XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 27-6-2022

G8 94
G7 062
G6 0154 6542 2987
G5 2079
G4 10525 15051 77918 17651
82178 15561 12821
G3 01446 70371
G2 13408
G1 14083
ĐB 605912
Đầu Đuôi
0 8
1 8,2
2 5,1
3 -
4 2,6
5 4,1,1
6 2,1
7 9,8,1
8 7,3
9 4
Đầu Đuôi
- 0
5,5,6,2,7 1
6,4,1 2
8 3
9,5 4
2 5
4 6
8 7
1,7,0 8
7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
89 10 lần 75 10 lần 48 10 lần 10 10 lần 72 9 lần
45 9 lần 05 9 lần 06 9 lần 43 9 lần 30 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
34 24 ngày 04/04/2022
81 23 ngày 09/04/2022
74 21 ngày 16/04/2022
33 16 ngày 02/05/2022
92 14 ngày 09/05/2022
90 14 ngày 09/05/2022
77 14 ngày 09/05/2022
31 13 ngày 14/05/2022
69 13 ngày 14/05/2022
37 12 ngày 16/05/2022

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 25-6-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 25-6-2022

G8 78
G7 287
G6 2684 2020 7330
G5 8745
G4 01505 18743 88168 17996
82160 59717 27375
G3 01510 43272
G2 26510
G1 99845
ĐB 757313
Đầu Đuôi
0 5
1 7,0,0,3
2 0
3 0
4 5,3,5
5 -
6 8,0
7 8,5,2
8 7,4
9 6
Đầu Đuôi
2,3,6,1,1 0
- 1
7 2
4,1 3
8 4
4,0,7,4 5
9 6
8,1 7
7,6 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 20-6-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 20-6-2022

G8 52
G7 507
G6 1567 3340 1362
G5 9155
G4 20962 63957 74249 76694
07678 90853 61670
G3 02994 21030
G2 56691
G1 65784
ĐB 298559
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 -
3 0
4 0,9
5 2,5,7,3,9
6 7,2,2
7 8,0
8 4
9 4,4,1
Đầu Đuôi
4,7,3 0
9 1
5,6,6 2
5 3
9,9,8 4
5 5
- 6
0,6,5 7
7 8
4,5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 18-6-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 18-6-2022

G8 45
G7 297
G6 3942 1722 5506
G5 5306
G4 83843 44800 30542 17735
77660 48603 11914
G3 34668 25913
G2 23940
G1 10841
ĐB 296025
Đầu Đuôi
0 6,6,0,3
1 4,3
2 2,5
3 5
4 5,2,3,2,0,1
5 -
6 0,8
7 -
8 -
9 7
Đầu Đuôi
0,6,4 0
4 1
4,2,4 2
4,0,1 3
1 4
4,3,2 5
0,0 6
9 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 13-6-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 13-6-2022

G8 54
G7 163
G6 3067 4405 1820
G5 2510
G4 74801 94675 15753 37493
03860 11944 26905
G3 15080 89059
G2 49158
G1 57643
ĐB 940927
Đầu Đuôi
0 5,1,5
1 0
2 0,7
3 -
4 4,3
5 4,3,9,8
6 3,7,0
7 5
8 0
9 3
Đầu Đuôi
2,1,6,8 0
0 1
- 2
6,5,9,4 3
5,4 4
0,7,0 5
- 6
6,2 7
5 8
5 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 11-6-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 11-6-2022

G8 41
G7 064
G6 9711 8952 0313
G5 1103
G4 32722 49428 28895 25878
07062 89795 16827
G3 06200 01151
G2 20565
G1 60898
ĐB 563395
Đầu Đuôi
0 3,0
1 1,3
2 2,8,7
3 -
4 1
5 2,1
6 4,2,5
7 8
8 -
9 5,5,8,5
Đầu Đuôi
0 0
4,1,5 1
5,2,6 2
1,0 3
6 4
9,9,6,9 5
- 6
2 7
2,7,9 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 6-6-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 6-6-2022

G8 85
G7 705
G6 1088 1172 5439
G5 9936
G4 13087 82621 89752 05770
18106 48654 59323
G3 97620 16282
G2 22766
G1 01999
ĐB 444438
Đầu Đuôi
0 5,6
1 -
2 1,3,0
3 9,6,8
4 -
5 2,4
6 6
7 2,0
8 5,8,7,2
9 9
Đầu Đuôi
7,2 0
2 1
7,5,8 2
2 3
5 4
8,0 5
3,0,6 6
8 7
8,3 8
3,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 4-6-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 4-6-2022

G8 13
G7 435
G6 9050 5576 1879
G5 4918
G4 64589 87626 59909 77489
95648 50215 11110
G3 51629 97023
G2 82553
G1 74899
ĐB 666780
Đầu Đuôi
0 9
1 3,8,5,0
2 6,9,3
3 5
4 8
5 0,3
6 -
7 6,9
8 9,9,0
9 9
Đầu Đuôi
5,1,8 0
- 1
- 2
1,2,5 3
- 4
3,1 5
7,2 6
- 7
1,4 8
7,8,0,8,2,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 30-5-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 30-5-2022

G8 32
G7 858
G6 8940 0124 0410
G5 1055
G4 52558 80548 42387 43312
55063 76919 34120
G3 95794 04226
G2 27172
G1 10665
ĐB 275006
Đầu Đuôi
0 6
1 0,2,9
2 4,0,6
3 2
4 0,8
5 8,5,8
6 3,5
7 2
8 7
9 4
Đầu Đuôi
4,1,2 0
- 1
3,1,7 2
6 3
2,9 4
5,6 5
2,0 6
8 7
5,5,4 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 28-5-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 28-5-2022

G8 26
G7 558
G6 8715 2586 8652
G5 4785
G4 41029 02223 22272 52204
07773 62408 63136
G3 50145 51775
G2 18000
G1 86320
ĐB 925810
Đầu Đuôi
0 4,8,0
1 5,0
2 6,9,3,0
3 6
4 5
5 8,2
6 -
7 2,3,5
8 6,5
9 -
Đầu Đuôi
0,2,1 0
- 1
5,7 2
2,7 3
0 4
1,8,4,7 5
2,8,3 6
- 7
5,0 8
2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 23-5-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 23-5-2022

G8 64
G7 495
G6 3557 5302 4157
G5 9464
G4 32211 94030 83232 53256
21222 18911 92030
G3 55338 00119
G2 97125
G1 70764
ĐB 149345
Đầu Đuôi
0 2
1 1,1,9
2 2,5
3 0,2,0,8
4 5
5 7,7,6
6 4,4,4
7 -
8 -
9 5
Đầu Đuôi
3,3 0
1,1 1
0,3,2 2
- 3
6,6,6 4
9,2,4 5
5 6
5,5 7
3 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 21-5-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 21-5-2022

G8 27
G7 840
G6 5638 5838 5916
G5 8489
G4 35704 25964 06997 14109
49260 20515 41417
G3 02861 59808
G2 21393
G1 19578
ĐB 108098
Đầu Đuôi
0 4,9,8
1 6,5,7
2 7
3 8,8
4 0
5 -
6 4,0,1
7 8
8 9
9 7,3,8
Đầu Đuôi
4,6 0
6 1
- 2
9 3
0,6 4
1 5
1 6
2,9,1 7
3,3,0,7,9 8
8,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 16-5-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 16-5-2022

G8 79
G7 002
G6 6422 4702 4355
G5 4670
G4 64718 49518 73327 44384
90220 81146 57435
G3 88937 36455
G2 17582
G1 56984
ĐB 977447
Đầu Đuôi
0 2,2
1 8,8
2 2,7,0
3 5,7
4 6,7
5 5,5
6 -
7 9,0
8 4,2,4
9 -
Đầu Đuôi
7,2 0
- 1
0,2,0,8 2
- 3
8,8 4
5,3,5 5
4 6
2,3,4 7
1,1 8
7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 14-5-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 14-5-2022

G8 07
G7 912
G6 5354 9472 6469
G5 3599
G4 57580 05548 22050 73407
73948 87601 83613
G3 43553 21931
G2 32729
G1 75796
ĐB 275361
Đầu Đuôi
0 7,7,1
1 2,3
2 9
3 1
4 8,8
5 4,0,3
6 9,1
7 2
8 0
9 9,6
Đầu Đuôi
8,5 0
0,3,6 1
1,7 2
1,5 3
5 4
- 5
9 6
0,0 7
4,4 8
6,9,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 9-5-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 9-5-2022

G8 92
G7 835
G6 9921 5205 5366
G5 2108
G4 49848 62173 66747 77446
26673 35460 35290
G3 35650 30008
G2 37900
G1 24077
ĐB 292289
Đầu Đuôi
0 5,8,8,0
1 -
2 1
3 5
4 8,7,6
5 0
6 6,0
7 3,3,7
8 9
9 2,0
Đầu Đuôi
6,9,5,0 0
2 1
9 2
7,7 3
- 4
3,0 5
6,4 6
4,7 7
0,4,0 8
8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 7-5-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 7-5-2022

G8 88
G7 938
G6 1223 5222 5091
G5 8838
G4 42225 19556 61567 51937
86143 27647 81745
G3 74339 42307
G2 67180
G1 33313
ĐB 774344
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2 3,2,5
3 8,8,7,9
4 3,7,5,4
5 6
6 7
7 -
8 8,0
9 1
Đầu Đuôi
8 0
9 1
2 2
2,4,1 3
4 4
2,4 5
5 6
6,3,4,0 7
8,3,3 8
3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 2-5-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 2-5-2022

G8 75
G7 330
G6 8933 9529 2345
G5 3294
G4 85672 58337 86582 69053
43796 98318 05183
G3 31385 35680
G2 98388
G1 14289
ĐB 568875
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 9
3 0,3,7
4 5
5 3
6 -
7 5,2,5
8 2,3,5,0,8,9
9 4,6
Đầu Đuôi
3,8 0
- 1
7,8 2
3,5,8 3
9 4
7,4,8,7 5
9 6
3 7
1,8 8
2,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 30-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 30-4-2022

G8 90
G7 005
G6 5590 3844 5710
G5 7246
G4 60968 56064 19390 75936
38270 07563 12341
G3 54631 20615
G2 12955
G1 71206
ĐB 981317
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,5,7
2 -
3 6,1
4 4,6,1
5 5
6 8,4,3
7 0
8 -
9 0,0,0
Đầu Đuôi
9,9,1,9,7 0
4,3 1
- 2
6 3
4,6 4
0,1,5 5
4,3,0 6
1 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 25-4-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 25-4-2022

G8 35
G7 912
G6 2358 7718 6831
G5 0917
G4 21371 31315 05150 58777
25676 76947 99975
G3 96286 10547
G2 62743
G1 72819
ĐB 142785
Đầu Đuôi
0 -
1 2,8,7,5,9
2 -
3 5,1
4 7,7,3
5 8,0
6 -
7 1,7,6,5
8 6,5
9 -
Đầu Đuôi
5 0
3,7 1
1 2
4 3
- 4
3,1,7,8 5
7,8 6
1,7,4,4 7
5,1 8
1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 23-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 23-4-2022

G8 98
G7 606
G6 6117 8832 4303
G5 7012
G4 23806 91009 01740 61747
85262 13726 50246
G3 33041 09562
G2 39088
G1 96922
ĐB 733438
Đầu Đuôi
0 6,3,6,9
1 7,2
2 6,2
3 2,8
4 0,7,6,1
5 -
6 2,2
7 -
8 8
9 8
Đầu Đuôi
4 0
4 1
3,1,6,6,2 2
0 3
- 4
- 5
0,0,2,4 6
1,4 7
9,8,3 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 18-4-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 18-4-2022

G8 52
G7 724
G6 8102 2666 5284
G5 6589
G4 80517 33839 09799 69065
71201 10355 74742
G3 94841 76770
G2 15086
G1 57364
ĐB 979252
Đầu Đuôi
0 2,1
1 7
2 4
3 9
4 2,1
5 2,5,2
6 6,5,4
7 0
8 4,9,6
9 9
Đầu Đuôi
7 0
0,4 1
5,0,4,5 2
- 3
2,8,6 4
6,5 5
6,8 6
1 7
- 8
8,3,9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 16-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 16-4-2022

G8 87
G7 212
G6 0993 6069 6582
G5 7514
G4 78874 66320 63086 84841
53705 63175 31510
G3 75854 39998
G2 92408
G1 02626
ĐB 559479
Đầu Đuôi
0 5,8
1 2,4,0
2 0,6
3 -
4 1
5 4
6 9
7 4,5,9
8 7,2,6
9 3,8
Đầu Đuôi
2,1 0
4 1
1,8 2
9 3
1,7,5 4
0,7 5
8,2 6
8 7
9,0 8
6,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 11-4-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 11-4-2022

G8 60
G7 356
G6 9858 6632 8132
G5 5648
G4 38356 56673 37850 26498
85916 02022 57148
G3 74189 23789
G2 26537
G1 79579
ĐB 158611
Đầu Đuôi
0 -
1 6,1
2 2
3 2,2,7
4 8,8
5 6,8,6,0
6 0
7 3,9
8 9,9
9 8
Đầu Đuôi
6,5 0
1 1
3,3,2 2
7 3
- 4
- 5
5,5,1 6
3 7
5,4,9,4 8
8,8,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 9-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 9-4-2022

G8 35
G7 475
G6 9405 4381 5630
G5 3130
G4 96709 30093 37311 29587
95845 99885 35473
G3 43187 80567
G2 08575
G1 16149
ĐB 357575
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1
2 -
3 5,0,0
4 5,9
5 -
6 7
7 5,3,5,5
8 1,7,5,7
9 3
Đầu Đuôi
3,3 0
8,1 1
- 2
9,7 3
- 4
3,7,0,4,8,7,7 5
- 6
8,8,6 7
- 8
0,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 4-4-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 4-4-2022

G8 34
G7 411
G6 0327 0765 2937
G5 4227
G4 16335 33399 80449 43943
53243 85525 81280
G3 77577 16072
G2 31044
G1 76682
ĐB 000989
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 7,7,5
3 4,7,5
4 9,3,3,4
5 -
6 5
7 7,2
8 0,2,9
9 9
Đầu Đuôi
8 0
1 1
7,8 2
4,4 3
3,4 4
6,3,2 5
- 6
2,3,2,7 7
- 8
9,4,8 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 2-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 2-4-2022

G8 11
G7 913
G6 1118 1648 0765
G5 4201
G4 50605 01086 35328 05899
96696 92857 02079
G3 82027 10710
G2 18219
G1 45661
ĐB 832608
Đầu Đuôi
0 1,5,8
1 1,3,8,0,9
2 8,7
3 -
4 8
5 7
6 5,1
7 9
8 6
9 9,6
Đầu Đuôi
1 0
1,0,6 1
- 2
1 3
- 4
6,0 5
8,9 6
5,2 7
1,4,2,0 8
9,7,1 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 28-3-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 28-3-2022

G8 42
G7 295
G6 4467 0168 0426
G5 5576
G4 93906 29374 90930 21716
61692 85982 29650
G3 21143 92608
G2 33917
G1 16762
ĐB 327636
Đầu Đuôi
0 6,8
1 6,7
2 6
3 0,6
4 2,3
5 0
6 7,8,2
7 6,4
8 2
9 5,2
Đầu Đuôi
3,5 0
- 1
4,9,8,6 2
4 3
7 4
9 5
2,7,0,1,3 6
6,1 7
6,0 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 26-3-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 26-3-2022

G8 45
G7 349
G6 6048 1104 2365
G5 5324
G4 85613 06355 07764 10949
42396 04712 86348
G3 78343 69368
G2 65516
G1 86252
ĐB 046349
Đầu Đuôi
0 4
1 3,2,6
2 4
3 -
4 5,9,8,9,8,3,9
5 5,2
6 5,4,8
7 -
8 -
9 6
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1,5 2
1,4 3
0,2,6 4
4,6,5 5
9,1 6
- 7
4,4,6 8
4,4,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 21-3-2022

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 21-3-2022

G8 92
G7 144
G6 1940 0910 1163
G5 1399
G4 14702 69817 31414 68031
87130 28472 10451
G3 60869 40785
G2 75983
G1 18881
ĐB 366833
Đầu Đuôi
0 2
1 0,7,4
2 -
3 1,0,3
4 4,0
5 1
6 3,9
7 2
8 5,3,1
9 2,9
Đầu Đuôi
4,1,3 0
3,5,8 1
9,0,7 2
6,8,3 3
4,1 4
8 5
- 6
1 7
- 8
9,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 19-3-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 19-3-2022

G8 24
G7 241
G6 4837 5969 4427
G5 0221
G4 02103 37589 06806 96737
13046 47970 80872
G3 33995 69886
G2 64546
G1 84411
ĐB 437618
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,8
2 4,7,1
3 7,7
4 1,6,6
5 -
6 9
7 0,2
8 9,6
9 5
Đầu Đuôi
7 0
4,2,1 1
7 2
0 3
2 4
9 5
0,4,8,4 6
3,2,3 7
1 8
6,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt