XSHG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Hậu Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 31-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Hậu Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 12 lần 95 10 lần 92 10 lần 93 9 lần 89 9 lần
85 9 lần 67 9 lần 25 9 lần 42 8 lần 08 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Hậu Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
88 28 ngày 09/01/2021
36 27 ngày 16/01/2021
76 26 ngày 23/01/2021
94 24 ngày 06/02/2021
62 20 ngày 06/03/2021
43 18 ngày 20/03/2021
87 17 ngày 27/03/2021
40 16 ngày 03/04/2021
86 15 ngày 10/04/2021
26 13 ngày 24/04/2021

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 24-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 24-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 17-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 17-7-2021

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 3-7-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 3-7-2021

G8 22
G7 402
G6 7285 1498 0211
G5 7925
G4 55829 24597 09473 19108
61566 75621 54609
G3 87555 92773
G2 63455
G1 96292
ĐB 951718
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 1,8
2 2,5,9,1
3 -
4 -
5 5,5
6 6
7 3,3
8 5
9 8,7,2
Đầu Đuôi
- 0
1,2 1
2,0,9 2
7,7 3
- 4
8,2,5,5 5
6 6
9 7
9,0,1 8
2,0 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 26-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 26-6-2021

G8 37
G7 431
G6 0584 5271 1475
G5 0327
G4 49252 44248 01857 29125
98973 83322 44213
G3 13683 02531
G2 42283
G1 25760
ĐB 475269
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 7,5,2
3 7,1,1
4 8
5 2,7
6 0,9
7 1,5,3
8 4,3,3
9 -
Đầu Đuôi
6 0
3,7,3 1
5,2 2
7,1,8,8 3
8 4
7,2 5
- 6
3,2,5 7
4 8
6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 19-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 19-6-2021

G8 04
G7 320
G6 5415 0924 6454
G5 8115
G4 32353 75148 03655 26333
84680 26516 18401
G3 90769 31689
G2 44403
G1 56267
ĐB 355910
Đầu Đuôi
0 4,1,3
1 5,5,6,0
2 0,4
3 3
4 8
5 4,3,5
6 9,7
7 -
8 0,9
9 -
Đầu Đuôi
2,8,1 0
0 1
- 2
5,3,0 3
0,2,5 4
1,1,5 5
1 6
6 7
4 8
6,8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 12-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 12-6-2021

G8 37
G7 663
G6 2708 0139 5874
G5 8069
G4 55219 74799 77471 16108
26593 70923 13267
G3 16547 95531
G2 92617
G1 42260
ĐB 514345
Đầu Đuôi
0 8,8
1 9,7
2 3
3 7,9,1
4 7,5
5 -
6 3,9,7,0
7 4,1
8 -
9 9,3
Đầu Đuôi
6 0
7,3 1
- 2
6,9,2 3
7 4
4 5
- 6
3,6,4,1 7
0,0 8
3,6,1,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 5-6-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 5-6-2021

G8 35
G7 411
G6 1158 8608 2427
G5 6851
G4 72892 83639 10950 73141
00557 66384 91369
G3 49414 65150
G2 53760
G1 80513
ĐB 482668
Đầu Đuôi
0 8
1 1,4,3
2 7
3 5,9
4 1
5 8,1,0,7,0
6 9,0,8
7 -
8 4
9 2
Đầu Đuôi
5,5,6 0
1,5,4 1
9 2
1 3
8,1 4
3 5
- 6
2,5 7
5,0,6 8
3,6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 29-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 29-5-2021

G8 75
G7 949
G6 3912 4261 6618
G5 8642
G4 29785 13609 52392 31092
83924 27989 29110
G3 99265 37863
G2 62505
G1 38027
ĐB 127077
Đầu Đuôi
0 9,5
1 2,8,0
2 4,7
3 -
4 9,2
5 -
6 1,5,3
7 5,7
8 5,9
9 2,2
Đầu Đuôi
1 0
6 1
1,4,9,9 2
6 3
2 4
7,8,6,0 5
- 6
2,7 7
1 8
4,0,8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 22-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 22-5-2021

G8 03
G7 441
G6 6172 0725 7338
G5 5983
G4 69885 55578 13393 23146
56033 97963 53863
G3 80985 01232
G2 58535
G1 54733
ĐB 034070
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 5
3 8,3,2,5,3
4 1,6
5 -
6 3,3
7 2,8,0
8 3,5,5
9 3
Đầu Đuôi
7 0
4 1
7,3 2
0,8,9,3,6,6,3 3
- 4
2,8,8,3 5
4 6
- 7
3,7 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 15-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 15-5-2021

G8 10
G7 117
G6 2493 9019 0173
G5 1507
G4 37549 59120 40782 09277
12532 88479 27669
G3 94054 10085
G2 51850
G1 95513
ĐB 259699
Đầu Đuôi
0 7
1 0,7,9,3
2 0
3 2
4 9
5 4,0
6 9
7 3,7,9
8 2,5
9 3,9
Đầu Đuôi
1,2,5 0
- 1
8,3 2
9,7,1 3
5 4
8 5
- 6
1,0,7 7
- 8
1,4,7,6,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 8-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 8-5-2021

G8 64
G7 632
G6 8270 6806 9225
G5 1225
G4 00654 03252 49204 58050
92035 74398 00806
G3 18737 22859
G2 79016
G1 70258
ĐB 169022
Đầu Đuôi
0 6,4,6
1 6
2 5,5,2
3 2,5,7
4 -
5 4,2,0,9,8
6 4
7 0
8 -
9 8
Đầu Đuôi
7,5 0
- 1
3,5,2 2
- 3
6,5,0 4
2,2,3 5
0,0,1 6
3 7
9,5 8
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 1-5-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 1-5-2021

G8 96
G7 647
G6 5244 8130 1104
G5 4838
G4 68821 95134 78991 35057
44258 43247 25303
G3 56173 14913
G2 17767
G1 60857
ĐB 930599
Đầu Đuôi
0 4,3
1 3
2 1
3 0,8,4
4 7,4,7
5 7,8,7
6 7
7 3
8 -
9 6,1,9
Đầu Đuôi
3 0
2,9 1
- 2
0,7,1 3
4,0,3 4
- 5
9 6
4,5,4,6,5 7
3,5 8
9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 24-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 24-4-2021

G8 41
G7 775
G6 7971 0183 9426
G5 7468
G4 64195 12185 06239 47065
93993 86256 93674
G3 71628 73989
G2 60890
G1 34447
ĐB 989182
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 6,8
3 9
4 1,7
5 6
6 8,5
7 5,1,4
8 3,5,9,2
9 5,3,0
Đầu Đuôi
9 0
4,7 1
8 2
8,9 3
7 4
7,9,8,6 5
2,5 6
4 7
6,2 8
3,8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 17-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 17-4-2021

G8 74
G7 515
G6 4295 1345 9608
G5 5301
G4 32989 86541 59595 87047
90733 27506 78628
G3 93042 88404
G2 80815
G1 12014
ĐB 629901
Đầu Đuôi
0 8,1,6,4,1
1 5,5,4
2 8
3 3
4 5,1,7,2
5 -
6 -
7 4
8 9
9 5,5
Đầu Đuôi
- 0
0,4,0 1
4 2
3 3
7,0,1 4
1,9,4,9,1 5
0 6
4 7
0,2 8
8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 10-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 10-4-2021

G8 77
G7 973
G6 5242 0538 3706
G5 8641
G4 79693 89667 13895 48086
79759 46566 06802
G3 15567 57815
G2 48292
G1 40289
ĐB 380130
Đầu Đuôi
0 6,2
1 5
2 -
3 8,0
4 2,1
5 9
6 7,6,7
7 7,3
8 6,9
9 3,5,2
Đầu Đuôi
3 0
4 1
4,0,9 2
7,9 3
- 4
9,1 5
0,8,6 6
7,6,6 7
3 8
5,8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 3-4-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 3-4-2021

G8 53
G7 132
G6 0340 8228 0082
G5 4212
G4 40657 38473 25891 30596
21997 35369 24815
G3 16708 30429
G2 19325
G1 11040
ĐB 671567
Đầu Đuôi
0 8
1 2,5
2 8,9,5
3 2
4 0,0
5 3,7
6 9,7
7 3
8 2
9 1,6,7
Đầu Đuôi
4,4 0
9 1
3,8,1 2
5,7 3
- 4
1,2 5
9 6
5,9,6 7
2,0 8
6,2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 27-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 27-3-2021

G8 68
G7 360
G6 4110 9955 3364
G5 1624
G4 48484 02739 67053 25744
25229 86680 73587
G3 54392 49374
G2 31667
G1 33461
ĐB 654767
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 4,9
3 9
4 4
5 5,3
6 8,0,4,7,1,7
7 4
8 4,0,7
9 2
Đầu Đuôi
6,1,8 0
6 1
9 2
5 3
6,2,8,4,7 4
5 5
- 6
8,6,6 7
6 8
3,2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 20-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 20-3-2021

G8 40
G7 156
G6 8672 7019 1520
G5 4891
G4 92612 21425 95243 00339
61051 32446 86923
G3 43468 66306
G2 69973
G1 03940
ĐB 570766
Đầu Đuôi
0 6
1 9,2
2 0,5,3
3 9
4 0,3,6,0
5 6,1
6 8,6
7 2,3
8 -
9 1
Đầu Đuôi
4,2,4 0
9,5 1
7,1 2
4,2,7 3
- 4
2 5
5,4,0,6 6
- 7
6 8
1,3 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 13-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 13-3-2021

G8 18
G7 654
G6 6173 3395 9885
G5 4770
G4 59507 43286 99189 36814
22604 99066 97695
G3 38656 54722
G2 05393
G1 92831
ĐB 676757
Đầu Đuôi
0 7,4
1 8,4
2 2
3 1
4 -
5 4,6,7
6 6
7 3,0
8 5,6,9
9 5,5,3
Đầu Đuôi
7 0
3 1
2 2
7,9 3
5,1,0 4
9,8,9 5
8,6,5 6
0,5 7
1 8
8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 6-3-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 6-3-2021

G8 93
G7 461
G6 2627 5870 4229
G5 5687
G4 09850 06919 84566 46753
72089 48399 20896
G3 35762 81871
G2 78517
G1 75378
ĐB 269792
Đầu Đuôi
0 -
1 9,7
2 7,9
3 -
4 -
5 0,3
6 1,6,2
7 0,1,8
8 7,9
9 3,9,6,2
Đầu Đuôi
7,5 0
6,7 1
6,9 2
9,5 3
- 4
- 5
6,9 6
2,8,1 7
7 8
2,1,8,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 27-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 27-2-2021

G8 08
G7 467
G6 3120 6292 8795
G5 6384
G4 83585 54952 27402 89752
96628 08551 66335
G3 39643 25731
G2 97011
G1 90932
ĐB 732534
Đầu Đuôi
0 8,2
1 1
2 0,8
3 5,1,2,4
4 3
5 2,2,1
6 7
7 -
8 4,5
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
5,3,1 1
9,5,0,5,3 2
4 3
8,3 4
9,8,3 5
- 6
6 7
0,2 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 20-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 20-2-2021

G8 75
G7 421
G6 6233 6102 4707
G5 9705
G4 03656 74184 51530 95740
81083 43517 39129
G3 80419 00316
G2 48324
G1 66583
ĐB 788316
Đầu Đuôi
0 2,7,5
1 7,9,6,6
2 1,9,4
3 3,0
4 0
5 6
6 -
7 5
8 4,3,3
9 -
Đầu Đuôi
3,4 0
2 1
0 2
3,8,8 3
8,2 4
7,0 5
5,1,1 6
0,1 7
- 8
2,1 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 13-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 13-2-2021

G8 75
G7 752
G6 1941 1760 7359
G5 6465
G4 13051 93593 50153 09326
91920 16395 00441
G3 25592 64932
G2 43901
G1 02942
ĐB 910568
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 6,0
3 2
4 1,1,2
5 2,9,1,3
6 0,5,8
7 5
8 -
9 3,5,2
Đầu Đuôi
6,2 0
4,5,4,0 1
5,9,3,4 2
9,5 3
- 4
7,6,9 5
2 6
- 7
6 8
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 6-2-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 6-2-2021

G8 90
G7 990
G6 1739 3463 9548
G5 7889
G4 06216 92306 43408 39677
62238 21059 81810
G3 08449 30775
G2 69016
G1 33630
ĐB 901894
Đầu Đuôi
0 6,8
1 6,0,6
2 -
3 9,8,0
4 8,9
5 9
6 3
7 7,5
8 9
9 0,0,4
Đầu Đuôi
9,9,1,3 0
- 1
- 2
6 3
9 4
7 5
1,0,1 6
7 7
4,0,3 8
3,8,5,4 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 30-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 30-1-2021

G8 48
G7 444
G6 1148 9494 6860
G5 6026
G4 43748 64539 92609 80201
42819 83272 21078
G3 45416 77624
G2 50834
G1 52314
ĐB 282772
Đầu Đuôi
0 9,1
1 9,6,4
2 6,4
3 9,4
4 8,4,8,8
5 -
6 0
7 2,8,2
8 -
9 4
Đầu Đuôi
6 0
0 1
7,7 2
- 3
4,9,2,3,1 4
- 5
2,1 6
- 7
4,4,4,7 8
3,0,1 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 23-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 23-1-2021

G8 40
G7 086
G6 6373 7695 2876
G5 0645
G4 76974 86397 32432 94755
57038 92525 33962
G3 94385 72589
G2 52410
G1 47048
ĐB 615442
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 5
3 2,8
4 0,5,8,2
5 5
6 2
7 3,6,4
8 6,5,9
9 5,7
Đầu Đuôi
4,1 0
- 1
3,6,4 2
7 3
7 4
9,4,5,2,8 5
8,7 6
9 7
3,4 8
8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 16-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 16-1-2021

G8 19
G7 244
G6 5861 0086 8917
G5 7676
G4 94590 26673 57725 64287
72736 28542 42130
G3 63605 86436
G2 01849
G1 26109
ĐB 943293
Đầu Đuôi
0 5,9
1 9,7
2 5
3 6,0,6
4 4,2,9
5 -
6 1
7 6,3
8 6,7
9 0,3
Đầu Đuôi
9,3 0
6 1
4 2
7,9 3
4 4
2,0 5
8,7,3,3 6
1,8 7
- 8
1,4,0 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 9-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 9-1-2021

G8 99
G7 777
G6 6192 2364 0542
G5 6647
G4 85462 85049 55677 68088
28917 79960 37252
G3 52111 54694
G2 28728
G1 32794
ĐB 872304
Đầu Đuôi
0 4
1 7,1
2 8
3 -
4 2,7,9
5 2
6 4,2,0
7 7,7
8 8
9 9,2,4,4
Đầu Đuôi
6 0
1 1
9,4,6,5 2
- 3
6,9,9,0 4
- 5
- 6
7,4,7,1 7
8,2 8
9,4 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 2-1-2021

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 2-1-2021

G8 91
G7 595
G6 8935 9924 6247
G5 6010
G4 18291 36183 72835 36249
80371 18388 06709
G3 37846 74806
G2 64309
G1 51473
ĐB 857942
Đầu Đuôi
0 9,6,9
1 0
2 4
3 5,5
4 7,9,6,2
5 -
6 -
7 1,3
8 3,8
9 1,5,1
Đầu Đuôi
1 0
9,9,7 1
4 2
8,7 3
2 4
9,3,3 5
4,0 6
4 7
8 8
4,0,0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt