 05951 27173
G2 91077
G1 79095
ĐB 971634
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 -
3 2,5,4
4 5
5 1
6 8,9,6
7 2,3,7
8 5
9 8,2,1,6,5
Đầu Đuôi
- 0
9,5 1
3,9,7,0 2
7 3
3 4
4,3,8,9 5
6,9 6
7 7
9,6 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 26-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 26-4-2021

G8 27
G7 430
G6 4416 8436 4149
G5 2871
G4 66941 75532 15723 30953
48133 24864 86403
G3 00314 94737
G2 84370
G1 08297
ĐB 744616
Đầu Đuôi
0 3
1 6,4,6
2 7,3
3 0,6,2,3,7
4 9,1
5 3
6 4
7 1,0
8 -
9 7
Đầu Đuôi
3,7 0
7,4 1
3 2
2,5,3,0 3
6,1 4
- 5
1,3,1 6
2,3,9 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 24-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 24-4-2021

G8 86
G7 021
G6 0533 0697 4880
G5 5314
G4 06254 31692 34514 30000
46118 34829 09218
G3 10185 30658
G2 92009
G1 17611
ĐB 760273
Đầu Đuôi
0 0,9
1 4,4,8,8,1
2 1,9
3 3
4 -
5 4,8
6 -
7 3
8 6,0,5
9 7,2
Đầu Đuôi
8,0 0
2,1 1
9 2
3,7 3
1,5,1 4
8 5
8 6
9 7
1,1,5 8
2,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 19-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 19-4-2021

G8 89
G7 910
G6 4291 1661 2822
G5 5303
G4 51122 74574 79971 04314
56794 83760 62225
G3 25027 62044
G2 08179
G1 93126
ĐB 566558
Đầu Đuôi
0 3
1 0,4
2 2,2,5,7,6
3 -
4 4
5 8
6 1,0
7 4,1,9
8 9
9 1,4
Đầu Đuôi
1,6 0
9,6,7 1
2,2 2
0 3
7,1,9,4 4
2 5
2 6
2 7
5 8
8,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 17-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 17-4-2021

G8 72
G7 436
G6 7263 6038 1492
G5 1447
G4 67221 61957 62331 45474
35425 66489 83995
G3 21253 63542
G2 30851
G1 91036
ĐB 601679
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 1,5
3 6,8,1,6
4 7,2
5 7,3,1
6 3
7 2,4,9
8 9
9 2,5
Đầu Đuôi
- 0
2,3,5 1
7,9,4 2
6,5 3
7 4
2,9 5
3,3 6
4,5 7
3 8
8,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 12-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 12-4-2021

G8 67
G7 914
G6 6205 9006 7868
G5 0299
G4 12765 37524 81654 06493
43071 64715 80248
G3 19120 94749
G2 86783
G1 59941
ĐB 266470
Đầu Đuôi
0 5,6
1 4,5
2 4,0
3 -
4 8,9,1
5 4
6 7,8,5
7 1,0
8 3
9 9,3
Đầu Đuôi
2,7 0
7,4 1
- 2
9,8 3
1,2,5 4
0,6,1 5
0 6
6 7
6,4 8
9,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 10-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 10-4-2021

G8 11
G7 833
G6 6042 0354 9946
G5 6185
G4 91553 26545 39987 38269
07584 36917 80181
G3 21235 69611
G2 90198
G1 21834
ĐB 481593
Đầu Đuôi
0 -
1 1,7,1
2 -
3 3,5,4
4 2,6,5
5 4,3
6 9
7 -
8 5,7,4,1
9 8,3
Đầu Đuôi
- 0
1,8,1 1
4 2
3,5,9 3
5,8,3 4
8,4,3 5
4 6
8,1 7
9 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 5-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 5-4-2021

G8 16
G7 254
G6 0121 6886 7986
G5 7454
G4 08128 99773 08541 20778
16372 64295 36207
G3 11992 50430
G2 08806
G1 01856
ĐB 361554
Đầu Đuôi
0 7,6
1 6
2 1,8
3 0
4 1
5 4,4,6,4
6 -
7 3,8,2
8 6,6
9 5,2
Đầu Đuôi
3 0
2,4 1
7,9 2
7 3
5,5,5 4
9 5
1,8,8,0,5 6
0 7
2,7 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 3-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 3-4-2021

G8 85
G7 946
G6 7690 3115 8099
G5 0439
G4 81086 36786 57920 93808
02194 54849 74208
G3 58286 12340
G2 38492
G1 03281
ĐB 670845
Đầu Đuôi
0 8,8
1 5
2 0
3 9
4 6,9,0,5
5 -
6 -
7 -
8 5,6,6,6,1
9 0,9,4,2
Đầu Đuôi
9,2,4 0
8 1
9 2
- 3
9 4
8,1,4 5
4,8,8,8 6
- 7
0,0 8
9,3,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 29-3-2021

G8 50
G7 964
G6 1369 0311 0506
G5 1043
G4 45536 71878 75713 39913
56989 39244 24181
G3 55331 18081
G2 28485
G1 85674
ĐB 989963
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,3
2 -
3 6,1
4 3,4
5 0
6 4,9,3
7 8,4
8 9,1,1,5
9 -
Đầu Đuôi
5 0
1,8,3,8 1
- 2
4,1,1,6 3
6,4,7 4
8 5
0,3 6
- 7
7 8
6,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 27-3-2021

G8 61
G7 574
G6 2670 2006 5292
G5 3430
G4 92874 82405 63219 16871
31765 20483 70325
G3 89948 42785
G2 39118
G1 88781
ĐB 039862
Đầu Đuôi
0 6,5
1 9,8
2 5
3 0
4 8
5 -
6 1,5,2
7 4,0,4,1
8 3,5,1
9 2
Đầu Đuôi
7,3 0
6,7,8 1
9,6 2
8 3
7,7 4
0,6,2,8 5
0 6
- 7
4,1 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 22-3-2021

G8 96
G7 626
G6 6859 1788 5596
G5 9470
G4 77732 16067 34239 59793
30316 70468 68504
G3 08553 55909
G2 56468
G1 13619
ĐB 554890
Đầu Đuôi
0 4,9
1 6,9
2 6
3 2,9
4 -
5 9,3
6 7,8,8
7 0
8 8
9 6,6,3,0
Đầu Đuôi
7,9 0
- 1
3 2
9,5 3
0 4
- 5
9,2,9,1 6
6 7
8,6,6 8
5,3,0,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 20-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 20-3-2021

G8 72
G7 273
G6 0090 2319 7055
G5 6653
G4 95177 68940 70696 01334
43228 38433 29684
G3 02017 71590
G2 14895
G1 75058
ĐB 701332
Đầu Đuôi
0 -
1 9,7
2 8
3 4,3,2
4 0
5 5,3,8
6 -
7 2,3,7
8 4
9 0,6,0,5
Đầu Đuôi
9,4,9 0
- 1
7,3 2
7,5,3 3
3,8 4
5,9 5
9 6
7,1 7
2,5 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 15-3-2021

G8 63
G7 243
G6 0071 1867 1876
G5 3237
G4 50043 82103 75410 63234
51278 60569 70129
G3 57385 86024
G2 10664
G1 15418
ĐB 387903
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,8
2 9,4
3 7,4
4 3,3
5 -
6 3,7,9,4
7 1,6,8
8 5
9 -
Đầu Đuôi
1 0
7 1
- 2
6,4,4,0,0 3
3,2,6 4
8 5
7 6
6,3 7
7,1 8
6,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 13-3-2021

G8 65
G7 279
G6 1642 9437 4511
G5 5600
G4 35406 45590 79501 66088
92358 01473 35276
G3 26255 74490
G2 15884
G1 62636
ĐB 320441
Đầu Đuôi
0 0,6,1
1 1
2 -
3 7,6
4 2,1
5 8,5
6 5
7 9,3,6
8 8,4
9 0,0
Đầu Đuôi
0,9,9 0
1,0,4 1
4 2
7 3
8 4
6,5 5
0,7,3 6
3 7
8,5 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 8-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 8-3-2021

G8 64
G7 000
G6 7179 1630 6937
G5 0964
G4 98739 66845 86589 20115
58555 31450 16304
G3 57991 82614
G2 66732
G1 68186
ĐB 527556
Đầu Đuôi
0 0,4
1 5,4
2 -
3 0,7,9,2
4 5
5 5,0,6
6 4,4
7 9
8 9,6
9 1
Đầu Đuôi
0,3,5 0
9 1
3 2
- 3
6,6,0,1 4
4,1,5 5
8,5 6
3 7
- 8
7,3,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 6-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 6-3-2021

G8 55
G7 862
G6 8323 7793 1281
G5 7477
G4 97704 43421 23511 13149
41374 55624 84772
G3 15118 06547
G2 08668
G1 63633
ĐB 514750
Đầu Đuôi
0 4
1 1,8
2 3,1,4
3 3
4 9,7
5 5,0
6 2,8
7 7,4,2
8 1
9 3
Đầu Đuôi
5 0
8,2,1 1
6,7 2
2,9,3 3
0,7,2 4
5 5
- 6
7,4 7
1,6 8
4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 1-3-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 1-3-2021

G8 15
G7 273
G6 9327 6022 9019
G5 1636
G4 23371 74160 42730 48603
60509 86404 97037
G3 31158 10215
G2 71448
G1 80451
ĐB 000507
Đầu Đuôi
0 3,9,4,7
1 5,9,5
2 7,2
3 6,0,7
4 8
5 8,1
6 0
7 3,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6,3 0
7,5 1
2 2
7,0 3
0 4
1,1 5
3 6
2,3,0 7
5,4 8
1,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 27-2-2021

G8 29
G7 895
G6 6967 1703 2465
G5 6721
G4 54111 93144 16876 92829
55975 90172 80837
G3 04049 73555
G2 41254
G1 22578
ĐB 376616
Đầu Đuôi
0 3
1 1,6
2 9,1,9
3 7
4 4,9
5 5,4
6 7,5
7 6,5,2,8
8 -
9 5
Đầu Đuôi
- 0
2,1 1
7 2
0 3
4,5 4
9,6,7,5 5
7,1 6
6,3 7
7 8
2,2,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 22-2-2021

G8 25
G7 894
G6 9050 9639 0790
G5 1764
G4 70494 83127 10371 00012
76269 57288 00036
G3 06486 35244
G2 68636
G1 98007
ĐB 594003
Đầu Đuôi
0 7,3
1 2
2 5,7
3 9,6,6
4 4
5 0
6 4,9
7 1
8 8,6
9 4,0,4
Đầu Đuôi
5,9 0
7 1
1 2
0 3
9,6,9,4 4
2 5
3,8,3 6
2,0 7
8 8
3,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 20-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 20-2-2021

G8 26
G7 807
G6 0907 8765 7529
G5 0925
G4 87033 63343 69754 32062
44910 08318 75885
G3 78688 02493
G2 96823
G1 52110
ĐB 001723
Đầu Đuôi
0 7,7
1 0,8,0
2 6,9,5,3,3
3 3
4 3
5 4
6 5,2
7 -
8 5,8
9 3
Đầu Đuôi
1,1 0
- 1
6 2
3,4,9,2,2 3
5 4
6,2,8 5
2 6
0,0 7
1,8 8
2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 15-2-2021

G8 52
G7 458
G6 1530 5196 4456
G5 4429
G4 38172 88029 61826 94869
50073 21718 63169
G3 20166 85579
G2 49575
G1 83922
ĐB 569356
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 9,9,6,2
3 0
4 -
5 2,8,6,6
6 9,9,6
7 2,3,9,5
8 -
9 6
Đầu Đuôi
3 0
- 1
5,7,2 2
7 3
- 4
7 5
9,5,2,6,5 6
- 7
5,1 8
2,2,6,6,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 13-2-2021

G8 33
G7 789
G6 8203 8964 1197
G5 5336
G4 16097 20404 53589 63340
01982 84821 97736
G3 30527 26707
G2 62044
G1 72420
ĐB 346015
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 5
2 1,7,0
3 3,6,6
4 0,4
5 -
6 4
7 -
8 9,9,2
9 7,7
Đầu Đuôi
4,2 0
2 1
8 2
3,0 3
6,0,4 4
1 5
3,3 6
9,9,2,0 7
- 8
8,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 8-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 8-2-2021

G8 73
G7 711
G6 6308 3409 7873
G5 5700
G4 75778 46773 41235 44775
22681 59093 92033
G3 88973 93760
G2 67790
G1 94856
ĐB 502117
Đầu Đuôi
0 8,9,0
1 1,7
2 -
3 5,3
4 -
5 6
6 0
7 3,3,8,3,5,3
8 1
9 3,0
Đầu Đuôi
0,6,9 0
1,8 1
- 2
7,7,7,9,3,7 3
- 4
3,7 5
5 6
1 7
0,7 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 6-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 6-2-2021

G8 14
G7 519
G6 4105 9528 7678
G5 8254
G4 59392 08342 78720 78075
14692 73513 65585
G3 09862 83242
G2 55007
G1 90406
ĐB 530464
Đầu Đuôi
0 5,7,6
1 4,9,3
2 8,0
3 -
4 2,2
5 4
6 2,4
7 8,5
8 5
9 2,2
Đầu Đuôi
2 0
- 1
9,4,9,6,4 2
1 3
1,5,6 4
0,7,8 5
0 6
0 7
2,7 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 1-2-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 1-2-2021

G8 80
G7 115
G6 6820 9332 9013
G5 5348
G4 19754 83442 81350 36206
86234 77258 66479
G3 59402 81165
G2 33303
G1 08207
ĐB 722174
Đầu Đuôi
0 6,2,3,7
1 5,3
2 0
3 2,4
4 8,2
5 4,0,8
6 5
7 9,4
8 0
9 -
Đầu Đuôi
8,2,5 0
- 1
3,4,0 2
1,0 3
5,3,7 4
1,6 5
0 6
0 7
4,5 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 30-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 30-1-2021

G8 50
G7 381
G6 8997 8935 5629
G5 2088
G4 26237 83912 18839 31530
05082 96847 53799
G3 84098 87798
G2 97968
G1 64469
ĐB 034031
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 9
3 5,7,9,0,1
4 7
5 0
6 8,9
7 -
8 1,8,2
9 7,9,8,8
Đầu Đuôi
5,3 0
8,3 1
1,8 2
- 3
- 4
3 5
- 6
9,3,4 7
8,9,9,6 8
2,3,9,6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt