XSHG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Hậu Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 23-10-2021

G8 70
G7 712
G6 5569 0473 9282
G5 5886
G4 55321 73499 32268 00838
59454 22380 66594
G3 08709 58406
G2 32647
G1 35743
ĐB 780272
Đầu Đuôi
0 9,6
1 2
2 1
3 8
4 7,3
5 4
6 9,8
7 0,3,2
8 2,6,0
9 9,4
Đầu Đuôi
7,8 0
2 1
1,8,7 2
7,4 3
5,9 4
- 5
8,0 6
4 7
6,3 8
6,9,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Hậu Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 8 lần 67 8 lần 69 7 lần 85 6 lần 25 6 lần
92 6 lần 08 6 lần 47 6 lần 15 6 lần 57 5 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Hậu Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
87 29 ngày 27/03/2021
40 28 ngày 03/04/2021
95 25 ngày 24/04/2021
56 25 ngày 24/04/2021
90 25 ngày 24/04/2021
28 25 ngày 24/04/2021
26 25 ngày 24/04/2021
91 24 ngày 01/05/2021
44 24 ngày 01/05/2021
34 24 ngày 01/05/2021

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 16-10-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 16-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 9-10-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 9-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 2-10-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 2-10-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 25-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 25-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 18-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 18-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 11-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 11-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 4-9-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 4-9-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 28-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 28-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 21-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 21-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 14-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 14-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 7-8-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 7-8-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 31-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 31-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 24-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 24-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 17-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 3-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 3-7-2021

G8 22
G7 402
G6 7285 1498 0211
G5 7925
G4 55829 24597 09473 19108
61566 75621 54609
G3 87555 92773
G2 63455
G1 96292
ĐB 951718
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 1,8
2 2,5,9,1
3 -
4 -
5 5,5
6 6
7 3,3
8 5
9 8,7,2
Đầu Đuôi
- 0
1,2 1
2,0,9 2
7,7 3
- 4
8,2,5,5 5
6 6
9 7
9,0,1 8
2,0 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 26-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 26-6-2021

G8 37
G7 431
G6 0584 5271 1475
G5 0327
G4 49252 44248 01857 29125
98973 83322 44213
G3 13683 02531
G2 42283
G1 25760
ĐB 475269
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 7,5,2
3 7,1,1
4 8
5 2,7
6 0,9
7 1,5,3
8 4,3,3
9 -
Đầu Đuôi
6 0
3,7,3 1
5,2 2
7,1,8,8 3
8 4
7,2 5
- 6
3,2,5 7
4 8
6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 19-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 19-6-2021

G8 04
G7 320
G6 5415 0924 6454
G5 8115
G4 32353 75148 03655 26333
84680 26516 18401
G3 90769 31689
G2 44403
G1 56267
ĐB 355910
Đầu Đuôi
0 4,1,3
1 5,5,6,0
2 0,4
3 3
4 8
5 4,3,5
6 9,7
7 -
8 0,9
9 -
Đầu Đuôi
2,8,1 0
0 1
- 2
5,3,0 3
0,2,5 4
1,1,5 5
1 6
6 7
4 8
6,8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 12-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 12-6-2021

G8 37
G7 663
G6 2708 0139 5874
G5 8069
G4 55219 74799 77471 16108
26593 70923 13267
G3 16547 95531
G2 92617
G1 42260
ĐB 514345
Đầu Đuôi
0 8,8
1 9,7
2 3
3 7,9,1
4 7,5
5 -
6 3,9,7,0
7 4,1
8 -
9 9,3
Đầu Đuôi
6 0
7,3 1
- 2
6,9,2 3
7 4
4 5
- 6
3,6,4,1 7
0,0 8
3,6,1,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 5-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 5-6-2021

G8 35
G7 411
G6 1158 8608 2427
G5 6851
G4 72892 83639 10950 73141
00557 66384 91369
G3 49414 65150
G2 53760
G1 80513
ĐB 482668
Đầu Đuôi
0 8
1 1,4,3
2 7
3 5,9
4 1
5 8,1,0,7,0
6 9,0,8
7 -
8 4
9 2
Đầu Đuôi
5,5,6 0
1,5,4 1
9 2
1 3
8,1 4
3 5
- 6
2,5 7
5,0,6 8
3,6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 29-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 29-5-2021

G8 75
G7 949
G6 3912 4261 6618
G5 8642
G4 29785 13609 52392 31092
83924 27989 29110
G3 99265 37863
G2 62505
G1 38027
ĐB 127077
Đầu Đuôi
0 9,5
1 2,8,0
2 4,7
3 -
4 9,2
5 -
6 1,5,3
7 5,7
8 5,9
9 2,2
Đầu Đuôi
1 0
6 1
1,4,9,9 2
6 3
2 4
7,8,6,0 5
- 6
2,7 7
1 8
4,0,8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 22-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 22-5-2021

G8 03
G7 441
G6 6172 0725 7338
G5 5983
G4 69885 55578 13393 23146
56033 97963 53863
G3 80985 01232
G2 58535
G1 54733
ĐB 034070
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 5
3 8,3,2,5,3
4 1,6
5 -
6 3,3
7 2,8,0
8 3,5,5
9 3
Đầu Đuôi
7 0
4 1
7,3 2
0,8,9,3,6,6,3 3
- 4
2,8,8,3 5
4 6
- 7
3,7 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 15-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 15-5-2021

G8 10
G7 117
G6 2493 9019 0173
G5 1507
G4 37549 59120 40782 09277
12532 88479 27669
G3 94054 10085
G2 51850
G1 95513
ĐB 259699
Đầu Đuôi
0 7
1 0,7,9,3
2 0
3 2
4 9
5 4,0
6 9
7 3,7,9
8 2,5
9 3,9
Đầu Đuôi
1,2,5 0
- 1
8,3 2
9,7,1 3
5 4
8 5
- 6
1,0,7 7
- 8
1,4,7,6,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 8-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 8-5-2021

G8 64
G7 632
G6 8270 6806 9225
G5 1225
G4 00654 03252 49204 58050
92035 74398 00806
G3 18737 22859
G2 79016
G1 70258
ĐB 169022
Đầu Đuôi
0 6,4,6
1 6
2 5,5,2
3 2,5,7
4 -
5 4,2,0,9,8
6 4
7 0
8 -
9 8
Đầu Đuôi
7,5 0
- 1
3,5,2 2
- 3
6,5,0 4
2,2,3 5
0,0,1 6
3 7
9,5 8
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 1-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 1-5-2021

G8 96
G7 647
G6 5244 8130 1104
G5 4838
G4 68821 95134 78991 35057
44258 43247 25303
G3 56173 14913
G2 17767
G1 60857
ĐB 930599
Đầu Đuôi
0 4,3
1 3
2 1
3 0,8,4
4 7,4,7
5 7,8,7
6 7
7 3
8 -
9 6,1,9
Đầu Đuôi
3 0
2,9 1
- 2
0,7,1 3
4,0,3 4
- 5
9 6
4,5,4,6,5 7
3,5 8
9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 24-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 24-4-2021

G8 41
G7 775
G6 7971 0183 9426
G5 7468
G4 64195 12185 06239 47065
93993 86256 93674
G3 71628 73989
G2 60890
G1 34447
ĐB 989182
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 6,8
3 9
4 1,7
5 6
6 8,5
7 5,1,4
8 3,5,9,2
9 5,3,0
Đầu Đuôi
9 0
4,7 1
8 2
8,9 3
7 4
7,9,8,6 5
2,5 6
4 7
6,2 8
3,8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 17-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 17-4-2021

G8 74
G7 515
G6 4295 1345 9608
G5 5301
G4 32989 86541 59595 87047
90733 27506 78628
G3 93042 88404
G2 80815
G1 12014
ĐB 629901
Đầu Đuôi
0 8,1,6,4,1
1 5,5,4
2 8
3 3
4 5,1,7,2
5 -
6 -
7 4
8 9
9 5,5
Đầu Đuôi
- 0
0,4,0 1
4 2
3 3
7,0,1 4
1,9,4,9,1 5
0 6
4 7
0,2 8
8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 10-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 10-4-2021

G8 77
G7 973
G6 5242 0538 3706
G5 8641
G4 79693 89667 13895 48086
79759 46566 06802
G3 15567 57815
G2 48292
G1 40289
ĐB 380130
Đầu Đuôi
0 6,2
1 5
2 -
3 8,0
4 2,1
5 9
6 7,6,7
7 7,3
8 6,9
9 3,5,2
Đầu Đuôi
3 0
4 1
4,0,9 2
7,9 3
- 4
9,1 5
0,8,6 6
7,6,6 7
3 8
5,8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 3-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 3-4-2021

G8 53
G7 132
G6 0340 8228 0082
G5 4212
G4 40657 38473 25891 30596
21997 35369 24815
G3 16708 30429
G2 19325
G1 11040
ĐB 671567
Đầu Đuôi
0 8
1 2,5
2 8,9,5
3 2
4 0,0
5 3,7
6 9,7
7 3
8 2
9 1,6,7
Đầu Đuôi
4,4 0
9 1
3,8,1 2
5,7 3
- 4
1,2 5
9 6
5,9,6 7
2,0 8
6,2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 27-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 27-3-2021

G8 68
G7 360
G6 4110 9955 3364
G5 1624
G4 48484 02739 67053 25744
25229 86680 73587
G3 54392 49374
G2 31667
G1 33461
ĐB 654767
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 4,9
3 9
4 4
5 5,3
6 8,0,4,7,1,7
7 4
8 4,0,7
9 2
Đầu Đuôi
6,1,8 0
6 1
9 2
5 3
6,2,8,4,7 4
5 5
- 6
8,6,6 7
6 8
3,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt