XSHG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Hậu Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 14-5-2022

G8 38
G7 753
G6 0305 9532 2559
G5 4568
G4 02350 32857 44192 68789
58650 54282 88891
G3 65261 46747
G2 74038
G1 55344
ĐB 025549
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 -
3 8,2,8
4 7,4,9
5 3,9,0,7,0
6 8,1
7 -
8 9,2
9 2,1
Đầu Đuôi
5,5 0
9,6 1
3,9,8 2
5 3
4 4
0 5
- 6
5,4 7
3,6,3 8
5,8,4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Hậu Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
59 14 lần 38 11 lần 99 10 lần 53 10 lần 30 10 lần
83 10 lần 70 9 lần 20 9 lần 82 9 lần 46 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Hậu Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
90 19 ngày 01/01/2022
11 17 ngày 15/01/2022
04 17 ngày 15/01/2022
65 16 ngày 22/01/2022
54 15 ngày 29/01/2022
22 15 ngày 29/01/2022
36 14 ngày 05/02/2022
48 14 ngày 05/02/2022
96 13 ngày 12/02/2022
87 13 ngày 12/02/2022

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 7-5-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 7-5-2022

G8 67
G7 743
G6 2977 1851 6194
G5 0876
G4 04213 50420 70530 23126
63463 45640 75519
G3 52102 03279
G2 77802
G1 21602
ĐB 011646
Đầu Đuôi
0 2,2,2
1 3,9
2 0,6
3 0
4 3,0,6
5 1
6 7,3
7 7,6,9
8 -
9 4
Đầu Đuôi
2,3,4 0
5 1
0,0,0 2
4,1,6 3
9 4
- 5
7,2,4 6
6,7 7
- 8
1,7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 30-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 30-4-2022

G8 17
G7 086
G6 8731 2375 9261
G5 4523
G4 98845 95106 11858 11005
03002 49301 35768
G3 24021 24302
G2 36684
G1 50957
ĐB 755883
Đầu Đuôi
0 6,5,2,1,2
1 7
2 3,1
3 1
4 5
5 8,7
6 1,8
7 5
8 6,4,3
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3,6,0,2 1
0,0 2
2,8 3
8 4
7,4,0 5
8,0 6
1,5 7
5,6 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 23-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 23-4-2022

G8 24
G7 470
G6 8903 0771 8905
G5 1324
G4 74120 59933 76608 14391
31223 46832 67508
G3 47752 95952
G2 09738
G1 45759
ĐB 123353
Đầu Đuôi
0 3,5,8,8
1 -
2 4,4,0,3
3 3,2,8
4 -
5 2,2,9,3
6 -
7 0,1
8 -
9 1
Đầu Đuôi
7,2 0
7,9 1
3,5,5 2
0,3,2,5 3
2,2 4
0 5
- 6
- 7
0,0,3 8
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 16-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 16-4-2022

G8 42
G7 699
G6 2741 0808 4176
G5 4633
G4 05124 47335 37510 71389
76438 23363 28057
G3 84978 82782
G2 45906
G1 72807
ĐB 340709
Đầu Đuôi
0 8,6,7,9
1 0
2 4
3 3,5,8
4 2,1
5 7
6 3
7 6,8
8 9,2
9 9
Đầu Đuôi
1 0
4 1
4,8 2
3,6 3
2 4
3 5
7,0 6
5,0 7
0,3,7 8
9,8,0 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 9-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 9-4-2022

G8 59
G7 663
G6 7991 6614 0479
G5 0299
G4 08081 80657 93257 73016
41793 59885 07966
G3 03707 51964
G2 37943
G1 59355
ĐB 286358
Đầu Đuôi
0 7
1 4,6
2 -
3 -
4 3
5 9,7,7,5,8
6 3,6,4
7 9
8 1,5
9 1,9,3
Đầu Đuôi
- 0
9,8 1
- 2
6,9,4 3
1,6 4
8,5 5
1,6 6
5,5,0 7
5 8
5,7,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 2-4-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 2-4-2022

G8 59
G7 257
G6 8867 3637 4998
G5 5200
G4 92900 38449 41597 22380
81734 37019 27868
G3 71071 96782
G2 84292
G1 87483
ĐB 252270
Đầu Đuôi
0 0,0
1 9
2 -
3 7,4
4 9
5 9,7
6 7,8
7 1,0
8 0,2,3
9 8,7,2
Đầu Đuôi
0,0,8,7 0
7 1
8,9 2
8 3
3 4
- 5
- 6
5,6,3,9 7
9,6 8
5,4,1 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 26-3-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 26-3-2022

G8 53
G7 502
G6 8995 6059 5498
G5 9753
G4 48573 47853 88539 82312
02617 50760 75946
G3 80340 13443
G2 18541
G1 28718
ĐB 557499
Đầu Đuôi
0 2
1 2,7,8
2 -
3 9
4 6,0,3,1
5 3,9,3,3
6 0
7 3
8 -
9 5,8,9
Đầu Đuôi
6,4 0
4 1
0,1 2
5,5,7,5,4 3
- 4
9 5
4 6
1 7
9,1 8
5,3,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 19-3-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 19-3-2022

G8 74
G7 034
G6 7246 3859 1115
G5 7169
G4 84074 23301 00119 27788
53162 06294 85031
G3 73114 01041
G2 58855
G1 61472
ĐB 180438
Đầu Đuôi
0 1
1 5,9,4
2 -
3 4,1,8
4 6,1
5 9,5
6 9,2
7 4,4,2
8 8
9 4
Đầu Đuôi
- 0
0,3,4 1
6,7 2
- 3
7,3,7,9,1 4
1,5 5
4 6
- 7
8,3 8
5,6,1 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 12-3-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 12-3-2022

G8 05
G7 570
G6 3185 0006 3314
G5 9216
G4 78810 61938 77127 09694
11064 75043 05053
G3 42725 92780
G2 81897
G1 62940
ĐB 768793
Đầu Đuôi
0 5,6
1 4,6,0
2 7,5
3 8
4 3,0
5 3
6 4
7 0
8 5,0
9 4,7,3
Đầu Đuôi
7,1,8,4 0
- 1
- 2
4,5,9 3
1,9,6 4
0,8,2 5
0,1 6
2,9 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 5-3-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 5-3-2022

G8 64
G7 835
G6 0674 0646 9471
G5 9217
G4 48175 62406 72368 53188
13477 12221 55047
G3 90469 14073
G2 26970
G1 72734
ĐB 498945
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 1
3 5,4
4 6,7,5
5 -
6 4,8,9
7 4,1,5,7,3,0
8 8
9 -
Đầu Đuôi
7 0
7,2 1
- 2
7 3
6,7,3 4
3,7,4 5
4,0 6
1,7,4 7
6,8 8
6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 26-2-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 26-2-2022

G8 25
G7 729
G6 7553 9018 9894
G5 3913
G4 69078 89672 24540 07240
11777 84119 20815
G3 65563 40569
G2 25499
G1 61923
ĐB 696913
Đầu Đuôi
0 -
1 8,3,9,5,3
2 5,9,3
3 -
4 0,0
5 3
6 3,9
7 8,2,7
8 -
9 4,9
Đầu Đuôi
4,4 0
- 1
7 2
5,1,6,2,1 3
9 4
2,1 5
- 6
7 7
1,7 8
2,1,6,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 19-2-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 19-2-2022

G8 56
G7 894
G6 5097 3067 7400
G5 8439
G4 02973 74930 54732 20373
39337 44668 38082
G3 19428 27773
G2 82567
G1 95550
ĐB 946674
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 8
3 9,0,2,7
4 -
5 6,0
6 7,8,7
7 3,3,3,4
8 2
9 4,7
Đầu Đuôi
0,3,5 0
- 1
3,8 2
7,7,7 3
9,7 4
- 5
5 6
9,6,3,6 7
6,2 8
3 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 12-2-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 12-2-2022

G8 96
G7 059
G6 9006 0123 8481
G5 4931
G4 92395 71466 24955 68487
49549 44132 39659
G3 40857 64437
G2 18530
G1 43005
ĐB 710517
Đầu Đuôi
0 6,5
1 7
2 3
3 1,2,7,0
4 9
5 9,5,9,7
6 6
7 -
8 1,7
9 6,5
Đầu Đuôi
3 0
8,3 1
3 2
2 3
- 4
9,5,0 5
9,0,6 6
8,5,3,1 7
- 8
5,4,5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 5-2-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 5-2-2022

G8 48
G7 450
G6 4909 7120 5243
G5 7883
G4 88264 72450 14399 09542
98601 96272 89388
G3 43226 82971
G2 26928
G1 06236
ĐB 038400
Đầu Đuôi
0 9,1,0
1 -
2 0,6,8
3 6
4 8,3,2
5 0,0
6 4
7 2,1
8 3,8
9 9
Đầu Đuôi
5,2,5,0 0
0,7 1
4,7 2
4,8 3
6 4
- 5
2,3 6
- 7
4,8,2 8
0,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 29-1-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 29-1-2022

G8 85
G7 462
G6 9132 0609 8412
G5 1355
G4 98503 30334 91284 46384
44107 80342 93661
G3 28183 79584
G2 63854
G1 14299
ĐB 160222
Đầu Đuôi
0 9,3,7
1 2
2 2
3 2,4
4 2
5 5,4
6 2,1
7 -
8 5,4,4,3,4
9 9
Đầu Đuôi
- 0
6 1
6,3,1,4,2 2
0,8 3
3,8,8,8,5 4
8,5 5
- 6
0 7
- 8
0,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 22-1-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 22-1-2022

G8 42
G7 338
G6 2361 8589 2865
G5 9686
G4 43866 86266 38298 79205
73938 07681 10224
G3 77802 88050
G2 22828
G1 65788
ĐB 548053
Đầu Đuôi
0 5,2
1 -
2 4,8
3 8,8
4 2
5 0,3
6 1,5,6,6
7 -
8 9,6,1,8
9 8
Đầu Đuôi
5 0
6,8 1
4,0 2
5 3
2 4
6,0 5
8,6,6 6
- 7
3,9,3,2,8 8
8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 15-1-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 15-1-2022

G8 26
G7 604
G6 4383 3668 7870
G5 0771
G4 70410 49227 60370 19852
71855 33067 29567
G3 34711 60248
G2 93280
G1 09342
ĐB 751784
Đầu Đuôi
0 4
1 0,1
2 6,7
3 -
4 8,2
5 2,5
6 8,7,7
7 0,1,0
8 3,0,4
9 -
Đầu Đuôi
7,1,7,8 0
7,1 1
5,4 2
8 3
0,8 4
5 5
2 6
2,6,6 7
6,4 8
- 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 8-1-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 8-1-2022

G8 08
G7 526
G6 4527 1820 0959
G5 6483
G4 19553 82329 97760 82537
33712 48956 49599
G3 89063 69454
G2 51451
G1 12820
ĐB 506893
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 6,7,0,9,0
3 7
4 -
5 9,3,6,4,1
6 0,3
7 -
8 3
9 9,3
Đầu Đuôi
2,6,2 0
5 1
1 2
8,5,6,9 3
5 4
- 5
2,5 6
2,3 7
0 8
5,2,9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 1-1-2022

XSMN » XSMN thứ 7 » SX HG » XS HG ngày 1-1-2022

G8 95
G7 536
G6 4730 2799 9359
G5 6927
G4 72635 98535 26752 57449
61380 58956 30572
G3 86491 68694
G2 77615
G1 72746
ĐB 337190
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 7
3 6,0,5,5
4 9,6
5 9,2,6
6 -
7 2
8 0
9 5,9,1,4,0
Đầu Đuôi
3,8,9 0
9 1
5,7 2
- 3
9 4
9,3,3,1 5
3,5,4 6
2 7
- 8
9,5,4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  Thừa Thiên Huế

  Phú Yên

 • XSMN T2

  TP Hồ Chí Minh

  Đồng Tháp

  Cà Mau

 • Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  Đắk Lắk

  Quảng Nam

 • XSMN T3

  Bến Tre

  Vũng Tàu

  Bạc Liêu

 • Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  Đà Nẵng

  Khánh Hòa

 • XSMN T4

  Đồng Nai

  Cần Thơ

  Sóc Trăng

 • Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  Bình Định

  Quảng Trị

  Quảng Bình

 • XSMN T5

  An Giang

  Tây Ninh

  Bình Thuận

 • Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  Gia Lai

  Ninh Thuận

 • XSMN T6

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Vinh

 • Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Đắk Nông

 • XSMN T7

  TP Hồ Chí Minh

  Long An

  Bình Phước

  Hậu Giang

 • Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  Khánh Hòa

  Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  Tiền Giang

  Kiên Giang

  Đà Lạt