XSHCM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 26-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
11 9 lần 29 8 lần 35 8 lần 71 8 lần 53 8 lần
27 8 lần 68 8 lần 75 7 lần 14 7 lần 99 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
16 22 ngày 03/05/2021
23 22 ngày 03/05/2021
84 18 ngày 17/05/2021
81 18 ngày 17/05/2021
15 17 ngày 22/05/2021
49 17 ngày 22/05/2021
48 17 ngày 22/05/2021
01 16 ngày 24/05/2021
21 16 ngày 24/05/2021
37 15 ngày 29/05/2021

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 24-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 24-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 19-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 19-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 17-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 5-7-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 5-7-2021

G8 54
G7 546
G6 5488 9218 8403
G5 3629
G4 08158 71260 87652 11529
63707 54402 72607
G3 75030 81061
G2 73298
G1 32520
ĐB 472296
Đầu Đuôi
0 3,7,2,7
1 8
2 9,9,0
3 0
4 6
5 4,8,2
6 0,1
7 -
8 8
9 8,6
Đầu Đuôi
6,3,2 0
6 1
5,0 2
0 3
5 4
- 5
4,9 6
0,0 7
8,1,5,9 8
2,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 3-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 3-7-2021

G8 92
G7 697
G6 5758 7479 3907
G5 1736
G4 44925 58228 39503 75956
71478 49975 82152
G3 57839 84380
G2 32995
G1 01660
ĐB 643631
Đầu Đuôi
0 7,3
1 -
2 5,8
3 6,9,1
4 -
5 8,6,2
6 0
7 9,8,5
8 0
9 2,7,5
Đầu Đuôi
8,6 0
3 1
9,5 2
0 3
- 4
2,7,9 5
3,5 6
9,0 7
5,2,7 8
7,3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 28-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 28-6-2021

G8 69
G7 413
G6 2327 4799 3058
G5 9717
G4 34272 17647 86245 13458
49247 51822 86166
G3 95699 82845
G2 15898
G1 23029
ĐB 830771
Đầu Đuôi
0 -
1 3,7
2 7,2,9
3 -
4 7,5,7,5
5 8,8
6 9,6
7 2,1
8 -
9 9,9,8
Đầu Đuôi
- 0
7 1
7,2 2
1 3
- 4
4,4 5
6 6
2,1,4,4 7
5,5,9 8
6,9,9,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 26-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 26-6-2021

G8 26
G7 143
G6 6910 1667 6594
G5 8580
G4 33720 90132 53727 78229
99988 76582 05132
G3 37542 63283
G2 19928
G1 91886
ĐB 108196
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 6,0,7,9,8
3 2,2
4 3,2
5 -
6 7
7 -
8 0,8,2,3,6
9 4,6
Đầu Đuôi
1,8,2 0
- 1
3,8,3,4 2
4,8 3
9 4
- 5
2,8,9 6
6,2 7
8,2 8
2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 21-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 21-6-2021

G8 66
G7 205
G6 2705 9030 7944
G5 8227
G4 90510 07492 61888 52573
38138 58514 46855
G3 35538 14870
G2 60803
G1 33208
ĐB 373557
Đầu Đuôi
0 5,5,3,8
1 0,4
2 7
3 0,8,8
4 4
5 5,7
6 6
7 3,0
8 8
9 2
Đầu Đuôi
3,1,7 0
- 1
9 2
7,0 3
4,1 4
0,0,5 5
6 6
2,5 7
8,3,3,0 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 19-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 19-6-2021

G8 68
G7 164
G6 5490 1672 7159
G5 6198
G4 20399 15976 61345 32703
07790 12787 14289
G3 53233 05269
G2 69334
G1 01152
ĐB 664980
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 -
3 3,4
4 5
5 9,2
6 8,4,9
7 2,6
8 7,9,0
9 0,8,9,0
Đầu Đuôi
9,9,8 0
- 1
7,5 2
0,3 3
6,3 4
4 5
7 6
8 7
6,9 8
5,9,8,6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 14-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 14-6-2021

G8 40
G7 161
G6 9867 7393 1212
G5 0141
G4 97508 77506 86064 74161
86971 90560 23536
G3 75585 03527
G2 97226
G1 79195
ĐB 546072
Đầu Đuôi
0 8,6
1 2
2 7,6
3 6
4 0,1
5 -
6 1,7,4,1,0
7 1,2
8 5
9 3,5
Đầu Đuôi
4,6 0
6,4,6,7 1
1,7 2
9 3
6 4
8,9 5
0,3,2 6
6,2 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 12-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 12-6-2021

G8 04
G7 188
G6 2763 1913 7957
G5 9506
G4 27987 47741 63069 31967
26228 18272 45361
G3 97087 32917
G2 82353
G1 61608
ĐB 062117
Đầu Đuôi
0 4,6,8
1 3,7,7
2 8
3 -
4 1
5 7,3
6 3,9,7,1
7 2
8 8,7,7
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4,6 1
7 2
6,1,5 3
0 4
- 5
0 6
5,8,6,8,1,1 7
8,2,0 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 7-6-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 7-6-2021

G8 88
G7 630
G6 5324 1013 5063
G5 4785
G4 56091 00410 66639 79546
67125 48971 17006
G3 13757 78493
G2 07611
G1 30906
ĐB 633890
Đầu Đuôi
0 6,6
1 3,0,1
2 4,5
3 0,9
4 6
5 7
6 3
7 1
8 8,5
9 1,3,0
Đầu Đuôi
3,1,9 0
9,7,1 1
- 2
1,6,9 3
2 4
8,2 5
4,0,0 6
5 7
8 8
3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 5-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 5-6-2021

G8 51
G7 922
G6 9995 9535 8800
G5 8738
G4 35768 72465 40475 62780
79385 82727 07339
G3 57555 36463
G2 13347
G1 90825
ĐB 301978
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 2,7,5
3 5,8,9
4 7
5 1,5
6 8,5,3
7 5,8
8 0,5
9 5
Đầu Đuôi
0,8 0
5 1
2 2
6 3
- 4
9,3,6,7,8,5,2 5
- 6
2,4 7
3,6,7 8
3 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 31-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 31-5-2021

G8 42
G7 420
G6 1928 7375 7257
G5 4526
G4 61435 73883 19392 70474
71134 28260 46570
G3 89924 61128
G2 51044
G1 54543
ĐB 237960
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 0,8,6,4,8
3 5,4
4 2,4,3
5 7
6 0,0
7 5,4,0
8 3
9 2
Đầu Đuôi
2,6,7,6 0
- 1
4,9 2
8,4 3
7,3,2,4 4
7,3 5
2 6
5 7
2,2 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 29-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 29-5-2021

G8 47
G7 394
G6 4762 9308 1708
G5 2209
G4 39268 98476 56237 02578
77467 54227 60307
G3 57477 89042
G2 56998
G1 24205
ĐB 561270
Đầu Đuôi
0 8,8,9,7,5
1 -
2 7
3 7
4 7,2
5 -
6 2,8,7
7 6,8,7,0
8 -
9 4,8
Đầu Đuôi
7 0
- 1
6,4 2
- 3
9 4
0 5
7 6
4,3,6,2,0,7 7
0,0,6,7,9 8
0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 24-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 24-5-2021

G8 57
G7 390
G6 5911 0210 2435
G5 2337
G4 68337 36475 19007 93582
36501 66087 04334
G3 72163 53302
G2 71326
G1 72599
ĐB 705121
Đầu Đuôi
0 7,1,2
1 1,0
2 6,1
3 5,7,7,4
4 -
5 7
6 3
7 5
8 2,7
9 0,9
Đầu Đuôi
9,1 0
1,0,2 1
8,0 2
6 3
3 4
3,7 5
2 6
5,3,3,0,8 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 22-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 22-5-2021

G8 31
G7 241
G6 6104 7268 3768
G5 9611
G4 34706 74143 64399 61006
62935 74515 30075
G3 51168 42579
G2 99307
G1 21049
ĐB 095548
Đầu Đuôi
0 4,6,6,7
1 1,5
2 -
3 1,5
4 1,3,9,8
5 -
6 8,8,8
7 5,9
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
3,4,1 1
- 2
4 3
0 4
3,1,7 5
0,0 6
0 7
6,6,6,4 8
9,7,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 17-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 17-5-2021

G8 35
G7 433
G6 5415 1884 1229
G5 3379
G4 29581 64358 17331 09711
87588 57989 19091
G3 34211 02429
G2 93874
G1 05037
ĐB 168761
Đầu Đuôi
0 -
1 5,1,1
2 9,9
3 5,3,1,7
4 -
5 8
6 1
7 9,4
8 4,1,8,9
9 1
Đầu Đuôi
- 0
8,3,1,9,1,6 1
- 2
3 3
8,7 4
3,1 5
- 6
3 7
5,8 8
2,7,8,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 15-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 15-5-2021

G8 53
G7 211
G6 7652 6398 9818
G5 6983
G4 24659 74459 40782 95475
79349 30477 34636
G3 29405 64970
G2 04671
G1 68391
ĐB 323053
Đầu Đuôi
0 5
1 1,8
2 -
3 6
4 9
5 3,2,9,9,3
6 -
7 5,7,0,1
8 3,2
9 8,1
Đầu Đuôi
7 0
1,7,9 1
5,8 2
5,8,5 3
- 4
7,0 5
3 6
7 7
9,1 8
5,5,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 10-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 10-5-2021

G8 26
G7 384
G6 8780 6146 7132
G5 9152
G4 85331 14171 17163 32153
62970 71269 38560
G3 92929 57915
G2 03254
G1 52214
ĐB 333878
Đầu Đuôi
0 -
1 5,4
2 6,9
3 2,1
4 6
5 2,3,4
6 3,9,0
7 1,0,8
8 4,0
9 -
Đầu Đuôi
8,7,6 0
3,7 1
3,5 2
6,5 3
8,5,1 4
1 5
2,4 6
- 7
7 8
6,2 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 8-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 8-5-2021

G8 79
G7 418
G6 8262 8049 4999
G5 2549
G4 77645 55451 71546 82520
09878 27795 61975
G3 01753 07113
G2 21704
G1 24518
ĐB 807073
Đầu Đuôi
0 4
1 8,3,8
2 0
3 -
4 9,9,5,6
5 1,3
6 2
7 9,8,5,3
8 -
9 9,5
Đầu Đuôi
2 0
5 1
6 2
5,1,7 3
0 4
4,9,7 5
4 6
- 7
1,7,1 8
7,4,9,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 3-5-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 3-5-2021

G8 57
G7 230
G6 3716 0110 4432
G5 4335
G4 70795 84128 19524 05066
88548 80281 21503
G3 66923 86790
G2 43508
G1 16666
ĐB 349046
Đầu Đuôi
0 3,8
1 6,0
2 8,4,3
3 0,2,5
4 8,6
5 7
6 6,6
7 -
8 1
9 5,0
Đầu Đuôi
3,1,9 0
8 1
3 2
0,2 3
2 4
3,9 5
1,6,6,4 6
5 7
2,4,0 8
- 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 1-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 1-5-2021

G8 32
G7 798
G6 4692 7245 9191
G5 4272
G4 18068 18835 14969 30502
91466 56585 19296
G3 05951 27173
G2 91077
G1 79095
ĐB 971634
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 -
3 2,5,4
4 5
5 1
6 8,9,6
7 2,3,7
8 5
9 8,2,1,6,5
Đầu Đuôi
- 0
9,5 1
3,9,7,0 2
7 3
3 4
4,3,8,9 5
6,9 6
7 7
9,6 8
6 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 26-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 26-4-2021

G8 27
G7 430
G6 4416 8436 4149
G5 2871
G4 66941 75532 15723 30953
48133 24864 86403
G3 00314 94737
G2 84370
G1 08297
ĐB 744616
Đầu Đuôi
0 3
1 6,4,6
2 7,3
3 0,6,2,3,7
4 9,1
5 3
6 4
7 1,0
8 -
9 7
Đầu Đuôi
3,7 0
7,4 1
3 2
2,5,3,0 3
6,1 4
- 5
1,3,1 6
2,3,9 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 24-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 24-4-2021

G8 86
G7 021
G6 0533 0697 4880
G5 5314
G4 06254 31692 34514 30000
46118 34829 09218
G3 10185 30658
G2 92009
G1 17611
ĐB 760273
Đầu Đuôi
0 0,9
1 4,4,8,8,1
2 1,9
3 3
4 -
5 4,8
6 -
7 3
8 6,0,5
9 7,2
Đầu Đuôi
8,0 0
2,1 1
9 2
3,7 3
1,5,1 4
8 5
8 6
9 7
1,1,5 8
2,0 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 19-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 19-4-2021

G8 89
G7 910
G6 4291 1661 2822
G5 5303
G4 51122 74574 79971 04314
56794 83760 62225
G3 25027 62044
G2 08179
G1 93126
ĐB 566558
Đầu Đuôi
0 3
1 0,4
2 2,2,5,7,6
3 -
4 4
5 8
6 1,0
7 4,1,9
8 9
9 1,4
Đầu Đuôi
1,6 0
9,6,7 1
2,2 2
0 3
7,1,9,4 4
2 5
2 6
2 7
5 8
8,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 17-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 17-4-2021

G8 72
G7 436
G6 7263 6038 1492
G5 1447
G4 67221 61957 62331 45474
35425 66489 83995
G3 21253 63542
G2 30851
G1 91036
ĐB 601679
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 1,5
3 6,8,1,6
4 7,2
5 7,3,1
6 3
7 2,4,9
8 9
9 2,5
Đầu Đuôi
- 0
2,3,5 1
7,9,4 2
6,5 3
7 4
2,9 5
3,3 6
4,5 7
3 8
8,7 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 12-4-2021

XSMN » XSMN thứ 2 » SX HCM » XS HCM ngày 12-4-2021

G8 67
G7 914
G6 6205 9006 7868
G5 0299
G4 12765 37524 81654 06493
43071 64715 80248
G3 19120 94749
G2 86783
G1 59941
ĐB 266470
Đầu Đuôi
0 5,6
1 4,5
2 4,0
3 -
4 8,9,1
5 4
6 7,8,5
7 1,0
8 3
9 9,3
Đầu Đuôi
2,7 0
7,4 1
- 2
9,8 3
1,2,5 4
0,6,1 5
0 6
6 7
6,4 8
9,4 9

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 10-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » XS HCM ngày 10-4-2021

G8 11
G7 833
G6 6042 0354 9946
G5 6185
G4 91553 26545 39987 38269
07584 36917 80181
G3 21235 69611
G2 90198
G1 21834
ĐB 481593
Đầu Đuôi
0 -
1 1,7,1
2 -
3 3,5,4
4 2,6,5
5 4,3
6 9
7 -
8 5,7,4,1
9 8,3
Đầu Đuôi
- 0
1,8,1 1
4 2
3,5,9 3
5,8,3 4
8,4,3 5
4 6
8,1 7
9 8
6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt